Encyclopaedia on Hungarian Political Parties 1846-2006.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
79153
Type K
Principal investigator Vida, István
Title in Hungarian Magyarországi poltikai pártok lexikona 1846-2006. Parlamenti választásokon jelöltet állító pártok.
Title in English Encyclopaedia on Hungarian Political Parties 1846-2006.
Keywords in Hungarian pártok, pártrendszerek, parlamentarizmus
Keywords in English parties, party systems, parliamentarism
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Ortelius classification: Political history
Political Science (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ortelius classification: Governance
Panel History
Department or equivalent Institute for Political Science (Center for Social Sciences)
Participants Dobos, Balázs
Heiszler, Vilmos
Hubai, László
Kovács, Tamás
Marelyin Kiss, József
Németh, Péterné
Pál, Lajos
Réfi, Attila
Szabó, Dániel
Szabó, Róbert
Sziklai, István
Starting date 2009-04-01
Closing date 2012-03-31
Funding (in million HUF) 13.000
FTE (full time equivalent) 7.39
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás program célja a Magyarországi politikai pártok lexikona 1846-2006. Parlamenti választásokon jelöltet állító pártok című 50 íves kézikönyv kéziratának elkészítése, ennek érdekében levéltári, könyvészeti kutatások folytatása, interjúk készítése, a pártok dokumentációjának összegyűjtése, majd 280 szócikk megírása, azok lektorálása és a kötet szerkesztése, sajtó alá rendezése. Ilyen kézikönyvet, eltérően a világ számos országától, Magyarországon még nem publikáltak, pedig a tudományos kutatás, az oktatás, a politikai és a történeti műveltség bővítése szempontjából nagy szükség lenne rá, nem is szólva a médiáról. A kötet a pártok adatait tartalmazó kézikönyv sorozat első kötete.
Summary
The aim of the project is writing an encyclopaedia of the political parties in Hungary between 1846-2006, also a 2 000 000 character manuscript on parties putting nominees up for parliamentary elections. In preparation for these doing research work in the archives and in the special literature, conducting interviews, collecting the documentation of the parties concerened, then writing up and proofreading the 280 entries, compiling and editing the book.
Such handbook, unlike in several other countries, has not been published in Hungary so far, although both from the point of view of science and education, let alone the media it would be of utmost importance.
The handbook is intended to be the first volume of a series including the data of Hungarian parties.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Magyarországi politikai pártok lexikona (1846-2010) határidőre elkészült. Az első, 362 pártot tartalmazó kiadás 2011 szeptember közepén jelent meg a Gondolat Kiadó és az MTA–ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport gondozásában, a második bővített, javított, 371 politikai formációról beszámoló kiadás 2012. január végén került a könyvesboltokba. A mintegy 50 íves köteteket Vida István mellett Izsák Lajos, Jónás Károly, Kovács Tamás, Réfi Attila és Sziklai István szerkesztette. A lexikon szerkezeti felépítését tekintve négy nagy történeti korszakra tagozódik, ezek a dualizmus, a Horthy-korszak, a koalíciós évek és az államszocializmus, valamint a rendszerváltás utáni periódus. Az egyes fejezeteket bevezető tanulmányokat ábécérendben követik az egyes pártokról szóló szócikkek. A kötetet alapos szakbibliográfia, a pártok listája ábécé-, illetve időrendben és rövidítésjegyzék egészíti ki.A lexikon munkálatai mellett az akadémiai kutatócsoport támogatásával két évkönyvet is kiadtunk, ezekben több mint 10 tanulmányt publikáltunk.A beszámolási időszakban – 2009 októberében – „Pártok és rendszerváltás (1988–1990) „ címmel egy sikeres konferenciát rendeztünk.
Results in English
The Encyclopedia of the Hungarian Political Parties (1846-2010) was finalised on schedule. The first volume including 362 political parties was published jointly Gondolat Publishing House and by the Parties, Party Systems and Parliamentarism Research Team of HAS at ELTE University. The second revised and enlarged edition consisting of 371 political entities came out in January 2012. The two volumes of about 50 printed sheets were edited by István Vida, Lajos Izsák, Károly Jónás, Tamás Kovács, Attila Réfi and István Sziklai. The encyclopedia spans four historical periods: the Austro-Hungary, the Horthy-regime, the years of coalicion and state socialism and the period of the political transformation of the regime. Each of them starts with an introductory essay which then is folowed by the entries on the parties in alphabetical order. This is supplemented by a thorough bibliography, and two lists of the parties by one in alphabetical and another one in chonological order and also by a list of abbreviations. Beside the encyclopedia the research team published two almanach including 13 essays of the members. In the period be reported on we staged a conferens in entitted ' Paties and Transformataion of the Regime (1988-1990)'.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=79153
Decision
Yes

 

List of publications

 
Réfi Attila-Sziklai István: MTA-ELTE Pártok, pártrendszerek, parlamentarizmus kutatócsoport évkönyve, Országgyűlési Könyvár, 2009
M. Kiss József– Horváth Zsolt– Toldi Lóránt: Jobboldali radikális mozgalmak és pártok Magyarországon, 1989-2010., Pártok, politika, történelem. Szerk. Réfi Attila, Sziklai István. Bp., MTA – ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport,, 2010
Réfi Attila– Sziklai István: Pártok, politika, történelem. [Tanulmányok], ., MTA – ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport. Bp.,, 2010
Szabó Dániel: Fogaras 1872. Egy választás és előzményei magyar szemmel, Pártok, politika, történelem. Szerk. Réfi Attila, Sziklai István. Bp., MTA – ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport. 373-390., 2010
Szabó Róbert: Egy liberális ügyvéd a parlamenti padsorokban. Vészy Mátyás törvényhozói tevékenysége 1947–1949., Pártok, politika, történelem. Szerk. Réfi Attila– Sziklai István. Bp., MTA – ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport,, 2010
Szabó Róbert – Szakolczai György: Két kísérlet a proletárdiktatúra elhárítására. Barankovics és a DNP, 1945–1949. Bibó és a DNP, 1956., Bp., Gondolat, 2010
Vida István: „Erdélyi” fedőnevű ügynök jelentései a demokratikus magyar emigráció kisgazdapárti vezetőiről. Budapest, 1969. július 31. -1969. augusztus 18., Levéltári Közlemények, 2010. I-IV. sz. 170-211. o., 2010
Főszerk. Vida István. Szerk. Izsák Lajos – Jónás Károly – Kovács Tamás – Réfi Attila – Sziklai István.: Magyarországi politikai pártok lexikona. (1846–2010). I. kötet. Parlamenti választásokon jelöltet állító pártok, Gondolat Kiadó – MTA–ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport, Bp.,, 2011
Vida István (főszerk). Izsák Lajos – Jónás Károly – Kovács Tamás – Réfi Attila – Sziklai István (szerk).: Magyarországi politikai pártok lexikona. (1846–2010). I. kötet. Parlamenti választásokon jelöltet állító pártok. Második, bővített, javított kiadás., Gondolat Kiadó – MTA–ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport, Bp.,, 2012
Cseszka Éva:: Az MKP és SZDP fúziós küzdelmeinek egy állomása: a Nitrokémia-per., In MTA–ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport évkönyve 2010/2011. Szerk. Réfi Attila – Sziklai István. MTA–ELTE Pártok,, 2011
M. Kiss József–Horváth Zsolt–Ökrösi Dóra– Toldi Lóránt:: „Az elfogadhatatlan realitás” pártja. 1. rész: A MIÉP indulása., In MTA–ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport évkönyve 2010/2011. Szerk. Réfi Attila – Sziklai István. Bp.,, 2011
Szabó Róbert:: Legitimista politikus egy liberális pártban. Adalékok gróf Apponyi György politikai életrajzához., In MTA–ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport évkönyve 2010/2011. Szerk. Réfi Attila – Sziklai István. MTA–ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentari, 2011
Vida István:: A koalíciós időszak és az államszocializmus., In Magyarországi politikai pártok lexikona (1946-2010). I. köt. Parlamenti választásokon jelöltet állító pártok. Főszerk. Vida István.Gondolat Kiadó –MTA-ELTE Pártok , P, 2011

 

Events of the project

 
2011-12-19 11:18:04
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Politikatudományi Intézet), Új kutatóhely: Politikatudományi Intézet (MTA Politikatudományi Intézet).
Back »