ESPAD 2011 - Fifth wave of the European School Survey Project on Alcohol and other Drugs  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81353
Type K
Principal investigator Elekes, Zsuzsanna
Title in Hungarian ESPAD 2011 (Európai Iskolavizsgálat a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól) ötödik hullámának magyarországi adatfelvétele
Title in English ESPAD 2011 - Fifth wave of the European School Survey Project on Alcohol and other Drugs
Keywords in Hungarian alkohol, drog, dohányzás, fiatalok
Keywords in English alcohol, drug, smoking - adolescents
Discipline
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Societal behaviour
Panel Society
Department or equivalent Institute of Communication and Sociology (Corvinus University of Budapest)
Starting date 2010-05-01
Closing date 2011-12-31
Funding (in million HUF) 7.745
FTE (full time equivalent) 0.55
state closed project
Summary in Hungarian
Az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) 1995-ben indult azzal a céllal, hogy rendszeresen ismétlődően és nemzetközileg összehasonlítható módon kutassa a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásait, vizsgálja a fogyasztási szokásokban bekövetkezett változásokat, összehasonlítsa az országonként eltérő trendeket.
A pályázat célja a 2011 évi ötödik adatfelvételhez szükséges magyarországi kutatás elvégzése.
A kutatás eredményeként választ kapunk arra, hogyan változtak a magyar fiatalok szerfogyasztási szokásai 1995 és 2011 között, mennyiben hasonlítanak, illetve különböznek Európa más fiataljaitól, milyen tényezők befolyásolják a szerfogyasztási szokások változását. Megfigyelhetőe-e nálunk is a fiatalok homogenizálódása, egy egységes ifjúsági kultúra kialakulása, vagy tovább élnek a rendszerváltást követő időszakot jellemző strukturális különbségek. A kutatás eredményeként választ kapunk arra is, hogy a hazai szerfogyasztási szokásokban, és azok megítélésében inkább a normalizálódó, vagy inkább a deviánssá váló tendenciák erősödnek inkább. Új ismereteket szerezhetünk a különféle szerfogyasztási formák közötti kapcsolatról, a különféle szerek együttes fogyasztásáról, és a különböző viselkedési formák egymásra hatásáról.
A kutatás eredményei hazai és nemzetközi közleményekben publikálásra kerülnek, és részét képezik az ESPAD nemzetközi adatbázisának és riportjának.
A kutatás megvalósulásának nincs kockázata.
Summary
The ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drug Use) has been started in 1995. The basic goal of the project is to collect repeated and comparative information on the alcohol and other drug use of adolescents, to analyze long run trends of substance use habits and to compare trends between countries.
The goal of this research project is to participate in the fifth wave of the ESPAD project in 2011. As a result of the project we will have information on the changes in substance use habits of Hungarian youth between 1995 and 2011, on the similarities and differences with other European countries. We will have more scientific knowledge on the changes in predictors of alcohol and other drug use habits.
We will be able to answer the question whether the homogenization of adolescent is carrying out in Hungary, with developing a unified youth culture, or still the structural differences are more important. Other outcome of the project is that we will have scientific answer to the question if the normalization of substance use is occurring also in Hungary as in several other European countries, or the process of becoming deviant is still more characteristic. We will have more scientific knowledge on the concurrent use of different substances and we will know better the interrelation of the use of different substances.
The results of the project will be published in Hungarian and international issues. The Hungarian report will be the part of the international ESPAD report and database.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás az ESPAD (Európai iskolavizsgálat a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól) nemzetközi kutatássorozat ötödik hulláma keretében iskolában tanuló 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásait, valamint e szokásokban 1995-óta bekövetkezett változásokat vizsgálta. A hazai adatfelvétel a 8-9-10. évfolyamokon tanuló diákok országos reprezentatív mintáján készült, önkitöltős osztályos megkérdezéssel (N=7376). A magyarországi adatfelvétel eredményei szerint az iskolában tanuló 8-9-10. évfolyamos fiatalok egynegyede (25,3%-a) napi rendszerességgel dohányzik, egy hetede (13,5%) legalább havi hat alkalommal fogyaszt valamilyen szeszes italt, minden ötödik fiatal (20,8%) legalább havonta lerészegedik. Közel minden ötödik fiatal (19,5%) használt már életében valamilyen tiltott szert. A legelterjedtebb tiltott szer a marihuána. Az eddig elvégzett elemzések alapján a 2011 évi adatfelvétel egyik leglényegesebb következtetésének tartjuk azt, hogy az előző adatfelvételhez képest gyakorlatilag minden szer esetében határozottan romló tendenciákat állapíthatunk meg: nőttek a dohányzás és az alkoholfogyasztás főbb prevalencia értékei, jelentős mértékben nőtt a marihuána életprevalencia értéke és a legtöbb egyéb tiltott szer fogyasztása szintén terjedni látszik. Csupán a nemzetközi adatok megjelenése után tudjuk majd megmondani, hogy ez a növekedés mennyire volt általános Európában, vagy csak egy régióban, vagy Magyarországon volt-e megfigyelhető.
Results in English
As a part of the 5th wave of ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) we surveyed smoking behaviour, alcohol and other drug use habit of 16 years old youths studying in school. We also analyzed changes in their drug using habits between 1995 and 2011. The sample was national representative for students studying at 8th-9th and 10th grades of Hungarian schools (N=7376). The questionnaire was self-administered. By the results of the Hungarian data collection one forth (25,3%) of students smoke with daily regularity, 13,5% of them drink some alcoholic beverages at least 6 times a month, and every 5th student (20,8%) get drunk with monthly regularity. Every 5th student (19,5%) have ever used some illicit drugs. The most widely used illicit drug was marijuana. One of the most important results of the 2011 data collection is that we have found worsening tendencies in the use of all examined substances. The main prevalence rates of smoking and alcohol use have increased, lifetime prevalence rate of marijuana and that of most illicit drugs have also increased considerably since 2007. Only after the publishing of international report we will learn more about the character of these worsening trends: if they are typical in whole Europe or in a given region or these trends characterize only Hungary.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81353
Decision
Yes

 

List of publications

 
Elekes Zsuzsanna: Új fejlemények a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásaiban, MAT VIII. Országos kongresszus, 2011

 

Events of the project

 
2020-02-13 12:42:22
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _TTK / Szociológia és Társadalompolitika Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Kommunikáció és Szociológia Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
Back »