Az angol reneszánsz dráma kritikatörténete  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
79197
típus K
Vezető kutató Kállay Géza
magyar cím Az angol reneszánsz dráma kritikatörténete
Angol cím The History of Literary Criticism on English Renaissance Drama
magyar kulcsszavak kritikatörténet, dráma, angol reneszánsz, Shakespeare, esztétikatörténet, irodalmi recepció
angol kulcsszavak history of criticism, drama, English Renaissance, Shakespeare, History of Aesthetics, reception
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Filológia
zsűri Irodalom
Kutatóhely Angol-Amerikai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Gárdos Bálint
Vince Máté
projekt kezdete 2009-03-01
projekt vége 2013-04-30
aktuális összeg (MFt) 11.509
FTE (kutatóév egyenérték) 1.71
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kutatásunk célja, hogy magyarul is hozzáférhetővé tegyük a Shakespeare-re és az angol reneszánsz színházra vonatkozó angol nyelven íródott kritikai hagyomány kulcsszövegeit. A projekt négy részből áll: 1) a Liget folyóirattal történt megállapodásunk alapján állandó rovatot indítunk, amelyben bevezető tanulmányokkal és kommentárokkal kísérve adunk közre esszéfordításokat a XVIII–XIX századi klasszikus, valamint a kortárs Shakespeare-kritika legjavából; 2) létrehozzuk az ELTE BTK Anglisztika tanszékén készülő internetes Database of British Studies in Hungary kritikatörténeti részét; 3) Konferenciát szervezünk a magyarországi egyetemi és főiskolai irodalmi tanszékek részvételével a hazai Shakespeare-kutatás és -oktatás tapasztalatairól és esélyeiről; 4) a kutatás eredményeit három kötetben publikáljuk: (I.) a konferencián elhangzott előadásokból kötetet szerkesztünk; tudományos igényű jegyzetapparátussal és kísérőtanulmányokkal ellátott fordításkötetet jelentetünk meg a klasszikus (II) és a kortárs (III) Shakespeare-recepció alapvető műveiből.
angol összefoglaló
Our project aims at introducing the key texts relating to the legacy of Shakespeare and the Elizabethan theatre to the Hungarian audience. We wish to achieve this in four steps: 1) According to our agreement with the journal Liget, a permanent column shall be established, in which our research team will publish translations from the most outstanding essays, classical (written in the 18th and the 19th centuries) and contemporary, together with scholarly introductions and annotations; 2) We will build the section on the history of criticism of the online Database of British Studies in Hungary currently under development at ELTE BTK, the Department of English Studies; 3) We will organise a conference, meant to bring together all the Hungarian institutes of higher education where literature as an academic discipline is taught to foster the discussion on the chances and experiences of Shakespeare-studies in Hungary; 4) We will publish the results of our project in three volumes: (I.) a volume of studies based on the papers read at the conference; we will also publish two volumes of essays complete with explanatory notes and introductions selected, translated and edited from (II.) the classical and (III.) the contemporary phase of the reception of Shakespeare.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Célunk az volt, hogy az érdeklődő olvasók, színházi szakemberek számára, illetve oktatási és tudományos célokra egyaránt használható formában magyarul is elérhetővé és taníthatóvá tegyük és bemutassuk, hogy kritikatörténeti szempontból hogyan alakult ki Shakespeare kultusza a 18-19. században, illetve hogy az elmúlt harminc év jelentősebb irodalomelméleti irányzatai hogyan fordultak Shakespeare-hez, közben új és új elméleti-kritikai vitákra sarkallva az értelmezők közösségét. A projekt futamideje alatt született 17 cikk és számos hazai konferenciaelőadás. Kutatásunk eredményeképpen magyarul is hozzáférhetővé vált 3 kötetnyi Shakespeare-értelmezés, amelyek a Shakespeare- illetve angol reneszánsz dráma értelmezéseiben eddig mutatkozó hiányosságok megszüntetésére törekszenek. A XVIII–XIX. századi szövegfordítások mindegyikét tudományos igényű, ám közérthető tanulmány vezeti be, amely az adott elemzés jelentőségét mutatja be, illetve helyezi el saját korának kontextusában a legújabb kortárs kritika eredményeinek áttekintésével. A strukturalizmus utáni iskolákat áttekintő két kötetes, 17 esszét tartalmazó, közel 40 ív terjedelmű szöveggyűjetménynek célja, hogy az általában az elmélet koraként számontartott, a XX. század második felét kitevő periódus elméleti megközelítéseinek minél szélesebb körű áttekintését adja. A két kötet négy nagyobb fejezetre és egy áttekintő bevezető-tanulmányra tagolódik.
kutatási eredmények (angolul)
We set out to translate significant works of 18th and 19th century Shakespeare criticism, and influential literary theoretical essays of the past 30 years in order to make them available to the wider public, people of the theatre, and educational purposes. This, we hope, will at the same time induce new critical debates in Hungarian Shakespeare scholarship and literary criticism in general. During the project, we published 17 articles, and gave talks at a number of conferences in Hungary. The most significant products of our project, however, are the three volumes of translations. These volumes of criticism aim to fill in the gaps that existed in landmark examples of interpretations of Shakespeare and English Renaissance Drama translated into Hungarian. The core material of the first volume, a selection of 18th and 19th essays on the Renaissance, is accompanied by introductions to each essay’s significance in the context of their period, giving an overview of the most recent academic discussions, but presented in an easily accessible style. The aim of the two volume reader of criticism after structuralism, consisting of 17 essays of almost 40 sheets, is to give a broad overview of the most significant critical schools that are often collectively referred to as constituting the “age of theory”, spanning most of the second half of the 20th century. The two volumes consist of an introduction and four chapters.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gárdos Bálint, Kállay Géza, Vince Máté (szerk.): A Shakespeare-kritika kezdetei: források és tanulmányok, Budapest: Eötvös Kiadó, 2013
Gárdos Bálint, Kállay Géza, Vince Máté (szerk.): Shakespeare-olvasatok a strukturalizmus után, I, Budapest: Eötvös Kiadó, 2013
Gárdos Bálint, Kállay Géza, Vince Máté (szerk.): Shakespeare-olvasatok a strukturalizmus után, II, Budapest: Eötvös Kiadó, 2013
Gárdos Bálint: Földönjáró romantikusok. A XIX. század elejének angol esszéirodalmáról, Budapest: L’Harmattan, 2012
Gárdos Bálint: „»A kérdést vitára bocsátva.« Samuel Johnson Shakespeare-értelmezése.”, In: Holmi 2012. október, pp. 1187–1195., 2012
Gárdos Bálint: Thomas Warton, az Erzsébet-kor és az angol irodalomtörténet-írás kezdetei., Jelenkor 2013. március, pp. 279–284., 2013
Johnson, S.: „Előszó Shakespeare műveihez.” (ford.), Holmi 2012. október, pp. 1195–1211 és november, pp. 1347–1360., 2012
Warton, Th: Az angol költészet története: Részlet a harmadik kötetből (1781) (ford.), Jelenkor 2013. március, pp. 284–288., 2013
Kállay Géza: "A Case for the Unsaid", Whack fol the dah: Witings for Fwerenc Takács on his 65th birthday, Budapest: ELTE BTK, Angol-Amerikai Intézet, pp. 299-314, 2013
Kállay Géza: És most beszélj! Nyelvfilozófia, dráma elbszélés, Budapest: Liget Műhely Alapítvány, 2013
Gárdos B: Az igazság mint éjjeli tolvaj. Előszó William Hazlitt: „A filozófia lelke” című írásához., Liget 2009. május, 2009
Gárdos B: A reneszánsz mint ősrobbanás. Előszó William Hazlitt: „Előszó az Erzsébet-kor irodalmáról szóló előadásokhoz” című írásához., Liget 2009. október, 2009
Gárdos B: Alulnézet. Előszó William Hazlitt „A velencei kalmár” című írásához., Liget 2010. január, 2010
Gárdos B: A leglegebb. Előszó William Hazlitt „Lear” című írásához., Liget 2010. február, 2010
Hazlitt W: A filozófia lelke (fordítás), Liget 2009. augusztus, 2009
Hazlitt W: Előszó az Erzsébet-kor irodalmáról szóló előadásokhoz (fordítás), Liget 2009. október, 2010
Hazlitt W: A folyóirat-esszék íróiról (fordítás), Liget 2009. december, 2009
Hazlitt W: A velencei kalmár (fordítás), Liget 2010. január, 2010
Hazlitt W: Lear (fordítás), Liget 2010. február, 2010
Kállay G: „Vén ember, mit cselekszel?” – a „halálos betegség” szorongató öröme: Scrooge, Lear és Kierkegaard, Liget 2010. március, 2010
Bornstein, G: Hogyan olvassuk a könyvek lapjait? – Modernizmus és a szöveg materialitása (ford. Vince M.), A filológia filozófiája. Szöveg – variáns – kommentár (Szerk. Déri Balázs, Kelemen Pál, Krupp József, Tamás Ábel) Ráció Kiadó, 2011
Hazlitt, W: "Coriolanus" (ford. Gárdos B.), Liget 2011. január, 2011
Vince M.: The ‘speech conceived in adultery’ and the ‘juggling of the fiends’. Equivocation in Garnet and Shakespeare, CrosSections Vol. 2., 2010
Gárdos Bálint: Charles Lamb és a színházi illúzió, Liget április, 2011
Gárdos Bálint: Hazlitt and the Common Pursuit, The Hazlitt Review 3, pp. 55-73, 2010
Gárdos Bálint: The Avoidance of the Sublime in the English Romantic Essay, Andrew C. Rouse, Gertrud Szamosi and Gabriella Vöő (szerk.) CrosSections Volume 2. Pécs, 2010
Gárdos Bálint: „Politikai esztétika” (előszó William Hazlitt „Coriolanus” című írásához), Liget január. 58–59, 2011
Kállay Géza: Dionüszosz bírói széke előtt: tragikum és komikum, Liget, XXIII/12, pp. 2-24, 2010
Kállay Géza: A képzelet Hamlet egérfogójában”, Liget, XXIII/8, pp. 2-20, 2010
vissza »