Childbirth Among Roma and Non-Roma Women of Low Educational Level Living in Disadvantaged Regions  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
78513
Type PD
Principal investigator Husz, Ildikó
Title in Hungarian Alacsony végzettségű roma és nem-roma nők gyermekvállalása a hátrányos helyzetű térségekben
Title in English Childbirth Among Roma and Non-Roma Women of Low Educational Level Living in Disadvantaged Regions
Keywords in Hungarian gyermekvállalás, alacsony végzettség, etnikum, Magyarország
Keywords in English childbirth, low educational level, ethnicity, Hungary
Discipline
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: Sociology
Demography (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: Demography
Panel Society
Department or equivalent Társadalomkutató Központ Népesedéstudományi Kutató (MTA Társadalomkutató Központ)
Starting date 2009-05-01
Closing date 2011-06-30
Funding (in million HUF) 4.917
FTE (full time equivalent) 1.25
state closed project
Summary in Hungarian
A teljes termékenységi arányszám Magyarországon jelenleg 1,32, azonban ezen érték mögött jelentős területi eltérések tapasztalhatók. A legalacsonyabb termékenységű régióban (Budapest) 1 körüli érték, a legmagasabban (Észak-Magyarország) 2,2 körüli érték figyelhető meg. Korábbi kutatásunkban egy észak-magyarországi, magas munkanélküliséggel jellemzett, halmozottan hátrányos helyzetű térségben azt vizsgáltuk, hogy mi állhat az erre a térségre jellemző magas termékenység hátterében. Az eredményeink azt mutatták, hogy az alacsony végzettség magasabb gyermekvállalást elősegítő hatását a térség gazdaságilag hátrányos helyzete még tovább erősíti. Jelen projekt keretében Baranyai megyei településeken megismételnénk az előbbi adatfelvételt. Az összehasonlító vizsgálattal arra keresünk választ, hogy mi az összefüggés a lakóhely halmozottan hátrányos helyzete, az ott élők etnikai összetétele és gyermekvállalása között.
Summary
Currently, the country-level total fertility rate is 1.32 in Hungary, but significant regional differences can be observed behind this figure. In Budapest, where fertility rate is the lowest, the TFR is around 1.0, while this value is 2.2 in the Northern region of Hungary. Our previous research, carried out in a North-Hungarian multiply-disadvantaged area of high unemployment, examined what lay behind the high fertility typical of the area. The results showed that the economically disadvantaged conditions of the area reinforce the effect of low level of education on promoting a childbirth. The current research would repeat the previous survey in Baranya county. Our aim is to explore the relationships among the multiple disadvantaged conditions of the area, the ethnic composition of those living there, and their childbearing behavior.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Mint ismeretes, Magyarországon jelenleg a teljes termékenységi arányszám (TTA) országosan alig haladja meg az 1,3-et, azonban a mutató országos értéke jelentős területi különbségeket takar. A TTA a fővárosban a legalacsonyabb (1,1 körüli), míg Észak-Magyarországon ennek közel kétszerese. Egyes társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű kistérségben az átlagot lényegesen meghaladó mértékű a termékenység. Ebben minden bizonnyal szerepet játszik az itt élő népesség etnikai összetétele is. A magas termékenység mögötti etnikai-kulturális és társadalmi-gazdasági tényezők hatásának szétválasztására 2007-ben egy empirikus adatfelvételt készítettünk, melynek során az észak-magyarországi régióban 15-49 év közötti, érettségivel nem rendelkező nőket – romákat és nem romákat – kérdeztünk meg. Jelen kutatásban ezt a kérdőíves vizsgálatot ismételtük meg Dél-Baranyában. Kutatási eredményeink azt mutatják, hogy az alacsony végzettség ugyan valóban együtt jár az átlagosnál magasabb gyermekszámmal, de ezen belül nem mindegy, hogy mely etnikai csoportban és mely térségben vizsgálódunk. A nem roma népességre ugyanis azonos végzettség esetén sem jellemző az olyan magas gyermekszám és az olyan korai gyermekszülés, mint amilyent a romáknál tapasztaltunk. Az is látható, hogy Dél-Baranya termékenységi mintázat tekintetében sokkal homogénebb, az itt élő cigányság gyermekszáma sokkal közelebb van a nem cigányokéhoz, mint az Borsodban megfigyelhető.
Results in English
Currently, the Total Fertility Rate (TFR) is 1.3 in Hungary, but the national figure conceal substantial regional variations. The TFR is the lowest in Budapest (1.1), while this value is around 2.0 or more in the North Hungary region. The fertility is well above the average in some socio-economically disadvantaged micro-regions of the country. The ethnic compositions of these areas are undoubtedly plays a part in that. In order to separate the ethno-cultural and the socio-economic effects in high fertility, a survey was carried out among lower educated, Roma and non-Roma women aged 15-49 in a multiply-disadvantaged North Hungary area in 2007. In the current research this survey was repeated in South Baranya in 2009. The results show that though low educational attainment goes hand in hand with above-average fertility, the closeness of relationship varies by ethnicity and region. Significant fertility differences in the number and the timing of childbirths have been found between Roma and non-Roma women of the same level of education in both regions. Nevertheless the fertility patterns in South Baranya are more ethnically homogeneous than those in North Hungary.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78513
Decision
Yes

 

List of publications

 
Husz Ildikó: Demográfiai különbségek a hátrányos helyzetű kistérségekben, Népesedési viszonyok két évtizeddel a rendszerváltozás után. Az MTA IX. osztály Demográfiai Bizottsága tudományos ülése, 2009
Husz Ildikó: Gyermekvállalás és munkavállalás falusi szegény környezetben, Konfliktus és társadalmi innováció. A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája, 2010
Husz Ildikó: Etnikai különbségek a gyermekvállalásban két falusi szegény térségben, Magyar-szlovák demográfiai szeminárium/Madarsko-slovenský demografický seminár KSH NKI, 2010
Husz Ildikó: Balancing family and work in ethnic comparison: evidence from Hungary, Transformations of Contemporary Capitalism: Actors, Institutions, Processes. A Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE) 2011. évi konferenciája, 2011
Husz Ildikó: Alacsony végzettség – sok gyerek? A magas termékenység néhány területi és etnikai aspektusáró, Demográfia 1: 5-22., 2011
Husz Ildikó: Disincentives to employment in an impoverished rural region of high unemployment in Hungary, (közlésre beküldve), 2012
Back »