The history of invisible hand  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
79196
Type K
Principal investigator Madarász, Aladár
Title in Hungarian A láthatatlan kéz története
Title in English The history of invisible hand
Keywords in Hungarian közgazdaságtan története, eszmetörténet, társadalomelmélet
Keywords in English History of economic thought, history of ideas, social theory
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Economic theory
Panel Economics
Department or equivalent Institute of Economics, (Centre for Economic and Regional Studies)
Starting date 2009-04-01
Closing date 2013-01-31
Funding (in million HUF) 3.710
FTE (full time equivalent) 0.82
state closed project
Summary in Hungarian
„Smith legalapvetőbb megállapítása az, hogy a rendszer a résztvevők háta mögött működik, az irányító kéz láthatatlan” – írta a gazdasági egyensúly szabatos elméletének egyik kidolgozójaként Nobel-díjjal kitüntetett közgazdász, Kenneth Arrow. Egy másik Nobel-díjas, James Tobin szerint pedig a láthatatlan kéz koncepciója „a történelem egyik legfontosabb és legnagyobb hatású eszméje”. A közkeletű értelmezés szerint ez a metafora nyitotta meg az utat a gazdaság mint kölcsönös összefüggésekre épülő társadalmi rendszer első átfogó leírásához, ezért „nem túlzás azt állítani, hogy a láthatatlan kéz tette lehetővé az elméleti társadalomtudomány létrejöttét”. Az 1970-es évek közgazdasági és politikai paradigmaváltása nem elégedett meg azzal, hogy szabadpiaci reformok aktuális jelszavaként értelmezze a „láthatatlan kéz” eszméjét. A maga hasonlatosságára szabta az uralkodó Smith-olvasatot is, így jutott arra az eredményre, hogy az önszabályozó piaci rendszer, vagyis a XVIII. század nyelvén a „kereskedelmi társadalom” e metaforába sűrített jellemzése áthatotta Smith egész társadalomelméletét és morálfilozófiáját, függetlenül attól, hogy a „láthatatlan kéz” ilyen értelemben csupán kétszer fordul elő az életműben. A kutatás a fogalomtörténet eszközeivel kívánja rekonstruálni e koncepció tudományos és irodalmi alakváltozásait a XVI. századtól a XX. század végéig.
Summary
''The profoundest observation of Smith'' declared Kenneth Arrow, awarded with Nobel Prize for rigorous proof of economic equilibrium, is ''that the system works behind the backs of the participants; the directing hand is invisible''. James Tobin, another Nobel Prize winner economist described the concept of invisible hand ''one of the great ideas of history and one of the most influential''. The acknowledged interpretation of mainstream economics regard this metaphor as the most important contribution of economic thought to the understanding of social processes. The object of the research project is to reconstruct the intellectual history of the invisible hand before and after Adam Smith.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A láthatatlan kéz koncepciója Adam Smith 1776-ban megjelent műve nyomán lett a XIX. század végétől a közgazdaságtan alapvető metaforája, amely leírja az optimális egyensúlyt eredményező piaci koordináció működését. A 2008-ban kezdődött válság után ismét a viták középpontjába került. A kutatás a korai adósság- és gazdasági válságok, tőzsdei buborékok történeti összefüggésében mutatja be a koncepció eszmetörténetét, különböző értelmezéseit az irodalomtól a közgazdaságtanon át a teológiáig. Megvizsgálja, milyen elképzelések és legendák alakultak ki az 1637-es holland tulipánválság, az 1720-as Déltengeri buborék és az 1772-es skóciai bankválság történetét feldolgozó tudományos és népszerű irodalom ma is zajló vitáiban: hajdani piramisjáték volt-e mindegyik buborék, a csordaszellem és az örök hiszékenység példája, vagy a racionálisan viselkedő, majd a tőzsdemámornak áldozatul eső befektetők tragikomédiája, netán utólag konstruált legenda, amely a pénzügyi szabályozás szigorításához kívánt érveket szállítani. A brit államadósság rendszerének kialakulását és hatásait tárgyaló XVIII. századi vitákban az egyik oldal szükséges, ám veszélyes eszköznek tekintette a „közhitelt”, amely államcsőddel és szolgasággal fenyeget, a másik vélemény szerint a kereskedő állam adóssága előnyös, ösztönzi a gazdaság fejlődését. A. Smith a láthatatlan kéz szerepét elsősorban a "látható kézzel" összevetve értelmezte, összehasonlítva a különböző típusú koordinációk nem-szándékolt következményeit.
Results in English
Adam Smith’s invisible hand - describing the free market allocating resources and providing optimal results - became the most frequently cited key concept in economics in the XXth century. Following the great recession of 2008 several economists started to question whether the invisible hand exists at all. The research project examines this chameleon-like image or metaphor and its many meanings from literature to theology. The second metaphor which is subject to a critical examination is a long forgotten but recently revived and popular image in economics: the bubble. The early bank failures, financial manias and stock crashes (the Dutch tulipmania, the South Sea bubble, the failure of Ayr Bank) and different contemporary and modern historical interpretations and legends are re-examined, contrasting revisionist market-fundamental explanations with more traditional presentations as fraud, Ponzi-schemes and irrational exuberance. Smith’s reaction to the Mississippi and South Sea Bubble reveals his changing evaluation of the invisible hand rule and the exemptions like bank regulation and interest maximum.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=79196
Decision
Yes

 

List of publications

 
Madarász Aladár: Eszmék és téveszmék a piacról - láthatatlan kéz, Piacok a társadalomban és a történelemben - a Hajnal István kör konferenciája - megjelenés alatt, 2013
Madarász Aladár: Gondviselés és piaci koordináció, http://www.kornai-janos.hu/Kornai85%20abstracts.html, 2013
Madarász Aladár: Kamatrögzítés és természetes szabadság, Külgazdaság - megjelenés alatt, 2013
Madarász Aladár: Adósság, pénz és szabadság, Közgazdasági Szemle LIX. évf. 457-507. o., 2012
Madarász Aladár: Buborékok és legendák Válságok és válságmagyarázatok - II/2. A Déltengeri Társaság, Közgazdasági Szemle LVIII. évf., 2011. december 1001—1028. o., 2011
Madarász Aladár: Buborékok és legendák Válságok és válságmagyarázatok II/1. A Déltengeri Társaság, Közgazdasági Szemle LVIII. évf. 11. sz. 909-948. o., 2011
Madarász Aladár: Hume és Smith „pénzelmélete,” kapcsolatuk és a skót bankrendszer, http://phil.elte.hu/stuff/new/Humeabsztraktok.pdf, 2011
Madarász Aladár: "Elektrosokk", a "levegő országútjai" és "Ikarosz szárnyai", BCE Közgazdasági Kar konfeenciája, 2011
Madarász Aladár: Válságok és vélemények, Külgazdaság, 2010
Madarász Aladár: Kautz, Smith és a történelmi iskola, Széchenyi István egyetem Kautz konferenciája, 2009
Madarász Aladár: Friedrich List in Hungary, ESHET Conference 2010 Amsterdam, 2010
Madarász Aladár: Államadósság és tőzsdei buborék, BCE Közgazdasági Kar konferenciája, 2010
Madarász Aladár: Bubbles and myths, Center for HOPE Duke University Workshops and seminars 2010, 2010
Madarász Aladár: Buborékok és legendák, Közgazdasági Szemle LVI/ 609-633. o., 2009

 

Events of the project

 
2011-12-21 09:06:28
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
Back »