A rotációs és a kombinált eljárás vizsgálata keményesztergálásnál  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78482
típus K
Vezető kutató Kundrák János
magyar cím A rotációs és a kombinált eljárás vizsgálata keményesztergálásnál
Angol cím Investigation of rotational and combined process in hard turning
magyar kulcsszavak Keményesztergálás, kombinált eljárás, rotációs eljárás, folyamatjellemzők, felületminőség
angol kulcsszavak hard turning, combined procedure, rotational procedure, process characteristics, surface quality
megadott besorolás
Anyagtudomány és Technológia (gépészet-kohászat) (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Fémmegmunkálási technológiák
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely Gyártástudományi Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Csernyák Fruzsina Eszter
Felho Csaba
Gácsi Zoltán
Gyáni Károly
Kerekes Gábor
Szabó Gergely
projekt kezdete 2009-06-01
projekt vége 2014-05-31
aktuális összeg (MFt) 20.000
FTE (kutatóév egyenérték) 10.33
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kombinált és a rotációs eljárás vizsgálata keményesztergálásnál

A termékek tartósságának és megbízhatóságának növelése iránti igény miatt folyamatosan növekszik az alkatrészek keményfelületeinek száma. A felületek befejező megmunkálására korábban alkalmazott eljárások helyett, környezetbarát és/vagy termelékenyebb alternatív technológiák alkalmazására törekszenek. A köszörülés helyettesítésére a szárazon végezhető keményesztergálás egy sor esetben (például tárcsaszerű alkatrészek) megoldást jelent. A határozott él pontszerű érintkezése azonban korlátozza a forgácsolási folyamat stabilitását, nem minden esetben ad a működő felületeken megfelelő topográfiát, a sugárirányú erőösszetevő a karcsú tengelyeken pedig megfelelő pontosságot (pontatlanságot okoz).
A hatékony anyagleválasztást és a megfelelő felület kialakítást az esztergálást egyazon szerszámgépen annak szükséges minimumát meghatározó köszörüléssel és/vagy a szerszámélen folyamatosan változó érintkezéssel kívánjuk biztosítani.
Az alkatrész felülethez, mint a forgástest alkotójához viszonyítva ferde helyzetű szerszám főél, működés közbeni lassú forgással éri el, hogy minden pillanatban a főél más-más pontja végzi az anyagleválasztást. Ez a rotációs eljárás hatással van a megmunkáló rendszer működésére és befolyásolja annak hőtechnikai (hőtani) egyensúlyát. Ez hatással van a keményesztergálás folyamatjellemzőire (forgácsolóerő, kontakthőmérséklet, forgácsdeformáció, szerszámkopás stb.) valamint azokon keresztül a munkadarabok pontosságára és felületminőségére.
A kutatás ezen változások feltárására és tudományos elemzésére irányul. Ennek alapján olyan feltételrendszer kidolgozására törekszünk, amely a munkadarabok minőségét (pontosság, érdesség, felületi réteg állapota, stb.) legalább olyan megbízhatósági szinten biztosítja, mint az előzően alkalmazott eljárások. Ezáltal megadhatunk egy olyan feltételrendszerű befejező megmunkálást, amely után az alkatrészek jobban terhelhetőek, kopásállóbbak és nagyobb élettartamúak lesznek.
angol összefoglaló
Investigation of combined and rotational processes in hard turning

The number of hard surfaces of parts has been continuously increasing because of ever higher demand for the endurance and reliability of manufactured products. Efforts are made to apply environmentally friendly and/or more efficient alternative technologies for finishing surfaces instead of the processes applied before. To replace grinding a solution can be hard turning in dry in many cases (e.g.: disc-type parts). However, the point-like contact of the definite edge puts restraints on the stability of the cutting process, it does not provide an appropriate topography of operating surfaces in all cases, and the radial force components do not provide proper accuracy on slim shafts.
Efficient material removal, formation of the proper surfaces and hard turning on the same machine-tool must be ensured by grinding defining the needed minimum and/or by continuously changing contact on the tool edge.
The principal edge of the tool relates to the constituent of the body of rotation in an inclined position, rotating slowly in operation, and thus at each moment a different point of the principal edge carries out the material removal. This rotational process influences the operation of the machining system and also its thermal balance. This affects the process features of hard turning (cutting force, contact temperature, chip deformation, tool wear, etc.) and through them the accuracy and surface quality of parts.
Our investigation aims to explore these changes and to analyze them scientifically. Based on this we aspire to work out a a system of conditions which ensures the quality of parts (accuracy, roughness, the state of the surface layer, etc.) at least at the same level of reliability as the previously applied processes. Thus finish machining with a condition system can be provided, after which the parts can handle a higher load, they are more wear resistant, and have a longer tool life.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Edzett felületű gépalkatrészek tartósságának és megbízhatóságának növeléséhez két megmunkáló eljárás folyamatjellemzőik vizsgálatával, a munkadarabok pontosságára, felületminőségére gyakorolt hatásuk feltárásával és tudományos elemzésével járultunk hozzá. A hatékony anyagleválasztást és a működési követelményeknek megfelelő felületek kialakítását egy műveletben, a keményesztergálást követő köszörüléssel (kombinált eljárás), vagy a szerszám élén folyamatosan változó érintkezéssel (rotációs előtolással) biztosítottuk. Elméleti és kísérleti vizsgálatokkal feltártuk az eljárások meghatározó sajátosságait és a folyamat megbízhatóságát biztosítható feltételrendszert. Kétféle módszerrel kidolgoztuk a rotációs eljárás kinematikai-matematikai modelljét. Konstrukciós elvek alapján megvizsgáltuk a bázis-szerszámokat és a geometriájukat. Elemeztük a kombinált műveletben alkalmazható eljárás változatokat, hatásukat az érdességre és a köralak hibára. Elvégeztük a forgácsdeformáció, a forgácsoló erő és a hőmérséklet VEM modellezését, elemzését és összehasonlítását. Vizsgáltuk a szerszámkopás fajtáit és formáit, a kopásráta számításának módjait és értékeit. Új modellt alkalmaztunk az éltartam meghatározására. Az eljárások hatékonyságát a műveleti idő, az anyagleválasztási- és a felületképzési sebesség alapján minősítettük. Az 3D érdességi értékek tervezhetőségére a forgácsolószerszámok általános matematikai modelljén alapuló módszert és számítógépes szoftvert dolgoztunk ki.
kutatási eredmények (angolul)
We have contributed to the improvement of the durability and reliability of machine parts with hardened surfaces by process characteristics investigations of two machining procedures and by the exploration and scientific analysis of their effect on surface quality. Effective material removal and the formation of surfaces meeting the working requirements was ensured in one operation either by grinding after hard turning (combined procedure) or by continuously varied contact on the tool edge (rotational feed). We identified a criteria system to ensure the determining characteristics of the procedures and the reliability of the process by theoretical and experimental investigations. The kinematical-mathematical model of the rotational procedure was developed by two methods; base tools and their geometry were examined by design principles. We analyzed the procedure variants that can be applied in the combined operation and their effects on roughness and circularity error. We performed FEM modeling, analysis and comparison of chip deformation, cutting force and temperature. We investigated the types and forms of tool wear and the methods and values of tool wear calculations. We have applied a new model for the determination of tool life. The efficiency was assessed by the operation time and by material removal and surface generation rates. A method and computer software have been developed for planning 3D roughness values based on the general mathematical model of cutting tools.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78482
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kundrák J, Varga G: Use of coolants and lubricants in hard machining, TECHNICAL GAZETTE (CROATIA) 20: (6) 1081-1086, 2013
Sztankovics I, Kundrák J: Theoretical value of total height of profile in rotational turning, APPL MECH MATER 309: 154-161, 2013
Varga G, Kundrák J: Effect of environmentally conscious machining on machined surface quality, APPL MECH MATER 309: 35-42, 2013
Felho C, Kundrak J: Characterization of topography of cut surface based on theoretical roughness indexes, KEY ENG MATER 496: 194-199, 2012
Kundrák J: Hard Boring of Gears, PROD PROC SYST (MISKOLC) 6: (1) 61-70, 2012
Kundrák J, Deszpoth I, Molnár V: Effects of the bore-hole geometry on the productivity of hard machining, In: Kundrák J, Varga Gy, Deszpoth I (szerk.) (szerk.) Proceedings of the 13th International Conference on Tools. Miskolc: Bíbor Kiadó, 2012. pp. 157-164., 2012
Kundrák J, Gácsi Z, Gyáni K, Bana V, Tomolya G: X-ray diffraction investigation of white layer development in hard-turned surfaces, INT J ADV MANUF TECH 62: (5-8) 457-469, 2012
Kundrák J, Gyáni K, Deszpoth I: The efficiency of combined machinings, REZANIE I NST TEKHNOLOG SIST 81: 140-151, 2012
Kundrák J, Gyáni K, Deszpoth I: The effect of the borehole diameter on the machining times in hard machining, MANUFAC TECHN 12: (13) 144-150, 2012
Kundrák J, Gyáni K, Deszpoth I, Szabó S: Hard turning with rotational feed procedure, In: Wojciech Zebala, Ildikó Manková (szerk.) (szerk.) Development in Machining Technology. Cracow: Cracow University of Technology Tadeusz Kosciuszko, 2012. pp. 42-49. (Scientific Research Reports; 2..), 2012
Kundrák J, Gyáni K, Deszpoth I, Sztankovics I: Material removal characteristics in rotational and tangential turning, REZANIE I NST TEKHNOLOG SIST 82: 109-116, 2012
Kundrák J, Gyáni K, Deszpoth I, Sztankovics I: Technology planning of hard turning in case of rotational feed, In: Zlatan Car, Jan Kudlácek, Tomaz Pepelnjak (szerk.) (szerk.) International Conference on Innovative Technologies: IN-TECH 2012: Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2012. pp. 295-299., 2012
Kundrák J, Gyáni K, Szabó G: Research on coherences between the residual stresses and tool rake angle by hard turning, REZANIE I NST TEKHNOLOG SIST 81: 152-161, 2012
Kundrak J, Molnár V: Creating ground topography in machining of hardened steels, In: Universidad Central Marta Abreu de Las Villas COMEC 2012: 7. Conferencia Internacional de Ingeniería Mecánica. Villa Clara: Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, 2012. pp. CD., 2012
Kundrák J, Pálmai Z: Investigation of Machinability in Boring of Inner Cylindrical Surfaces of Hardened Bearing Steels, In: Kundrák J, Varga Gy, Deszpoth I (szerk.) (szerk.) Proceedings of the 13th International Conference on Tools. Miskolc: Bíbor Kiadó, 2012. pp. 165-170., 2012
Kundrák J, Pálmai Z, Gyáni K: Fehér réteg technológiai feltételei keményesztergálásnál, GÉP 63: (1) 15-18, 2012
Mamalis AG, Grabchenko AI, Fedorovich VA, Kundrak J: Simulation of effects of metal phase in a diamond grain and bonding type on temperature in diamond grinding, INT J ADV MANUF TECH 58: (1-4) 195-200, 2012
Ráczkövi László, Kundrák János: Éltartam meghatározása keményesztergálásnál, MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOK 2: (1) 121-126, 2012
Szabó G, Kundrák J: Numerical research of the plastic strain in hard turning in case of orthogonal cutting, KEY ENG MATER 496: 162-167, 2012
Sztankovics I, Kundrák J: Mathematical Model of Machined Surfaces in Rotational Turning and Skiving, In: Kundrák J, Varga Gy, Deszpoth I (szerk.) (szerk.) Proceedings of the 13th International Conference on Tools. Miskolc: Bíbor Kiadó, 2012. pp. 83-88., 2012
Sztankovics I, Kundrák J: Experimental Investigation on Machined Surface of Aluminium Alloy During Skiving, In: Bikfalvi P (szerk.) (szerk.) microCAD 2012, L section: XXVI. international Scientific Conference. Miskolc: Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, 2012. pp. L23.
Production Engineering and Manufacturing Systems, 2012
Sztankovics I, Kundrák J: Mathematical description of machining external cylindrical surface in case of rotational turning, REZANIE I NST TEKHNOLOG SIST 82: 264-269, 2012
Sztankovics István, Kundrák János: Maximális érdesség vizsgálata rotációs előtolású esztergálással megmunkált külső hengeres felületen, MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOK 2: (1) 135-146, 2012
J Kundrák, Cs Felhő: Roughness examinations in hard turning, In: Bikfalvi Péter (szerk.) (szerk.) microCAD 2011, L szekció: XXV. International Scientific Conference. Miskolc: Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, 2011. pp. 119-124.
Production Engineering and Manufacturing Systems, 2011
Kundrak J: Comparison of Hard Machining Procedures on the Basis of the Amount of the Used Up Coolant And Lubricant, REZANIE I NST TEKHNOLOG SIST 80: 141-148, 2011
Kundrák J: Alternative machining procedures of hardened steels, MANUFAC TECHN 11: 32-39, 2011
Kundrák J, Deszpoth I: Comparison of Finish Machining Procedures on the Basis of Material Removal Performance, REZANIE I NST TEKHNOLOG SIST 80: 149-156, 2011
Kundrák J, Deszpoth I, Szabó G: Joint application and combination of hard turning and grinding in precision machining, In: Bikfalvi Péter (szerk.) (szerk.) microCAD 2011, L szekció: XXV. International Scientific Conference. Miskolc: Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, 2011. pp. 111-117.
Production Engineering and Manufacturing Systems, 2011
Kundrák J, Felhő Cs: Method for determination of the expected roughness of cut surfaces, HUNG J IND CHEM 39: (2) 189-193, 2011
Kundrák J, Gyáni K, Deszpoth I: Precision Hard Turning of External Cylindrical Surfaces by Rotation Procedure, REZANIE I NST TEKHNOLOG SIST 79: 108-117, 2011
Kundrak J, Mamalis AG, Gyani K, Bana V: Surface layer microhardness changes with high-speed turning of hardened steels, INT J ADV MANUF TECH 53: (1-4) 105-112, 2011
Kundrák J, Ráczkövi L: Definition of tool life in hard boring, In: Bikfalvi Péter (szerk.) (szerk.) microCAD 2011, L szekció: XXV. International Scientific Conference. Miskolc: Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, 2011. pp. 99-104.
Production Engineering and Manufacturing Systems, 2011
Kundrák J, Szabó G: Research of Plastic Strain and Chip Morphology in Hard Turning, REZANIE I NST TEKHNOLOG SIST 80: 157-163, 2011
Kundrák J, Varga Gy: Possibility of Reducing Environmental Load in Hard Machining, KEY ENG MATER 496: 205-210, 2011
Kundrák J, Verezub O, Gyáni K: Investigation of the properties of white layer formation during hard turning, In: Bikfalvi Péter (szerk.) (szerk.) microCAD 2011, L szekció: XXV. International Scientific Conference. Miskolc: Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, 2011. pp. 105-110.
Production Engineering and Manufacturing Systems, 2011
Kundrák János, Deszpoth István, Molnár Viktor: Selection of procedures in finishing of hardened steel taking into account economic aspects, In: Sabahudin Ekinovic, Joan Vivancos Calvet, Emin Tacer (szerk.) (szerk.) 15th International Research / Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology": TMT 2011. Prague, Csehország, 2011.09.12-2011.09.18. Kiadvány: 2011. pp. 85-88., 2011
Kundrák János, Molnár Viktor: Comparison of hard machining procedures on material removal rate, HUNG J IND CHEM 39: 219-224, 2011
Szabó G, Kundrák J: The Effect of Tool Wear On Chip Formation In Hard Turning, REZANIE I NST TEKHNOLOG SIST 79: 64-69, 2011
Szabó Gergely, Kundrák János: FEM simulation of hard cutting, In: Jozef Bárta, Alena Prelovská (szerk.) (szerk.) TEAM 2011: 17. International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2011. Slavonski Brod: University of Applied Sciences, 2011. pp. 247-250., 2011
Felhő Cs, Kundrák J: Surface Roughness Determination in Turning of Cylindrical Surfaces, In: 3rd International Conference ICTKI 2010 . Usti Nad Labem, Csehország, 2010.01.21-2010.01.22. Kiadvány: Usti Nad Labem: 2010. Paper 26. , 2010
Kundrák J: Expansion of the capabilities of hard machining, In: 3rd International Conference MANUFACTURING 2010 . Poznan, Lengyelország, 2010.11.24-2010.11.26. Kiadvány: Poznan: 2010. Paper CD. , 2010
Kundrák J: Procedures of hard machinings and their combination, In: & (szerk.) (szerk.) VI. Conferencia Cientifíca Internacional de Ingeniería Mecánica (COMEC 2010 ). Villa Clara: Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, 2010. pp. ., 2010
Kundrák J, Felhő Cs: Theoretical Surface Roughness of Surfaces Machined By Single Point Cutting Tools, SUCHASNI TEKHNOLOHII V MASHYNOBUDUVANNI 5: 273-282, 2010
Kundrák J, Felhő Cs: Tool life planning of cutting tool based ont he roughness of cut surfaces, In: Monka Peter (szerk.) (szerk.) 10th International Scientific Conference New Ways in Manufacturing Technologies. Presov: Technical University of Kosice, 2010. pp. 161-168., 2010
Kundrák J, Felhő Cs: Az elméleti érdesség meghatározása hengeres és kúpos felületek esztergálásánál, In: MANUFACTURE-HU Nemzeti Technológiai Platform "GTENTP08" Szakmai Tanácsadó Testülete (szerk.) (szerk.) Gyártás 2010, Manufacturing 2010: A GTE XX. nemzetközi gyártás konferenciája. Budapest: Gépipari Tudományos Egyesület, 2010. pp. ., 2010
Kundrák J, Felhő Cs: Planning possibility of tool life in finish machining, In: & (szerk.) (szerk.) VI. Conferencia Cientifíca Internacional de Ingeniería Mecánica (COMEC 2010 ). Villa Clara: Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, 2010. pp. ., 2010
Kundrák J, Karpuschewski B, Felhő Cs: Determination of the expected roughness of cut surface based on theoretical roughness, In: Bikfalvy Péter (szerk.) (szerk.) microCAD 2010 N szekció: XXIV. microCAD International Scientific Conference. Miskolc: Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, 2010. pp. 91-98.
Production Engineering and Manufacturing Systems, 2010
Kundrák J, Szabó G: Prüfung der Plastische Formung in der Spanwurzel Mittels FEM-Simulation beim Hartdrehen, In: Bikfalvy Péter (szerk.) (szerk.) microCAD 2010 N szekció: XXIV. microCAD International Scientific Conference. Miskolc: Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, 2010. pp. 99-104.
Production Engineering and Manufacturing Systems, 2010
Kundrák J, Szabó G: Keményesztergálással végzett forgácsleválasztás képlékeny alakváltozási mechanizmusainak vizsgálata végeselem módszerrel, In: MANUFACTURE-HU Nemzeti Technológiai Platform "GTENTP08" Szakmai Tanácsadó Testülete (szerk.) (szerk.) Gyártás 2010, Manufacturing 2010: A GTE XX. nemzetközi gyártás konferenciája. Budapest: Gépipari Tudományos Egyesület, 2010. pp. ., 2010
Kundrák J, Szabó G: FEM Analysis of Plastic Strain Deformation Mechanism in Hard Turning, In: Jan Kudlácek, Branimir Barisic, Xavier Velay, Kazuhiro Ohkura (szerk.) (szerk.) International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2010. Prague: LPM TISK, 2010. pp. 469-473., 2010
Kundrák J, SzabóG, Varga Gy: Finite Element Modelling of Shear in Hard Turning, SUCHASNI TEKHNOLOHII V MASHYNOBUDUVANNI 4: 211-216, 2010
Kundrák J: Comparison of Processes in Machining of Hardened Surfaces, AMO JOURNAL 1: (1) 61-64, 2009
Kundrák J: Comparison and combination of blade and abrasive processes of machining of high hardness parts, REZANIE I NST TEKHNOLOG SIST 77: 114-124, 2009
Kundrák J: Machining Of Hardened Bores, In: Peter Monka (szerk.) (szerk.) 5th International Congress on Precision Machining (ICPM 2009). Kosice: Technical University of Kosice, 2009. pp. 101-106., 2009
Kundrák J: Comparison of Processes in Machining of Hardened Surfaces, In: Aleksandar MAKEDONSKI (szerk.) (szerk.) 9th International Conference Advanced Materials and Operations AMO ʻ2009 . Kranevo, Bulgária, 2009.06.25-2009.06.27. Kiadvány: 2009. pp. 33-37. Paper 4. , 2009
Kundrák J, Bana V, Gyáni K: Microhardness of the Surface Layer After Hard Turning, REZANIE I NST TEKHNOLOG SIST 77: 125-133, 2009
Kundrák J, Felhő Cs: Roughness Designeability Of Surfaces Machined By Cutting, In: Peter Monka (szerk.) (szerk.) 5th International Congress on Precision Machining (ICPM 2009). Kosice: Technical University of Kosice, 2009. pp. 107-112., 2009
Kundrák J, Gyáni K, Deszpoth I, Szabó G: Efficiency Of Hard Turning, The Limits Of Its Application And Combination With Abrasive Proceedings, REZANIE I NST TEKHNOLOG SIST 76: 78-84, 2009
Kundrák J, Schmidt K, Prilukova J: Einsatz Von Schneidkeramik Bei Der Hart- Und Trockenbearbeitung, REZANIE I NST TEKHNOLOG SIST 76: 85-95, 2009
Mamalis AG, Grabchenko AI, Fedorovich VA, Kundrak J: Methodology of 3D simulation of processes in technology of diamond-composite materials, INT J ADV MANUF TECH 43: (11-12) 1235-1250, 2009
Kundrak J, Varga G, Deszpoth I, Molnar V: Some aspects of the hard machining of bore holes, APPL MECH MATER 309: 126-132, 2013
Kundrák J: Comparison of processes in machining of hardened surfaces, pp.33-37 in Proc. 9th International Conference Advanced Materials and Operations AMO '2009, Kranevo, Bulgária, 2009
Kundrák J, Felhő Cs: Roughness designeability of surfaces machined by cutting, pp.107-112. in Proc. 5th International Congress on Precision Machining (ICPM 2009) Sept. 15-19th 2009, Stará Lesná – Slovakia, 2009
Kundrák J: Machining of hardened bores, pp.101-106. in Proc. 5th International Congress on Precision Machining (ICPM 2009) Sept. 15-19th 2009, Stará Lesná – Slovakia, 2009
Felhő Cs; Kundrák J: Surface roughness determination in turning of cylindrical surfaces, in Proc. 3rd International Conference ICTKI 2010, 21-22 January 2010, Usti nad Labem, Czech Republik (in CD), 2010
Kundrák J; Karpuschewski B; Felhő Cs: Determination of the expected roughness of cut surface based on theoretical roughness, pp 91-98 in: Proc. XXIV. microCAD International Scientific Conference 18-20 March 2010, Section N: Production Engineering and Manufacturing Systems, University of Miskolc, 2010
Kundrák J; Szabó G: PRÜFUNG DER PLASTISCHE FORMUNG IN DER SPANWURZEL MITTELS FEM-SIMULATION BEIM HARTDREHEN, pp. 99-104 in:Proc.XXIV. microCAD International Scientific Conference 18-20 March 2010, Section N: Production Engineering and Manufacturing Systems, University of Miskolc, 2010
Kundrák J: Comparison of processes in machining of hardened surfaces, The Journal of the Advanced Materials and Operations Society, Vol. 1, Is. 1, 2009, pp.61-64, 2009
Kundrák J; Gyáni K; Deszpoth I; Szabó G: Efficiency of hard turning, the limits of its application and combination with abrasive proceedings, Резание и инструмент в технологических системах, 2009/76 pp.78-84., 2009
Kundrák J; Schmidt K; Prilukova J: EINSATZ VON SCHNEIDKERAMIK BEI DER HART- UND TROCKENBEARBEITUNG (Use of ceramics in case of hard and dry machining), Резание и инструмент в технологических системах, 2009/76 pp.85-95., 2009
Kundrák J; Bana V; Gyáni K: Microhardness of the surface layer after hard turning, Резание и инструмент в технологических системах, 2009/77 pp.125-133., 2009
Kundrák J: Comparison and combination of blade and abrasive processes of machining of high hardness parts (in Russian), Резание и инструмент в технологических системах, 2009/77 pp.114-124., 2009
Mamalis AG, Grabchenko AI, Fedorovich VA, Kundrák J.: Methodology of 3D simulation of processes in technology of diamond-composite materials, International Journal Of Advanced Manufacturing Technology, Volume: 43, Issue: 11-12, Pages: 1235-1250, 2009
Felhő Cs: Determination of theoretical roughness in turning of conical surfaces, pp 124-129 in: Proc. SpringWind 2010 Conference, 25-27 March 2010, Pécs, 2010
Felhő Cs: Development of a software for calculation of theoretical roughness in turning of cylindrical surfaces, pp 51-56 in: Proc. XXIV. microCAD International Scientific Conference 18-20 March 2010, Section N: Production Engineering and Manufacturing Systems, University of Miskolc, 2010
Szabó G: Az adiabatikus nyírás modellezése keményesztergálás esetén, pp. 219-224 in: Proc. XXIV. microCAD International Scientific Conference. Miskolc, Magyarország. 2010. március 18-20., 2010
Kundrák J, Szabó G: Modellierung des Hartdrehens mittels FEM simulation, VII. International Tools Conference. Zlín, Cseh Köztársaság. 2009 február 2-4. (in CD), 2009
Szabó G: A képlékeny alakváltozás sebességének vizsgálata keményesztergálás esetén, pp. 60-66 in: Proc. Tavaszi Szél Konferencia. Szeged, Magyarország. 2009. május 21-24., 2009
Kundrak J., Mamalis A. G., Gyani K., Bana V.: Surface layer microhardness changes with high-speed turning of hardened steels, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology: Volume 53, Issue 1-4 (2011), pp.105-112 ISSN 02683768, 2011
Kundrák J., Ráczkövi L.: Definition of tool life in hard boring, XXV. micro CAD International Scientific Conference, Section L, University of Miskolc, Hungary, 31 March-1 April 2011, ISBN 978-963-661-965-7, pp.99-104, 2011
Kundrák J., Verezub O., Gyáni K.: Investigation of the properties of white layer formation during hard turning, XXV. micro CAD International Scientific Conference, Section L, University of Miskolc, Hungary, 31 March-1 April 2011, ISBN 978-963-661-965-7, pp.105-110, 2011
Kundrák J., Deszpoth I., Gyáni K.: Joint application and combination of hard turning and grinding in precision machining, XXV. microCAD International Scientific Conference, Section L, University of Miskolc, Hungary, 31 March-1 April 2011, ISBN 978-963-661-965-7, pp.111-117, 2011
Kundrák J.: Alternative machining procedures of hardened steels, 8th International Tools Conference ITC 2011, 24.-25.2011, Zlín, Czech Republik, in CD (ITC2011_23) p.8 (ISBN 978-80-7454-026-4), 2011
Kundrák J., Verezub O., Gyáni K.: Investigation of the properties of white layer formation during hard turning, VI. Conferencia Cientifíca Internacional de Ingeniería Mecánica (COMEC 2010 ), 2 al 4 de noviembre de 2010, Villa Clara, Cuba, in CD, c4.18, ISBN: 978-959-250-602-2, 2010
Kundrák J., Felhő Cs.: Planning possibility of tool life in finish machining, VI. Conferencia Cientifíca Internacional de Ingeniería Mecánica (COMEC 2010 ), 2 al 4 de noviembre de 2010, Villa Clara, Cuba, in CD, c4.19, ISBN: 978-959-250-602-2, 2010
Kundrák J.: Procedures of hard machinings and their combination, VI. Conferencia Cientifíca Internacional de Ingeniería Mecánica (COMEC 2010 ), 2 al 4 de noviembre de 2010, Villa Clara, Cuba, in CD, c4.20, ISBN: 978-959-250-602-2, 2010
Kundrák J.: Expansion of the capabilities of hard machining, 3rd International Conference MANUFACTURING 2010, 24-26.11.2010., Poznan, (in CD), 2010
Felhő Cs., Kundrák J.: Az elméleti érdesség meghatározása hengeres és kúpos felületek esztergálásánál, Manufacturing 2010 "Manufuture", Budapest, 2010. október 20-21, (in CD) ISBN 978-963-9058-31-6, 2010
Kundrák J., Felhő Cs.: Tool life planning of cutting tool based ont he roughness of cut surfaces, 10th International Scientific Conference New Ways in Manufacturing Technologies, Presov, 17th-19th June 2010, Slovak Republic, ISBN 978-80-553-0441-0, pp.161-168., 2010
Kundrák J., Szabó G., Varga Gy.: Finite element modelling of shear in hard turning, Modern Technologies of Engineering No. 4, Printed scientific works, Kharkiv, 2010, pp.211-216, ISSN 2078-7499, 2010
Kundrák J., Szabó G.: FEM analysis of plastic strain deformation mechanism in hard turning, IN-TECH 2010 Proceedings of International Conference on Innovative Technologies. Prague, 14-16 September 2010, pp.469-473, ISBN 978-80-904502-2-6, 2010
Kundrák J., Szabó G.: Keményesztergálással végzett forgácsleválasztás képlékeny alakváltozási mechanizmusainak vizsgálata végeselem módszerrel, Manufacturing 2010 "Manufuture". Budapest, 2010. október 20-21, (in CD) ISBN 978-963-9058-31-6, 2010
Kundrák J., Felhő Cs.: Theoretical surface roughness of surfaces machined by single point cutting tools, Modern Technologies of Engineering No. 5, Printed scientific works, Kharkiv, 2010, pp.273-282, ISSN 2078-7499, 2010
Felhő Cs.: A method for calculation of theoretical roughness in face milling, 8th International Tools Conference, 24-25. May 2011, Zlín, Czech Republic, ISBN 978-80-7454-026-4 (CD-s kiadvány), 2011
Szabó G.: Finite element analysis of cutting of hardened steels, VIII. ITC International Tools Conference. 24-25 May 2011, Zlín, Czeh Rebublic (in CD). ISBN 978-80-7454-026-4, 2011
Szabó G.: Keményesztergálás során fellépő képlékeny alakváltozás mechanizmusának vizsgálata, XVI. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka. 24th-25th March 2011, Cluj Napoca, pp. 291-294. ISSN: 2067-60808, 2011
Szabó G.: Research of the mechanism of plastic strain in case of tempered steel in hard turning, Hungarian Journal of Industrial Chemistry. Vol. 38/2, 2010, pp. 163-167. ISSN: 0133-0276, 2010
Kundrák J., Felhő Cs.: Roughness examinations in hard turning, XXV. microCAD International Scientific Conference 31 March - 1 April 2011, Section L, University of Miskolc, ISBN 978-963-661-965-7, pp.119-124, 2011
Felhő Cs., Kundrák J.: Surface roughness determination in turning of cylindrical surfaces, Manufacturing Technology – Journal for Science, Research and Production, Vol. 9, December 2009, Usti nad Labem, Czech Republic, ISSN 1213248-9 pp. 16-22., 2009
Kundrák J., Felhő Cs.: Examination of surface roughness in boring of gears, Research Reports “Advanced Machining Technology in Automotive Production”, CEEPUS Project CII-SK-0067-04-08/09, Cracow-Kosice 2009, pp. 15-22, ISBN 978-83-7242-509-6, 2009
Mamalis, A. G., Grabchenko A. I., Fedorovich V. A., Kundrak J: Simulation of effects of metal phase in a diamond grain and bonding type on temperature in diamond grinding, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 58:(1-4) pp. 195-200, 2012
A. G. Mamalis, A. P. Markopoulos and J. Kundrák: Simulation of high speed hard turning using finite element method, Journal of Machining and Forming Technologies 2011 Vol. 1 Is. 1-2 pp.1-16 ISSN: 1947-4369, 2011
A. G. Mamalis, A. P. Markopoulos and J. Kundrák: Simulation of high speed hard turning using finite element method, Machining and Forming Technologies Vol. 1 2011 pp.155-169 ISBN: 978-1-61122-000-1, 2011
Felhő Cs., Kundrák J.: Characterization of topography of cut surface based on theoretical roughness indexes, Key Engineering Materials, Volume 496: Precision Machining VI, pp.194-199. ISSN 1013-9826, 2012
Csernyák F. E.: Anyagleválasztási és felületképzési sebességek összehasonlítása keményesztergálás és kombinált eljárás esetében, XXVI. microCAD International Scientific Conference, University of Miskolc, Hungary, ISBN 978-963-661-773-8 (in CD), 2012
Felhő Cs.: Investigation of surface roughness in face milling with a new-type flexible milling head, 13th International Conference on Tools, Miskolc, Hungary, ISBN 978-963-9988-35-4, pp.277-282., 2012
Szabo G., Kundrak J.: Numerical research of the plastic strain in hard turning in case of orthogonal cutting, Key Engineering Materials, Volume 496: Precision Machining VI, pp.162-167, ISSN 1013-9826, 2012
Kundrak J., Varga Gy.: Possibility of reducing environmental load in hard machining, Key Engineering Materials, Volume 496: Precision Machining VI, pp.205-210, ISSN 1013-9826, 2012
Kundrák J., Deszpoth I.: Comparison of finish machining procedures on the basis of material removal performance, Cutting & Tool in Technological System, 2011/80 Kharkiv NTU, ISSN 2078-7405, pp.: 149-156., 2011
Kundrák J., Gyáni K., Deszpoth I.: Precision hard turning of external cylindrical surfaces by rotation procedure, Cutting & Tool in Technological System, 2011/79 Kharkiv NTU, ISSN 2078-7405, pp.: 108-117. ISSN: 2078-7405, 2011
Kundrák J., Szabó G.: Research of plastic strain and chip morphology in hard turning, Cutting & Tool in Technological System, 2011/80 Kharkiv NTU, ISSN 2078-7405, pp.: 157-163., 2011
Kundrák J.: Comparison of hard machining procedures on the basis of the amount of the used up coolant and lubricant, Cutting & Tool in Technological System, 2011/80 Kharkiv NTU, ISSN 2078-7405, pp.: 149-156., 2011
Kundrák J.; Gyáni K.; Deszpoth I.: Keményfelületek befejező megmunkálási eljárásainak összhasonlító vizsgálata az anyagleválasztási teljesítmény alapján, GÉP, LXII. Évfolyam, 11. szám, ISSN 0016-8572, pp.: 9-13., 2011
Kundrák, J., Deszpoth, I., Molnár, V: Selection of procedures in finishing of hardened steel taking into account economic aspects, TMT 15th International Research/Expert Conference, Prága, ISSN 1840-4944, 2011
Kundrák, J., Felhő, Cs.: Method for determination of the expected roughness of cut surfaces, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, Veszprém, ISSN 0133-0276, Vol39(2) pp.:189-193., 2011
Kundrák, J., Molnár, V.: Comparison of hard machining procedures on material removal rate, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, Veszprém, ISSN 0133-0276, Vol39(2) pp.:219-224., 2011
Kundrák, J., Szabó G.: Fem simulation of hard cutting, 3rd international scientific and expert, Conference of the International TEAM Society, Trnava, ISBN 978-953-55970-4-9, 2011
Kundrák, J., Szabó G.: Investigation on coherencies between plastic strain and tool geometry by hard machining, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, Veszprém, ISSN 0133-0276, Vol39(2) pp.:289-224., 2011
Kundrák J., Deszpoth I., Molnár V.: Effects of the bore-hole geometry on the productivity of hard machining, 13th International Conference on Tools, Miskolc, Hungary, ISBN 978-963-9988-35-4, pp.157-164., 2012
Kundrák J. Gyáni K., Deszpoth I., Szabó S.: Keményesztergálás rotációs előtolású eljárással, XXVI. microCAD International Scientific Conference, University of Miskolc, Hungary, ISBN 978-963-661-773-8 (in CD), 2012
Szabo G., Kundrak J.: The effect of tool wear on chip formation in hard turning., Cutting & Tool in Technological System, 2011/79 Kharkiv NTU, ISSN 2078-7405, pp. 64-69, 2011
Szabó G.: A forgácsleválasztás jellegzetességeinek vizsgálata keményesztergálás esetén, GÉP, LXII. Évfolyam, 9-10. szám, ISSN 0016-8572, pp.: 80-83. foly, 2011
Szabo G.: A szerszámgeometria hatása a maradó feszültségekre 16MnCr5 betétedzett acél keményesztergálása esetén, XXVI. microCAD International Scientific Conference, Miskolc, Hungary, ISBN: 978-963-661-773-8 (in CD), 2012
Szabó G.: Influence of the tool rake angle on residual stresses in case of orthogonal hard turning of AISI 5115 case hardened steel, 13th International Conference on Tools, Miskolc, Hungary, ISBN 978-963-9988-35-4, pp.77-82., 2012
Sztankovics I., Kundrák J.: Mathematical model of machined surfaces in rotational turning and skiving, 13th International Conference on Tools. Miskolc, Magyarország, pp. 83-88.(ISBN:978-963-9988-35-4), 2012
Sztankovics I., Kundrák J.: Experimental investigation on machined surface of aluminium alloy during skiving, XXVI. microCAD International Scientific Conference, University of Miskolc, Hungary, ISBN 978-963-661-773-8 (in CD), 2012
Sztankovics I.: Rotational turning in precision finishing, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, Veszprém, ISSN 0133-0276, Vol39(2) pp.:309-312., 2011
Maros Zs., Felho Cs.: Investigation of surface roughness in diamond turning of an aluminium alloy, , XXVI. microCAD International Scientific Conference, University of Miskolc, Hungary, ISBN 978-963-661-773-8 (in CD), 2012
Kundrák J., Gácsi Z., Gyáni K., Bana V., Tomolya G.: X-ray diffraction investigation of white layer development in hard turned surfaces, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, ISSN 0268-3768, 2011
Felhő Cs., Kundrák J.: A felületi érdesség elméleti értékének meghatározása homlokmarásnál, MULTIDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOK: A MISKOLCI EGYETEM KÖZLEMÉNYE 2:(1) pp. 31-39., 2012
Kundrák, J., Varga, Gy., Deszpoth, I., Molnár, V.: Some Aspects of the Hard Machining of Bore Holes, Applied Mechanics and Materials (ISSN: 1662-7482), Vol. 309, pp. 126-132, 2013
Varga, Gy., Kundrák, J.: Effect of Environmentally Conscious Machining on Machined Surface Quality, Applied Mechanics and Materials (ISSN: 1662-7482), Vol. 309, pp. 35-42, 2013
Fegyverneki Sándor, Kundrák János, Körei Attila: Parameter Approximation for Tool Life Equations, PRODUCTION SYSTEMS AND INFORMATION ENGINEERING 6: pp. 91-100., 2013
Sztankovics, I., Kundrák, J.: Theoretical Value of Total Height of Profile in Rotational Turning, Applied Mechanics and Materials (ISSN: 1662-7482), Vol. 309, pp. 154-161, 2013
Kundrák, J., Pálmai, Z., Gyáni, K.: Fehér réteg technológiai feltételei keményesztergálásnál, GÉP, LXIII. Évfolyam, 1. szám, ISSN 0016-8572, pp.: 15-18., 2012
Kundrák, J.: Hard boring of gears, Journal of Production Processes and Systems, Vol. 5 (2012) No. 1, pp. 61-70, HU ISSN 1786-7983, 2012
Kundrák, J., Gyáni, K., Deszpoth, I.: The efficiency of combined machinings, Cutting & Tool in Technological System VOL 81, 2012, Kharkiv NTU, ISSN 2078-7405, pp.: 140-151, 2012
Kundrák, J., Gyáni, K., Deszpoth, I., Sztankovics, I.: Material removal characteristics in rotational and tangential turning, Cutting & Tool in Technological System VOL 82, 2012, Kharkiv NTU, ISSN 2078-7405, pp.:109-116, 2012
Sztankovics, I., Kundrák, J.: Mathematical description of machining external cylindrical surface in case of rotational turning, Cutting & Tool in Technological System VOL 82, 2012, Kharkiv NTU, ISSN 2078-7405, pp.: 264-269, 2012
Kundrák, J., Gyáni, K., Szabó, G.: Research on coherences between the residual stresses and tool rake angle by hard turning, Cutting & Tool in Technological System VOL 81, 2012, Kharkiv NTU, ISSN 2078-7405, pp.: 152-161, 2012
Ráczkövi, L., Kundrák, J.: Éltartam meghatározása keményesztergálásnál, Multidiszciplináris Tudományok: A miskolci Egyetem Közleménye (ISSN 2062-9737), 2. kötet 1. szám, pp. 121-126,, 2012
Szakács, K., Kundrák, J.: Keménymegmunkált furatok érdességének vizsgálata, Multidiszciplináris Tudományok: A miskolci Egyetem Közleménye (ISSN 2062-9737), 2. kötet 1. szám, pp. 127-134, 2012
Sztankovics, I., Kundrák, J.: Maximális érdesség vizsgálata rotációs előtolású esztergálással megmunkált külső hengeres felületen, Multidiszciplináris Tudományok: A Miskolci Egyetem közleménye (ISSN: 2062-9737), 2. kötet, 1. szám, Miskolc, 2012, pp. 135-146., 2012
Kundrak, J., Gacsi, Z., Gyani, K., Bana, V., Tomolya, G .: X-ray diffraction investigation of white layer development in hard-turned surfaces, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY Volume: 62 Issue: 5-8 Pages: 457-469 2012. DOI: 10.1007/s00170-011-3811-7, 2012
Kundrák, J., Pálmai, Z.: Investigation of machinability in boring of inner cylindrical surfaces of hardened bearing steels, 13th International Conference on Tools, 27-28 March 2012, Miskolc, Hungary, ISBN 978-963-9988-35-4, pp.165-170., 2012
Ráczkövi, L., Kundrák, J.: The examination of material removal rate and surface rate in case of hard turning, 13th International Conference on Tools, 27-28 March 2012, Miskolc, Hungary, ISBN 978-963-9988-35-4, pp.183-188, 2012
Hlavács, K., Kundrák, J.: Edzett furatok érdességének összehasonlító vizsgálata, XXVI. microCAD International Scientific Conference, 2012. március 29-30., University of Miskolc, Hungary, ISBN 978-963-661-773-8 (in CD), 2012
Kundrák, J., Gyáni, K., Deszpoth, I.: Újabb kutatási eredmények az optimális megmunkálási eljárás kiválasztásához, XXVI. microCAD International Scientific Conference, 2012. március 29-30., University of Miskolc, Hungary, ISBN 978-963-661-773-8 (in CD), 2012
Kundrák, J., Deszpoth, I., Molnár, V.: Effects of the bore-hole geometry on the productivity of hard machining, 13th International Conference on Tools, 27-28 March 2012, Miskolc, Hungary, ISBN 978-963-9988-35-4, pp.157-164., 2012
Kundrák, J., Varga, Gy.: Environmental load reducing in hard machining, International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2012, Rijeka, Croatia, 2012. szeptember 26-28, pp.: 433-442, ISBN 978-953-6326-77-8., 2012
Kundrák, J., Deszpoth, I., Molnár, V.: Comparative examination for the machining of hard surfaces, International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2012, Rijeka, Croatia, 2012. szeptember 26-28, pp.: 305-309, ISBN 978-953-6326-77-8, 2012
Kundrák, J., Gyáni, K., Deszpoth, I., Sztankovics, I.: Technology planning of hard turning in case of rotational feed, International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2012, Rijeka, Croatia, 2012. szeptember 26-28, pp.: 295-299, ISBN 978-953-6326-77-8, 2012
Kundrak, J., Molnár, V.: Creating ground topography in machining of hardened steels, VII. Conferencia International de Ingeniería Mecánica Comec 2012, november 5-8. ISBN:978-959-250-757-9, 2012
Kundrák, J.: Összefoglaló jelentés a „Tartósság növelésére kifejlesztett megmunkálási technológia” című résprojekteb megvalósuló kutatásról, K+F eredmények összefoglalása: GOP-l .l .2-08/1-2008-0002. Miskolc, Magyarország, 2012.03.09. Miskolc: UNI-FLEXYS, 2012. pp. 12-25. (ISBN:978-963-89509-0-1), 2012
Kundrák, J., Gyáni, K., Molnár, V., Ráczkövi, L., Deszpoth, I., Szabó, G.: Keménymegunkálás technológiai fejlesztése II, GOP-1.1.2-08/1-2008-0002 K+F eredmények összefoglalása disszeminációs konferencia, ISBN: 978-963-89509-0-1 pp.:33-42, 2012
Kundrák, J., Gyáni, K., Varga, Gy., Deszpoth, I., Szabó, G.: Keménymegunkálás technológiai fejlesztése I, GOP-1.1.2-08/1-2008-0002 K+F eredmények összefoglalása disszeminációs konferencia, ISBN: 978-963-89509-0-1 pp.:25-32, 2012
Kundrák, J., Faluvégi, E., Gyáni, K., Szabó, O., Szűcs, J., Deszpoth, I.: Gördülőelemes Hajtások Gyártási Technológiájának Fejlesztése, GOP-1.1.2-08/1-2008-0002 K+F eredmények összefoglalása disszeminációs konferencia pp.:43-48., 2012
Sztankovics, I.: Az átlagos érdesség elméleti értéke rotációs esztergálás esetén, Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka XVIII. Románia, Kolozsvár 2013. pp. 391-394, 2013
Szabó Gergely: Maradó feszültségek alakulása a munkadarab felületi rétegében a szerszám- homlokszög nagyságának függvényében, Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka XVIII. Románia, Kolozsvár 2013. pp. 367-370, 2013
Szabó G.: Maradó feszültségek végeselemes vizsgálata keményesztergált felületekben, Multidiszciplináris Tudományok: A miskolci Egyetem Közleménye (ISSN 2062-9737), 2. kötet 1. szám, pp. 147-156, 2012
Kundrák, J., Molnár, V.: Rates of used-up coolant and and lubricant in hard machining, Development in Mechanical Technology Scientific Research Reports, Cracow, 2012.Edited by Wojciech Zebala, Ildikó Mankova, Cracow University of Technology, ISBN: 978-83-72, 2012
Kundrák, J., Gyáni, K., Deszpoth, I.: The effect of the lengths of bore holes ont he machining times in hard machining, Development in Mechanical Technology Scientific Research Reports, Cracow, 2012.Edited by Wojciech Zebala, Ildikó Mankova, Cracow University of Technology, ISBN: 978-83-72, 2012
Kundrák, J., Gyáni, K., Deszpoth, I., Szabó, S.: Hard turning with rotational feed procedure, Development in Mechanical Technology Scientific Research Reports, Cracow, 2012.Edited by Wojciech Zebala, Ildikó Mankova, Cracow University of Technology, ISBN: 978-83-72, 2012
Kundrák, J., Gyáni, K., Deszpoth, I.: The effect of the borehole diameter on the machining times in hard machining, MANUFACTURING TECHNOLOGY, December 2012, Vol.12 , No.12 pp.:144-150, ISSN 1213–2489, 2012
Mamalis, A.G., Grabchenko, A.I., Fedorovich, V.A., Kundrak, J. and Babenko, E. A.: WAYS OF SIMULATION-BASED IMPROVEMENT IN THE PERFORMANCE OF DIAMOND-ABRASIVE TOOLS, Journal of Machining and Forming Technologies ISSN: 1947-4369 Volume 4, Number 1/2, 2012
Kundrák J, Sztankovics I, Deszpoth I: Chip Removal Characteristics in Rotational Turning and the Effect of the Tool Diameter Alteration, ACAD J MANUFACT ENG 11: (4) 26-29, 2013
Kundrák J, Gyáni K, Deszpoth I, Sztankovics I: Some topics in process planning of rotational turning, ENG REV 34: (1) 23-32, 2014
Kundrák J, Pálmai Z: Application of general tool-life function under changing cutting conditions, ACTA POLYTECH HUNG 11: (2) 61-76, 2014
Kundrák J, Ráczkövi L, Gyáni K: Machining performance of CBN cutting tools for hard turning of 100Cr6 bearing steel, APPL MECH MATER 474: 333-338, 2014
Szabó G, Kundrák J: Numerical research on the changing of the slip-line field in hard turning of case hardened steels, APPL MECH MATER 474: 399-404, 2014
Szabo G, Kundrak J: Investigation of residual stresses in case of hard turning of case hardened 16MnCr5 Steel, KEY ENG MATER 581: 501-504, 2014
Sztankovics I, Kundrák J: Some Characteristic Parameters of The Run-In Phase in Rotational Turning and Their Determination, APPL MECH MATER 474: 405-410, 2014
Kundrak Janos, Deszpoth Istvan, Molnar Viktor: COMPARATIVE STUDY OF MATERIAL REMOVAL IN HARD MACHINING OF BORE HOLES, TECHNICAL GAZETTE (CROATIA) 21: (1) 183-189, 2014
C Felho, J Kundrak: CAD-based modelling of surface roughness in face milling, WORLD ACAD SCI ENG TECHNOL 8: (5) 71-75, 2014
Kundrák J, Sztankovics I, Gyáni K: Analysis of the Theoretical Values of Several Characteristic Parameters of Surface Topography in Rotational Turning, WORLD ACAD SCI ENG TECHNOL 8: (5) 1402-1407, 2014
Sztankovics, I., Kundrák, J.: Effect of the Inclination Angle on the Defining Parameters of Chip Removal in Rotational Turning, Manufacturing Technology 14, pp.97-104., 2014
Sztankovics I, Kundrák J: Determination of the Chip Width and the Undeformed Chip Thickness in Rotational Turning, KEY ENG MATER 581: 131-136, 2014

 

Projekt eseményei

 
2014-04-08 13:42:49
Résztvevők változása
2012-02-28 13:45:30
Résztvevők változása
vissza »