A szovjet tömb és Kína, 1949-1989  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78484
típus K
Vezető kutató Vámos Péter
magyar cím A szovjet tömb és Kína, 1949-1989
Angol cím The Soviet Bloc and China, 1949-1989
magyar kulcsszavak szovjet tömb, Kína, 1949-1989, magyar-kínai kapcsolatok, hidegháború
angol kulcsszavak Soviet Bloc, China, 1949-1989, Sino-Hungarian relations, Cold War
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Politikatörténet
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2014-03-31
aktuális összeg (MFt) 7.800
FTE (kutatóév egyenérték) 2.78
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A vizsgálat tárgya a szovjet tömb országai közötti kapcsolatok egyik alapvető eleme, a szovjet–kínai viszony egy sajátos vonatkozása, a kelet-közép-európai országok Kínához való viszonyának, illetve Kína ezen országokkal fenntartott kapcsolatainak dinamikája.
A magyar levéltári anyagra és a magyar–kínai kapcsolatok alakulására összpontosító összehasonlító vizsgálat bemutatja a szovjet tömb egyes országainak Kína-politikája közötti hasonlóságokat, illetve az ezen országok sajátos politikai és gazdasági helyzetéből és lehetőségeiből adódó különbségeket, valamint fényt derít a kínai–kelet-európai és a szovjet–kínai kapcsolatok dinamikájának hasonlóságaira és különbségeire.
Alaptézisem, hogy a kínai–kelet-európai viszonyrendszer egyrészt a szovjet–kínai viszony derivátumaként, másrészt a Szovjetunió és Kína kapcsolatát befolyásoló tényezőként értelmezendő.
A négy évre tervezett kutatás néhány kiemelt kérdése:
1. A szovjet Kína-politika befolyása a tömb országainak Kínával fenntartott kapcsolataira.
2. Kína szovjet-blokk politikája mint a szovjetpolitika része (differenciálás).
3. A kelet-közép-európai csatlós országok közvetítő szerepe a KNK és a Szovjetunió között.
4. A csatlós országok mint a Moszkvára gyakorolt kínai nyomás eszközei.
5. Kelet-Közép-Európa szerepe Kína szocialista identitásának megerősítésében és a KKP új politikáinak legitimációjában, illetve Moszkva Kína-politikájának alakulásában.
6. Peking érdeklődése a gazdaságirányítási rendszer reformjának kelet-európai tapasztalatai iránt. A három modell (központosított – sztálinista, jugoszláv, magyar) szerepe a kínai reformfolyamatban.
7. A szovjet tömb országaiban lezajlott rendszerváltás(ok) hatása Kínára.
angol összefoglaló
The subject of the proposed research is one of the basic elements of inter-state relations of former Soviet Bloc countries, and a special aspect of Soviet-Chinese relations, namely the dynamics of East European Soviet satellites’ relations with China.
Based primarily on Hungarian archival sources and focusing on Hungarian-Chinese relations, the proposed research aims to highlight the similarities and differences between the China-policies of different Soviet Bloc countries, and how the dynamics of Chinese-East European relations corresponded to or differed from the pattern of Sino-Soviet relations.
My argument is that Chinese-Eastern European relations were both a derivative of and an influencing factor in China’s relations with the Soviet Union.
Issues to be discussed include:
1. The influence of Soviet China-policy on the satellites’ relations with China.
2. China’s Soviet Bloc-policy as an element of its Soviet-policy (“differentiation”).
3. Eastern European Soviet satellites as intermediaries between the PRC and the USSR.
4. The role Soviet satellites as a means for China to exert pressure on Moscow.
5. The role of Eastern Europe in shaping Moscow’s China-policy and in China’s need to affirm its socialist identity and to legitimize the Party’s new policies.
6. Beijing’s interest in Eastern European experiences in its reform of economic management system. The role of the three models of socialism (centralized (Stalinist), Yugoslav and Hungarian) in Chinese reforms.
7. The influence of systemic change(s) in Soviet Bloc countries on China.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatómunka a kutatási tervben foglaltaknak megfelelően a szovjet tömb országai és Kína közötti kapcsolatokat a szovjet–kínai viszonyrendszer keretei között vizsgálta. Az összehasonlító vizsgálat a magyar levéltári anyagra és a magyar–kínai kapcsolatok alakulására összpontosított. Áttekintettem, összegyűjtöttem és feldolgoztam a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában őrzött külügyminisztériumi és pártiratok vonatkozó részeit. Kutattam az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, valamint kínai, orosz és német levéltárakban. A kutatási időszak alatt létrejött nemzetközi együttműködési projektek keretében rálátásom nyílt a kelet-közép-európai szocialista országok levéltári anyagának vonatkozó részeire is. Az OTKA által támogatott kutatás eredményeként született publikációk száma 26, a Magyarországon és külföldön tartott előadások száma 23. A kutatási időszak alatt három nemzetközi konferenciát szerveztem és három nemzetközi kutatási projektet irányítottam.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the present research project was to clarify the mechanisms of cooperation and conflicts within the Soviet bloc, and to answer the question: how differences in political and cultural traditions and geopolitical locations interacted under the influence of the Soviet Union. In order to achieve this goal, I analyzed the relationship of East-Central European (ECE) countries with the People’s Republic of China (PRC). Focusing on Hungarian archival material and the study of Sino-Hungarian relations, the aim of the research was to highlight the similarities and differences between the China policies of ECE countries, and to investigate how the dynamics of ECE-PRC relations corresponded to or differed from the pattern of Sino-Soviet relations. As a result of the research project funded by OTKA, I published 26 books and articles in Chinese, English and Hungarian, presented 23 lectures, organized 3 international conferences, and coordinated 3 international research projects pertaining to the relations between the Soviet bloc and China with participants from East-Central Europe as well as from China, Russia, and the United States.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78484
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
黄立茀,Vámos Péter,李锐(主编): 新史料•新发现:中国与苏联东欧国家关系 (New Archives, New Views: the Relations between China, the Soviet Union and Eastern Europe), 北京,社会科学出版社, pp. 23+478, 2014
Vámos Péter: 冷战后半阶段中匈关系的架构 (The Framework of Sino-Hungarian Relations in the second half of the Cold War), 黄立茀,Vámos Péter,李锐(主编), 新史料•新发现:中国与苏联东欧国家关系. 北京,社会科学出版社, 2014. 238-256., 2014
James Hershberg, Sergey Radchenko, Péter Vámos, and David Wolff: The Interkit Story: A Window into the Final Decades of the Sino-Soviet Relationship, Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars, Cold War International History Project, 2011). Working Paper No. 63. pp. 144, 2011
Vámos Péter: Chinese Foreign Ministry Documents on Hungary, 1956., Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars, Cold War International History Project, e-Dossier No. 50., 2014
黄立茀、王俊逸 (Vámos Péter): 兄弟、对手、伙伴. 新史料•新发现: 中国与苏联东欧国家关系国际研讨会文集前言, 冷战国际史研究 Lengzhan Guojishi Yanjiu (Cold War International History Studies), Vol. 17, Summer 2014., 2014
Vámos Péter: MACHCEWICZ, PAWEŁ, Rebellious Satellite: Poland 1956. (könyvismertetés), H-Diplo, H-Net Reviews. June, 2013., 2013
Vámos Péter: ’Mi történt a kínaiakkal?’ Magyar–kínai kapcsolatok, 1956–1966., Kínai történelem és kultúra. Tanulányok Ecsedy Ildikó emlékére. (szerk: HAMAR I. – SALÁT G.) (Budapest: Bala, 2009
Vámos Péter: SHAMBAUGH, DAVID, China’s Communist Party (könyvismertetés), Külügyi Szemle, 2009/2, 218–223., 2009
Vámos Péter: Az Európai Unió és Kína kapcsolatai., Külügyi Szemle, 2009/2, 223–235., 2009
Vámos Péter: Mao utolsó forradalma, História, 2011/7, 3–12., 2011
Vámos Péter: Magyarország a 20. században, Előadás: Beijing Language and Cultural Center for Diplomatic Missions, October 16, 2012., 2012
Vámos Péter: A Sárkány leleplezése – Kína valódi arca, Előadás: Szimpózium, Szent Ignác Jezsuita Kollégium, 2012. november 23., 2012
Vámos Péter: A magyar – kínai kapcsolatok nemzetközi keretei, 1949–1989, Előadás: Magyar-Kínai Baráti Társaság, Budapest, 2012. április 17., 2012
Vámos Péter: A magyar–kínai kapcsolatok nemzetközi keretei, Előadás: Kőrösi Csoma Társaság, Budapest, 2012. február 21., 2012
Vámos Péter: Magyarország és Kína. Magyarország Kínából nézve., Előadás: Pallas Páholy, Budapest, 2011. október 10., 2011
Vámos Péter:: Magyar–kínai kapcsolatok az 1960–70-es években, Előadás: Magyar külpolitika az 1960-as és 1970-es években – tudományos konferencia, Politikatörténeti Intézet, Budapest, 2010. október 28., 2010
Vámos Péter: Sino-Hungarian relations during the 1980s., Előadás: Imre Kertész Kolleg, Friedrich-Schiller-University Jena, 2014. március 3., 2014
Vámos Péter: Hungarian reform communism as model for China’s modernization?, Előadás: Inviting Europe to Reform China? – Socialism, Capitalism and Sino-European Relations in the Deng Xiaoping Era, 1978–1992. University of Cambridge, 2013. dec. 13., 2013
James G. Hershberg, Malgorzata M. Gnoinska, David Wolff, Balázs Szalontai, Péter Vámos.: The Effects of the Cultural Revolution in China on Moscow’s Policies toward the Soviet Bloc, 1965–1989., Roundtable discussion: American Association for the Advancement of Slavic Studies 45th National Convention, Boston MA, 2013. november 21–24., 2013
Vámos Péter: Sino-Hungarian relations under Soviet control in the second half of the Cold War, Előadás: New Archives, New Views: The Relations between China, the Soviet Union and Eastern Europe – International Conference, CASS, Beijing, 2012. október 18-19.ji, 2012
黄立茀、王俊逸 (Vámos Péter): 前言, 黄立茀,Vámos Péter,李锐(主编), 新史料•新发现:中国与苏联东欧国家关系. (北京,社会科学出版社, 2014). 1–23., 2014
Vámos Péter: China, the Democracy Movement and the Tiananmen Square Massacre., International Conference: The Revolutions of 1989. ÖAW – Austrian Academy of Sciences, Vienna, October 1–3,, 2009
Vámos Péter: The Rise and Demise of a “Reform Community”: the Role of Tiananmen and the Systemic Change in Sino-Hungarian Relations., International Conference: Nexus Years in the Cold War. McGill University, Montreal, October 16–17,, 2009
Vámos Péter: The Soviet Union and the Communist Bloc in 1956., Roundtable discussion, American Association for the Advancement of Slavic Studies 41st National Convention, Boston MA, November 12–15, 2009
Vámos Péter: Sino-Hungarian Cooperation in Pursuit of Economic Reforms., Harvard University, Fairbank Center for Chinese Studies. November 16,, 2009
Vámos Péter: Interkit and Hungarian Sinology., International Workshop: China and the Communist World in the Second Half of the Cold War. MTA TTI, február 26-28., 2010
Vámos Péter: Kína 1989-ben., Az 1989. év a magyar és nemzetközi történelemben. Nemzetközi konferencia, MTA TTI. Budapest, október 20., 2009
Vámos Péter: A magyar–kínai kapcsolatok nemzetközi keretei, 1949–1989, MTA TTI, intézeti előadás, április 28., 2009
Vámos Péter: LÜTHI, LORENZ M., The Sino-Soviet Split. (könyvismertetés), Journal of Cold War Studies, 2010/1, Winter, 133–143., 2010
Vámos Péter: LÜTHI, LORENZ M., The Sino-Soviet Split. (könyvismertetés), Világtörténet, 2009/Ősz–Tél, 84–89., 2009
Vámos Péter: 中苏关系正常化过程中的中国与东中欧关系 (ZhongSu guanxi zhengchanghua guochengzhong de Zhongguo yu DongZhongOu guanxi), Shen Zhihua – Douglas A. Stiffler (eds): 微弱的联盟:冷战与中苏关系 (Fragile Alliance: The Cold War and Sino-Soviet Relations) (Beijing: Shehui kexue wenxian chubanshe). 482–506., 2010
James Hershberg, Sergey Radchenko, Péter Vámos, and David Wolff: The Interkit Story: A Window into the Final Decades of the Sino-Soviet Relationship, Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars, Cold War International History Project, 2011). Working Paper No. 63., 2011
Vámos Péter: Magyarország és a világ a 20. században és napjainkban, kínai nyelvű előadás, Peking Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézete, 2010. április 28., 2010
Vámos Péter: Magyar–kínai kapcsolatok az 1960-as, 1970-es években, előadás, Magyar külpolitika az 1960-as, 1970-es években. Konferencia a Politikatörténeti Intézetben, 2010
Vámos Péter: How shall we deal with China?, előadás, Freiburg Institute for Advanced Studies, 2010
Vámos Péter: East Central Europe and China in 1956, előadás, Lehrstuhl für Neuere und Osteuropäische Geschichte, Freiburgi Egyetem, 2011
Vámos Péter: 1. “We Are Waging a Consistent, Uncompromising Struggle Against Maoism”: Coordinated Research on Modern China in the Soviet Bloc – a Hungarian Perspective., ‘Interkit’: An International Against China? Policy Coordination and National Interests in the Soviet Bloc in the Second Half of the Cold War. International Conference, FR, 2011
James Hershberg, Sergey Radchenko, Vámos Péter, David Wolff: “对华国际真相: 揭开中苏关系最后阶段的史实”, 冷战国际史研究 (Cold War International History Studies), Vol. 12, 2012. 1–31., 2012
James Hershberg, Sergey Radchenko, Vámos Péter, David Wolff: “苏联集团国家有关中国和对华国际文件节选”, 冷战国际史研究 (Cold War International History Studies), Vol. 12, 2012. 283–365., 2012
Vámos Péter: “从和解到疏远:1980年代后期的中国与东欧国家关系”, 冷战国际史研究 (Cold War International History Studies), Vol. 13, Summer 2012. 27–55., 2012
Vámos Péter: A magyar modell és Kína, História, 2012/4, 19–24., 2012
Vámos Péter: China, the Democracy Movement and the Tiananmen Square Massacre., Előadás: International Conference: The Revolutions of 1989. ÖAW – Austrian Academy of Sciences, Vienna, October 1–3,, 2009
Vámos Péter: The Rise and Demise of a “Reform Community”: the Role of Tiananmen and the Systemic Change in Sino-Hungarian Relations, Előadás: International Conference: Nexus Years in the Cold War. McGill University, Montreal, October 16–17,, 2009
Vámos Péter: The Soviet Union and the Communist Bloc in 1956., Roundtable discussion, American Association for the Advancement of Slavic Studies 41st National Convention, Boston MA, November 12–15, 2009
Vámos Péter: Sino-Hungarian Cooperation in Pursuit of Economic Reforms., Előadás: Harvard University, Fairbank Center for Chinese Studies. November 16,, 2009
Vámos Péter: Interkit and Hungarian Sinology., Előadás: International Workshop: China and the Communist World in the Second Half of the Cold War. MTA TTI, február 26-28., 2010
Vámos Péter: Kína 1989-ben., Előadás: Az 1989. év a magyar és nemzetközi történelemben. Nemzetközi konferencia, MTA TTI. Budapest, október 20., 2009
Vámos Péter: A magyar–kínai kapcsolatok nemzetközi keretei, 1949–1989, MTA TTI, intézeti előadás, április 28., 2009
Vámos Péter: Magyarország és a világ a 20. században és napjainkban, Előadás: Peking Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézete, 2010. április 28., 2010
Vámos Péter: Magyar–kínai kapcsolatok az 1960-as, 1970-es években, Előadás: Magyar külpolitika az 1960-as, 1970-es években. Konferencia a Politikatörténeti Intézetben, 2010
Vámos Péter: How shall we deal with China?, Előadás: Freiburg Institute for Advanced Studies, 2010
Vámos Péter: East Central Europe and China in 1956, Előadás: Lehrstuhl für Neuere und Osteuropäische Geschichte, Freiburgi Egyetem, 2011
Vámos Péter: “We Are Waging a Consistent, Uncompromising Struggle Against Maoism”: Coordinated Research on Modern China in the Soviet Bloc – a Hungarian Perspective. Előadás, ‘Interkit’: An International Against China? Policy Coordination and National Interests in the Soviet Bloc in the Second Half of the Cold War. Freiburg, 2011. május 12-13., 2011
Vámos Péter: “’Következetes, kompromisszumok nélküli harcot folytatunk a maoizmus ellen’. Egyeztetett Kína-kutatás és a magyar sinológia.”, Világtörténet, 2013/2-3, 227–258., 2013
Vámos Péter: ’Mi történt a kínaiakkal?’ Magyar–kínai kapcsolatok, 1956–1966., Kül-Világ, 2009/1. 1–25., 2009
Vámos Péter: „Kína változik. Úgy látszik, nekünk is változtatni kell”. Magyar–kínai kapcsolatok az 1980-as években., Történelmi Szemle, 2010/1. 99-124., 2010
Vámos Péter: 1956–1966 年匈中关系的变化——来自匈牙利档案馆的有关材料/王俊逸 (1956–1966 nian XiongZhong guanxi de bianhua – lai zi Xiongyali dang’anguan de youguan cailiao”, Guoji Lengzhanshi Yanjiu, VIII., 2009
Vámos Péter: ’Only a Handshake but no Embrace:’ Sino-Soviet Normalization in the 1980s, BERNSTEIN, THOMAS P. – LI, HUA-YU (eds.), China Learns from the Soviet Union, 1949-present (The Harvard Cold War Studies Book Series, Rowman and Littlefield), 79–104., 2009
Vámos Péter: 欧盟怎么对待中国? (How does the EU deal with China?), Előadás: The Path of China – Dialogue between Chinese and Foreign Scholars, China Institute of CPC Literature Research, Beijing, 2012. október 19., 2012
Vámos Péter: The Sino-Soviet Split and its impact on the relationship between China and Eastern Europe., Előadás: The Rise of a Multipolar World: Sino-European Relations in the Last Decades of the Cold War (1960s-1980s.) Palermo, 2012. jún. 29.–júl. 1., 2012
Vámos Péter: The Tiananmen Square “Incident” in China and the East Central European Revolutions., WOLFGANG MUELLER, MICHAEL GEHLER, ARNOLD SUPPAN, eds., The East European Revolutions of 1989, Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften., 2015
Vámos Péter: From Reconciliation to Estrangement: Relations between China and East Central Europe in the late 1980s, Lorenz M. Lüthi (ed.), The Regional Cold Wars in Europe, East Asia, and the Middle East: Crucial Periods and Turning Points. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press, 2015
Vámos Péter: 1956–1966 年匈中关系的变化——来自匈牙利档案馆的有关材料/王俊逸 (1956–1966 nian XiongZhong guanxi de bianhua – lai zi Xiongyali dang’anguan de youguan cailiao”, 冷战国际史研究 Lengzhan Guojishi Yanjiu (Cold War International History Studies), Vol. 8, 2009. 381–407., 2009

 

Projekt eseményei

 
2011-12-13 17:16:11
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
vissza »