The development of measures for combating terrorism with special respect to the fight against financing terrorism  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
78417
Type K
Principal investigator M. Nyitrai, Péter
Title in Hungarian A terrorizmus elleni fellépés eszközrendszerének fejlődése, különös tekintettel a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre
Title in English The development of measures for combating terrorism with special respect to the fight against financing terrorism
Keywords in Hungarian szuverenitás, immunitás, univerzális joghatóság, politikai bűncselekmény, pénzügyi bűncselekmény, sui generis felelősség, igazgatási és monetáris kontroll, emberi jogok védelme, elkobzási jogsegély
Keywords in English sovereignty, immunity, universal jurisdiction, political crime, financial crime, liability sui generis, administrative and monetary controll, protection of human rights, freezing measures
Discipline
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Criminal law
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Department of Criminal Law (Széchenyi István University)
Participants Bartkó, Róbert
Kovács, Gábor
Németh, Imre
Starting date 2009-05-01
Closing date 2011-10-31
Funding (in million HUF) 6.590
FTE (full time equivalent) 2.40
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás eredményeit két dimenzióban kívánjuk hasznosítani: nemzeti és nemzetközi szinten. Nemzeti szinten egyrészt az oktatásban, másrészt pedig a vonatkozó jogalkotási folyamat kritikai vizsgálatának hatékony megalapozása érdekében. Nemzetközi szinten részben a jogharmonizációs folyamat elősegítése, részben pedig elsődlegesen az európai dimenziójú büntetőjog-tudomány ismeretanyagának bővítése a cél, ideértve a magyar eredmények nemzetközi szintű megismertetését.
A kutatás eredményeit évente magyar és idegen nyelven elkészítendő tanulmányok keretében kívánjuk megjelentetni. Végső célunk egy olyan hiánypótló, magyar és idegen nyelven elkészíteni szánt monografikus feldolgozás, amely átfogó, kritikai képet nyújt a terrorizmus problémakörének, kutatásának alapvető összetevőiről és a terrorizmus elleni nemzeti és nemzetközi küzdelem továbbfejlesztésének lehetőségeiről, valamint jelentős hangsúlyt helyez a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés lehetőségeinek és korlátainak kritikai értékelésére.
A kutatás várható eredményei szervesen hozzájárulnak a nemzetközi bűncselekménytan és dogmatika továbbfejlesztéséhez, a szervezett bűnözéssel kapcsolatos kutatások integráns kiegészítéséhez, a kutatási tématerület önnön keretein belüli, hiánypótló jelentőségű rendszertani, fogalmi alapvetéséhez, a büntetőeljárás hatékonyabbá tétele és az emberi jogok védelme egyensúlyi tényezőinek továbbgondolásához. A kutatás eredményei megerősítik az interdiszciplináris gondolkodás szükségességét a büntetőjog terrénumában, s rávilágítanak a nemzetközi büntetőjogi fogalmak és intézmények nemzeti büntetőjogi rendszerekben történő alkalmazásának és megfelelő értelmezésének nehézségeire.
Summary
The results of the research are planned to be utilized in at least two dimensions: on the national and on the international level. In the realm of the former aspect, the results are to be applied in the educational field as well as in the sake of reaching the possibility of an effective critical examination of the relevant legislative process. On the international level, the aim is to facilitate the law-harmonization process and also to widen the scope of the collective knowledge of criminal science having European dimension by ensuring more international publicity for the achieved Hungarian results.
The results of the research are planned to be published annually in the form of essays to be published in both Hungarian and English. The ultimate goal of the research is to carry out a monographical publication in both languages, which gives an overall picture of the basic elements of the problem and research of terrorism as well as of the possible developments of the fight against terrorism. The research plans to lay emphasis on revealing the possibilities and difficulties of the fight against financing terrorism. The expected results of the research are likely to prominently contribute to the development of the dogmatics of international crimes, as well as to the supplementation of the research on organised crime and criminality.
Furthermore, the research is expected to lay down the basics of a coherent conceptual systematization within the realm of terrorism law and it is hoped to be a fine impetus to the development of the standards of seeking a balance between the effective pursuance of crime and the need for protecting human rights. The results of the research are expected to strenghten the necessity of a complex, interdisciplinary type of thinking in the territory of criminal law as well as these results are planned to shed a light on the difficulties of interpreting international criminal law norms in national criminal law systems.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az előirányzott munkaterv szerint részt vettünk a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság (AIDP) égisze alatt a 2009. szeptember 20-27. között Isztambulban megrendezésre került XVIII. Nemzetközi Büntetőjogi Kongresszuson. A 2009. évben anyaggyűjtési és adatfeldolgozási, rendszerezési munkálatok kerültek napirendre annak érdekében, hogy előkészítésre kerüljön a terrorizmus összefüggésében fentebb részletezett tématerületek összehasonlító jogi szempontok szerint történő továbbgondolása. 2009. novemberében Európai és Nemzetközi Büntetőjog címmel megrendezett konferencián mutattuk be a kutatás eredményeit. 2010.-nem a konferencia anyagát a Jog-Állam-Politika szakfolyóiratban tettük közzé. Ennek keretében megjelent publikációkat korábban ismertettük. Az előirányzott munkaterv szerint 2010. júniusában kutatást végeztünk a Columbia Egyetem könyvtárában. 2011. júniusában a kutatási tervnek megfelelően látogatást tettünk a Bűnügyi Tudományok Nemzetközi Intézetében (Syracusa, Olaszország), ahol a záró tanulmány elkészítéséhez még hiányzó szakmai anyagokat beszereztük. Az eredeti kutatási tervben rögzítettek szerint a munka eredményeit összefoglaló zárótanulmányt 2011 július hónapban véglegesítettük. Ennek keretében önálló fejezetet szenteltünk a terrorizmus fogalma, a terrorizmus kriminológiai és A záró-tanulmány monografikus feldolgozásban az UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft. gondozásában 2011. nyarán nyomtatásban is megjelent.
Results in English
Pursuant to the original research plan, the final summary of the results stemming from the research project was made in April 2011. This material discusses the mainstreams of our work in single chapters, where the concept of terrorism, the criminological and criminal policy aspects of terrorism, as well as the national and international means and legislative efforts of fighting against terrorism are focused upon. The monographical version of this summary has been finally published by UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Ltd. in the end of summer 2011.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78417
Decision
Yes

 

List of publications

 
Nagy Klára: A biometrikus azonosítás új iránya, Jog-Állam-Politika, 2010
Dávid Lilla: Békés küzdelem az agresszió ellen, Jog-Állam-Politika, 2010
Bartkó Róbert: Az Európai Unió és hazánk büntetőplitikájának helyzete a terrorizmus elleni küzdelemben, Jog-Állam-Politika, 2010
Németh Imre: A sértett beleegyezésének relativizálódó határai a testi integritás feletti rendelkezési jog tükrében, Jog-Állam-Politika, 2010
M. Nyitrai Péter: A nemzetközi bűncselekmény koncepciója, Jog-Állam-Politika, 2010
Szabó Sándor: A hazai és a nemzetközi büntetőpolitika jelenkori helyzete és kihívásai, Jog-Állam-Politika, 2010
Bartkó Róbert: A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései, Universitas-Győr, Non-Profit Kft., Győr, 2011

 

Events of the project

 
2010-06-29 15:20:42
Résztvevők változása
Back »