Historiae: A Szépművészeti Múzeum története. - I.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
79139
típus K
Vezető kutató Ujvári Péter
magyar cím Historiae: A Szépművészeti Múzeum története. - I.
Angol cím Historiae: a history of the Budapest Museum of Fine Arts - I
magyar kulcsszavak muzeológia kultúrtörténet művészettörténet építészettörténet gyűjtéstörténet
angol kulcsszavak museology cultural history art history architectural history collections history
megadott besorolás
Művészettörténet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)60 %
Ortelius tudományág: Művészettörténet
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Társadalomtudomány-történet
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Ókori kultúra
zsűri Kultúra
Kutatóhely Szépművészeti Múzeum (Szépművészeti Múzeum)
résztvevők Illés Eszter
Nagy Árpád Miklós
Papp Szilárd
Radványi Orsolya
Szentesi Edit
Szilágyi János György
projekt kezdete 2009-03-01
projekt vége 2014-02-28
aktuális összeg (MFt) 15.892
FTE (kutatóév egyenérték) 4.52
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázati program egy olyan kutatás első lépcsőfoka, amelynek célja, hogy történetileg határozza meg a Szépművészeti Múzeum helyét és az általa betöltött szerepet a magyar kulturális életben, a muzeológiában, a művészettörténet-írás tudománytörténetében, az egyetemes művészet magyarországi recepciójában és prezentálásában, valamint a magyar művészet egyetemes keretekbe helyezésében.
A javasolt altémák felerészben forrásfeltárási és alapkutatási feladatokat rögzítenek, felerészben egyes részproblémák feldolgozásait tartalmazzák. 1. Az Országos Képtár és a SzM történetével kapcsolatos kéziratos és képi források repertóriuma, 1871–1989. (Vadas Ferenc – Szőke Balázs). Folyamatosan bővülő online adatbázis + a pályázat lejártakor aktuális állapot kinyomtatott változata; 2. Bibliográfiák, 1906–1989 (Ujvári Péter – Illés Eszter). Folyamatosan bővülő online adatbázis + a pályázat lejártakor aktuális állapot kinyomtatott változata; 3. Jelentések Könyve, 1906–1989 (Ujvári Péter – Szőke Balázs). Folyamatosan bővülő digitális adatbázis + a pályázat lejártakor már teljesnek tekinthető adatsorok szöveges értékelése/elemzése/összefoglalása (kötetnyi kézirat); 4. Az épület, 1896–1989 (Hild–Ybl Alapítvány). Archívum + szöveges értékelés/elemzés/össefoglalás (kötetnyi kézirat); 5. Classica Hungarica. Az Antik Gyűjtemény története (Nagy Árpád Miklós). Kötetnyi kézirat; 6. Múzeum, modernizmus, művészettörténet-írás, 1896–1945 (Gosztonyi Ferenc). Kötetnyi kézirat; 7. Gipszöntvény szobor-másolatok (Szentesi Edit – Andó Géza). Digitális adatbázis + kötetnyi kézirat; 8. Gyűjtemények, személyiségek, attribúciók (Gosztonyi Ferenc – Radványi Orsolya). Legalább egy kötetnyi kézirat.
A pályázott összeg megítélése esetén a 8 altéma közül legalább négynek az elkészítését vállaljuk. Az egyes altémák mellett feltüntetett személyek ugyan szerzők vagy társszerzők is egyben, itt azonban elsősorban témafelelősként szerepelnek, akik feladata az adott altémával kapcsolatos kiterjedt kutatómunka koordinálása és a tudományos színvonal biztosítása.
angol összefoglaló
The proposed research can be regarded as the first step towards a historical account about the complex role played by the Budapest Museum of Fine Arts in Hungarian cultural life, museology and art historiography, in the reception and presentation of European art in Hungary as well as in creating an international context for Hungarian art.
The first four of the proposed eight sub-projects aim at creating a solid factual basis for any further research, while the rest analyze particular aspects of the museum’s „story”: 1. The repertory of the manuscript and visual sources related to the history of the museum and its predecessor, the Országos Képtár, 1871–1989 (Ferenc Vadas – Balázs Szőke). Continously growing online database + printed version of its state at the termination of the OTKA grant; 2. Bibliographies, 1906–1989 (Péter Ujvári – Eszter Illés). Continously growing online database + printed version of its state at the termination of the OTKA grant. 3. Book of Reports, 1906–1989 (Péter Ujvári – Balázs Szőke). Continously growing digital database + the analysis of the data complete at the termination of the project (manuscript); 4. The Building, 1896–1989 (Hild–Ybl Foundation); Relevant sources brought together in an archive + analysis (manuscript); 5. Classica Hungarica. The history of the Ancient Collection (Árpád Miklós Nagy). Manuscript; 6. Museum, modernism, art historiography, 1896–1945 (Ferenc Gosztonyi). Manuscript; 7. Plaster copies of sculptures (Edit Szentesi – Géza Andó). Digital database + manuscript; 8. Collections, personalities, attributions (Ferenc Gosztonyi – Orsolya Radványi). Manuscript (one volume at least).
The OTKA grant will enable us to complete at least four of these sub-projects. The persons named in the above list are coordinators nad supervisors of the respective sub-project and are responsible for the scholarly quality of the result.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Elkészült a Szépművészeti Múzeum lehetőség szerinti teljes bibliográfiája, amely tartalmazza a múzeum összes kiadványát, a múzeumról szóló vagy vele és a gyűjteményeivel kapcsolatos összes publikációt, valamint a múzeum munkatársainak publikációit 1896-tól napjainkig. Online hozzáférhető a könyvtár honlapján. Elkészült a múzeum épületének építészettörténeti dokumentációja, amely felöleli a múzeumépület tervezésének, kivitelezésének, majd számtalan átalakításának történetét 1896-tól 1989-ig. Kézirata szerkesztés alatt, megjelenik 2014-ben. Elkészült az Antik Gyűjtemény története, amely egyben az antikvitások M.o.-i gyűjtésének történetét is felvázolja. Könyv alakban megjelenés alatt. Elkészült a különböző helyszíneken és töredékesen fennmaradt, de egykor nagy jelentőségű gipszmásolatok gyűjteményének részletes katalógusa (520 antik és 405 középkori és reneszánsz plasztika).
kutatási eredmények (angolul)
A full bibliography of the Museum of Fine Arts (as complete as possible) from its foundation up to the present day: all publications by the museum, all publications on (or related to) the museum or its collections, all publications by individuals once closely related to the museum. Accessible online on the Library’s webpage. The architectural history of the museum building from its planning up to 1989: planning and building between 1896 and 1906, modifications before WWII, war damage and rebuilding, modifications after WWII. Manuscript currently being edited for publication in book format in 2014. The history of the Collection of Antiquities. Also covers the history of Antique collecting in Hungary. Under publication in book format. The concise catalogue of the collection of plaster casts (520 pieces from Antiquity, 405 pieces from the Middle Ages and the Renaissance), once in high esteem, but now scattered and in bad condition.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=79139
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nagy Árpád Miklós: Classica Hungarica. A Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének első évszázada (1908-2008), Budapest, MúzeumCafé Könyvek, 2 (megjelenés alatt), 2014
Tóth Timea és mások, Radványi Orsolya és Ujvári Péter szerk.: A Szépművészeti Múzeum épülete, Budapest, MúzeumCafé Könyvek, 4 (előkészületben), 2014
Tóth Ferenc: Donátorok és képtárépítők: A Szépművészeti Múzeum Modern Külföldi Gyűjteményének kialakulása, Bp., Szépművészeti Múzeum, 2012
Radványi Orsolya: Genthon István és a Szépművészeti Múzeum programja, Budapest lap, 2012. márc, 2012
Radványi Orsolya: Schickedanz Albert és kiállítási palotája, Múzeumcafé, 2009 dec/jan, pp. 60-63, 2009
Gosztonyi Ferenc: A Pasteiner-tanítványok, Ars Hungarica 38, 11-71, 2012
Radványi Orsolya: A festmény, amit ajándékba kapott a náci birodalom diplomatája, Múzeumcafé, 2009 okt/nov, pp40-43, 2009

 

Projekt eseményei

 
2013-01-15 15:30:56
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (Szépművészeti Múzeum), Új kutatóhely: Szépművészeti Múzeum (Szépművészeti Múzeum).
2011-08-17 16:17:03
Résztvevők változása
vissza »