Personal rights in the information society  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
78686
Type K
Principal investigator Török, Gábor
Title in Hungarian Személyiségi jogok az információs társadalomban
Title in English Personal rights in the information society
Keywords in Hungarian személyiségi jogok, magánszféra, digitalizáció, jogorvoslat, szabályozás
Keywords in English personal rights, privacy, digitalisation, remedies, regulation
Discipline
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Civil law
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences
Participants Tényi, Géza
Starting date 2009-04-01
Closing date 2010-08-31
Funding (in million HUF) 3.125
FTE (full time equivalent) 1.13
state closed project
Summary in Hungarian
Az információs társadalom technológiái és hálózatai új tereket – így elektronikus piactereket, hálózati közösségeket, interaktív blogokat és virtuális háromdimenziós világokat – hoznak létre, amelyekben a személyiség elemei digitalizálásra kerülnek és az emberi személyiség új formái alakulnak ki. A hagyományos polgári jogi szabályozás nem alkalmas az új jelenség kezelésére, ezek a terek szabályozás nélkül maradnak és az emberi személyiség kiszolgáltatottá válik.
A kutatás központi kérdése, hogy a felhasználókat mennyiben védi a hatályos polgári jogi szabályozás és milyen új szabályozatlan jelenségek bukkantak fel. Kérdés, hogy a jogi szabályozás mennyiben képes megoldást nyújtani a kihívásokra, s a teljes körű védelemhez hogyan tudnak a technikai megoldások, valamint az önszabályozás hozzájárulni. Az egyes személyiségi jogok vizsgálata során kiemelten kell foglalkozni a névviselési joggal, a képmáshoz és hangfelvételhez fűződő jogokkal, a magánszféra és a személyes adatok, valamint a jóhírnév védelmével. Külön figyelmet kell fordítani a személyiségi jogok megsértésekor biztosított jogorvoslatra és a szankciók hatékonyságára.
A kutatás eredményeként a jogalkotásban hasznosítható, átfogó elemzés születik a személyiségi jogok védelmének hiányairól és a hatékony védelem megteremtéséhez szükséges módosításokról. A kutatás választ kíván adni arra a kérdésre is, hogy a technológiai védelem és az önszabályozás mennyiben egészíti ki a személyiségi jogok hagyományos védelmét.
Summary
Technologies and networks of the information society are establishing new worlds as electronic market places, social networks, interactive weblogs and virtual 3D worlds, where elements of human personality became digitalized and new forms of human personality arise. Traditional private law is not able to handle these new phenomena, therefore these areas become unregulated and human personality is losing protection.
Essential issue of the research is how traditional private law regulation can protect users and what kind of unregulated phenomena emerge. A question arise, in what extent is legal regulation able to give adequate answers to these challenges, how far could technical solutions and self regulation contribute to an adequate protection. By analysing individual personal rights a special attention shall be attributed on protection of name, image and recorded voice, on privacy and personal data, moreover on personal reputation. The research shall focus also on effectiveness of sanctions and remedies.
The research program shall result an overlapping analysis on deficiencies of the personal rights protection and on necessary amendments in interest of the users, which can be used in legislative processes. An answer is also needed on the question, how technological protection and self-regulation can contribute to make traditional protection of personal rights complete.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázatban szereplő munkaterv előírásainak megfelelően kezdtük el 2009. április hónapban a kutatási tevékenységet. Belső ütemterv kialakítására került sor. Sajnos az erre a feladatra alkalmazott kutató – aki egyébként a pályázatban saját aláírásával vállalta a feladat elvégzését – a tényleges kutatómunkát nem végezte el. Így nem került sor, különösen a személyiség polgári védelmének történeti áttekintésére, valamint a hatóságok és bíróságok joggyakorlatának elemzésére, bár többször lehetőséget teremtettem bírósági gyakorló bírákkal, illetve igazságügyi, törvényelőkészítő munkával foglalkozó kollegákkal való interjú készítésére, de ezek feldolgozását a kutató nem végezte el. Az előbbiek miatt nem járultam hozzá a munkatervben szereplő külföldi utazáshoz, illetve dologi kiadásokhoz. 2009 végére nyilvánvalóvá vált, hogy az összesen 5 ív terjedelemben vállalt három tanulmány közül egyik sem készül el határidőre. Sajnos 2010. augusztus 31-ig nem sikerült többszöri próbálkozásom ellenére sem megfelelő munkatársat találni a pályázat folytatásához. Ilyen körülmények között a kutatás folytatásának nincs reális esélye. Fentiek alapján tisztelettel kérem a pályázat 2010. augusztus 31-i napjával történő lezárását.
Results in English
A pályázatban szereplő munkaterv előírásainak megfelelően kezdtük el 2009. április hónapban a kutatási tevékenységet. Belső ütemterv kialakítására került sor. Sajnos az erre a feladatra alkalmazott kutató – aki egyébként a pályázatban saját aláírásával vállalta a feladat elvégzését – a tényleges kutatómunkát nem végezte el. Így nem került sor, különösen a személyiség polgári védelmének történeti áttekintésére, valamint a hatóságok és bíróságok joggyakorlatának elemzésére, bár többször lehetőséget teremtettem bírósági gyakorló bírákkal, illetve igazságügyi, törvényelőkészítő munkával foglalkozó kollegákkal való interjú készítésére, de ezek feldolgozását a kutató nem végezte el. A kollega ugyan állandóan ígérte az eredmények produkálását, azonban magatartása alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a kutatás vele nem folytatható, ezért kértem 2009. december 15-én a kutatás felfüggesztésének engedélyezését. Sajnos 2010. augusztus 31-ig nem sikerült többszöri próbálkozásom ellenére sem megfelelő munkatársat találni a pályázat folytatásához. Ilyen körülmények között a kutatás folytatásának nincs reális esélye. Fentiek alapján tisztelettel kérem a pályázat 2010. augusztus 31-i napjával történő lezárását.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78686
Decision
Yes
Back »