A magyar személyiségtaxonómia kidolgozása tulajdonságlistás és kérdőíves adatokon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
79148
típus K
Vezető kutató Nagy János
magyar cím A magyar személyiségtaxonómia kidolgozása tulajdonságlistás és kérdőíves adatokon
Angol cím The Hungarian personality taxonomy based on both lexical and questionnaire data
magyar kulcsszavak személyiség alapdimenziói, faktoranalitikus személyiségkutatás, ötfaktoros modellek
angol kulcsszavak basic dimensions of personality; personality taxonomy
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Differenciál-pszichológia
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Pszichológiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Szirmák Zsófia
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2014-03-31
aktuális összeg (MFt) 9.153
FTE (kutatóév egyenérték) 2.67
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A tervezett kutatás a 15 évvel ezelőtt megkezdődött, két szálon futó személyiségtaxonómiai kutatás folytatása és összekapcsolása. A magyar lexikális hagyomány Szirmák Zsófia nevéhez köthető, s nemzetközi jelentőségűnek tekinthetőutatás, amennyiben először hajtott végre lexikális kutatást nem indoeurópai nyelvterületen. A faktorszerkezet akkor nem illeszkedett a szokásos öt faktors (Big Five) modellbe, azóta azonban számos más kultúrában kaptak hasonló eredményeket. A másik szálon az ötfaktoros modell motiválta kérdőíves kutatás ugyancsak a faktorszerkezet bizonyos variációira utal, különösen az ötödik faktor tekintetben. A pályázat célja a kétféle mérőeszköz együttes alkalmazása ugyanazon a vizsgálati csoporton, és egy olyan közös személyiségleíró referenciakeret létrehozására, amely alkalmas a személyiségmutatók egymáshoz való viszonyának rendezésére.
angol összefoglaló
The aim of this project is to combine the two taxonomic research tradition of personality description. The Hungarian lexical tradition is bound to the name os Zs. Szirmak. This research has some international significance as it was the first lexical research executed on non-indoeuropean grounds. The revealed factor structure was not in line with the results of the contemporary research (Big Five factors). Since then, however, very similar, atypical results were found in many different cultures. The questionnaire based tradition in the personality taxonomy research also led to various reasults especially with in case of the fifth factor. The combination of this two tradition may reveal a common factor structure that may also lead to a common reference for the majority of personality instruments.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás fő célja a húsz éve megkezdődött, két szálon futó – a lexikális és kérdőíves – személyiség-leíró taxonómiai kutatási vonulat eredményeinek való összekapcsolása. A magyar lexikális kutatás (Szirmák és De Raad, 1994) az első volt nem indoeurópai nyelvterületen és olyan faktorszerkezet mutatott ki, amely nem illeszkedett tökéletesen az általánosan elfogadott ötfaktoros (ún. Big Five) modellbe. A kilencvenes években számos, az ötfaktoros személyiségleíró modell különböző variációi által motivált kérdőív (FFPI-H, ZKPQ-H) hazai adaptációja készült el, és versenyeznek eysencki háromfaktoros modelljén alapuló EPQ-H-val, és az Ashton és Lee által javasolt hatfaktoros modell alapján készült HEXACO-H-val. Felmerült egy rövid mérőeszköz (BFI-H) adaptálásának az igénye is. A pályázat keretében a magyar tulajdonságlistát (TAX-H) és a felsorolt kérdőíves mérőeszközöket együttesen alkalmaztuk ugyanazon a nagy létszámú (összesen 1400 fő) heterogén felnőtt mintán részben hagyományos papír-ceruza, részben pedig online felvétellel. A tulajdonságlista elemzése hatos faktorszerkezetet mutat. A kérdőívek esetében a lejtődiagramok ugyancsak hatos faktorszerkezetre utalnak, de a hatodik faktor egyik esetben sem rajzolódik ki tisztán. A tulajdonságlista és a kérdőívek faktorszkórjainak együttes elemzése azonban világos hatfaktoros megoldáshoz vezet: Extraverzió, Barátságosság, Lelkiismeretesség, Érzelmi stabilitás, Intellektus és Őszinteség (Integritás).
kutatási eredmények (angolul)
The aim of this research is to connect two research traditions in Hungary: the lexical and the questionnaire based personality taxonomies. The Hungarian lexical research conducted by Szirmak and De Raad was the first in non-indoeuropean languages, and resulted in a partly deviant factor structure compared to the widely accepted „Big five” model. In the nineties, many five-factor based questionnaire had been adapted into Hungarian, among them the FFPI and ZKPQ, as well as other rivalry tests based on the Eysenck’s Giant Three (EPQ) and recently Ashton and Lee’s six-factor model (HEXACO). It was urgent to develop and adapt a short Big Five questionnaire (BFI), as well. In this research the adjective list (TAX-H) and the above mentioned questionnaires were used jointly on a large, heterogeneous adult sample, using traditional paper and pencil, and online administration. The TAX-H provided a clear six-factor solution. In case of the questionnaires the scree plots also suggested six-factor solutions, but the sixth factor did not seem to be interpretable. By the joint analyses of the adjective list and the questionnaire factor scores, a clear six-factor solution appeared: Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Emotional stability (Neuroticism), Intellect and Integrity.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=79148
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szirmák, Zs., De Raad, B., Nagy, J.: Virtues, values, and personality in Hungary, Expert meeting “Virtues, values and personality, Rome, 2009 Oct 28-30, 2009
Szirmák, Zs., De Raad, B., Nagy, J., Jakab, Z.: Virtues, values, and personality, 15th European Conference on Personality, Brno, 2010 Jun 20-24, 2010
Tomcsányi T., Martos T., Ittzés A., Horváth-Szabó K., Szabó T., Nagy J.: A Spirituális Transzcendencia Skála hazai alkalmazása: elmélet, pszichometriai jellemzők, kutatási eredmények és rövidített változat., Pszichológia, 31, 165-192., 2011
Nagy J.: Temperamentumjellemzők és a személyiség alapdimenziói, Magyar Pszichológiai Társaság XX. Jubileumi Tudományos Nagygyűlése, Kivonatok, 157, 2011
Tomcsányi, T., Martos, T., Ittzés, A., Horváth-Szabó, K., Szabó, T., Nagy, J.: Spiritual Transcendence and Mental Health of Psychotherapists and Religious Professionals in a Hungarian Adult Sample, International Journal for the Psychology of Religion, 23, 1-10., 2013
Szirmák Zs., Nagy J.: Személyiségtaxonómia tulajdonságlistás és kérdőíves adatokon, Magyar Pszichológiai Társaság XX. Jubileumi Tudományos Nagygyűlése, Kivonatok, 165, 2011
Nagy J.: Temperament and the basic dimensions of personality., 11th European Conference on Psychological Assessment. Riga, Latvia. Book of Programme - Abstracts, 108, 2011
Nagy J., Szirmak, Zs.: The basic dimensions of personality: comparing rating and questionnaire data, 11th European Conference on Psychological Assessment. Riga, Latvia. Book of Programme - Abstracts, 154, 2011
Nagy J., Szirmák Zs.: Tulajdonságlistás és kérdőíves személyiség-taxonómia hazai adatokon, A tudomány emberi arca. Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Kivonatkötet, Szombathely, 325, 2012
Németh M., Nagy J.: Hogyan ítélik meg különböző életkorú hallgatók a beszélő személyiségét?, Alkalmazott nyelvtudomány, XV. /1-2., 127-147., 2015
vissza »