New results of mediaeval and postmediaeval archaeology in Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
78515
Type PUB-K
Principal investigator Benko, Elek
Title in Hungarian A magyar középkor és kora újkor régészetének újabb eredményei
Title in English New results of mediaeval and postmediaeval archaeology in Hungary
Keywords in Hungarian középkor, kora újkor, régészet, Magyarország
Keywords in English Middle age, postmediaeval period, archaeology, Hungary
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Archaeology
Panel Publications Panel
Department or equivalent MTA Régészeti Intézet
Starting date 2009-01-01
Closing date 2010-06-30
Funding (in million HUF) 5.014
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
maximum 1500 karakter (rövid összefoglalás)
A "Magyar középkor és kora újkor régészeti kutatásának újabb eredményei" c. előszerkesztett két kötetes munka (2.400.000 leütés, 500 illusztráció) tematikus egységekben, összefoglaló fejezetek és esettanulmányok segítségével, zömmel eddig publikálatlan képanyaggal a szakterület átfogó, igényes ismertetését célozza, angol nyelvű rezümékkel. Anyaga a magyar régészet három fontos intézménye (MTA Régészeti Intézet, ELTE Régészettudományi Intézet, Magyar Nemzeti Múzeum) munkatársainak (Benkő Elek, Feld István, Gerelyes Ibolya, Kovács Gyöngyi) több mint két éve tartó szervezése és szerkesztése nyomán állt egybe.
Hasonló tudományos igényű áttekintés évtizedek óta nem született, miközben az utóbbi idők megelőző feltárásai nyomán felhalmozódott hatalmas mennyiségű dokumentáció és leletanyag egyre inkább az emlékek értékelő, szintetizáló közlését indokolja. E téren az elmúlt évek régészeti OTKA-pályázatai is előrelépést és közvetlen előzményt jelentenek, amennyiben a magyar középkor és kora újkor számos területét érintették, eredményeik több fejezet alapját képezik, különös tekintettel a középkori vár- és rezidenciakutatás, a mesterségek, a falu, illetve a központ és régió tág kérdéskörére. A pályázó és munkatársai korábbi előzményekre (18060, 18378, 22016, 25390, 30640, 34949, 37428, 38126, 46157) épülő jelen OTKA kutatói pályázatai (48318, 48577, 68345, 72231) keretében most is készülnek monografikus és részpublikációk.
A fenti, több szerző által megírt, átfogó, illusztrált munka megjelentetése a magas költségek miatt önálló publikációs pályázatot igényelt. Ez csak a kötet előállításának nyomdai költségét tartalmazza, a szerkesztők és szerzők személyi díjazását nem terveztük, a technikai hátteret munkahelyünk és jelenleg futó pályázatunk biztosítja.
Summary
The opus entitled ’New results of mediaeval and postmediaeval archaeology in Hungary’ (2,400,000 characters, 500 illustrated plates) is the sub-edited, plentyful illustrated manuscript of a large book in two volumes, which endeavours to survey and analyse the new results of Hungarian mediaeval and postmediaeval archaeology. The vast material is ordered according to the main themes, each of them containing summing-up chapters and case studies, mainly unpublished illustrations and English summaries. The manuscript was assembled by the several years cooperation of the 3 great archaeological institutions of Hungary, the Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences, the Institute of Archeology of the Eötvös Loránd University and the Hungarian National Museum (Elek Benkő, István Feld, Ibolya Gerelyes, Gyöngyi Kovács), by the contribution of several authors. Among the reasons of elaborating the present work we emphasize the lack of similar surveys of scientific pretensions since 20-25 years, the vast new archaeological material excavated in the last 10-15 years, and the results of several former and actual OTKA-projects (for example projects of the editors of the present work), which constitute the solid basis of several chapters (castles and residences, crafts, mediaeval villages, the problem of centres and peripheral regions etc). The high costs of printing justify the sending of a separate application. Here we have planned only the mere cost of printing, personal costs are not incuded, the technical background being ensured by our institutes.

 

Final report

 
Results in Hungarian
maximum 1500 karakter (rövid összefoglalás) "A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon I-II." (pályázati munkacíme: "A magyar középkor és kora újkor régészeti kutatásának újabb eredményei") c. két kötetes munka (2.500.000 leütés, 470 illusztráció) tematikus egységekben, összefoglaló fejezetek és esettanulmányok segítségével, zömmel eddig publikálatlan képanyaggal a szakterület átfogó, igényes ismertetésére vállalkozott, a munka külföldi használatát elősegítő terjedelmes angol nyelvű rezümékkel, bibliográfiával és képaláírásokkal, négyszínnyomásos, igényes nyomdai kivitelben. A két kötet a magyar középkori és kora újkori régészet legfontosabb intézményei (MTA Régészeti Intézet, ELTE Régészettudományi Intézet, Magyar Nemzeti Múzeum) együttműködésével, a kutatott területek legavatottabb kutatói bevonásával készült el. A kézirat lektora Székely György akadémikus volt. A szerkesztés (Benkő Elek, Kovács Gyöngyi), a technikai szerkesztés (Orosz Krisztina) és a képanyag grafikai feldolgozása (Réti Zsolt) az MTA Régészeti Intézetében készült.
Results in English
Archaeology of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hungary I-II (originaly work-title: New results of mediaeval and postmediaeval archaeology in Hungary) is a comprehensive summing up of the finding from the period 1990—2005/2008 on a thematic basis: studies concerning towns and village settlements, ecclesiastical buildings and cemeteries, castles and fortifications, research into crafts, methodological and interdisciplinary issues, from the era of the formation of the Hungarian state up to the beginning of the eighteenth century. The studies of the two-volume book are accompanied by ample footnotes and references, as well as very many illustrations. The manuscript was prepared for the press in the Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences (editors: Elek Benkő, Gyöngyi Kovács, copy-editor: Krisztina Orosz, editing of illustrations: Zsolt Réti).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78515
Decision
Yes

 

List of publications

 
Benkő Elek, Kovács Gyöngyi (Ed.): A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon I-II, Budapest, 2010
Back »