Evolúció  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78665
típus PUB-I
Vezető kutató Staar Gyula
magyar cím Evolúció
Angol cím Evolution
magyar kulcsszavak evolúció, Charles Darwin
angol kulcsszavak evolution, Charles Darwin
megadott besorolás
Filogenetika, szisztematika, taxonómia, összehasonlító biológia, ökofiziológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2010-02-28
aktuális összeg (MFt) 0.770
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A világ 2009-ben ünnepli Charles Darwin születésének 200-ik, fő művének, „A fajok eredete” kiadásának 150-ik évfordulóját. A Darwin nevéhez fűződő evolúcióelmélet az elmúlt 150 év alatt többször változott, megítélése vitákat kavart, jelentősége azonban felbecsülhetetlen. Vitathatatlanul teljes biológiai, sőt társadalmi gondolkodásunk megváltozását hozta magával, és a világról és az Élet keletkezéséről alkotott mai tudományos felfogásunk egyik alappillérévé vált.
A Természet Világa c. magyar nyelvű tudományos ismeretterjesztő havi folyóirat az 1869 óta megjelenő Természettudományi Közlöny nagy hagyományokkal rendelkező folytatója. Évi 12 száma mellett minden évben különszámokat jelentet meg, amelyekben aktuális évfordulókhoz, jelentős tudományos eseményekhez kötődő speciális témákat szerepeltet. Ilyen önálló különszám formájában szeretnénk megemlékezni a 2009-es Darwin-évfordulóról, s egyben az evolúció elméletének és gyakorlatának Darwin óta folyamatosan fejlődő aszpektusait ismertetni a széles körű, igényes olvasótáborral. A különszám cikkeinek megírására a szakterület legnevesebb hazai képviselőit kérjük fel, beleértve néhány nemzetközi jelentőségű, sőt külföldi tudóst is. A tematika a tudománytörténeti visszatekintésektől kezdve az evolúció elméleti alapjain, a megvalósulásának folyamatát bemutató állati és növényi példákon keresztül a biológia legkülönbözőbb ágaira gyakorolt hatásáig, az ember származásának jelenlegi elképzelésééig és a mai emberi társadalom biológiai és technikai fejlődésének kérdéséig terjedő cikkeket öleli fel.
A különszámot újszerűen csoportosított ismeretanyagával és naprakész értékeléseivel az iskoláik befejezéséhez közeledő diákok, az új eredményekre is nyitott tanárok, a mindig aktuális természettudományi kérdések és a társadalom és a környezetünk viszonyára kíváncsi gondolkodó emberek figyelmébe ajánljuk. Úgy véljük, hogy bár Darwin gondolatai az evolúcióról több mint 150 évvel ezelőtt születtek, az általuk felvetett, az élővilág fejlődésével foglalkozó tudományos magyarázatok mind a mai napig aktuálisak, sőt a jelen felgyorsuló, a természetes környezettől mindjobban elszakadó emberiség számára talán még aktuálisabbak, mint valaha. A Természet Világa különszáma ebben a tekintetben jelentős missziót teljesíthet a magyar olvasóközönség objektív véleményének kialakításában.
angol összefoglaló
2009 is the anniversary year for Charles Darwin: he was born 200 years ago in 1809, and his most influential book, „On the origin of species” was published 150 years ago in 1859. The whole scientific world will celebrate Darwin and his evolutionary theory which has changed and generated debates during 150 years, but its importance is inevitable. „Természet Világa” is a Hungarian popular scientific periodical, successor of the „Természettudományi Közlöny” published since 1869 by the Royal Hungarian Natural History Society. In addition its twelve regular isssues per year, it publishes special issues as well, confining to actual anniversaries or important scientific events. 2009, with the Darwin anniversary, is a similar important year not only for biologists, but for all who are interested natural historical theories explaining the development of mankind, the natural world and the environment around us. With a special issues, to be published in November 2009, we would like to give a comprehensive overview of the evolotionary theory, its continuously changing and developing theoretical and practical aspects. Invited authors of the special issue are notable Hungarian experts, prominent representatives of the scientific life, and also foreign scientists. The topic of the special issue covers the entire spectrum from the theoretical bases of the evolution through examples of its realization in the animal and plant life to its applications in different branches of the biological science and to the present conception of human origin of mankind. Readers interested in the state and development of the living organisms and in the actual questions about the relationship between the social and natural environment are targeted by the special issue. We hope that with the respected and experienced articles we can provide an objective viewpoint for those who are listening to the sometimes contradictory opinions about the future of mankind.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Nemzetközi Darwin-év alkalmából kiadott Természet Világa különszám, az Evolúció 88 oldalon, négy színes borító oldallal jelent meg. Ahogyan azt a szerződésben vállaltuk, az OTKA-támogatás tényét feltüntettük a kiadványban. A különszám megjelentetésével Darwin születésének 200., és a Fajok eredete megjelenésének 150. évfordulójáról kívántunk megemlékezni. A kiadvány 30 szerzője között sok tehetséges fiatal is található, akik a hazai kutatóműhelyekben vagy külföldön folytatnak evolúcióbiológiai kutatásokat. A különszám írásai bemutatják Darwin életútját, utazásait, az evolúciós elmélet megszületésének időszakát, magyarországi kapcsolatát, valamint azt, hogyan hat az elmélet a mai természettudományos kutatásokra is. A cikkek bemutatják az evolúció elméleti alapjait, a biológia legkülönbözőbb ágaira gyakorolt hatásait, el egészen az emberi társadalom biológiai és technikai kérdéseiig. A különszám országos terjesztőhálózatba kerülve újszerű ismeretanyaghoz juttatta az érdeklődő diákokat, a továbbképzésre nyitott tanárokat, és a művelt olvasóközönséget.
kutatási eredmények (angolul)
On the occasion of the Darwin Year 2009 the special issue „EVOLUTION” of Természet Világa was published on 8 pages with four color cover pages. According to our contract the sponsorship of OTKA was indicated in the publication. With the publication of ths special issue we wanted to commemorate Darwin’s 200th birthday as well as the 150th anniversary of the publication of his famous work „The Origin of Species”. The writings of the special issue describe Darwin’s carrier, his travels, the period of the birth of the theory of evolution, connections with Hungary as well as the effect of the theory on the research in natural sciences today. In the articles demonstrate the theoretical foundations of the evolution, its effects on thevarious branches of biology up to the biological and technological problems of human society. The special issue in the nationwide circulation may provide new knowledge to the interested students, teachers open to continuing education as well as to the educated audience.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78665
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Korsós Zoltán: Darwin élete, Természet Világa - Evolúció, 2009
Haas János–Brezsnyánszky Károly: Darwin, a geológus, Természet Világa - Evolúció, 2009
Horváth Csaba–Korsós Zoltán: Darwin magyarországi vonatkozásai, Természet Világa - Evolúció, 2009
Németh Géza: Utazások Darwinnal, Természet Világa - Evolúció, 2009
Méhely Lajos: Az élettudomány bibliája, Természet Világa - Evolúció, 2009
Füköh Levente: Az evolúcióelmélet őslénytani vonatkozásai, Természet Világa - Evolúció, 2009
Kordos László: Evolúció – a paleontológus szemével, Természet Világa - Evolúció, 2009
Müller Viktor: Darwini medicina, Természet Világa - Evolúció, 2009
Jékely Gáspár: Az állati szemek eredete, Természet Világa - Evolúció, 2009
Papp Balázs–Pál Csaba: Evolúciós rendszerbiológia, Természet Világa - Evolúció, 2009
Pásztor Erzsébet–Botta-Dukát Zoltán–Czárán Tamás–Magyar Gabriella– Meszéna Géza: Darwini fajképződés és modern ökológia, Természet Világa - Evolúció, 2009
Székely Tamás: A szociális viselkedés evolúciója, Természet Világa - Evolúció, 2009
Santos, Mauro–Szathmáry Eörs: A kooperáció evolúciója, Természet Világa - Evolúció, 2009
Scheuring István: Vak vezet rövidlátót, Természet Világa - Evolúció, 2009
Gyenis Gyula: Abolicionisták és rasszisták: Darwin és kora, Természet Világa - Evolúció, 2009
Meskó Norbert: Evolúciós pszichológia: az emberi viselkedés új megközelítése, Természet Világa - Evolúció, 2009
Köteles Ferenc–Bárdos György: Az emberi magatartás evolúciós szemmel, avagy nem minden adaptív, ami fennmarad, Természet Világa - Evolúció, 2009
Csányi Vilmos: A kulturális evolúció, Természet Világa - Evolúció, 2009
vissza »