Theatre, Culture, and Identity: The idea of the national theatre and the European Union  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
79136
Type PD
Principal investigator Imre, Zoltán
Title in Hungarian Színház, kultúra és identitás: A nemzeti színház-elképzelése és az Európai Unió
Title in English Theatre, Culture, and Identity: The idea of the national theatre and the European Union
Keywords in Hungarian színház, nemzet, kultúra, identitás
Keywords in English Theatre, nation, culture, identity
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Literature
Department or equivalent Institute of Hungarian Literature and Culture (Eötvös Loránd University)
Starting date 2009-02-01
Closing date 2013-03-31
Funding (in million HUF) 2.542
FTE (full time equivalent) 2.85
state closed project
Summary in Hungarian
Míg Nyugat-Európa országaiban a nemzeti színház-elképzelését a birodalmi integráció egyik módjának tekintették, addig Kelet-Európában általában a nemzeti színház körüli viták, valamint később a nemzeti színházak létrehozása elnyomó hatalom kontextusában zajlottak. Kelet-Európában a Nemzeti Színház megteremtését a nemzet egyesítésének és megőrzésének reprezentálására használták és a „nemzet színházának” a szerepét abban látták, hogy virtuálisan reprezentálja magát a nemzetet, illetve felmutassa és fönntartsa a nemzeti identitást és a nemzeti kultúrát. A tizenkilencedik századtól napjainkig a magyar nemzeti színház-elképzelésében több-kevesebb fontossággal és folytonossággal mindvégig jelen voltak ezek a funkciók, és változásuk szoros összhangban állt a társadalmi, kulturális és politikai változásokkal. Jelen kutatás a nemzeti színház-elképzelésének folyamatos átértékelésében az 1989 és 2008 közötti időszakban mutatja ki az ismételten és az újonnan megjelenő elemeket, illetve ezek kreatív (újra)felhasználását, valamint ezeknek az elemeknek a nemzeti identitás folyamatos (re)konstruálásában és újraértelmezésében betöltött szerepét. Természetesen ezt csak úgy tudja megtenni, hogyha beépíti az előző korszakok nemzeti színház-elképzeléséről készült vizsgálatok eredményeit, illetve ezek mentén, ezeket újraírva készíti el saját önálló kutatását.
Summary
The notion of the national theatre was regarded as a means for the integration of an empire in most Western-European countries in the eighteenth and nineteenth centuries. In Eastern-Europe, the debates on and later the realisation of the national theatres took place within the context of and against oppressive imperiums. In Eastern-Europe, the realisation of National Theatre was utilised for representing a unified nation in a virtual way, and its role was to maintain national identity and national culture. In Hungary, the notion of the national theatre preserved these functions until the end of the 1980s and their change were strongly connected to the changes in the social, cultural, and political sphere of the region. The investigation proposed for the Research Grant shall deal with the reappearing elements, their creative recycling, and the new purposes in the notion of the national theatre between 1989 and 2008, focusing the functions these elements played in the (re)construction and (re)interpretation of Hungarian national identity. All that is possible only, when the investigation constructively incorporates the results of researches on the previous notions of national theatre, and, at the same time, develops its own research priorities alongside these results.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás középpontjában a múlt és a jelen nemzetiszínház-elképzeléseinek az értelmezése állt. 2013. márciusában a kutatás könyv alakban is napvilágot látott: A nemzet színpadra állításai - A magyar nemzetiszínház-elképzelés változásának főbb momentumai 1837-től napjainkig címmel. A kötet egyes fejezetei egyrészt arról tudósítanak, hogyan reprezentálódhat egy virtuális közösség, azaz egy nemzet egy valódi színházban, különböző történeti kontextusokban a tizenkilencedik század első felétől napjainkig. Másrészt pedig arról, hogy egy virtuális közösség, azaz egy nemzet hogyan reprezentálódhat egy olyan virtuális színházban, amelynek léte gyakran szinte teljesen független az adott korszak valódi Nemzeti Színházától. Mindkét területen azt kerestem, milyen aggályokat, lehetőségeket, fantazmagóriákat és elképzeléseket állítottak valós és virtuális színpadra. A Nemzeti Színház létrehozásáról, megnyitó előadásáról, különböző épületeinek elhelyezéséről, fontosabb és kevésbé fontosnak tűnő előadásairól szóló viták vizsgálata közben egyrészt azt kutattam, hogy egy nemzet színházban való reprezentálásának elképzelése a magyar köztudatban hogyan manifesztálódott; másrészt pedig azt, hogy milyen kapcsolatban állt a hatalommal, a különböző társadalmi csoportok elképzeléseivel, a nemzeti identitással és a (kulturális) legitimációval.
Results in English
The focus of the project was on the various interpretation of the idea of national theatre – past and present. The result of the research is now available in book-format: Staging the Nation: The change of the Hungarian interpretations of the National Theatre from 1837 until the present. The book deals with the various representations of a nation as a virtual community in a real theatre from the early nineteenth century until today. Apart from that, it also deals with the various representations of a virtual community in a virtual national theatre without any real connection with the real National Theatre of the given period. On both territories, I was researching the various means – building, opening performance, various later performances, and the debates surrounding them – through which the representation of a nation was manifested on and off stage.
Decision
Yes

 

List of publications

 
Imre Zoltán: A nemzet színpadra állításai: Nemzetiszínház-elképzelések európai kontextusban, SZÍNHÁZ 2011(1):45-59., 2011
Imre Zoltán - Ring Orsolya: Szigorúan bizalmas – Dokumentumok a Nemzeti Színház Kádár-kori történetéhez, Ráció Kiadó, pp. 520., Ráció Kiadó, 2011
Imre Zoltán: Színház, nemzet és Európa – A Nemzeti Színház 2002-es Tragédia-előadása, SZÍNHÁZ 2011(5): MEGJELENÉS ELŐTT, 2011
Imre Zoltán: Nemzet(iség), vizualitás és színház: A Nemzeti Színház 1883-as Tragédia-előadása, SZÍNHÁZ 2011(6):MEGJELENÉS ELŐTT, 2011
Imre Zoltán: A nemzet színpadra állításai: Nemzetiszínház-elképzelések európai kontextusban, SZÍNHÁZ, 2011 (1):45-59., 2011
Imre Zoltán, Ring Orsolya: Szigorúan bizalmas – Dokumentumok a Nemzeti Színház Kádár-kori történetéhez, Ráció Kiadó, 2011. pp. 520., 2011
Imre Zoltán: Színház, nemzet és Európa – A Nemzeti Színház 2002-es Tragédia-előadása, SZÍNHÁZ, 2011 (5): 12-35., 2011
Imre Zoltán: Nemzet(iség), (kulturális) hegemónia és színház: A Nemzeti Színház 1883-as Tragédia-előadása, SZÍNHÁZ, 2012 (2): 36-45., 2012
Imre Zoltán: Nemzet(képek), hatalom és színház: A Nemzeti Színház 2011-es Egyszer élünk-előadása, megjelnés előtt, SZÍNHÁZ 2013 (8), 2012
Imre Zoltán: A nemzet színpadra állításai - A magyar nemzetiszínház-elképzelés változásának főbb momentumai 1837-től napkainkig, Budapest, Ráció., 2013
Imre Zoltán: Idegen, nemzet és színház – Nóra leányai, 1938, SZÍNHÁZ 2013(2): 21-27, 2013
Back »