A kis- és közepes vállalatok marketinghez fűződő attitűdjének piacorientált vizsgálata Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78655
típus K
Vezető kutató Hofmeister Tóth Ágnes
magyar cím A kis- és közepes vállalatok marketinghez fűződő attitűdjének piacorientált vizsgálata Magyarországon
Angol cím Market Oriented Research on SMEs' Attitude Toward Marketing in Hungary
magyar kulcsszavak kkv, marketing, attitűd
angol kulcsszavak SME, marketing, attitude
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Piactanulmányok
zsűri Gazdaság
Kutatóhely MARKETING- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Kopfer-Rácz Kinga
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2013-08-31
aktuális összeg (MFt) 5.104
FTE (kutatóév egyenérték) 4.08
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az eddig publikált tanulmányokból, kutatási eredményekből és gyakorlati tapasztalatokból az látható, hogy a kis- és közepes vállalatok marketinggel szembeni attitűdjei, gondolkodásmódja és ennek megfelelően viselkedése mindenképpen fejlesztésre szorul – különösen ha figyelembe vesszük ezen vállalati szegmens szerepét és fontosságát a hazai piacgazdaságban. Láthatóan mind a marketing tudomány, mind a marketing gyakorlat képviselői felfigyeltek erre a jelenségre, arra viszont nem adtak eddig választ, hogy milyen mértékben lehet oka ennek a viselkedésnek a vállalatvezetők személyes véleménye, hozzáállása, illetve ezek a beállítódások mire vezethetők vissza, és amennyiben lehetséges, hogyan változtathatók meg.
Úgy véljük, a kutatás eredményei mind tudományos-elméleti szempontból új vizsgálati szempontokat tárnak fel a marketing és a vállalkozáskutatás interdiszciplináris megközelítésében, mind a gyakorlati marketing számára fontos segítséget nyújtanak abban a kérdésben, hogy a kis- és közepes vállalatok milyen módon érhetők el az igényes marketingszolgáltatások által.
Kutatásunk során az egyes szakaszok tapasztalatairól, eredményeiről összefoglaló folyóiratcikkek, illetve előadásanyagok készülnek. Tervezzük továbbá a Fogyasztói Magatartás tárgyhoz a master képzés keretein belül egy elektronikus esettanulmány-kötet kiadását, ezáltal is a leendő marketing szakemberek látókörébe hozva a témát.
angol összefoglaló
Academic studies, results of empirical researches and practical experiences all suggest, that SMEs’ (small and medium enterprises) attitude toward marketing, their way of thinking and behaviour regarding marketing services must be developed somehow – especially if we take into consideration the expending role of them in Hungarian market economy. It is clear, that representatives of both academical marketing area and of the marketing practice have already perceived this phenomenon, however, none of them gave an appropriate answer for the following questions: how deeply does the personal opinion, attitude and way of thinking of the owner of the SMEs effect this behaviour; what are the original reasons for these kinds of attitudes; how could this way of thinking be changed - if it is possible at all.
We suggest, that the results of our research will reveal new aspects for the interdisciplinary academic areas of marketing and enterprises researches. At the same time our findings will support the marketing service companies and other stakeholders operating in marketing practice regarding the problem of being attractive in the eye of SMEs.
During our research we are planning to publish articals and papers on conferences about the experiences and results of each and every phases of the research. Furthermore, we are about to create and edit an e-book of case studies, which aims at supporting the lectures of Consumer Behaviour subject on the master level. We suppose, this action will highlight the importance of the topic of relation of SMEs and marketing for the marketing experts of the future.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Négy fázisból álló kutatásunk célja volt a magyar kkv vezetők marketinghez fűződő attitűdjének megismerése. Az első szakaszban szakértői mélyinterjúk és irodalomkutatás alapján pontosítottuk a téma megértését segítő kérdésköröket, melyek a 1) szociokulturális háttér, 2) a kkv-k piacorientációja, 3) a hazai vállalkozók általános vállalkozási attitűdje, 4) a vállalkozó személyiségének befolyásoló szerepe, és 5) a kkv vezetők marketing percepciója lettek. A második fázisban kvantitatív felmérést végeztünk 200 vállalkozó körében a Hofstede skála felhasználásával, melynek eredményeként kiderült, hogy a kkv vezetők beállítódása jelentősen különbözik mind a hazai nagyvállalati vezetőktől, mind az általános lakosságtól. A kutatás harmadik fázisában egy összetett kérdőívvel vizsgáltuk a magyar vállalkozók piacorientáltságát, vállalkozói hajlandóságát, vezetési stílusát és személyiségét. Eredményeink rámutatnak, hogy a piacorientációt az un. belső faktorok igen erős mértékben befolyásolják, illetve előremutató összefüggések látszanak a személyiség és a vállalkozásvezetés tekintetében. Kutatásunk negyedik szakaszában kvalitatív fókuszcsoportos interjúkat készítettünk vállalkozások vezetőivel, melyben igen árnyalt képet kaptunk arról, milyen sokrétű percepcióval bírnak a vállalkozók a marketinggel kapcsolatosan. Sikerült továbbá közelebb kerülni a vállalkozók lelki alkatához, illetve annak megértéséhez, hogy a networking miért játszik oly fontos szerepet a vállalkozói marketingben.
kutatási eredmények (angolul)
This research being built of four main phases was aimed to understand the Hungarian SME leaders’ attitude to marketing. During the first section based on interviews with SME experts and literature studies we clarified the issues in order to understand our main topic. These issues were 1) the social-cultural background of entrepreneurs, 2) SMEs’ market orientation, 3) the general entrepreneurial attitude of local SME leaders, 4) the role of entrepreneurs’ personality and 5) the marketing perception of SME leaders in Hungary. In the second part of the research we conducted a quantitative research among 200 entrepreneurs using the Hofstede scale. As a result we found that SME leaders’ attitude differs a lot compared to both local large company managers and general population. As a third phase we studied the Hungarian enterprises’ market orientation, the entrepreneurial proclivity, the leadership style and the personality of SME leaders. Our results highlighted that market orientation is deeply affected by the internal factors, additionally interesting interrelations were found between personality and leadership styles. During the last, fourth phase we conducted qualitative focus group interviews with SME leaders, while we got a nuanced picture of the diverse marketing perception of entrepreneurs. Besides we got closer to the way of thinking of SME leaders and we found new insights about the active role of networking among SMEs.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78655
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kopfer-Rácz Kinga, Dr. Hofmeister-Tóth Ágnes: Obstacles of SMEs’ innovation, „Tudományos menedzsment” és menedzsment tudomány napjainkban Nemzetközi tudományos konferencia Szeged, 2011
Kopfer-Rácz Kinga, Dr. Hofmeister-Tóth Ágnes: The effect of leadership and personality on the market orientation of MSMes in hungary, „Tudományos menedzsment” és menedzsment tudomány napjainkban Nemzetközi tudományos konferencia Szeged, 2011
Kopfer-Rácz Kinga, Dr. Hofmeister-Tóth Ágnes: A hazai mkkv-k piacorientációját befolyásoló tényezők elemzése, Budapesti Corvinus Egyetem Kari Kutatási Fórum, 2011
Dr. Hofmeister-Tóth Ágnes, Kopfer-Rácz Kinga: The impacts of socio-cultural background on entrepreneurial behaviour and sme marketing, Business & Economics Society International, 2012 Salzburg, Austria Conference, 2012
Kopfer-Rácz Kinga-Hofmeister-Tóth Ágnes-Sas Dóra: A hazai kis- és közepes vállalatok szocio-kulturális beállítódása a Hofstede dimenziók mentén,, Vezetéstudomány, 2013
Hofmeister-Tóth Ágnes-Kopfer-Rácz Kinga-Sas Dóra: A magyar kkv vezetők marketing-percepciója és a kockázatvállalással, önbizalommal kapcsolatos attitűdje, Marketing Oktatók Konferenciája, 2013
Hofmeister-Tóth Ágnes-Kopfer-Rácz Kinga-Sas Dóra: Entrepreneurial Marketing and Entrepreneurial Attitude of the Hungarian SME-s, Business and Society International Conference,, 2013
Kopfer-Rácz Kinga- Hofmeister-Tóth Ágnes: The impact of Socio-Cultural Background on Entrepreneurial Behavior and SME Marketing,Proceedings, Business and Society International Conference, 2012
Kopfer-Rácz Kinga: A hazai KKV-k piacorientációját befolyásoló tényezők elemzése, Budapesti Corvinus Egyetem Kari Kutatási Fórum, 2011
Kopfer-Rácz Kinga: The effect of leadership and personality on market orientation of SMEs in Hungary, Tudományos menedzsment és menedzsment tudomány napjainkban,, 2011
Kopfer-Rácz Kinga: Obstacles of SMEs’ innovation, „Tudományos menedzsment” és menedzsment tudomány napjainkban, 2011

 

Projekt eseményei

 
2020-02-17 13:02:45
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _GTK / Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Marketing Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »