Arany János tanulmányok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81405
típus SAB
Vezető kutató Tarjányi Eszter
magyar cím Arany János tanulmányok
Angol cím Arany János Studies
magyar kulcsszavak Önreflekciós sajátosságok Arany János költészetében
angol kulcsszavak The self-reflexive features in the poetry of Arany János
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
zsűri Sabbatical
Kutatóhely Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
projekt kezdete 2010-06-01
projekt vége 2011-05-31
aktuális összeg (MFt) 6.324
FTE (kutatóév egyenérték) 1.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az egyéves időszakban az Arany Jánosról írt korábbi és a most megírandó dolgozataimat szeretném egy kötetté szerkeszteni.
Nem hagyományos Arany monográfia lenne, hanem az egyes csomópontokat többnyire műfajközpontúan vitatná meg, felhívva a figyelmet egy másfajta - reményeim szerint újszerűbb - szövegértés lehetőségére. A gyakran disszonáns eszközökhöz folyamodó Arany költészetnek a tradícióra rájátszó, de azt átíró, önreflektív eljárásmódjai, játékos megoldásai kerülnének elő.
Jelentősége az lenne, hogy felfrissítené, új szempontokkal gazdagítaná az Arany-kutatást. Az eddigi szakirodalom által sugallt tanáros Arany képpel szemben egy szórakoztatóbb, a mai olvasó számára szimpatikusabb Arany-értést kínálna fel, amely az újabb filológiai és értelmezői elvárásoknak egyaránt megfelelne. Legjelentősebb a drámai monológ szereplíraként tudatosított kidolgozása, mert nemcsak az Arany-kutatás érdekébe vág, hanem a magyar irodalomban eddig többnyire előzmény nélkülinek tartott lírai beszédmód gyökerei tárulnának fel általa.
angol összefoglaló
During my scholarship year I would like to arrange all of my studies on János Arany in one volume. I want to unite my previously published essays with new ones.
The book would not be a monograph in the traditional sense, but a collection of studies around certain poetical problems. I hope that in this book I could reveal the self-reflexive side of János Arany's poetry and demonstrate the playful, ambiguous features of his poems.
The importance of my work is to replace the traditional idea about János Arany with an unaffected one to meet the contemporary reader's expectations. The essential chapter would be about the genre of dramatic monologue, because this is not only belongs to the research of Arany, but could improve the conception of Hungarian poetry, as well.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az egyéves kutatómunka alatt sikerült teljesítenem a Kutatási tervben magam elé tűzött feladatokat. Elkészültem a kötettel, amely jelenlegi állapotában 22,5 ív terjedelmű. A munkámból azokat a részeket, amelyek a koncepcióból kivehetőek – vagyis önálló publikációként is megállják a helyüket – publikáltam, illetve leadtam publikálásra. Így már megjelent az Kutatási terv megírandó témának a felsorolásában 2. pontként megjelölt Tengeri-hántás értelmezés (Tarjányi Eszter: Nagy dobozban kis doboz. A rekurzív szerkezet Arany János Tengeri-hántásában, in. Retorika-Irodalom-Poétika, szerk. Radvánszky Anikó, Piliscsaba, 2011. 288-293.). Az Irodalomtörténeti Közleményekbe is leadtam egy másfél ív terjedelmű dolgozatot, amelyet az elkészítendők listájának első pontjaként tüntettem fel (Tarjányi Eszter: Ars poeticák szonettformában. Az ihlet perce és a Naturam furcâ expellas… mint rejtőzködő metavers). Erről azonban még nem kaptam visszajelzést. A további pontokban felsoroltakkal is elkészültem. Ezek a részek különálló tanulmányként nem jelentethetőek meg, mert erősebben kapcsolódnak az egész kötet észjárásához, illetve leválaszthatatlanok a már korábban megjelent részektől. A kötet szerkesztését is elvégeztem. Jelenleg az átfésülés fázisában vagyok, egységesítem a lábjegyzeteket, valamint kiadót és lektort keresek.
kutatási eredmények (angolul)
I have managed to finish a booklength study on Arany János’s self reflecting and imitation methods. It takes approximately 900 000 characters. I have performed all the tasks what I set myself in the Researching Plan. I have just published one part of this treatise (Tarjányi Eszter: Nagy dobozban kis doboz. A rekurzív szerkezet Arany János Tengeri-hántásában, in. Retorika-Irodalom-Poétika, szerk. Radvánszky Anikó, Piliscsaba, 2011. 288-293.) and I have given for publishing another part of it (Tarjányi Eszter: Ars poeticák szonettformában. Az ihlet perce és a Naturam furcâ expellas… mint rejtőzködő metavers) but this is not issued yet. I have brought to end with the constructional and editorial work too. So I am looking for publisher and I am in the phase of self-control.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81405
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tarjányi Eszter: Nagy dobozban kis doboz. A rekurzív szerkezet Arany János Tengeri-hántásában, Retorika-Irodalom-Poétika, szerk. Radvánszky Anikó, Piliscsaba, 288-293., 2011
vissza »