Alsónyék: az élelemtermelés kezdeteitől az újkőkor végéig  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81230
típus K
Vezető kutató Bánffy Eszter
magyar cím Alsónyék: az élelemtermelés kezdeteitől az újkőkor végéig
Angol cím Alsónyék: from the beginnings of food production to the end of the Neolithic
magyar kulcsszavak élelemtermelés kezdetei, újkőkori társadalom, telep és temető viszonya
angol kulcsszavak the beginnings of food production, neolithic society, relations of settlements to burials
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)75 %
Ortelius tudományág: Régészet
Populációbiológia, antropológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)25 %
zsűri Régészet
Kutatóhely Régészeti Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Gaál István
Jakucs János
Köhler Kitti
Marton Tibor
Mende Balázs Gusztáv
Molnár Erika
Nyerges Éva Ágnes
Oross Krisztián
Osztás Anett
Pálfi György
Szécsényi-Nagy Anna
Vindus Melinda
projekt kezdete 2010-02-01
projekt vége 2015-08-31
aktuális összeg (MFt) 25.602
FTE (kutatóév egyenérték) 25.81
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az Alsónyéki telep és temető Európa legnagyobb kiterjedésű újkőkori lelőhelye. A neolithikum mintegy ezer éves történetében itt több népcsoport is megtelepedett. A legidősebb, Balkánról bevándorolt földművelők faluja jelentősebb, mint a kor eddig Magyarországon ismert hagyatéka együtt. Az utánuk következő közösségről a kutatás feltételezte, hogy az egész Európa civilizációját megalapozó "vonaldíszesek” kialakulását és fejlődését egy újabb balkáni impulzus (a Vinca-kultúra) befolyásolta, ám eddig szinte kizárólag közvetett bizonyítékait ismertük ennek. Most eredeti Vinca-leletek bizonyítják a feltevést. Mindezekből alakult ki az újkőkor végére a hatalmas kiterjedésű Lengyeli-kultúra, amelynek kultúra-átadó területe épp ezen a vidéken van. Alsónyék késő neolithikus telepe azonban nemcsak ezért unikális. A hatalmas, Kr. E. 5. évezredi város házai között, kétezer körüli az eltemetett lakók száma: e sírok között jó néhány fejedelmi temetkezés lehetett, amint azt a négy oszlopon nyugvó sírépítmények, a korábban elképzelhetetlen gazdagságú sírmellékletek tanúsítják.

Alsónyék tudományos feldolgozása az egyik legnagyobb régészeti és archeometriai feladat. A témavezető a korai korszakot dolgozza fel Marton Tiborral közösen, a Lengyeli sírokat Zalai-Gaál István elemzi, a késő neolit telepszerkezet Osztás Anett feladata. A csontvázak fizikai anthropológiai vizsgálata Köhler Kitti, a paleodemográfiai szempontú elemzés Mende Balázs, a paleopathológiai elemzés Pálfi György és Molnár Erika munkája. Neolit temető esetében elképzelhetetlen a generációk eredet-és leszármazási kérdéseinek felvetése nélküli érdemi eredmény. Ezért az MTA Régészeti Intézet DNS-laboratóriuma egy sorozat genetikai vizsgálatot is végezne Szécsényi-Nagy Anna molekuláris biológus irányításával. a kora újkőkori mintákra összpontosítunk. Az egész munka időrendi kérdéseinek hitele pedig a radiokarbon keltezési eredmények sűrűségén és pontosságán múlik. Ezért a Debreceni és egy külföldi DNS-labor segítségével kb. 40 14C-mintát szeretnénk meghatároztatni. Tisztában vagyunk azzal, hogy Alsónyék feldolgozása – a hatalmas régészeti feldolgozó munka mellett - még számos természettudományos vizsgálatot fog igényelni. Azonban az itt felvázolt kezdeti lépések a legsürgetőbbek, és abban is segítenek, hogy a későbbi, emberi és állati csontokon, növényi és egyéb maradványokon végzett vizsgálatokra a pontos kérdésfeltevések következtében lehető legcélzottabb, legtakarékosabb módon kerülhessen majd sor.
angol összefoglaló
The Alsónyék site is the most extended neolithic settlement and cemetery in Europe. During the more than thousand years of its (pre)history, several groups, almost each being of a special importance, lived on the site. The first settlers, farmers of Balkan origin left a heritage that is larger in size and more important than the total of our information about the culture in Hungary. The following, LBK find group contains a unique element, i.e. genuine finds of the Vinca culture: there is a firm proof of the direct contacts and network. From all these triggering impacts, the late neolithic Lengyel culture formulated that occuped a vast region in Central Europe, but surely had its roots in this region.. The giant 5. Mill. BC „city” consists of long houses and some two thousand burials in between these houses. Some of them can be considered as graves of the élite. These burials had a grave construction resting on four wooden pillars, while the deceased were applied with an enormous number of painted vessels.

The scientific proceeding is one of the greatest challenges in archaeology, as both the range of finds and information, and their significance is unique. The oldest periods will be processed by the project leader together with T. Marton, the Lengyel graves will be the work of I. Zalai-Gaál. The Lengyel architecture and settlement pattern will be proceeded by A. Osztás. Four anthropologists are involved: K. Köhler for the morphology, B. Mende for the palaeodempgraphy, Gy.Pálfi and E. Molnár for the palaeopathology. Some DNA analysis will be done by the Arch. Inst. HAS laboratory, by the molecular biologist Anna Széchenyi Nagy. Some 40 samples must be sent for radiocarbon datings. It is clear that a series of archaeometric analyses should be carried out in future Alsónyék evaluations. However, the steps now planned and considered to be basic will help to make a more clear sight about the exact nature and amount of further natural scientific investigations.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Programunk Európa egyik legnagyobb lelőhelye, Alsónyék-Bátaszék szinte a teljes Kr. e. 6.-5. évezred fejlődését magában foglalja. 276 radiokarbon-mintát elemeztünk, ezek közül 42 a jelen projekt terhére történt. A leletanyag leltározása (41,5 ezer tétel) és a teljes fotózás (44 GB) megtörtént, 146 rajzos képtábla készült. A Starčevo-kultúra embertani anyagának teljes feldolgozását és 25 csontváz genetikai vizsgálatát elvégeztük. A kerámia-feldolgozás során három tipológiai csoportot különítettünk el. A Közép-európai vonaldíszes kerámia kultúrája (LBK) telepén 50 épület helyét és 4 sírt azonosítottuk, az elsődleges feldolgozás befejeződött. A Sopot-kultúra telepének elsődleges feldolgozása kész: 20 temetkezés antropológiai és genetikai vizsgálatát is beleértve. A lelőhely legnagyobb részét a Lengyeli-kultúra anyaga fedte: 122 épület komplett katalógusa, építészeti elemzése és a kb. 790 feltárt sír anyagának restaurálása és vállalt katalógusa elkészült. Kb. 2300 csontváz fizikai antropológiai vizsgálata, egy komplett sírcsoport TBC-s vizsgálata, 25 csontváz genetikai vizsgálata megtörtént. Két, a témába vágó PhD-dolgozat már megvédésre került, három közel áll a befejezéshez, további egy folyamatban van. A projekt további nemzetközi programokhoz (ERC, DFG és DAI RGK) is kapcsolódik. A projekthez kapcsolódóan egy monográfia, 22 tanulmány, 7 kézirat és számos nemzetközi konferencia-előadás született.
kutatási eredmények (angolul)
The project focused on Alsónyék-Bátaszék site, covering almost the entire 6.-5th Millennia BC. The radiocarbon dating was done on 276 samples, 42 of these were covered by the OTKA budget. More than 41 thousand items have been inventoried, photographs of the entire material have been taken (44 GB) and 146 graphic plates have been completed. The full osteological analysis and the DNA-investigation of 25 Starčevo skeletons are done. In the course of the early Neolithic pottery evaluation we sorted out three typological groups. In the LBK site traces of 50 buildings and 4 burials were documented and primarily processed. Such is the state of the Sopot settlement, involving the full anthropological and genetical analysis of its 20 skeletons. The majority of the site was dense with Lengyel features: the catalogue and architectural analysis of 122 buildings as well as the catalogue of the 790 Lengyel graves is complete. Some 2300 skeletons have been analysed from the osteological and one grave group also from the palaeopathological point of view. 25 of them were involved in DNA research. Two PhD dissertations of these issues have been defended, further 3 are near to be completed and yet another one is in the pipeline. The project is interlinked with several large projects, e.g. ERC, DFG and of the DAI RGK. One book, more than 22 papers, 7 manuscripts and a series of international conference presentations reflect the first research results.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81230
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bánffy, E. , Marton, T., Osztás A.: Early Neolithic settlement and burials at Alsónyék-Bátaszék. First report., In: Kozlowski, J. K. – Raczky, P. (eds): Neolithization of the Carpathian Basin: Northernmost distribution of the Starcevo/Körös culture. Kraków-Budapest 2010: 37-51, 2010
Zalai-Gaál, I.: Die Gefäßbestattungen der Lengyel-Kultur und ihre Beziehungen zum südosteuropäischen Neolithikum., Studia Praehistorica 13 (Sofia), 2010, 213-240., 2010
Zalai-Gaál, I. - Köhler, K. - Osztás, A.: - Zur Typologie und Stellung von Kulttischchen der Lengyel-Kultur im mittel- und südosteuropäischen Neolithikum., ActaArchHung 61, 2010, 305-380, 2010
ZALAI-GAÁL, I.; GÁL, E.; KÖHLER, K.; OSZTÁS, A.: Das Steingerätedepot aus dem Häuptlingsgrab 3060 der Lengyel-Kultur von Alsónyék, Südtransdanubien., Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 63. Varia Neolithica VII (Langenweissbach): 65-83, 2011
ZALAI-GAÁL, I.; GÁL, E.; KÖHLER, K.; OSZTÁS, A.: Ins Jenseits begleitend: Hundemitbestattungen der Lengyel-Kultur von Alsónyék-Bátaszék., Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 62, 29-74, 2011
Osztás, A. – Zalai-Gaál, I. – Bánffy, E.: Alsónyék–Bátaszék. A new chapter in the research of Lengyel culture, Documenta Praehistorica 39: 377-396, 2012
Köhler, K. – Pálfi, Gy. – Molnár E. – Zalai-Gaál, I. – Osztás, A. – Kirinó, K. - Bánffy, E. – Kiss, K. K. Mende, B. G: A Late Neolithic Case of Pott’s Disease from Hungary, nternational Journal of Osteoarchaeology, Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/oa.2254, 2012
I. Zalai-Gaál – A. Osztás – K. Köhler: Totenbrett oder Totenhütte? Zur Struktur der lengyelzeitlichen Gräber mit Pfostenstellung Südtransdanubiens, ActaArchHung 63 (Budapest) 2012, 69-116, 2012
I. Zalai-Gaál, E. Gál, K. Köhler, A. Osztás, K. Szilágyi: Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes von Alsónyék-Bátaszék, Südtransdanubien, Praehistorische Zeitschrift 2012; 87(1): 58–82, 2012
Szécsényi, A., Jakucs, J., Keerl, V., Bánffy, E., Alt, K. W: Ancient DNA from middle Neolithic Hungary suggests a common ancestry of LBK in Central Europe, Poszter, „First farmers” international conference, Cardiff, May 2012, 2012
Köhler, K., Zalai-Gaál, I., Osztás, A., Bánffy, E., Kirinó, K., K. Kiss, K., Pálfi, Gy., Mende, B. G: Skeletal Tuberculosis in a Late Neolithic Serie from Hungary., 75th Anniversary of Albert Szent-Györgyi’s Nobel Prize Award. Szeged, 22-25 March, 2012. ICEPT 2, 2012
Köhler, K. – Pálfi, Gy. – Molnár E. – Zalai-Gaál, I. – Osztás, A. – Kirinó, K. - Bánffy, E. – Kiss, K. K. Mende, B. G: A Late Neolithic Case of Pott’s Disease from Hungary, International Journal of Osteoarchaeology, Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/oa.2254, 2012
E. BÁNFFY / I. ZALAI-GAÁL / T. MARTON / K. OROSS / A. OSZTÁS / J. PETRASCH: Das Sárköz im südungarischen Donaugebiet – ein Korridor zwischen dem Balkan und Mitteleuropa im 6.–5. Jt. v. Chr., W. SCHIER / F. DRAŞOVEAN (eds), The Neolithic and Eneolithic in Southeast Europe. New Approaches to dating and cultural dynamics in the 6th to 4th millenium BC.Verlag, 2014
KÖHLER K.: A késő neolitikus lengyeli kultúra népességének biológiai rekonstrukciója. Biological reconstruction of the Late Neolithic Lengyel culture., Eötvös Loránd University, 2012
KÖHLER K.: Biological reconstruction of the Late Neolithic Lengyel culture. PhD thesis., Dissertationes Archaeologicae Ser. 3, No. 1, 2013, 179–204., 2013
KÖHLER K.: A Starčevo kultúra embertani leletei Alsónyék-Bátaszék lelőhelyről. – Anthropological examination of the Starčevo culture burials excavated at the site of Alsónyék-Bátaszék., Anthropológiai Közlemények 56., 2015, 3-26., 2015
KÖHLER K. / MENDE B.G. / PÓSA A.: The emergence of tuberculosis in Late Neolithic Transdanubia., Hungarian Archaeology E-Journal, 2013 Summer., 2013
KÖHLER K. / MENDE B.G. / PÓSA A.: A tuberkulózis megjelenése a Dunántúl kései neolitikumában., Magyar Régészet online Magazin, 2013 nyár, 2013
NYERGES É. Á.: Preliminary report on the neolithic archaeozoological finds from Alsónyék-Bátaszék, Hungary (Előzetes jelentés Alsónyék-Bátaszék neolitikus lelőhely archaezoológiai leletanyagáról)., Archeometriai Műhely 2013/X./3., 209–214., 2013
NYERGES ET AL.: Állattartás az újkőkorban a tolnai-sárköz területén az alsónyék-bátaszéki lelőhely archaeozoológiai leletanyaga alapján., Magyar Régészet online Magazin, 2015 tél., 2015
NYERGES ET AL.: Neolithic Animal Husbandry in the Tolnai-Sárköz Region on the Basis of the Archaeozoological Finds from the Alsónyék-Bátaszék Archaeological Site., Hungarian Archaeology E-Journal, 2015 Winter, 2015
PÓSA ET AL.: Tuberculosis in Late Neolithic-Early Copper Age human skeletal remains from Hungary., Tuberculosis. Volume 95, Supplement 1, June 2015, Pages S18–S22, 2015
SERLEGI ET AL.: Neolitikus lelőhelyek nagyfelületű magnetométeres felmérése a kalocsai és a tolnai Sárközben., Magyar Régészet, Online Magazin, 2013 tavasz., 2013
SERLEGI ET AL.: Large-surface magnetometer survey of Neolithic sites in the Kalocsa and Tolna Sárköz., Hungarian Archaeology E-journal, 2013 Spring., 2013
SZÉCSÉNYI-NAGY, A.: Molecular genetic investigation of the Neolithic population history in the western Carpathian Basin. Molekulargenetische Untersuchungen zur Bevölkerungsgeschichte des Karpatenbeckens, PhD thesis, University of Mainz, 2015
SZÉCSÉNYI-NAGY ET AL.: Tracing the genetic origin of Europe’s first farmers reveals insights into their social organization., Proceedings of the Royal Society B 282, 2015, 20150339., 2015
RASSMANN ET AL.: Large scale geomagnetic prospection on Neolithic sites in Hungary I., Hungarian Archaeology E-journal, 2015 Spring., 2015
RASSMAN ET AL.: Újkőkori lelőhelyek nagyfelületű geomágneses felmérése Magyarországon., Magyar Régészet, Online Magazin, 2015 nyár., 2015
ZALAI-GAÁL, I.: Totenhaltung als Indikator relativer Chronologie im transdanubischen Spätneolithikum?, A. Anders / G. Kulcsár / V. Kiss / G. Kalla / G.V. Szabó (eds), Moments in time: papers presented to Pál Raczky on his 60th birthday (Budapest 2013) 467–85., 2015
I. ZALAI-GAÁL / A. GRISSE / A. OSZTÁS / K. KÖHLER: Die durchbohrten Steingeräte des südtransdanubischen Neolithikums (5. Jahrtausend v. Chr.), Varia Archaeologica Hungarica XXX., 2014
I. ZALAI-GAÁL / A. OSZTÁS / K. SOMOGYI: Zur relative Chronologie der Lengyel-Kultur im westlichen Karpatenbecken: Präliminarien zur Bayesischen Analyse., Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 65, 2014, 285–334., 2014
SZÉCSÉNYI-NAGY A. ET AL.: Ancient DNA Evidence for a Homogeneous Maternal Gene Pool in Sixth Millennium cal BC Hungary and the Central European LBK., A. Whittle, P. Bickle. (Eds.):Early Farmers: The View from Archaeology and Science. Proceedings of the British Academy Vol. 198. Oxford, 2014, p. 5-93., 2014

 

Projekt eseményei

 
2014-03-27 13:16:24
Résztvevők változása
2012-08-03 09:25:34
Résztvevők változása
2011-03-30 15:25:06
Résztvevők változása
vissza »