Magyar László leveleskönyve  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78772
típus PUB-F
Vezető kutató Sebestyén Éva
magyar cím Magyar László leveleskönyve
Angol cím Book of Correspondence of László Magyar
magyar kulcsszavak Angola, földrajzi felfedezések, néprajz,MTA,
angol kulcsszavak Angola, geographical explorations,ethnography, Hungarian Academy of Sciences,
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító néprajz
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)15 %
Ortelius tudományág: Gyarmatosítás története
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)15 %
Ortelius tudományág: Történelmi földrajz
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely MTA Könyvtár és Információs Központ
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2009-04-30
aktuális összeg (MFt) 0.999
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Magyar László apaági leszármazottaihoz tartozó Fluck család tulajdonában van az afrikai felfedező-telepes magyarországi családjának küldött leveleiből, úti beszámolóiból álló, mind a mai napig, kiadatlan forrásanyag. Az Afrika-utazó születésének 190. évfordulója alkalmából, ez év december 12-én az MTA szervezésében megrendezendő Magyar László emlékülésen szeretnénk bemutatni ezt a gyűjteményt. E leveleskönyvben egy Magyarországtól több évtizede távolélő kutató frissen, dinamikusan, saját maga által kreált magyar nyelven számol be napi életéről. A magyar olvasót tekinti útitársának, neki ír, vele osztja meg napi gondjait, számol be kalandjairól, az afrikai élet viszontagságairól és felvillantja a gazdasági vállalkozások beindításának lehetőségeit. A kötet tartalmazza Magyar László legfontosabb úti beszámolóit a Kongó folyó menti rabszolgakereskedelemről, a belső kereskedelemről, a férfi-nő közötti a biei uralkodó vejeként közvetlenül, az adott afrikai társadalommal együtt élve „részvevő megfigyelőként” szerezte meg tapasztalatait. A több száz magyarországi afrikanistának, valamint néprajzosnak, történésznek, művelődéstörténésznek és földrajzosnak szánt kiadványt magyar portugál, osztrák, angol levéltárakból beszerzett fotók és a Magyar család tulajdonában levő illusztrációk, valamint Magyar László utazásainak kortárs és 20. századi térképekre való vetítése teszi szemléletesebbé Magyar László utazásai iránt már régóta érdeklődő magyar olvasóközönség számára.
angol összefoglaló
There is an unpublished source in the propriety of family Fluck belonging to the patrilineal descendent line of László Magyar. Due to the 190th anniversary of the birth of the Africa-researcher we are willing to present this collection of primary sources at the László Magyar Memory Meeting to be organised by the Hungarian Academy of Sciences on 12 of December 2008. This book of correspondence is characterised by a fresh, dynamic style and self created Hungarian language and daily reports about the life of our researcher who lived far from Hungary in time and space for decades. He considers the Hungarian readers as his travelling companion, makes his reports to them, sharing his everyday life events, telling his adventures, the emerging difficulties, flashing some chances for the possibilities to launch Hungarian economic enterprises there. The book contains the most important travel reports of László Magyar about slave trade along the river Congo, the internal trade, the division of work between men and women, etc. Being son-in-law of the king of Bie living together with each given African society, as „participant observer” he could obtain his experiences directly. This publication is dedicated to the several hundred Hungarian Africanists and to ethnographers, anthropologists, historians, cultural historians, geographers. The book is illustrated by photos from Hungarian, Portuguese, Austrian and English archives, images in the possession of Magyar family and a map where Magyar’s travels are reproduced on the base of 19th and 20th century maps of Angola.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 19. századi Afrika-kutató Magyar László pályafutásáról, felfedezéseiről számos tévhit keringett a népszerűsítő, de még a tudományos publikációkban is, mivel a szerzők levéltári kutatás helyett,forráskritikai kezelés nélkül, egymás adatait vették át. A jelen kutatás célja rendet tenni ebben a bábeli zűrzavarban oly módon, hogy biográfiai sorrendben és a földrajzi helyek megközelíthetősége alapján felkutatni Magyar Lászlóra vonatkozó kortárs elsősorban levéltári és másodsorban publikációkban megjelent forrásokat. Az egymással és korabeli Angolában járt(David Livingstone), letelepedett utazók, felfedezők (Silva Porto) a 19. század közepi Angolára vonatkozó adataival ütköztetve készült el az az adatbázis, amely angolai, portugál, angol, osztrák, magyar forrásokra támaszkodva lehetővé tette nemcsak a népszerűsítő életrajz megírását, hanem egy-egy új állítás levéltári forrásokkal való alátámasztását. A feltáró munka még számos befedetlen árkot hagyott maga után, amelyre az 1984 óta tartó levéltári kutatás még nem tudott választ adni, részint mert nem volt lehetőség olyan távoli helyekre eljutni, mint Nigéria, Madagaszkár, Kuba, stb, részint mivel Magyar László nagyon tartózkodóan ír sajátmagáról. Mégis ennek a jelen kutatásnak a legfőbb érdeme az, hogy leellenőrízte és időrendi sorrendben kutatta ezeket a gyér adatokat, melyek mentén adatgazdagabban kirajzolodott a felfedező élete, motivációi és tragikus sorsának inditékai.
kutatási eredmények (angolul)
Lots of misinformation had been circulating about the life and explorations of the 19th century Africa-researcher László Magyar in the popular and the scientific publications as well. His authors prefer to utilise previous publications concerning to Magyar without any kind of source critics. The current research focuses, firstly,on making order in this Babelian chaos trying to collect primary source data in cronological sequence and secondly to detect published sources about him. The database about Magyar has been prepared on crossreferencing with data referring to his contemporary travellers (David Livingstone) or settlers in mid 19. century Angola as Silva Porto. This corpus concentrates on primary sources of Angolan, Portuguese, Austrian, Hungarian, etc. archives permitting a more faithful Magyar's biography , a new approach where each new statement of Magyar's life basing on a proper primary source. This exploration leaves a lot of open questions behind, due to the sources referring to geographically distant archives and due to the discrete nature of Magyar in sharing data about his own person with the public. However, the real merit of this present research is that I had cronologically checked the very small number of the biographical and autobiographical data which generated new sources concerning to the drives of his life, and main reasons of his tragical destiny.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78772
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sebestyén Éva: Magyar László útinaplója és levelei Afrika belsejéből, Balassi Kiadó és MTA Könyvtára, 2009
vissza »