A fizika filozófiai kérdései  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
79194
típus K
Vezető kutató Ropolyi László
magyar cím A fizika filozófiai kérdései
Angol cím Philosophical Questions in Physics
magyar kulcsszavak tudományfilozófia, fizika alapjai, fizika filozófiája, fizikatörténet, tudomány társadalmi kontextusban, tudományhermeneutika
angol kulcsszavak philosophy of science, foundations of physics, philosophy of physics, history of philosophy, science in social context, hermeneutics of science
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Tudományfilozófia
zsűri Kultúra
Kutatóhely Etológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Szegedi Péter
Székely László
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2013-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.761
FTE (kutatóév egyenérték) 3.12
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kutatásunk során a fizika alapelveinek, filozófiai előfeltevéseinek, filozófiai tartalmainak és mindezek következményeinek a feltárásával és elemzésével, röviden szólva a fizika filozófiai kérdéseivel foglalkozunk. Vizsgálódásaink újszerűsége abban áll, hogy – a tudományfilozófia újabb eredményeit figyelembe véve – a fizika problémáit történeti, társadalmi, és kulturális kontextusba illesztve tárgyaljuk. A fizika filozófiai kérdéseit így tehát nem pusztán – illetve nem elsősorban – a hagyományos pozitivista nézőpontból, hanem szociálkonstruktivista és hermeneutikai tudományfilozófiai szemléletmódokat alkalmazva vizsgáljuk.

A kutatásaink eredményeként publikálandó monográfia egyfelől a fizikát történeti és társadalmi kontextusba illesztett tudományként mutatja majd be, másfelől pedig megkísérli demonstrálni a tudományfilozófia utóbbi ötven éves fejleményeinek használhatóságát.
angol összefoglaló
Our research will deal with the foundational principles, philosophical presuppositions, and the philosophical contents of physics as well as with the implications of all these problems – shortly with the philosophical questions in physics. The novelty of our approach consists in applying a theoretical framework which reflects the latest developments in philosophy of science. Thus in examining the philosophical questions in physics, we will rely not only or not primarily on traditional positivist notions but on hermeneutics and constructivism as well, situating physics in its historical and social context.

The eventual outcome of our research will be a book which sets out two interrelated goals. First, we intend to depict physics as a science influenced by the historical and social contexts in which it emerges. Secondly, by doing so we make an attempt to demonstrate the analytical strength and usefulness of the conceptual developments in philosophy of science in the last fifty years.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A fizika filozófiai kérdéseit nem a hagyományos pozitivista nézőpontból, hanem szociálkonstruktivista és hermeneutikai tudományfilozófiai szemléletmódokat alkalmazva vizsgáltuk. Tevékenységünknek két vonulata volt. 1. Tudományfilozófiai problémák vizsgálata: azoknak az elképzeléseknek, eljárásoknak és eredményeknek az összegyűjtése, tanulmányozása, és fejlesztése, amelyek alkalmazásától a fizikai problémák újszerű értelmezési lehetőségeit remélhettük. Megszerveztük az International Society for Hermeneutics and Science két (2010-es bécsi, és 2013-as bécsi és budapesti) konferenciáját. A tudományfilozófiai munka eredményeit a „Bevezetés a tudományfilozófiába” c. online könyvben foglaltuk össze. Kritikailag bemutattuk a tudományfilozófia napjainkban művelt változatait. Illusztrációkként a fizika filozófiai problémáit bemutató fejezeteket is beiktattunk. 2. Fizikai problémák filozófiai vizsgálata: a klasszikus fizika, a kvantumfizika, a relativitáselmélet és a kozmológia filozófiai kérdéseit, az elméletek egymáshoz való viszonyát, s más hasonló kérdéseket tárgyaltunk előadásokban, cikkekben, könyvfejezetekben. Megszerveztük a Mathematics, Physics and Philosophy in the Interpretations of Relativity Theory c. konferenciát 2009-ben Budapesten. A negyvennél több előadást publikáltuk a konferencia weblapján, valamint egy 328 oldalas Proceedings-ben. A kutatásaink eredményeit tartalmazó publikációs lista jelenleg 43 tételből áll.
kutatási eredmények (angolul)
The philosophical questions of physics were considered from a non-traditional view: using a social constructivist and hermeneutic philosophy of science. Our research had two main lines: 1. Research on philosophy of science: collecting, studying and improving ideas, methodologies, views which can have significance in promising new interpretations of physical problems. Organizing the conferences of the International Society for Hermeneutics and Science (2010 Vienna, 2013 Vienna and Budapest). The results of research were published in an online book entitled „Bevezetés a tudományfilozófiába” (An introduction to philosophy of science). The book critically presents the main versions of the recent philosophies of science. Several chapters on the philosophical problems of physics are included into the book as illustrations. 2. Research on philosophical problems of physics: presenting conference lectures, publishing papers in journals and chapters in books on the philosophical questions in classical physics, in quantum physics, in the theory of relativity and cosmology, and on the inter-theory relations, and on many other similar problems. Organizing the conference Mathematics, Physics and Philosophy in the Interpretations of Relativity Theory (2009 Budapest). More than 40 papers of the conference were published on the webpage and the Proceedings (328 pages) of the conference. The list of publications of our research contains 43 items at this moment.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=79194
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
László Ropolyi: Book Review on Dimitri Ginev: Steps in the Hermeneutic Critique of Scientism, Balkan Journal of Philosophy, 2(1), 101-103, 2010
Ágnes Kovács, László Ropolyi: Gender ideology in the physical sciences: Philosophical arguments, IAPh 2010. Feminism, Science & Values. London (Ontario) Canada, 2010
László Ropolyi: Contextualizing the Hermeneutic Philosophy of Science, 32, In: Book of Abstracts. Hermeneutics & Science: Worlds, Realities and Life Conference, Vienna, Austria, 2010
Ropolyi László: Virtualitás és valóság, Többlet, II/1 (IV), 5-49, 2010
László Ropolyi: Theory as Story, 21-32, In: D. Ginev (ed.): Die Geisteswissenschaften Im Europäischen Diskurs Band 2: Osteuropa, Studienverlag, Innsbruck, 2011
Székely László: Kvantummechanika, akaratszabadság, gondviselés, 253-265, in: Laczkó S. (szerk,): Az akarat, Státusz Kiadó, Szeged,, 2011
Szegedi Péter (szerk.): Schrödinger válogatott írásai, Typotex, Budapest (megjelenés alatt), 2013
Ropolyi László: Neumann János válogatott írásai (harmadik kiadás), Typotex, Budapest, 2010
Szegedi Péter (szerk.): Bohr válogatott írásai, Typotex, Budapest (megjelenés alatt), 2013
Ropolyi László: Seven fundamental versions of philosophy of science, 128, Volume of Abstracts CLMPS 2011, 14th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Nancy,, 2011
Shulamith Kreitler, Günther Fleck, László Ropolyi, Dagmar Eigner (eds.): Systems of Logic and the Construction of Order, Peter Lang, Frankfurt am Main, 173 pp., 2012
László Ropolyi: What is Called „Thinking of”? – Ideas for Thinking, 61-73, in: Systems of Logic and the Construction of Order, Eds.: S. Kreitler, G. Fleck, L. Ropolyi, D. Eigner, Peter Lang, Frankfurt am Main,, 2012
Peter Szegedi - Andrew Schumann: Philosophy of Science in Hungary. Interview, STUDIA HUMANA 1(1) pp. 83-89., 2012
Székely László: Tudomány és ész a modern fizikában, 226-249, in: Laczkó-Faragó (szerk.): Az ész. Szeged, 2012
László Székely: Lajos Jánossy’s Reformulation of Relativity Theory in the Contexts of „Dialectical Materialism” and Traditional Scientific Rationalism, 253-270, in: Breidbach, Olaf and Poggi, Stefano (eds.), Forstner, Christian (Guest ed.): Yearbook for European Culture of Science, 2011. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2012
László Székely and László Ropolyi: Lorentzian versus Einsteinian relativity as a philosophical issue, VIGIER VIII - BCS Joint Meeting. The Physics of Reality: Space, Time, Matter, Cosmos. London, 2012. Vigier VIII - BCS 2012 Symposium , 6 pp., 2012
László Székely: On the Metaphysical Dimensions of Relativistic Cosmology, Physical Interpretations of Relativity Theory – a Conference organized by The Calcutta Philosophy Forum, Calcutta, Dec. 21-23, 2012
Ropolyi László: Technotudomány vs. filotudomány, IV. Budapesti Emergencia Workshop, Budapest, 2 old., 2012
László Ropolyi: Mechanistic and Non-Mechanistic Paradigms in Cognitive Science, MEi:CogSci Conference 2012, Bratislava, Slovakia, 16. p., 2012
Ropolyi László (szerk): Bevezetés a tudományfilozófiába, ELTE, Budapest, 2013
Ropolyi László: Technotudomány és filotudomány, In: Paksi D., Kertész G. (szerk): Emergencia és tudomány, L'Harmattan, Budapest, megjelenés alatt, 2016
Ropolyi László: Crisis development, the postmodern condition, and more, 495-498, in: Civilisation at the Crossroads. Response and Responsibility of the Systems Sciences. Book of Abstracts, EMCSR 2014 - European Meeting on Cybernetics and Syst, 2014
Székely László: Interpretációk a fizikában, MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 57:(2) pp. 67-84. (2013), 2013
Székely László: A fizikai megismerés határairól és határtalanságáról: A Higgs-bozon és a fizika „végső elmélet”-e, PANNONHALMI SZEMLE 103:(4) pp. 20-34. (2013), 2013
Székely László: Melchior Palágyi and the Four-Dimensional Space-Time: A Philosophico-Hermeneutic Theory of Space-Time by a Philosopher from the Austro-Hungarian Monarchy at the Turn of the 19th-20th Century, pp. 31-33, in: 20th Anniversary Conference of the International Society for Hermeneutics & Science: Vienna, Austria - Budapest, Hungary, 2013, 2013
Szegedi Péter: Paradigmaváltásnak tekinthető-e a modern fizika létrejötte?, In: Paksi D., Kertész G. (szerk): Emergencia és tudomány, L'Harmattan, Budapest, megjelenés alatt,, 2016
Ropolyi László: Az egyenlőség eszméje Newton harmadik törvényében, 97-107, in: Ropolyi László (szerk.): Bevezetés a tudományfilozófiába, ELTE, Budapest, 2013
Ropolyi László: Fizika és filozófia. Filozófiai eszmék, elvek és rendszerek szerepe a fizikában, Fizika és filozófia - avagy (m)ilyen tudomány a fizika? workshop, ELFT/ELTE, Budapest, 2013, 2013
Székely László: Stephen Hawking, Jáki Szaniszló és a Gödel-tételek a fizikában, Fizika és filozófia - avagy (m)ilyen tudomány a fizika? workshop, ELFT/ELTE, Budapest, 2013, 2013
Szegedi Péter: Filozófiai motivációk szerepe a kvantummechanika megszületésében, Fizika és filozófia - avagy (m)ilyen tudomány a fizika? workshop, ELFT/ELTE, Budapest, 2013, 2013
Székely László (editor): Proceedings of the conference "Mathematics, Physics and Philosophy in the Interpretations of Relativity Theory, Institute for Philosophical Research, HAS, Budapest, Hungary. p. 328, 2009
Székely László: Black holes, closed time-like curvatures, worm-holes and other delicacies of general relativity from a philosophical point of view and Plato's Thaumas, 248-258, in: Székely L. (ed.): Proc. of the conference "Mathematics, Physics and Philosophy in the Interpretations of Relativity, Inst. for Phil. Res., HAS, Budapest, 2009
Ropolyi László: Social relations in the historical versions of dynamical theories, 190-193, in: Székely L. (ed.): Proc. of the conference "Mathematics, Physics and Philosophy in the Interpretations of Relativity, Inst. for Phil. Res. HAS, Budapest, 2009
Ropolyi László: Crisis and Complexity, 37-38 in: Complex Societal Dynamics: Security Challenges and Opportunities, Book of Abstracts, Eds.: K. Martinás, D. Matika, A. Srbljinović, Zagreb, 2009
Ropolyi László: Controversies in Thermodynamics, p. 736 in: XXIII International Congress of History of Science and Technology. Ideas and Instruments in Social Context, Book of Abstracts & List of Participants, Budapest, 2009
Szegedi Péter: Alfred North Whitehead: A természet fogalma, BUKSZ 2010 tavasz 42-45. old, 2010
Szegedi Péter: Philosophy of Science in Hungary, pp. 250-267, in: Andrew Schumann (szerk.): Logic in Central and Eastern Europe: History, Science, and Discourse, University Press of America, 2013
Székely László: Geometriai fantáziák a modern fizikában, HELIKON Irodalomtudományi Szemle, 2010/1-2. 62-76. o., 2010
Székely László: Az orchideák bolygója: Pascal végtelem térségei és a Földön kívüli élet, 241-360, In: Gábor György - Vajda Mihály (szerk.): A lét hangoltsága. Tanulmányok a tudás sokféleségéről. Budapest: TYPOTEX,, 2010
Székely László: Kockázik-e Isten? A kvantummechanikai véletlen a filozófia kontextusában, Pannonhalmi Szemle 2010/3. 55-69, 2010
Székely László: Einstein's Time in Heidegger's Context, In: Hermeneutics and Science: Worlds, Realities and Life. Book of Abstracts.. Sigmund Freud University, Vienna, 2010
Székely László: Lények a világűrből. A Földön kívüli élet a tudományos-fantasztikus irodalomban és a modern tudományban, Kellék 38, 7-26, 2009
Ropolyi László: Így szólott Trurl és Klapanciusz, Kellék, 38, 37-63, 2009

 

Projekt eseményei

 
2017-02-06 09:58:58
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Etológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
vissza »