Virtual 3D reconstruction of the pediments of the temple of Zeus at Olympia  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
78486
Type NNF
Principal investigator Patay-Horváth, András
Title in Hungarian Az olympiai Zeus-templom oromcsoportjainak virtuális 3D rekonstrukciója (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
Title in English Virtual 3D reconstruction of the pediments of the temple of Zeus at Olympia
Keywords in Hungarian klasszikus görög szobrászat, teljes körű, legmodernebb digitális dokumentáció és rekonstrukció
Keywords in English classical Greek sculpture, complex, high-level digital documentation and reconstruction
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Greek civilization
Panel Archeology
Department or equivalent Institute of History (Eötvös Loránd University)
Participants Kató, Péter
Németh, György
Starting date 2009-04-01
Closing date 2011-03-31
Funding (in million HUF) 8.110
FTE (full time equivalent) 1.31
state closed project
Summary in Hungarian
A projekt célja egy forradalmian új technológia (a 3D lézer szkennelés) alkalmazása az ókori görög márványszobrászat egy kiemelkedő alkotásának (az olympiai Zeus-templom oromcsoportjainak) megalapozott és minden részletre kiterjedő rekonstruálásához. Mivel az ennek során keletkező háromdimenziós virtuális modellek nagyon könnyen és gyorsan kezelhetők, az oromcsoport alakjainak egymáshoz viszonyított elrendezése sokkal egyszerűbben és hatékonyabban rekonstruálható, mint bármely más hagyományos módszerrel. Ily módon a klasszika archaeológia egy mindmáig vitatott kérdését lehet megnyugtató módon tisztázni, amely a szobortöredékek előkerülése óta folyamatosan foglalkoztatja a kutatást. A leginkább kielégítő rekonstrukció kialakítását követően egy igen szerteágazó ikonográfiai, philológiai és epigráfiai kutatás kell tisztázza a szobrok elkészítésének történeti és kulturális hátterét.

A projekt kiindulási alapját a projektvezető idevágó és részben már publikált kutatásai jelentik. Terveink szerint a nemzetközi együttműködés a projekt egész időtartama alatt folyamatos lesz, és az eredmények is nemzetközi fórumokon (kongresszusokon, és egy német vagy angol nyelvű monográfia formájában) kerülnek majd a tudományos nyilvánosság elé. Tekintettel a projekt tárgyát képező szobrok kiemelkedő jelentőségére, az eredmények számtalan előnyt rejthetnek magukban a kutatás, oktatás és az érdeklődő nagyközönség számára is.
Summary
The scope of the project is to apply a revolutionary new tool, the laser scanning technology, to a set of magnificent ancient sculptures, the pediments of the temple of Zeus at Olympia, in order to achieve a well-founded and detailed reconstruction of them. Because the resulting 3D models can be handled without difficulties, the arrangement of the figures could thus be tested much more efficiently than with any other conventional method. In this way one could solve a crucial problem of classical archaeology, which remained controversial since the discovery of the fragments. After having reached a satisfactory reconstruction, a detailed iconographic, philological and epigraphical investigation is needed to illuminate the cultural and historical context of the sculptures.

The project is based on the research carried out and published by the applicant in the previous years. International cooperation is planned throughout its entire course and the results will be presented on an international level (symposia, final report in German or English). . Given the fundamental importance of the sculptures involved, the results can yield a series of advantages for future research, education as well as for the general public.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az oromcsoport 3D virtuális modelljével végzett kísérletek a következő eredményekre vezettek: a G. Treu által 1897-ben fizikailag megvalósíthatatlannak tartott „nyílt A” típusú elrendezésről, amelyet ma a legáltalánosabban elfogadottnak lehet tekinteni, valóban elmondható, hogy valamennyi lehetséges változat közül a legnehezebben lett volna kivitelezhető. Mindkét nyílt elrendezés esetében felmerül továbbá az a nehézség, hogy a férfialakok kezében tartott lándzsák csak akkor férnek el a rendelkezésre álló térben, ha mindkét alak közvetlenül a lándzsahegy alatt markolja azokat. Ez ikonográfiailag és esztétikailag sem tekinthető valószínűnek. A zárt elrendezések esetében a lándzsákkal ilyenfajta problémák nem adódnak, és ezért a zárt elrendezések alapvetően lényegesen valószínűbbnek tekinthetők, mint a nyílt változatok. A két zárt elrendezés közül technikai vagy esztétikai alapon nem lehet a választani, de a lelőhelyadatok tanúsága és a K valamint a G alak esetében a hajkidolgozásban megfigyelhető optikai korrekciók egyértelműen a F. Studniczka és E. Buschor nevével fémjelzett, legutóbb P. Grunauer által is legvalószínűbbnek tartott „A” verziót támasztják alá. Az oromcsoport értelmezésétől független valamennyi adat és megfontolás egybehangzó tanúsága alapján tehát kijelenthető, hogy összességében a „zárt A” elrendezés tekinthető a legvalószínűbbnek.
Results in English
Experiments carried out with the reconstructed virtual 3D model of the pediment lead to the following conclusions: the "open A" arrangement, which G. Treu declared to be physically impossible in 1897, and which is most commonly accepted today, is indeed the most difficult to realize In the case of both open arrangements, another problem arises: the spears in the hands of the male figures fit the available space only if both of them grip the shaft directly under the spear-head. This is most improbable both for iconographic or aesthetic reasons. In the case of closed arrangements, we have no such problems with the spears, thus these arrangements can be regarded more probable than the open variants. Technical or aesthetic considerations do not decide for either of them, yet the position of the excavated fragments at the site (secondary context) and the optical corrections in the elaboration of the hair of figure K and G expressly support the "closed A" arrangement, which was advocated first by F. Studniczka and E. Buschor, and most recently by P. Grunauer. All pieces of evidence and every consideration which is independent from the interpretation of the pediment point therefore unanimously to the "closed A" arrangement, which can therefore be regarded as the most probable reconstruction.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78486
Decision
Yes

 

List of publications

 
András Patay-Horváth: THE COMPLETE VIRTUAL 3D RECONSTRUCTION OF THE EAST PEDIMENT OF THE TEMPLE OF ZEUS AT OLYMPIA, International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XXXVIII-5/W16, 2011
András Patay-Horváth: The virtual 3D reconstruction of the east pediment of the temple of Zeus at Olympia. A prelilminary report, Archeometriai Műhely, 2010
András Patay-Horváth: VIRTUAL 3D RECONSTRUCTION OF THE EAST PEDIMENT OF THE TEMPLE OF ZEUS AT OLYMPIA - A MID-TERM REPORT, Proceedings of the XXXVIII Congress on Computer Applications and Quantitative methods in Archaeology (megjelenés alatt), 2010
András Patay-Horváth: VIRTUAL 3D RECONSTRUCTION OF THE EAST PEDIMENT OF THE TEMPLE OF ZEUS AT OLYMPIA, Proceedings of the 14th International Congress "Cultural Heritage and New Technologies" Wien, 2011, 653-658., 2011

 

Events of the project

 
2008-09-16 09:44:21
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Régészettudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Történeti Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
Back »