Konzorcium, társ p.: Etnikai egyensúlyhelyzetek, lokális együttélési modellek két vegyes lakosságú kisrégióban (Tövishát, Zobor-vidék)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78647
típus K
Vezető kutató Ilyés Zoltán
magyar cím Konzorcium, társ p.: Etnikai egyensúlyhelyzetek, lokális együttélési modellek két vegyes lakosságú kisrégióban (Tövishát, Zobor-vidék)
Angol cím Consortional assoc.: Examples of ethnical equipoise, local models of coexistence in two small regions of mixed ethnicity (Tövishát, Zobor-vidék)
magyar kulcsszavak etnicitás, etnikumközi együttélés, asszimiláció, akkulturáció
angol kulcsszavak ethnicity, interethnical coexistence, assimilation, acculturation
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Társadalmi változások
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Etnográfia
zsűri Társadalom
Kutatóhely Kisebbségkutató Intézet (HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont)
résztvevők Papp Richárd
Szarka László
Szemetová Eva
Tátrai Patrik
projekt kezdete 2009-06-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.048
FTE (kutatóév egyenérték) 3.14
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az alapkutatás célja, hogy a romániai Tövishát és a szlovákiai Zobor-vidék kiválasztott, vegyes lakosságú, alapvetően mezőgazdasági jellegű településeinek különböző etnikumai között kialakult együttélési technikákat leírja, a működési körülményeket szabályozó normákat értelmezze. A történetileg létrejött etnikumközi együttélési technikákat a paraszti életvilág négy reprezentatív aspektusán, a vallási felekezeti együttélésen, a vegyes etnikumú házasságok szocializációs és nyelvhasználati normáin, a gazdálkodási gyakorlathoz köthető szokások és életmód, valamint a közvetlen környezet vizuális reprezentációs szintjein, a családi fotóhasználaton és a lakókörnyezet esztétizálásán és szimbólumhasználatán keresztül igyekszik tanulmányozni. A kutatás eredményeit összefoglaló tanulmánykötet, és az együttélési technikák színtereit megjelenítő szempontok alapján elkészített antropológiai portréfilm mellett a projekt gyakorlati eredményei közül kiemelkedő jelentőségű a téma a jövő társadalomtudományi szakembereinek képzésébe történő beemelése. Talán ennél is fontosabb azonban, hogy a kutatási hipotézis beigazolódása esetén a kiegyenlítetten vegyes lakosságú közösségek életviszonyainak problematikáját tárgyaló társadalomtudományi elemzést, az akkulturáció és az asszimiláció aspektusa mellett, az együttélési technikák azonosítására irányuló módszeres érdeklődéssel egészíthetjük ki. Továbbá az etnikumközi együttélésre vonatkozó tudás a közösségfejlesztési, innovációs politikai gyakorlat szempontjából közvetlenül hasznosítható ismeretforrást jelent.
angol összefoglaló
The goal of the basic research is to describe the techniques of coexistence and also the norms regulating the operation of these techniques, between the Romanian and Hungarian, as well as Slovakian and Hungarian population of the primarily agricultural regions of Tövishát and Zobor-vidék.
The research analyses the techniques of coexistence on four different levels: on the level of the religious communities, on the level of mixed marriages, on the level of customs and lifestyles connected to the economic practices and also on the level of the visual representations, meaning the usage of family photographs and the aesthetic and symbolisation of the living environments.
Besides publishing the essays and the anthropological films focusing on the three different aspects of the research, the practical outcomes of the research include the introduction of the theme to the next generation of social scientific researchers. Even more important is that through the research the social scientific analysis of communities with a population of mixed ethnic origin can be understood more complexly by adding tools to it by which the techniques of coexistence can be identified as a supplementary aspect to the traditional understanding of assimilation and acculturation. The research provides an applicable knowledge in terms of community development and innovative political practices.

 

Projekt eseményei

 
2011-09-07 14:08:12
Résztvevők változása
2009-03-24 15:16:34
Résztvevők változása
vissza »