Agrár-ökoszisztéma szolgáltatások értékelése részvételi technikák alkalmazásával  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78514
típus K
Vezető kutató Pataki György
magyar cím Agrár-ökoszisztéma szolgáltatások értékelése részvételi technikák alkalmazásával
Angol cím Participatory Valuation of Agro-ecosystems Services
magyar kulcsszavak ökoszisztéma szolgáltatások, agrár-ökoszisztémák, közgazdasági értékelés, részvételi módszerek
angol kulcsszavak ecosystem services, agro-ecosystems, economic valuation, participatory techniques
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Ökológiai gazdaságtan
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Természeti Erőforrások Megőrzése Intézet (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Fabók Veronika
Kalóczkai Ágnes
Kelemen Eszter
Kovács Eszter
projekt kezdete 2009-09-01
projekt vége 2014-02-28
aktuális összeg (MFt) 19.267
FTE (kutatóév egyenérték) 6.06
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja négy agrárökoszisztéma (szőlő, gyep, szántó, erdő) által biztosított tárgyiasult és nem tárgyiasult javak (ökoszisztéma szolgáltatások) közösségi részvételen alapuló értékelése, kvalitatív kutatási módszereket (interjú, fókuszcsoport), valamint a részvételi akciókutatás technikáit (szcenárió workshop, többszempontú értékelés) ötvözve. A kutatás eredménye egy-egy szolgáltatásleltár a négy ökoszisztémára a szolgáltatásokhoz rendelt értékekkel kiegészítve, valamint egy, az értékelés eredményei mellett módszertani tapasztalatokat is felvonultató szakkönyv. A kutatás további eredménye egy MSc kurzus kifejlesztése.
A kutatás jelentőségét jelzi, hogy az elmúlt években számos szakcikk, tudományos folyóiratok különszámai, valamint az ENSZ Millenium Ecosystem Assessment jelentése foglalkoztak a témával. Újdonsága elsősorban abban rejlik, hogy Magyarországon eddig csupán egyetlen, természetközeli ökoszisztéma kapcsán került sor hasonló értékelésre. A kutatás újszerűségét fokozza a kiválasztott módszertan komplexitása és részvételi jellege, amely még a nemzetközi szakirodalomban is ritkának számít.
A kutatás vizsgálja, hogy van-e kapcsolat az agrárökoszisztémák által nyújtott szolgáltatások gazdagsága, és az adott agrárökoszisztéma fenntartását, művelését ösztönző támogatások között, ezáltal lehetővé teszi, hogy az ökoszisztéma szolgáltatások koncepcióját az agrárkönyezetvédelmi támogatások fogalomrendszerébe illessze. A kutatás hozzájárul a tudományos utánpótlás neveléshez is, mivel teljes állásban foglalkoztat egy fiatal kutatót.
angol összefoglaló
This research aims at valuing services of grassland, vineyard, arable land and forest ecosystems in Hungary. The research combines different qualitative methods (interview, focus group) and participatory action research methodology (group deliberation, scenario workshop). The research will provide multiple outputs: an inventory of ecosystem services provided by the different ecosystems, and a book summarising empirical results as well as methodological experiences. The researchers develop also a training material for MSc students.
The relevance of this research is reflected by special issues of scientific journals and numerous articles published recently about the diversity and significance of ecosystem services provided by agro-ecosystems, as well as the Millenium Ecosystem Assessment report by the UN. Its novelty lies in the fact that in Hungary only one research project has dealt with the valuation of ecosystem services so far, but it focussed only on one specific, semi-natural ecosystem. Another source of novelty is the complex participatory methodology used in this research which is quite unique even in the international research landscape.
The research is intended to analyse whether the richness of a particular agro-ecosystem correlates with the range and amount of available agro-environmental subsidies. Therefore, it offers the possibility to integrate the concept of ecosystem services to the Hungarian agro-environmental subsidy system. The research also contributes to the education of new generation of scientists by employing a full-time young researcher.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 2009 szeptembere és 2014 februárja között végzett kutatásunk során 4 különböző agrár-ökoszisztéma szolgáltatásait mértük fel részvételi technikák alkalmazásával Magyarország 4 táján. A terepi kutatást minden esetben a releváns tájhasználati szakirodalmak áttekintésével kezdtük. Ezt követően félig-strukturált interjúkat készítettünk helyi földhasználókkal és az érintett döntéshozókkal, a 4 terepen összesen 92 darabot, hogy megértsük és föltárjuk az érintettek ökoszisztéma szolgáltatások iránti preferenciáit. 3 terepen további felméréseket végeztünk kérdőíves és fókuszcsoportos technikával az adatok és eredmények pontosítása érdekében. A kutatómunkába MSc és BSc hallgatókat vontunk be, akik aktívan részt vettek az adatfelvételezésben és az interjúk dokumentációjában. Az OTKA kutatásra 2 Ph.D. tanulmány támaszkodik. Kutatásunk 4,5 éve alatt részletesen felmértük a kiválasztott ökoszisztémák jelenlegi és múltbéli hasznosítási módjait, feltérképeztük a földhasználók által legfontosabbnak vélt szolgáltatásokat, ezek alapján elkészítettük a területek ökoszisztéma szolgáltatás listáját, s elemeztük az egyes területek szocio-ökonómiai jellegzetességeit, problémáit. Az eredményeket összesen 23 tudományos publikációban közöltük.
kutatási eredmények (angolul)
The research (September 2009 – February 2014) aimed at exploring ecosystem services of four different types of agro-ecosystems in Hungary valued by local stakeholders through a participatory research design. First, archival research was carried out by collecting and studying historical and ethnographic accounts and other secondary sources in order to gain a historical perspective on the co-evolution of social, environmental and economic characteristics of the research sites. The next phase of qualitative data collection and analysis produced altogether 92 semi-structured interviews with local land users and decision-makers. Interviews were focused on the values of the agri-ecosystems as it is perceived by local stakeholders. Questionnaires and focus group discussions were applied to 3 research sites in order to collect additional data in a more targeted way and clarify emerging theoretical insights. MSc and BSc students were involved in data collection and recording. 2 doctoral dissertations utilise the theoretical and empirical insights gained. Current and past use patterns of the 4 agri-ecosystems and the most important ecosystem services as judged by local stakeholders were explored. It was also possible to create the priority list of ecosystem services in each research site and local socio-economic characteristics and specific problems (incl. conflicts, rural development, etc.) were explored and analysed. Our result were published in 23 pieces of scientific publications.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78514
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kovács Eszter, Pataki Gy., Kelemen Eszter, Kalóczkai Ágnes: Az ökoszisztéma-szolgáltatások fogalma a társadalomkutató szemszögéből, Magyar Tudomány, 7, pp. 780–787, 2010
Kovács Eszter, Kelemen Eszter, Pataki György: Ökoszisztéma szolgáltatások a tudományterületek és a szakpolitikák metszéspontjaiban, TERMÉSZETVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK 17: 1-11, 2011
Kalóczkai Ágnes: A térinformatikai alkalmazások szerepe az agrár-ökoszisztéma szolgáltatások értékelésében., LII. Georgikon Napok, Keszthely, 2010. szeptember 30. – október 1., 2010
Kelemen Eszter: Módszertan mint intézmény? Az ökoszisztéma szolgáltatások értékelési módszereinek összevetése a klasszikus intézményi és ökológiai közgazdaságtan szemszögéből., LII. Georgikon Napok, Keszthely, 2010. szeptember 30. – október 1., 2010
Kelemen Eszter, Kalóczkai Ágnes: Managing Ecosystem Services: How to Involve Farmers in Nature Protection?, ALTER-Net Conference: Ecosystem Services and Biodiversity: What is the link between the two? Vienna, 3-4 November 2010., 2010
Kalóczkai Ágnes: Changing Landscapes - Changing Agro-ecosystem Services, 5th ALTER-Net Summer School: Biodiversity and Ecosystem Services. France, Peyresq, September 5-14, 2010. Poster presentation., 2010
Kelemen Eszter: Árak vagy érvek? Módszertani dilemmák a természet szolgáltatásainak értékelésében, Kovász, tavasz-nyár, 31-57, 2011
Kovács Eszter, Pataki György, Kelemen Eszter, Kalóczkai Ágnes: Az ökoszisztéma szolgáltatások fogalma a társadalomkutató szemszögéből, Magyar Tudomány, 2011
Kalóczkai Ágnes, Kelemen Eszter, Pataki György: Understanding land use conflicts through the lense of ecosystem services, 9th International Conference of the European Society for Ecological Economics, Istanbul, 14-17 June, 2011
Pataki György, Kelemen Eszter, Kalóczkai Ágnes: Involving farmers in the valuation and management of ecosystem services: Why and How? A participatory case study from Hungary, 9th International Conference of the European Society for Ecological Economics, Istanbul, 14-17 June, 2011
Kalóczkai Ágnes, Kelemen Eszter, Pataki György: Ecosystem services: Tool(s) for Understanding Land Use Conflicts, ACES Conference Aberdeen, 21-24 August, 2011
Kovács Eszter: Economic Valuation of Ecosystem Services Provided by Wetlands, Nature’s Directors Meeting in Hungary, Balatonfüred, 9 June, 2011
Kovács Eszter, Pataki György: Az ökoszisztéma szolgáltatások fogalma a társadalomkutató szemszögéből, MTA Biológiai sokféleség és ökoszisztéma szolgáltatások előadóülés, Budapest, 2010. november 15., 2010
Kelemen Eszter, Kalóczkai Ágnes: Az ökoszisztéma szolgáltatások a tájhasználat részvételi tervezésében, MTA Biológiai sokféleség és ökoszisztéma szolgáltatások előadóülés, Budapest, 2010. november 15., 2010
Kovács Eszter: Az ökoszisztémák és a biodiverzitás gazdaságtana. Fókuszban a természeti értékek közgazdasági értékelése, Biológiai sokféleség és az ökoszisztémák értékelése az üzleti élet oldaláról, CEEWEB konferencia, Budapest, 2011. július 13., 2011
Kovács Eszter, Kelemen Eszter, Pataki György: Ökoszisztéma szolgáltatások a tudományterületek és a szakpolitikák metszéspontjában, Természetvédelmi Közlemények, 17, pp. 1-11, 2011
Kalóczkai Ágnes, Kelemen Eszter, Pataki György: Agrár-környezetgazdálkodás a Peszéradacsi rétek gazdálkodóinak szemszögéből, Természetvédelmi Közlemények, MTBK különszám, közlésre elfogadva, 2012
Kovács Eszter, Pataki György, Kelemen Eszter, Kalóczkai Ágnes: Az ökoszisztéma szolgáltatások fogalma a társadalomkutató szemszögéből, Magyar Tudomány,7: 780–787, 2011
Eszter Kovács, Barbara Mihók, Ágnes Kalóczkai, Eszter Kelemen, Katalin Margóczi, György Pataki, Judit Gébert, György Málovics: Can we better understand land-use conflicts by linking ecosystem services tradeoffs with stakeholders and scales?, ESEE 2013 Book of Abstracts, 2013
Ágnes Kalóczkai, György Pataki, Eszter Kelemen, Veronika Fabók, Eszter Kovács, Eszter Kovács-Krasznai, Bálint Balázs: Land Use Conflicts in Protected Agro-ecosystems: Exploring and Interpreting the Dynamics of Actors and Factors, ESEE 2013 Book of Abstracts, 2013
Kalóczkai Ágnes, Kelemen Eszter, Pataki György: Agrár-környezetgazdálkodás a Peszéradacsi rétek gazdálkodóinak szemszögéből, Természetvédelmi Közlemények, MTBK különszám, 18: 257–266, 2012
Veronika Fabók, Ágnes Kalóczkai, Eszter Kelemen, Eszter Kovács, György Pataki: Ecosystem services trade-offs from a historical perspective, ESEE 2013 Book of Abstracts, 2013
Pataki György, Málovics György, Balázs Bálint, Bela Györgyi, Bodorkós Barbara: Participatory Action Research for Ecological Economics, ESEE 2013 Book of Abstracts, 2013
Eszter Kovács, Barbara Mihók, Ágnes Kalóczkai, Eszter Kelemen, Katalin Margóczi, György Pataki, Judit Gébert, György Málovics, Bálint Balázs, Ágnes Roboz Eszter Krasznai Kovács: Qualitative valuation of ecosystem services for revealing land use conflicts in protected areas, submitted to Ecosystem Services, 2014
Pataki György, Kalóczkai Ágnes: Land Use Conflicts and Ecosystem Services: Exploring the Interplay of Actors and Factors, invited presentation, "Ecosystem Services" International Colloquium, Slovak University of Technology, Bratislava, 2013. szept. 30. - okt. 4., 2013
Kelemen Eszter: Az ökoszisztéma szolgáltatások közösségi részvételen alapuló, ökológiai közgazdaságtani értékelése, SZIE Környezettudományi Doktori Iskola, 2013
Pataki György, Málovics György, Balázs Bálint, Bela Györgyi, Bodorkós Barbara: Participatory Action Research for Ecological Economics, ESEE 2013 Book of Abstracts, pp. 138-139, Ecological Economic and Institutional Dynamics, 10th International Conference of ESEE, Lille, 2013. jún. 17-21., 2013
Fabók Veronika, Kalóczkai Ágnes, Kelemen Eszter, Kovács Eszter, Pataki György: Ecosystem services trade-offs from a historical perspective, ESEE 2013 Book of Abstracts, pp. 155-156, Ecological Economic and Institutional Dynamics, 10th International Conference of ESEE, Lille, 2013. jún. 17-21., 2013
Kalóczkai Ágnes, Pataki György, Kelemen Eszter, Fabók Veronika, Kovács Eszter, Kovács-Krasznai Eszter, Balázs Bálint: Land Use Conflicts in Protected Agro-ecosystems: Exploring and Interpreting the Dynamics of Actors and Factors, ESEE 2013 Book of Abstracts, pp. 205-206, Ecological Economic and Institutional Dynamics, 10th International Conference of ESEE, Lille, 2013. jún. 17-21., 2013
Kovács Eszter, Mihók Barbara, Kalóczkai Ágnes, Kelemen Eszter, Margóczi Katalin, Pataki György, Gébert Judit, Málovics György: Can we better understand land-use conflicts by linking ecosystem services trade-offs with stakeholders and scales?, ESEE 2013 Book of Abstracts, pp. 43-45, 10th International Conference of ESEE, Lille, 2013. jún. 17-21., 2013
Kovács Eszter, Kelemen Eszter, Kalóczkai Ágnes, Margóczi Katalin, Pataki György, Gébert Judit, Málovics György, Balázs Bálint, Roboz Ágnes, Kovács Krasznai Eszter, Mihók Barbara: Understanding the links between ecosystem service trade-offs and conflicts in protected areas, Ecosystem Services, accepted for publication, 2014
Kelemen Eszter, Pataki György (szerk.): Ökoszisztéma szolgáltatások: A természet- és társadalomtudományok metszéspontjában, SZIE KTI Környezeti Társadalomkutatók Tanszéki Csoport, Gödöllő, nyomdai előkészítés alatt, 2014

 

Projekt eseményei

 
2012-12-05 10:35:31
Résztvevők változása
2011-01-14 11:32:45
Résztvevők változása
vissza »