Korszerű ultrafinom-szemcsés anyagok mikroszerkezeti és mechanikai tulajdonságainak kapcsolata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81360
típus K
Vezető kutató Gubicza Jenő
magyar cím Korszerű ultrafinom-szemcsés anyagok mikroszerkezeti és mechanikai tulajdonságainak kapcsolata
Angol cím Correlation between microstructure and mechanical properties of advanced ultrafine-grained materials
magyar kulcsszavak korszerű ultrafinom-szemcsés anyagok, mikroszerkezet, mechanikai tulajdonságok
angol kulcsszavak advanced ultrafine-grained materials, microstructure, mechanical properties
megadott besorolás
Fizika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Mechanikai és hőmérsékleti tulajdonságok
zsűri Fizika
Kutatóhely Anyagfizikai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Csanádi Tamás
Hegedűs Zoltán
Kovács Zsolt
NGUYEN QUANG CHINH
projekt kezdete 2010-02-01
projekt vége 2014-01-31
aktuális összeg (MFt) 9.111
FTE (kutatóév egyenérték) 10.97
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az ultra-finomszemcsés (UFG) anyagok vizsgálata az anyagtudományi kutatások egyik kiemelt fontosságú területe, mert ezek az anyagok kis (100 és 1000 nm közötti) szemcseméretük miatt sokkal nagyobb szilárdsággal rendelkeznek, mint a hagyományos, nagy szemcsés anyagok. A szemcseméret csökkenésével a szilárdság növekedése mellett az alakíthatóság csökken, ami az UFG anyagok széles körő gyakorlati felhasználását gátolja. Célunk nagy szilárdsággal, ugyanakkor jó alakíthatósággal is rendelkező korszerű UFG anyagok kifejlesztése és ezek mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai közötti kapcsolat vizsgálata. Kutatásaink eredményeként azt is várjuk, hogy jobban megértsük az eddigieknél kedvezőbb tulajdonság-kombinációval rendelkező korszerű UFG anyagokban lezajló deformációs mechanizmusokat. Az újfajta UFG anyagokat háromféle módszerrel tervezzük előállítani. Az első eljárás során alacsony rétegződési hibaenergiájú fémet (pl. ezüst) nagymértékű képlékeny deformációnak vetünk alá, ami várhatóan erősen ikresedett UFG mikroszerkezetet eredményez. Korábbi vizsgálatok alapján azt várjuk, hogy a jelentős ikerhatár sűrűség javítja az anyag alakíthatóságát. A második vizsgált anyagcsalád olyan heterogén UFG szerkezetek, amelyeket nanokristályos és durvaszemcsés porok keverékének szinterelésével állítunk elő. Ebben az esetben az UFG mátrixba ágyazott durva szemcséktől várjuk a képlékeny alakíthatóság növekedését. A harmadik vizsgált anyag amorf mátrixba ágyazott UFG kristályos szemcsékből áll, amit tömbi amorf fémek részleges kristályosításával állítunk elő.
angol összefoglaló
Ultrafine-grained (UFG) materials having grain size between 100 and 1000 nm are in the foreground of materials science due to their higher strength compared with coarse-grained counterparts. However, it has turned out that the high strength of UFG materials was accompanied by the reduction of their ductility which limits their practical applications. Our goal is to elaborate advanced UFG materials having a combination of high strength and good ductility, and to study the correlation between their microstructure and mechanical behavior. Our scientific program will result in a better understanding of deformation mechanisms in modern UFG materials. Three classes of materials are planned to investigate. The first group consists of UFG samples having low stacking fault energy (e.g. Ag) and processed by severe plastic deformation (SPD). According to previous investigations, it is expected that the high concentration of twins formed during SPD increases the ductility. The second class of the studied materials is of heterogeneous UFG materials obtained by sintering of blends of nano- and coarse-grained powders. In this case, the improvement of ductility is expected due to the inclusion of coarser grains into the UFG matrix. The third group of materials investigated here consists of partially crystallized bulk metallic glasses which can be regarded as composites of UFG crystalline grains embedded in amorphous matrix.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Korszerű ultrafinom-szemcsés (UFG) anyagok mikroszerkezetét, mechanikai tulajdonságait és termikus stabilitását vizsgáltuk. Az UFG mikroszerkezetet nagymértékű képlékeny deformációs eljárásokkal (pl. könyöksajtolás, nagynyomású csavarás és dinamikus képlékeny alakítás) és porkohászati módszerekkel értük el együttműködésben külföldi partnereinkkel. Kutatásaink eredményeként fény derült a mikroszerkezet finomodása, valamint az UFG anyag utólagos alakítása során lezajló deformációs mechanizmusokra. Megmutattuk, hogy a rácshibaszerkezet valamint a kémiai és fázisösszetétel hogyan befolyásolják az UFG szerkezet termikus stabilitását. Kutatási eredményeink hozzájárultak kiváló mechanikai tulajdonságokkal és jó termikus stabilitással rendelkező új UFG anyagok előállításához. Ezen kívül a tömbi amorf ötvözetek nagymértékű képlékeny alakítása során lezajló deformációs folyamatokat is feltártuk. Kutatásai eredményeinket 43 cikkben publikáltunk.
kutatási eredmények (angolul)
Microstructure, mechanical behavior and thermal stability of advanced ultrafine-grained (UFG) materials were studied. The UFG microstructure was processed by severe plastic deformation techniques (such as equal-channel angular pressing, high-pressure torsion and dynamic plastic deformation) as well as by powder metallurgy methods in cooperation with our foreign partners. The deformation mechanisms occurred during the grain-refinement and the deformation of UFG materials were revealed. The influence of the lattice defects, the chemical and phase compositions on the thermal stability of UFG microstructures was clarified. Our research activity contributes to the development of novel UFG materials with improved mechanical performance and good thermal stability. Additionally, the deformation mechanisms occurred during severe plastic deformation in bulk amorphous alloys were revealed. Our results were published in 43 journal papers.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81360
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Q. H. Bui, G. Dirras, S. Ramtani, J. Gubicza: On the strengthening behavior of ultrafine-grained nickel processed from nanopowder, Mater. Sci. Eng. A. 527 (2010) 3227–3235, 2010
G. Dirras, H. Couque, J. Gubicza, A. Ouarem, T. Chauveau, P. Jenei: Fine-grained nickel deformed by direct impact at different velocities: microstructure and mechanical properties, Mater. Sci. Eng. A. 527 (2010) 4128–4135, 2010
N. Q. Chinh, T. Csanádi, J. Gubicza, T. G. Langdon: Plastic behavior of fcc metals over a wide range of strain, Acta Mater. 58 (2010) 5015–5021, 2010
J. Gubicza, S.V. Dobatkin, E. Khosravi: Reduction of vacancy concentration during storage of severely deformed Cu, Mater. Sci. Eng. A 527 (2010) 6102–6104, 2010
J. Gubicza, J. Lendvai: Formation of quasicrystals in bulk metallic glasses and their effect on mechanical behavior, in the book entitled: Quasicrystals: Types, Systems, and Techniques, Nova Science Publishers, Inc. Hauppauge, NY (2010), chapter 6, pp. 147-161 (ISBN: 978-1-61761-123-0), 2010
J. Gubicza, N. Q. Chinh, T. G. Langdon: Monitoring of self-annealing in ultrafine-grained silver by nanoindentation, Nanosci. Nanotechnol. Lett. 2 (2010) 294-297, 2010
J. Gubicza, N. Q. Chinh, S. V. Dobatkin, E. Khosravi, T. G. Langdon: Stability of ultrafine-grained microstructure in fcc metals processed by severe plastic deformation, Key Engineering Materials 465 (2011) 195-198, 2011
J. Gubicza, E. Khosravi, V.V. Stolyarov: Microstructure and thermal stability in CP titanium processed by electroplastic rolling, Key Engineering Materials 465 (2011) 215-218, 2011
J. Gubicza, S.V. Dobatkin, E. Khosravi, A.A. Kuznetsov, J.L. Lábár: Microstructural stability of Cu processed by different routes of severe plastic deformation, Mater. Sci. Eng. A 528 (2011) 1828–1832, 2011
N.Q. Chinh, T. Csanádi, J. Gubicza, R.Z. Valiev, B.B. Straumal, T.G. Langdon: The effect of grain-boundary sliding and strain rate sensitivity on the ductility of ultrafine-grained materials,, Mater. Sci. Forum 667-669 (2011) 677-682, 2011
R.Z. Valiev, M.Yu. Murashkin, A. Kilmametov, B. Straumal, N.Q. Chinh, T.G. Langdon:: Unusual super-ductility at room temperature in an ultrafine-grained aluminum alloy, J Mater Sci 45 (2010) 4718–4724, 2010
K. Máthis, T. Krajnák, R. Kuzel, J. Gubicza: Structure and mechanical behaviour of interstitial-free steel processed by equal-channel angular pressing, 509 (2011) 3522–3525, 2011
T. Csanádi, N. Q. Chinh, J. Gubicza, T. G. Langdon: Plastic behavior of fcc metals over a wide range of strain II: Macroscopic and microscopic descriptions and their relationship, Acta Mater. 59 (2011) 2385–2391, 2011
S. G. Chowdhury, J. Gubicza, B. Mahato, N. Q. Chinh, Z. Hegedűs, T. G. Langdon: Texture Evolution during Room Temperature Ageing of Silver Processed by Equal-Channel Angular Pressing, Scripta Mater. 64 (2011) 1007–1010, 2011
P. Jenei, E.Y. Yoon, J. Gubicza, H.S. Kim, J.L. Lábár, T. Ungár: Microstructure and hardness of copper - carbon nanotube composites consolidated by High Pressure Torsion, Mater. Sci. Eng. A 528 (2011) 4690-4695, 2011
G. Dirras, A. Ouarem, H. Couque, J. Gubicza, P. Szommer, O. Brinza: Microstructure and nanohardness distribution in a polycrystalline Zn deformed by high strain rate impact, Mater. Charact. 62 (2011) 480-487, 2011
G. Dirras, J. Gubicza, D. Tingaud, S. Billard: Microstructure of Al-Al2O3 nanocomposite formed by in-situ phase transformation during Al nanopowder consolidation, Materials Chemistry and Physics 129 (2011) 846–852, 2011
Z. Hegedűs, J. Gubicza, M. Kawasaki, N.Q. Chinh, Zs. Fogarassy, T.G. Langdon: The effect of impurity level on ultrafine-grained microstructures and their stability in low stacking fault energy silver, Mater. Sci. Eng. A 528 (2011) 8694–8699, 2011
S. Hóbor, Zs. Kovács, Á. Révész: Effect of accumulated shear on the microstructure and morphology of severely deformed Cu60Zr30Ti10 metallic glass, J. Alloys Compd. 509 (2011) 8641–8648, 2011
Z. Hegedűs, J. Gubicza, M. Kawasaki, N.Q. Chinh, Zs. Fogarassy, T.G. Langdon: Microstructure of low stacking fault energy silver processed by different routes of severe plastic deformation, J. Alloys Compd. 536S (2012) S190– S193, 2012
N.Q. Chinh, T. Győri, J. Gubicza, J. Lendvai, T.G. Langdon: Possible self-organized criticality in the Portevin - Le Chatelier effect during decomposition of solid solution alloys, MRS Communications 2 (2012) 1-4, 2012
G. Dirras, T. Chauveau, A. Abdul-Latif, J. Gubicza, S. Ramtani, H.Q. Bui, B. Bacroix, Z. Hegedűs: Ultrafine-grained aluminum processed by a combination of Hot Isostatic Pressing and Dynamic Plastic Deformation: microstructure and mechanical properties, Metall. Mater. Trans. A 43 (2012) 1312-1322, 2012
P. Jenei, J. Gubicza, E.Y. Yoon, H.S. Kim: X-ray diffraction study on the microstructure of a Mg-Zn-Y alloy consolidated by High-Pressure Torsion, J. Alloys Compd. 539 (2012) 32–35, 2012
L. Farbaniec, A. Abdul-Latif, J. Gubicza, G. Dirras: Ultrafine-grained nickel refined by dislocation activities at intermediate strain rateimpact: deformation microstructure and mechanical properties, J. Mater. Sci. 47 (2012) 7932-7938, 2012
M. Janecek, J. Cízek, J. Gubicza, J. Vrátná: Microstructure and defect structure evolution in MgAlZn alloy processed by severe plastic deformation, J. Mater. Sci. 47 (2012) 7860–7869, 2012
L. Farbaniec, A. Abdul-Latif, J. Gubicza, G. Dirras: High purity ultrafine-grained nickel processed by dynamic plastic deformation: microstructure and mechanical properties, Adv. Eng. Mater. 14 (2012) 1027-1033, 2012
T. Csanádi, N.Q. Chinh, J. Gubicza, T.G. Langdon: Macroscopic and microscopic descriptions of the plastic deformation of fcc metals over a wide range of strain and temperature, Acta Physica Polonica A 122 (2012) 630-633, 2012
P. Henits, Á. Révész, Zs. Kovács: Free volume simulation for severe plastic deformation of, Mechanics of Materials 50 (2012) 81-87, 2012
N.Q. Chinh, T. Csanádi, T. Győri, R.Z. Valiev, B.B. Straumal, M. Kawasaki, T.G. Langdon: Strain rate sensitivity studies in an ultrafine-grained Al-30wt.% Zn alloy using micro- and nanoindentation, Mater. Sci. Eng. A 543 (2012) 117-120, 2012
N.Q. Chinh, T. Győri, R.Z. Valiev, P. Szommer, G. Varga, K. Havancsák, T.G. Langdon: Observations of unique plastic behavior in micro-pillars of an ultrafine-grained alloy, MRS Communications 2 (2012) 75-78, 2012
Z. Hegedűs, J. Gubicza, M. Kawasaki, N.Q. Chinh, Zs. Fogarassy, T.G. Langdon: The Influence of Impurity Content on Thermal Stability of Low Stacking Fault Energy Silver Processed by Severe Plastic Deformation, Mater. Sci. Forum 729 (2013) 222-227, 2013
J. Gubicza, G. Dirras, S. Ramtani: Effect of processing conditions on microstructure and mechanical behavior of metals sintered from nanopowders, Mater. Sci. Forum 729 (2013) 49-54, 2013
P. Jenei, E.Y. Yoon, J. Gubicza, H.S. Kim, J.L. Lábár, T. Ungár: Microstructure and thermal stability of copper - carbon nanotube composites consolidated by High Pressure Torsion, Mater. Sci. Forum 729 (2013) 228-233, 2013
K. Sitarama Raju, V. Subramanya Sarma, A. Kauffmann, Z. Hegedűs, J. Gubicza, M. Peterlechner, J. Freudenberger, G. Wilde: High strength and ductile ultrafine grained Cu-Ag alloy through bimodal grain size, dislocation density and solute distribution, Acta Mater. 61 (2013) 228–238, 2013
Z. Hegedűs, J. Gubicza, M. Kawasaki, N.Q. Chinh, K. Süvegh, Zsolt Fogarassy, T.G. Langdon: High Temperature Thermal Stability of Ultrafine-grained Silver Processed by Equal-Channel Angular Pressing, J. Mater. Sci. 48 (2013) 1675-1684, 2013
G. Dirras, J. Gubicza, H. Couque, A. Ouarem, P. Jenei: Mechanical behaviour and underlying deformation mechanisms in coarse- and ultrafine-grained Zn over a wide range of strain rates, Mater. Sci. Eng. A 564 (2013) 273–283, 2013
J. Gubicza, N. Q. Chinh, T. G. Langdon: Monitoring of self-annealing in ultrafine-grained silver by nanoindentation, Nanosci. Nanotechnol. Lett. 2 (2010) 294-297, 2010
N.Q. Chinh, T. Győri, J. Gubicza, J. Lendvai, T.G. Langdon: Possible self-organized criticality in the Portevin - Le Chatelier effect during decomposition of solid solution alloys, MRS Communications 2 (2012) 1-4, 2012
N.Q. Chinh, T. Győri, R.Z. Valiev, P. Szommer, G. Varga, K. Havancsák, T.G. Langdon: Observations of unique plastic behavior in micro-pillars of an ultrafine-grained alloy, MRS Communications 2 (2012) 75-78, 2012
Z. Hegedűs, J. Gubicza, P. Szommer, N.Q. Chinh, Y. Huang, T.G. Langdon: Inhomogeneous softening during annealing of ultrafine-grained silver processed by HPT, J. Mater. Sci. 48 (2013) 7384-7391, 2013
Z. Hegedűs, J. Gubicza, M. Kawasaki, N.Q. Chinh, J.L. Lábár, T.G. Langdon: Stability of the ultrafine-grained microstructure in silver processed by ECAP and HPT, J. Mater. Sci. 48 (2013) 4637-4645, 2013
Z. Hegedűs, J. Gubicza, M. Kawasaki, N.Q. Chinh, K. Süvegh, Zsolt Fogarassy, T.G. Langdon: High Temperature Thermal Stability of Ultrafine-grained Silver Processed by Equal-Channel Angular Pressing, J. Mater. Sci. 48 (2013) 1675-1684, 2013
T. Csanádi, N.Q. Chinh, J. Gubicza, T.G. Langdon: Characterization of stress-strain relationships in Al over a wide range of testing temperatures, International Journal of Plasticity 54 (2014) 178–192, 2014
J. Gubicza, J.L. Lábár, L.M. Quynh, N.H. Nam, N.H. Luong: Evolution of Size and Shape of Gold Nanoparticles during Long-time Ageing, Mater. Chem. Phys. 138 (2013) 449-453, 2013
P. Jenei, J. Gubicza, E.Y. Yoon, H.S. Kim, J.L. Lábár: High temperature thermal stability of pure copper and copper - carbon nanotube composites consolidated by High Pressure Torsion, Composites: Part A 51 (2013) 71-79, 2013
P. Jenei, G. Dirras, J. Gubicza, H. Couque: Deformation mechanisms in ultrafine-grained Zn at different strain rates and temperatures, Key Engineering Materials, 592-593 (2014) 313-316, 2014
Z. Kovács, E. Schafler, P. Szommer, Á. Révész: Localization of plastic deformation along shear bands in Vitreloy bulk metallic glass during high pressure torsion, Journal of Alloys and Compounds 593 (2014) 207-212, 2014
vissza »