Hume-értelmezések  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
79193
típus PD
Vezető kutató Demeter Tamás
magyar cím Hume-értelmezések
Angol cím Hume Interpretations
magyar kulcsszavak Hume, antropológia, tudomány, tudásszociológia, morál pszichológia
angol kulcsszavak Hume, anthropology, science, sociology of knowledge, moral psychology
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Ismeretelmélet
zsűri Kultúra
Kutatóhely Filozófiai Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2012-08-31
aktuális összeg (MFt) 0.993
FTE (kutatóév egyenérték) 1.21
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A tervezett kutatás során egyrészt Hume _Tanulmány az emberi értelemről_ c. művének új nézőpontú értelmezését fogjuk kidolgozni. Eszerint a _Tanulmány_ az _Értekezés az emberi természetről_ c. műben kidolgozott konzervatív antropológia alapzatáról reflektál a tudományos kutatás módszertani átalakulására, és ezzel a háttérrel válaszol a filozófia ''Mit lehet tudnom?'' alapkérdésére. Az értelmezés szociologizáló olvasatot nyújt, amennyiben Hume belátásait a kortárs történeti-társadalmi kontextus felől közelíti meg, és a _Tanulmány_ értelmét ebbe ágyazva rekonstruálja. A kutatás során ezért megvizsgáljuk az eszmetörténet szociologizáló megközelítéseinek módszertani teherbíróképességét is, hogy az értelmezés számára a legmegfelelőbb elméleti keretet konstruálhassuk meg.
Másrészt figyelmet fordítunk az _Értekezés_ és a _Tanulmány az erkölcs alapelveiről_ c. művek erkölcsfilozófiájának különbözőségére, mely a szakirodalomban gyakran elsikkad. Úgy érvelünk, hogy míg a szimpátia az _Értekezésben_ csak látszólag játszik megkerülhetetlen szerepet, addig a _Tanulmányban_ Hume olyképpen módosít perspektíváján, hogy szerepe valóban megkerülhetetlen lesz.
angol összefoglaló
The proposed project aims, on the one hand, at a new interpretation of Hume's _Enquiry concerning Human Understanding_. We propose to interpret this work as a reflection on the methodological novelties of the 'Scientific Revolution' against the background of the anthropology he provides in his _Treatise on Human Nature_, an anthropology that can be aptly characterised as 'conservative'. Hume's _Enquiry_ thus provides a new answer to the fundamental question ''What can I know?''. The proposed interpretation offers a sociological reading as far as it reconstructs Hume's insights and arguments with an awareness of their social-historical contexts. Therefore, we also intend to explore the methodology of sociological interpretations in order to establish a framework of interpretation most promising for the present enterprise.
On the other hand, we shall focus on the differences between the moral outlooks of Hume's _Treatise_ and _Enquiry concerning the Principles of Morals", which is mostly overlooked in the secondary literature. We shall argue that while sympathy plays only a seemingly central role in _Treatise_, later Hume's perspective changes and its importance becomes much more central in his _Enquiry_.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási tervvel összhangban eredményeink három területre összpontosultak. 1) Amellett érveltünk, hogy Hume ismeretelmélete és metafizikája termékenyen értelmezhető a) tudománytörténeti kontextusban és b) tudásszociológiai szempontból a romantika kontextusában. 2) Amellett érveltünk, hogy különbség van Hume-nak az _Értekezésben_ és a morálfilozófiai _Tanulmányban_ kifejtet koncepciója között, legfontosabb talán, hogy a mesterséges erények kategóriáját illetően Hume későbbi álláspontja jobban megfelel eredeti célkitűzéseinek. 3) Feltérképeztük a tudásszociológiai értelmezések módszertanának regionális forrásvidékét, és rekonstruáltuk egy világnézet-alapú tudásszociológia körvonalait.
kutatási eredmények (angolul)
In accordance with the project proposal, our research has yielded results in three fields. 1) We have argued that Hume's epistemology and metaphysics can be fruitfully interpreted in the context of a) the history of science, and b) romanticism as understood in the sociology of knowledge. 2) We have argued that there is a distinction to be drawn between Hume's _Treatise_ and moral _Enquiry_, and with respect to the category of artificial virtues Hume's latter position suits better his initial intentions. 3) We have explored the regional origins of sociological interpretations in intellectual history, and reconstructed the frameworks of a sociology of knowledge centered on the concept of Weltanschauung.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=79193
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Demeter Tamás: Az emberkép keresése, Századvég 52, 2009
Demeter Tamás: The Search for an Image of Man, Studies in East European Thought 62, 2010
Demeter Tamás, Zemplén Gábor: Being Charitable to Scientific Controversies: On the Demonstrativity of Newton’s Experimentum Crucis, Monist 93, 2010
Demeter Tamás: Post-Mechanical Explanation in the Natural and Moral Sciences: The Language of Nature and Human Nature in David Hume and William Cullen, Jahrbuch für Europäische Wissenschaftskultur 6, 2010
Demeter Tamás: Review of Rachel Cohon, Hume's Morality: Feeling and Fabrication (Oxford: Oxford University Press, 2008), Philosophy in Review 30, 2010
Demeter Tamás: Review of Peter Machamer, J.E. McGuire, Descartes's Changing Mind (Princeton: Princeton University Press, 2009), Metapsychology 14, 2010
Demeter Tamás: Review of John P. Wright, Hume’s Treatise of Human Nature (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), Philosophy in Review 30, 2010
Demeter Tamás: A világnézet mint a priori: A fiatal Lukács és Mannheim tudásszociológiájáról, Pro Philosophia Évkönyv, 2010
Demeter Tamás: Can the Strong Program Be Generalized?, Review of Sociology 15, 2009
Demeter Tamás: Wine, Safia Azouni et al. (eds.), Eine Naturgeschichte für das 21. Jahrhundert, Berlin: MPIWG, 2011
Demeter Tamás: Hume's Experimental Method, British Journal for the History of Philosophy 20, 2012
Demeter Tamás: Liberty, Necessity and the Foundations of Hume's Science of Man, History of the Human Sciences 25, 2012
Demeter Tamás: Weltanschauung as A Priori: Outlines of a 'Romantic' Sociology of Knowledge, Studies in East European Thought 64, 2012
Demeter Tamás: The Origins of Social Theories of Knowledge, special issue, Studies in East European Thought 64/1-2, 2012
Tamás Demeter: The Anatomy and Physiology of Mind: David Hume's Vitalistic Account, H. King et al. (eds.), Blood, Sweat and Tears: The Changing Concepts of Physiology from Antiquity into Early Modern Europe, Leiden: Brill, 2012
Demeter Tamás: Enlarging the Bounds of Moral Philosophy: Newton’s Method and Hume’s Science of Man, Eric Schliesser, Zvi Biener (eds.), Newton and Empiricism, Oxford: Oxford University Press, 2014
Demeter Tamás: Morals before Objectivity: On the Relation of Moral Cognition and Moral Philosophy in Hume, Kathryn Murphy, Anita Traninger (eds.), The Emergence of Impartiality: Towards a Prehistory of Objectivity, Leiden: Brill, 2013
Demeter Tamás et al.: Conflicting Values of Inquiry: The Ideologies of Epistemology in Early Modern Europe, Leiden: Brill, 2013
Demeter Tamás: Natural Theology as Superstition: Hume and the Changing Ideology of Natural Inquiry, Demeter Tamás et al.: Conflicting Values of Inquiry: The Ideologies of Epistemology in Early Modern Europe, Leiden: Brill, 2013
Demeter Tamás: Hume's Copernican Turn, Thomas Rahm et al. (eds.), Copernicus and His International Reception, Leiden: Brill, 2013
Demeter Tamás: Review of Terence Irwin on Hume on Nature, Philosophical Forum 42, 2011
Demeter Tamás: Review of Daniel Garber, Leibniz: Body, Substance, Monad (Oxford: Oxford University Press, 2009), Philosophy in Review 31, 2012
Demeter Tamás: Introduction, Studies in East European Thought 64, 2012
Demeter Tamás: A romantikus Hume, Századvég 55, 2010
Demeter Tamás: Hume a szabadságról és a szükségszerűségről, avagy az emberi természet tudományának alapjai, Világosság, 2013
Demeter Tamás: A szociologizáló hagyomány: A magyar filozófia főárama a 20. században, Budapest: Századvég, 2011
Kiss-Koczka Éva: Az erény mestersége: David Hume morálfilozófiájának két olvasata, Budapest: L'Harmattan, 2013
Demeter Tamás: David Hume és a tudományos forradalom ideológiája, Budapest: L'Harmattan, 2013
Demeter Tamás: The Flight from Mathematics in the Study of Man, Karl Enenkel et al. (eds.), Natural History and the Arts: From the Perspective of Religion and Politics, Leiden: Brill, 2013
Demeter Tamás: Relativism for Philosophers and Sociologists, Metascience, 2013
vissza »