Hungary in the CMS experiment of the Large Hadron Collider  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81447
Type NK
Principal investigator Horváth, Dezso
Title in Hungarian Magyarország a Nagy Hadron-ütköztető (LHC) CMS kísérletében
Title in English Hungary in the CMS experiment of the Large Hadron Collider
Keywords in Hungarian CERN, LHC, CMS, részecskefizika, szuperszimmetria
Keywords in English CERN, LHC, CMS, particle physics, supersymmetry
Discipline
Physics (Council of Physical Sciences)90 %
Ortelius classification: Physics
Information Technology (Council of Physical Sciences)10 %
Ortelius classification: Applied informatics
Panel Physics
Department or equivalent High Energy Physics Department (Wigner Research Centre for Physics)
Participants Agócs, Ádám
Aranyi, Attila
Bartók, Márton
Bencze, György
Béni, Noémi Tekla
Boldizsár, László
Csilling, Ákos
Debreczeni, Gergely
Hajdu, Csaba
Hernáth, Szabolcs
Hidas, Pál
Imrek, József
Kálvin, Sándor
Kapusi, Anita
Karancsi, János
Kiss, Tivadar
Krajczár, Krisztián
Krasznahorkay, Attila
Makovec, Alajos
Molnár, József
Pálinkás, József
Pásztor, Gabriella
Radics, Bálint
Raics, Péter
Siklér, Ferenc
Székely, Géza
Szillási, Zoltán
Tőkési, Károly
Tölyhi, Tamás
Trócsányi, Zoltán
Ujvári, Balázs
Veres, I. Gábor
Veszprémi, Viktor
Vesztergombi, György
Zilizi, Gyula
Zsigmond, Anna Júlia
Starting date 2010-07-01
Closing date 2013-11-30
Funding (in million HUF) 58.029
FTE (full time equivalent) 47.02
state closed project
Summary in Hungarian
Magyarország a CERN Compact Muon Solenoid (CMS) együttműködésének alapító tagja. Részt vettünk a CMS detektor számos alrendszerének (hadron-kaloriméter, müondetektorok pozícionálása, pixel-detektor) fejlesztésében és építésében. 2010-ben a Nagy Hadron-ütköztető (LHC) megkezdi protonok ütköztetését 7 TeV, majd 10 TeV energián és feladatunk ezen alrendszerek működtetése.

Pályázatunk célja - sokéves fejlesztő munkánk eredményeként - az eddigi kutatómunkát folytatva öt feladatra koncentrálni, amelyeket öt - részben átfedő és szorosan együttműködő - munkacsoportunk fog végezni:

1. Anomális hárombozonos csatolásokhoz kapcsolódó jelenségek keresése.

2. A SM kiterjesztései által feltételezett Higgs-bozonok, szuperszimmetrikus részecskék és extra dimenziók keresése.

3. A kvantumszíndinamika (QCD) ellenőrzése proton-proton, és kvarkanyag vizsgálata nehézion-ütközésekben.

4. A CMS müondetektorának helymeghatározó rendszere és a müon-laboratórium fejlesztése.

5. A BUDAPEST Tier-2 grid-állomás üzemeltetése és fejlesztése a CMS eseményrekonstrukciója számára.

A pályázat három évére 12 M Ft-ot kérünk a CMS üzemeltetéséhez való hozzájárulásként, 10-10 MFt-ot a müon-detektor és a BUDAPEST grid-állomás üzemeltetésére és fejlesztésére, és 20 M Ft-ot a három analízis-csoport költségeire.
Summary
Hungary is a founding member of the Compact Muon Solenoid (CMS) Collaboration at CERN. We participated in designing and building several parts of the CMS detector (hadron calorimeter, muon chamber alignment, pixel detector). In 2010 the Large Hadron Collider will start colliding protons at 7 and later at 10 TeV collision energies and we have to maintain and operate those subdetectors. This project is aimed - as a results of many year's construction work - to continue our research activity concentrating on five tasks to be performed by five partially overlapping and closely collaborating teams:

1. Search for anomalous triple gauge coupling phenomena.

2. Search for phenomena beyond the SM: charged Higgs bosons, supersymmetric particles and extra dimensions.

3. Test of quantum chromo-dynamics (QCD) in proton-proton and the study of quark matter in heavy ion collisions.

4. Maintenance and development of the positioning system of the muon barrel chambers.

5. Operation and development of the BUDAPEST Tier-2 Grid site for CMS event reconstruction.

For the 3-year duration of the proposal HUF 12 M is requested as a contribution to the CMS maintenance and operation, HUF 10 M each to operate the muon detector and to maintain and develop the BUDAPEST T2 grid site and HUF 20 M for the expenses of the three analysis teams.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Higgs-bozon felfedezéséhez hozzájárulásunk a pixel-detektor és a müon-kamrák üzemeltetése és pontos kalibrációja. Vezető szerepünk volt a töltött hadronok impulzus- és szögeloszlásának, valamint kétrészecske-korrelációinak mérésében p-p, Pb-Pb és p-Pb ütközésekben. A szuperszimmetria keresésében az mSUGRA modell valamennyi tesztpontját kizártuk, és a modellfüggetlen keresésekhez csatlakoztunk. Részt vettünk a CMS általános detektor-ellenőrző rendszere, a barrel-müon-detektor optikai összeigazító rendszere és a pixel detektor üzemeltetésében és távlati fejlesztésében, kidolgoztuk a CMS rendszeres biztonsági ellenőrzését. Megépítettük a Wigner FK CMS adatellenőrző állomását, amellyel közvetlenül részt vettünk a nyomkövető rendszer adatainak minősítésében és összeigazítási munkájában. A WFK Tier-2 számítóközpontja CMS-nek dedikált kapacitását 350 CPU-ra és 250 TB-ra növeltük, és a CMS Tier-2 állomásai között a pályázat időszakában a leghatékonyabbnak bizonyultunk. A beszámolási időszak alatt 403 referált nemzetközi publikációnk jelent meg a témakör legrangosabb folyóirataiban; azokra már 15000 fölötti hivatkozás érkezett. Részvételünkkel több száz nemzetközi konferencia-előadást jegyeztek és számos ismeretterjesztő cikket is írtunk. Működésünk nyomon követhető a http://www.grid.kfki.hu/twiki/bin/view/CMS/WeeklyBudapestDebrecenMeetings lapon.
Results in English
We contributed to the discovery of the Higgs bozon by operating and developing the pixel detector and the barrel muon chambers. We had a leading role in measuring the momentum and angular distrbutions of charged hadron and their two-particle correlations in p-p, Pb-Pb and p.Pb collisions. In search for supersymmetry all test points of the mSUGRA model were excluded and we joined the model-independent searches. We participated in the operation and development of the general detector control system, of the optical alignment system and of the pixel detector of CMS, and established its general safety checking system. WE have built a data quality monitoring station at Wigner RCP using which we could participate in monitoring of the tracker data and the tracker alignment work. The capacity of our Tier-2 site in Wigner RCP dedicated to CMS was increased to 350 nodes and 250 TB of storage, and during the period of the project our site proved to be the most reliable among the CMS Tier-2 sites. During the prject we published 403 peer-reviewed publications in the leading journals of particle physics, they got already 15000 citations. Hundreds of conference talks were registered with our participation and we wrote many popular articles as well. Our activity can be followed at the page http://www.grid.kfki.hu/twiki/bin/view/CMS/WeeklyBudapestDebrecenMeetings.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81447
Decision
Yes

 

List of publications

 
Horváth Dezső: A Higgs-bozon, Typotex, 2013, 2013
D. Horváth for the CMS Collaboration: Search for the Higgs Boson: A Statistical Adventure of Exclusion and Discovery, arXiv:1310.6839 [hep-ex], 2013
Krisztian Krajczar and the CMS collaboration: Measurement of charged particle RAA at high pT in PbPb collisions at sNN‾‾‾‾√=2.76 TeV with CMS, arXiv:1208.6218 [nucl-ex], 2012
Krisztian Krajczar for the collaboration: Spectra of weakly decaying identified particles at 0.9-TeV and 7-TeV with the CMS detector, EPJ Web Conf. 13 (2011) 03003, 2011
Krisztián Krajczár for the CMS Collaboration: Charged hadron multiplicity and transverse energy densities in Pb Pb collisions from CMS, J.Phys. G38 (2011) 124041, 2011
Krisztián Krajczár for the CMS Collaboration: QCD physics from CMS, PoS DIS2010 (2010) 117, 2010
Ferenc Siklér on behalf of the CMS Collaboration: Measurements of hadron production at CMS, EPJ Web of Conferences 13, 03002 (2011), 2011
Ferenc Siklér on behalf of the CMS Collaboration: Highlights from CMS, PoS DIS2010 (2010) 006, 2010
Gábor I. Veres for the CMS Collaboration: Overview of results on jets from the CMS Collaboration, Nuclear Physics A 904–905 (2013) 146c–153c, 2013
Gábor I. Veres for the CMS Collaboration: Heavy ion results from ATLAS and CMS, Nucl.Phys.Proc.Suppl. 245 (2013) 45-48, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zalan, P, Béni N, Czellár S., Fenyvesi A, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi Gy, Veres I G, CMS Collaboration, 2900 szerző: Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC, Phys.Lett. B716 (2012) 30-61, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2211 szerző: Study of the Mass and Spin-Parity of the Higgs Boson Candidate Via Its Decays to Z Boson Pairs, Phys.Rev.Lett. 110 (2013) 081803, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Aalán P, Béni N, Czellár S., Fenyvesi A, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi Gy, Veres I G, CMS Collaboration, 2898 szerző: A New Boson with a Mass of 125 GeV Observed with the CMS Experiment at the Large Hadron Collider, Science 338 (2012) 1569-1575, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2170 szerző: Measurement of the pseudorapidity and centrality dependence of the transverse energy density in PbPb collisions at sNN√=2.76 TeV, Phys.Rev.Lett. 109 (2012) 152303, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2266 szerző: Centrality dependence of dihadron correlations and azimuthal anisotropy harmonics in PbPb collisions at sqrt(s[NN]) = 2.76 TeV., Eur.Phys.J. C72 (2012) 2012., 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2145 szerző: Long-range and short-range dihadron angular correlations in central Pb Pb collisions at s(NN)**(1/2) = 2.76-TeV, J. High Energy Phys. 1107 (2011) 076., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2205 szerző: Indications of suppression of excited \Upsilon$ states in PbPb collisions at \sqrt{S_{NN}} = 2.76 TeV, Phys.Rev.Lett. 107 (2011) 052302., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2208 szerző:: Search for supersymmetry in pp collisions at sqrt(s)=7 TeV in events with a single lepton, jets, and missing transverse momentum, J. High Energy Phys. 1108 (2011) 156., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2258 szerző:: Dependence on pseudorapidity and centrality of charged hadron production in PbPb collisions at a nucleon-nucleon centre-of-mass energy of 2.76 TeV, J. High Energy Phys. 1108 (2011) 141., 2011
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2206 szerző: Measurement of the elliptic anisotropy of charged particles produced in PbPb collisions at nucleon-nucleon center-of-mass energy = 2.76 TeV, Phys.Rev. C87 (2013) 014902, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2220 szerző: Search for new physics in final states with a lepton and missing transverse energy in pp collisions at the LHC, Phys.Rev. D87 (2013) 072005, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2197 szerző: Studies of jet quenching using isolated-photon+jet correlations in PbPb and pp collisions at s_NN√=2.76 TeV, Phys.Lett. B718 (2013) 773-794, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2198 szerző: Search for supersymmetry in final states with a single lepton, b-quark jets, and missing transverse energy in proton-proton collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev. D87 (2013) 5, 052006, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2196 szerző: Search for supersymmetry in pp collisions at s√=7 TeV in events with a single lepton, jets, and missing transverse momentum, Eur.Phys.J. C73 (2013) 2404, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2210 szerző: Measurement of the azimuthal anisotropy of neutral pions in PbPb collisions at sNN√=2.76 TeV, Phys.Rev.Lett. 110 (2013) 042301, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2187 szerző: Interpretation of Searches for Supersymmetry with simplified Models, Phys.Rev. D88 (2013) 052017, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2263 szerző: The performance of the CMS muon detector in proton-proton collisions at sqrt(s) = 7 TeV at the LHC, JINST 8 (2013) P11002, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2198 szerző: Search for supersymmetry in final states with a single lepton, b-quark jets, and missing transverse energy in proton-proton collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev. D87 (2013) 052006, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2210 szerző: Observation of long-range near-side angular correlations in proton-lead collisions at the LHC, Phys.Lett. B718 (2013) 795-814, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2196 szerző: Search for supersymmetry in pp collisions at s√=7 TeV in events with a single lepton, jets, and missing transverse momentum, Eur.Phys.J. C73 (2013) 2404, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2188 szerző: Observation of a new boson with mass near 125 GeV in pp collisions at s√ = 7 and 8 TeV, JHEP 1306 (2013) 081, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2210 szerző: Measurement of the azimuthal anisotropy of neutral pions in PbPb collisions at s_NN√=2.76 TeV, Phys.Rev.Lett. 110 (2013) 042301, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2204 szerző: Multiplicity and transverse momentum dependence of two- and four-particle correlations in pPb and PbPb collisions, Phys.Lett. B724 (2013) 213-240, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, 2442 szerző: Commissioning of the CMS Experiment and the Cosmic Run at Four Tesla, J. Instrumentation 5, T03001, 2010., 2010
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, 2442 szerző,: Performance of the CMS Level-1 Trigger during Commissioning with Cosmic Ray Muons, J. Instrumentation 5, T03002, 2010, 2010
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2442 szerző,: Performance of the CMS Drift-Tube Local Trigger with Cosmic Rays., J. Instrumentation 5, T03003, 2010., 2010
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2442 szerző: Fine Synchronization of the CMS Muon Drift-Tube Local Trigger using Cosmic Rays, J. Instrumentation 5, T03004, 2010., 2010
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2442 szerző: Commissioning of the CMS High-Level Trigger with Cosmic Rays, J. Instrumentation 5, T03005, 2010., 2010
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2442 szerző: CMS Data Processing Workflows during an Extended Cosmic Ray Run., J. Instrumentation 5, T03006, 2010., 2010
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2442 szerző,: Commissioning and Performance of the CMS Pixel Tracker with Cosmic Ray Muons., J. Instrumentation 5, T03007, 2010., 2010
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2442 szerző,: Commissioning and Performance of the CMS Silicon Strip Tracker with Cosmic Ray Muons., J. Instrumentation 5, T03008, 2010., 2010
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2442 szerző: Alignment of the CMS Silicon Tracker during Commissioning with Cosmic Rays, J. Instrumentation 5, T03009, 2010., 2010
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2442 szerző,: Alignment of the CMS Silicon Tracker during Commissioning with Cosmic Rays, J. Instrumentation 5, T03009, 2010., 2010
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2442 szerző,: Performance and Operation of the CMS Electromagnetic Calorimeter, J. Instrumentation 5, T03010, 2010., 2010
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2442 szerző,: Time Reconstruction and Performance of the CMS Electromagnetic Calorimeter., J. Instrumentation 5, T03011, 2010., 2010
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2442 szerző: Performance of the CMS Hadron Calorimeter with Cosmic Ray Muons and LHC Beam Data., J. Instrumentation 5, T03012, 2010., 2010
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2442 szerző,: Performance of CMS Hadron Calorimeter Timing and Synchronization using Test Beam, Cosmic Ray, and LHC Beam Data., J. Instrumentation 5, T03013, 2010., 2010
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2442 szerző,: Performance of the CMS Hadron Calorimeter with Cosmic Ray Muons and LHC Beam Data., J. Instrumentation 5, T03012, 2010., 2010
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2442 szerző,: Performance of the CMS Drift Tube Chambers with Cosmic Rays., J. Instrumentation 5, T03015, 2010., 2010
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2442 szerző,: Calibration of the CMS Drift Tube Chambers and Measurement of the Drift Velocity with Cosmic Rays., J. Instrumentation 5, T03016, 2010., 2010
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2442 szerző,: Performance Study of the CMS Barrel Resistive Plate Chambers with Cosmic Rays., J. Instrumentation 5, T03017, 2010
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2442 szerző,: Performance of the CMS Cathode Strip Chambers with Cosmic Rays., J. Instrumentation 5, T03018, 2010
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2442 szerző,: Aligning the CMS Muon Chambers with the Muon Alignment System during an Extended Cosmic Ray Run., J. Instrumentation 5, T03019, 2010
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2442 szerző,: Precise Mapping of the Magnetic Field in the CMS Barrel Yoke using Cosmic Rays., J. Instrumentation 5, T03021, 2010
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2442 szerző,: Performance of CMS Muon Reconstruction in Cosmic-Ray Events., J. Instrumentation 5, T03022, 2010., 2010
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2442 szerző,: Measurement of the Muon Stopping Power in Lead Tungstate., J. Instrumentation 5, P03007, 2010
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Horváth D., Vesztergombi, CMS HCAL Collaboration, 311 szerző,: Study of various photomultiplier tubes with muon beams and Cherenkov light produced in electron showers., J. Instrumentation 5, T06002, 2010
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Siklér F, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2322 szerző,: irst Measurement of Bose-Einstein Correlations in Proton-Proton Collisions at sqrt{s}=0.9 and 2.36 TeV at the LHC., Phys. Rev. Lett. 105, 032001, 2010
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Siklér F, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2324 szerző,: Transverse momentum and pseudorapidity distributions of charged hadrons in pp collisions at sqrt(s)= 7 TeV., Phys. Rev. Lett. 105, 022002, 2010
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Siklér F, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2324 szerző,: Measurement of the charge ratio of atmospheric muons with the CMS detector., Phys. Lett. B692, 83-104, 2010
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Siklér F, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2164 szerző,: Observation of Long-Range Near-Side Angular Correlations in Proton-Proton Collisions at the LHC., J. High Energy Physics 1009, 091, 2010
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2164 szerző: Search for Dijet Resonances in 7 TeV pp Collisions at CMS, Phys. Rev. Lett. 105, 211801, 2010., 2010
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2164 szerző,: CMS Tracking Performance Results from early LHC Operation., Eur. Phys. J. C70, 1165-1192, 2010., 2010
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2164 szerző,: First Measurement of the Underlying Event Activity at the LHC with \sqrt{s} = 0.9 TeV., Eur. Phys. J. C70, 555-572, 2010., 2010
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Pásztor G, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: First Measurement of the Cross Section for Top-Quark Pair Production in Proton-Proton Collisions at sqrt(s)=7 TeV., Phys. Lett. B 695:424-443,2011., 2011
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Pásztor G, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Prompt and non-prompt J/psi production in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV., Eur.Phys.J.C71:1575,2011., 2011
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Pásztor G, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Charged particle multiplicities in pp interactions at sqrt(s) = 0.9, 2.36, and 7 TeV., J. High Energy Physics 1101:079,2011., 2011
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Pásztor G, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Search for Stopped Gluinos in pp collisions at sqrt s = 7 TeV., Phys. Rev. Letters 106:011801,2011., 2011
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Pásztor G, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Measurement of the Isolated Prompt Photon Production Cross Section in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV., Phys. Rev. Letters 106:082001,2011., 2011
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Pásztor G, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Measurements of Inclusive W and Z Cross Sections in pp Collisions at sqrt(s)=7 TeV., J. High Energy Physics 1101:080,2011., 2011
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Pásztor G, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Search for Microscopic Black Hole Signatures at the Large Hadron Collider., Phys. Lett. B 697:434-453,2011., 2011
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Pásztor G, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Search for Pair Production of First-Generation Scalar Leptoquarks in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV., Phys. Rev. Letters 106:201802,2011., 2011
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Pásztor G, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Search for Pair Production of Second-Generation Scalar Leptoquarks in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV., Phys. Rev. Letters 106:201803,2011., 2011
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Pásztor G, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Measurement of the Inclusive Upsilon production cross section in pp collisions at sqrt(s)=7 TeV., Phys.Rev.D83:112004,2011., 2011
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Pásztor G, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Search for a heavy gauge boson W' in the final state with an electron and large missing transverse energy in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV., Phys. Lett. B 698:21-39,2011., 2011
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Pásztor G, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Measurement of the B^+ Production Cross Section in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV., Phys. Rev. Letters 106:112001,2011., 2011
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Pásztor G, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Search for Supersymmetry in pp Collisions at 7 TeV in Events with Jets and Missing Transverse Energy., Phys. Lett. B 698:196-218,2011., 2011
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Pásztor G, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Search for Heavy Stable Charged Particles in pp collisions at sqrt(s)=7 TeV., J. High Energy Physics 1103:024,2011., 2011
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Pásztor G, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Inclusive b-hadron production cross section with muons in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV., J. High Energy Physics 1103:090,2011., 2011
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Pásztor G, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Measurement of Bose-Einstein Correlations in pp Collisions at sqrt(s)=0.9 and 7 TeV., J. High Energy Physics 1105:029,2011., 2011
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Pásztor G, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Dijet Azimuthal Decorrelations in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV., Phys. Rev. Letters 106:122003,2011., 2011
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Pásztor G, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: First Measurement of Hadronic Event Shapes in pp Collisions at sqrt(s)=7 TeV., Phys. Lett. B 699:48-67,2011., 2011
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Measurement of Dijet Angular Distributions and Search for Quark Compositeness in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV., Phys. Rev. Letters 106:201804,2011., 2011
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Measurement of B anti-B Angular Correlations based on Secondary Vertex Reconstruction at sqrt(s)=7 TeV., J. High Energy Physics 1103:136,2011., 2011
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Strange Particle Production in pp Collisions at sqrt(s) = 0.9 and 7 TeV., J. High Energy Physics 1105:064,2011., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Search for a Heavy Bottom-like Quark in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV., Phys. Lett. B 701:204-223,2011., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Measurement of W+W- Production and Search for the Higgs Boson in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV., Phys. Lett. B 699:25-47,2011., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Study of Z boson production in PbPb collisions at nucleon-nucleon centre of mass energy = 2.76 TeV., Phys. Rev. Letters 106:212301,2011., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Search for a W' boson decaying to a muon and a neutrino in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV., Phys. Lett. B 701:160-179,2011, 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Search for Supersymmetry in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV in Events with Two Photons and Missing Transverse Energy., Phys. Rev. Letters 106:211802,2011., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Search for Resonances in the Dilepton Mass Distribution in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV., J. High Energy Physics 1105:093,2011., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Search for Physics Beyond the Standard Model in Opposite-Sign Dilepton Events at sqrt(s) = 7 TeV., J. High Energy Physics 1106:026,2011., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Measurement of the lepton charge asymmetry in inclusive W production in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV., J. High Energy Physics 1104:050,2011., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Search for Large Extra Dimensions in the Diphoton Final State at the Large Hadron Collider., J. High Energy Physics 1105:085,2011., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2179 szerző: Measurement of the differential dijet production cross section in proton-proton collisions at sqrt(s)=7 TeV., Phys. Lett. B 700:187-206,2011., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2179 szerző: Measurement of the B0 production cross section in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV., Phys. Rev. Letters 106:252001,2011, 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2178 szerző: Search for new physics with same-sign isolated dilepton events with jets and missing transverse energy at the LHC., J. High Energy Physics 1106:077,2011., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2187 szerző: Measurement of W-gamma and Z-gamma production in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV., Phys. Lett. B 701:535-555,2011., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2187 szerző: Search for supersymmetry in events with a lepton, a photon, and large missing transverse energy in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV., J. High Energy Physics 1106:093,2011., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2187 szerző: Measurement of the t t-bar production cross section and the top quark mass in the dilepton channel in pp collisions at sqrt(s) =7 TeV., J. High Energy Physics 1107:049,2011., 2011
Khachatryan V, Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, László A, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2164 szerző:: Search for Dijet Resonances in 7 TeV pp Collisions at CMS, Phys.Rev.Lett. 106 (2011) 029902, 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2145 szerző:: Observation and studies of jet quenching in PbPb collisions at nucleon-nucleon center-of-mass energy = 2.76 TeV, Phys.Rev. C84 (2011) 024906., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2177 szerző::: Search for Neutral MSSM Higgs Bosons Decaying to Tau Pairs in $pp$ Collisions at $\sqrt{s}=7$ TeV, Phys.Rev.Lett. 106 (2011) 231801., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2145 szerző::: Measurement of the Inclusive Z Cross Section via Decays to Tau Pairs in pp Collisions at sqrt{s}=7 TeV, J. High Energy Phys. 1108 (2011) 117., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2254 szerző:: Measurement of the weak mixing angle with the Drell-Yan process in proton-proton collisions at the LHC, Phys.Rev. D84 (2011) 112002., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2208 szerző:: Measurement of energy flow at large pseudorapidities in pp collisions at sqrt(s) = 0.9 and 7 TeV, J. High Energy Phys. 1111 (2011) 148., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2208 szerző:: Forward Energy Flow, Central Charged-Particle Multiplicities, and Pseudorapidity Gaps in W and Z Boson Events from pp Collisions at 7 TeV., Eur.Phys.J. C72 (2012) 1839., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2208 szerző:: Performance of tau-lepton reconstruction and identification in CMS., J. Instrumentation 7 (2012) P01001, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2208 szerző:: Search for a Vector-like Quark with Charge 2/3 in t + Z Events from pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV., Phys.Rev.Lett. 107 (2011) 271802, 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2208 szerző:: Search for Supersymmetry at the LHC in Events with Jets and Missing Transverse Energy., Phys.Rev.Lett. 107 (2011) 221804, 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2211 szerző:: Measurement of the t $\bar{t} Production Cross Section in pp Collisions at 7 TeV in Lepton + Jets Events Using b-quark Jet Identification, Phys.Rev. D84 (2011) 092004., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2256 szerző:: Measurement of the Differential Cross Section for Isolated Prompt Photon Production in pp Collisions at 7 TeV, Phys.Rev. D84 (2011) 052011., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2255 szerző:: Measurement of the Drell-Yan Cross Section in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV, J. High Energy Phys. 1110 (2011) 007., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2256 szerző:: Search for B(s) and B to dimuon decays in pp collisions at 7 TeV., Phys.Rev.Lett. 107 (2011) 191802., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2255 szerző:: Search for Resonances in the Dijet Mass Spectrum from 7 TeV pp Collisions at CMS, Phys.Lett. B704 (2011) 123-142., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2254 szerző:: Measurement of the Inclusive W and Z Production Cross Sections in p p Collisions at sqrt(s) = 7 TeV with the CMS experiment, J. High Energy Phys. 1110 (2011) 132., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2226 szerző:: Determination of Jet Energy Calibration and Transverse Momentum Resolution in CMS, J. Instrumentation 6 (2011) P11002., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2222 szerző:: Search for Three-Jet Resonances in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV, Phys.Rev.Lett. 107 (2011) 101801., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2200 szerző:: A search for excited leptons in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV, Phys.Lett. B704 (2011) 143-162., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2200 szerző:: Inclusive search for squarks and gluinos in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV., Phys.Rev. D85 (2012) 012004., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2190 szerző:: Measurement of the Underlying Event Activity at the LHC with sqrt{s}= 7 TeV and Comparison with sqrt{s} = 0.9 TeV, J. High Energy Phys. 1109 (2011) 109., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2185 szerző:: Missing transverse energy performance of the CMS detector, J. Instrumentation 6 (2011) P09001., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2258 szerző:: Search for New Physics with a Mono-Jet and Missing Transverse Energy in pp Collisions at sqrt{s} = 7 TeV, Phys.Rev.Lett. 107 (2011) 201804., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2199 szerző:: Search for New Physics with Jets and Missing Transverse Momentum in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV, J. High Energy Phys. 1108 (2011) 155., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2145 szerző:: Measurement of the Strange B Meson Production Cross Section with J/Psi phi Decays in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV, Phys.Rev. D84 (2011) 052008., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2196 szerző:: Search for Supersymmetry in Events with b Jets and Missing Transverse Momentum at the LHC, J. High Energy Phys. 1107 (2011) 113., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2145 szerző:: Measurement of the t-channel single top quark production cross section in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV, Phys.Rev.Lett. 107 (2011) 091802., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2194 szerző:: Search for Light Resonances Decaying into Pairs of Muons as a Signal of New Physics, J. High Energy Phys. 1107 (2011) 098., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2209 szerző:: Search for Same-Sign Top-Quark Pair Production at sqrt(s) = 7 TeV and Limits on Flavour Changing Neutral Currents in the Top Sector, J. High Energy Phys. 1108 (2011) 005., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2191 szerző: Measurement of the Top-antitop Production Cross Section in pp Collisions at sqrt(s)=7 TeV using the Kinematic Properties of Events with Leptons and Jets, Eur.Phys.J. C71 (2011) 1721., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2198 szerző: Search for Physics Beyond the Standard Model Using Multilepton Signatures in pp Collisions at sqrt(s)=7 TeV Phys.Lett. B704, Phys.Lett. B704 (2011) 411-433., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2180 szerző: Measurement of the Ratio of the 3-jet to 2-jet Cross Sections in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV, Phys.Lett. B702 (2011) 336-354., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2145 szerző: Measurement of the Inclusive Jet Cross Section in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV, Phys.Rev.Lett. 107 (2011) 132001., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2189 szerző: Search for First Generation Scalar Leptoquarks in the evjj channel in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV, Phys.Lett. B703 (2011) 246-266., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2145 szerző: Charged particle transverse momentum spectra in pp collisions at sqrt(s) = 0.9 and 7 TeV, J. High Energy Phys. 1108 (2011) 086., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2145 szerző: Measurement of the Polarization of W Bosons with Large Transverse Momenta in W+Jets Events at the LHC, Phys.Rev.Lett. 107 (2011) 021802., 2011
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2258 szerző: Jet Production Rates in Association with W and Z Bosons in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV., J. High Energy Physics 1201 (2012) 010., 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2243 szerző: Measurement of the Rapidity and Transverse Momentum Distributions of Z Bosons in pp Collisions at sqrt(s)=7 TeV., Phys.Rev. D85 (2012) 032002., 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2263 szerző: Measurement of the Production Cross Section for Pairs of Isolated Photons in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV., J. High Energy Physics 1201 (2012) 133., 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2254 szerző: /psi and psi(2S) production in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV., J. High Energy Physics 1202 (2012) 011., 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2254 szerző: Exclusive photon-photon production of muon pairs in proton-proton collisions at sqrt(s) = 7 TeV., J. High Energy Physics 1201 (2012) 052., 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2247 szerző: Measurement of the charge asymmetry in top-quark pair production in proton-proton collisions at sqrt(s) = 7 TeV., Phys.Lett. B709 (2012) 28-49., 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2266 szerző: Measurement of isolated photon production in pp and PbPb collisions at sqrt(sNN) = 2.76 TeV., Phys.Lett. B710 (2012) 256-277., 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2256 szerző: Suppression of non-prompt J/psi, prompt J/psi, and Y(1S) in PbPb collisions at sqrt(sNN) = 2.76 TeV., J. High Energy Physics 1205 (2012) 063., 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2256 szerző: Measurement of the inclusive production cross sections for forward jets and for dijet events with one forward and one central jet in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV., J. High Energy Physics 1206 (2012) 036., 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2272 szerző: Search for a Higgs boson in the decay channel H to ZZ(*) to q qbar l-l+ in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV., J. High Energy Physics 1204 (2012) 036., 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2272 szerző: earch for the standard model Higgs boson decaying into two photons in pp collisions at sqrt(s)=7 TeV., Phys.Lett. B710 (2012) 403-425., 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2276 szerző: Inclusive b-jet production in pp collisions at sqrt(s)=7 TeV., J. High Energy Physics 1204 (2012) 084., 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2254 szerző: Jet momentum dependence of jet quenching in PbPb collisions at sqrt(sNN)=2.76 TeV., Phys.Lett. B712 (2012) 176-197., 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2274 szerző: Search for quark compositeness in dijet angular distributions from pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV., J. High Energy Physics 1205 (2012) 055., 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2274 szerző: Search for microscopic black holes in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV., J. High Energy Physics 1204 (2012) 061., 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2276 szerző: Measurement of the cross section for production of b b-bar X, decaying to muons in pp collisions at sqrt(s)=7 TeV., J. High Energy Physics 1206 (2012) 110., 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2276 szerző: Measurement of the Z/gamma*+b-jet cross section in pp collisions at 7 TeV., J. High Energy Physics 1206 (2012) 126., 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2276 szerző: Shape, transverse size, and charged hadron multiplicity of jets in pp collisions at 7 TeV., J. High Energy Physics 1206 (2012) 160., 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2256 szerző: SSearch for signatures of extra dimensions in the diphoton mass spectrum at the Large Hadron Collider, Phys.Rev.Lett. 108 (2012) 111801, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2272 szerző: Search for the standard model Higgs boson decaying to a W pair in the fully leptonic final state in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B710 (2012) 91-113, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2258 szerző: Search for the standard model Higgs boson in the decay channel H to ZZ to 4 leptons in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev.Lett. 108 (2012) 111804, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2274 szerző: Study of high-pT charged particle suppression in PbPb compared to pp collisions at sqrt(s_NN)=2.76 TeV, Eur.Phys.J. C72 (2012) 1945, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2272 szerző: Search for the standard model Higgs boson in the H to ZZ to ℓℓττ decay channel in pp collisions at sqrt(s)=7 TeV, JHEP 1203 (2012) 081, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2258 szerző: Search for the standard model Higgs boson in the H to ZZ to 2 ℓ2ν channel in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1203 (2012) 040, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2258 szerző: Search for large extra dimensions in dimuon and dielectron events in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B711 (2012) 15-34, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2270 szerző: Search for neutral Higgs bosons decaying to τ pairs in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B713 (2012) 68-90, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2270 szerző: Search for the standard model Higgs boson decaying to bottom quarks in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B710 (2012) 284-306, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2205 szerző: Search for B0_s→μ+μ− and B0→μ+μ− decays, JHEP 1204 (2012) 033, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2272 szerző: Ratios of dijet production cross sections as a function of the absolute difference in rapidity between jets in proton-proton collisions at s√=7 TeV, Eur.Phys.J. C72 (2012) 2216, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2270 szerző: Search for Dark Matter and Large Extra Dimensions in pp Collisions Yielding a Photon and Missing Transverse Energy, Phys.Rev.Lett. 108 (2012) 261803, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2270 szerző: Search for heavy bottom-like quarks in 4.9 inverse femtobarns of pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1205 (2012) 123, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2270 szerző: Measurement of the elliptic anisotropy of charged particles produced in PbPb collisions at nucleon-nucleon center-of-mass energy = 2.76 TeV, Phys.Rev. C87 (2013) 014902, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2274 szerző: Measurement of the underlying event in the Drell-Yan process in proton-proton collisions at s√=7 TeV, Eur.Phys.J. C72 (2012) 2080, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2271 szerző: Measurement of the Z/gamma*+b-jet cross section in pp collisions at 7 TeV, JHEP 1206 (2012) 126, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Radics B,Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2212 szerző: Search for physics beyond the standard model in events with a Z boson, jets, and missing transverse energy in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B716 (2012) 260-284, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K,, Radics B,Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2212 szerző: Search for physics beyond the standard model in events with a Z boson, jets, and missing transverse energy in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B716 (2012) 260-284, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2270 szerző: Search for leptonic decays of W ' bosons in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1208 (2012) 023, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2270 szerző: Search for anomalous production of multilepton events in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1206 (2012) 169, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2173 szerző: Observation of a new Xi(b) baryon, Phys.Rev.Lett. 108 (2012) 252002, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2197 szerző: Studies of jet quenching using isolated-photon+jet correlations in PbPb and pp collisions at sNN√=2.76 TeV, Phys.Lett. B718 (2013) 773-794, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2270 szerző: Search for heavy long-lived charged particles in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B713 (2012) 408-433, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2182 szerző: Search for new physics in events with same-sign dileptons and b-tagged jets in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1208 (2012) 110, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2270 szerző: Search for a light charged Higgs boson in top quark decays in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1207 (2012) 143, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2202 szerző: Study of W boson production in PbPb and pp collisions at s_NN√=2.76 TeV, Phys.Lett. B715 (2012) 66-87, 2012
Chatrchyan S., Aranyi A, Bencze G, Boldizsár L, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Kapusi A, Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veres I G, Vesztergombi G, Béni N, Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Veszprémi V, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2210 szerző: Search for new physics with same-sign isolated dilepton events with jets and missing transverse energy, Phys.Rev.Lett. 109 (2012) 071803, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, CMS Collaboration, 2215 szerző: Search for narrow resonances in dilepton mass spectra in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B714 (2012) 158-179, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2270 szerző: Search for a light pseudoscalar Higgs boson in the dimuon decay channel in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev.Lett. 109 (2012) 121801, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2202 szerző: Measurement of the top-quark mass in tt¯ events with dilepton final states in pp collisions at s√=7 TeV, Eur.Phys.J. C72 (2012) 2202, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2210 szerző: .Measurement of the relative prompt production rate of chi(c2) and chi(c1) in pp collisions at s√=7 TeV, Eur.Phys.J. C72 (2012) 2251, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2210 szerző: Search for heavy neutrinos and W[R] bosons with right-handed couplings in a left-right symmetric model in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV, Phys.Rev.Lett. 109 (2012) 261802, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2198 szerző: Search for new physics with long-lived particles decaying to photons and missing energy in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1211 (2012) 172, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2197 szerző: Search for heavy quarks decaying into a top quark and a W or Z boson using lepton + jets events in pp collisions at s√ = 7 TeV, JHEP 1301 (2013) 154, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2191 szerző: Measurement of the Lambdab cross section and the Λ¯( b) to Lambdab ratio with Lambdab to J/Psi Λ decays in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B714 (2012) 136-157, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2191 szerző: Measurement of the Lambdab cross section and the Λ¯( b) to Lambdab ratio with Lambdab to J/Psi Λ decays in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B714 (2012) 136-157, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2191 szerző: Inclusive b-jet production in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1204 (2012) 084, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2191 szerző: Measurement of the Lambdab cross section and the Λ¯( b) to Lambdab ratio with Lambdab to J/Psi Λ decays in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B714 (2012) 136-157, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2276 szerző: Inclusive b-jet production in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1204 (2012) 084, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2276 szerző: Measurement of the Y1S, Y2S and Y3S polarizations in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev.Lett. 110 (2013) 081802, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2202 szerző: Identification of b-quark jets with the CMS experiment, JINST 8 (2013) P04013, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2192 szerző: Forward-backward asymmetry of Drell-Yan lepton pairs in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B718 (2013) 752-772, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2201 szerző: Study of the dijet mass spectrum in pp→W+ jets events at s√=7 TeV, Phys.Rev.Lett. 109 (2012) 251801, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2212 szerző: Search for anomalous t t-bar production in the highly-boosted all-hadronic final state, JHEP 1209 (2012) 029, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2270 szerző: Search for contact interactions in μ+μ− events in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev. D87 (2013) 3, 032001, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2274 szerző: Search for quark compositeness in dijet angular distributions from pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1205 (2012) 055, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2191 szerző: Search for stopped long-lived particles produced in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1208 (2012) 026, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2270 szerző: Search for anomalous production of highly boosted Z bosons decaying to dimuons in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B722 (2013) 28-47, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2198 szerző: Search for pair production of first- and second-generation scalar leptoquarks in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev. D86 (2012) 052013, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2202 szerző: Search for third-generation leptoquarks and scalar bottom quarks in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1212 (2012) 055, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2203 szerző: Search for high mass resonances decaying into τ− lepton pairs in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B716 (2012) 82-102, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2270 szerző: Search for excited leptons in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B720 (2013) 309-329, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2197 szerző: Search for long-lived particles decaying to photons and missing energy in proton-proton collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B722 (2013) 273-294, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2192 szerző: Search for a W′ or Techni-ρ Decaying into WZ in pp Collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev.Lett. 109 (2012) 141801, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2208 szerző: Search for heavy, top-like quark pair production in the dilepton final state in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B716 (2012) 103-121, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2191 szerző: Search for charge-asymmetric production of W ' bosons in top pair + jet events from pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B717 (2012) 351-370, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2200 szerző: Search for dark matter and large extra dimensions in monojet events in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1209 (2012) 094, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2196 szerző: Search for three-jet resonances in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B718 (2012) 329-347, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2270 szerző: Search for heavy lepton partners of neutrinos in proton-proton collisions in the context of the type III seesaw mechanism, Phys.Lett. B718 (2012) 348-368, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2197 szerző: Search for fractionally charged particles in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev. D87 (2013) 092008, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2197 szerző: Search for heavy Majorana neutrinos in μ+μ+[μ−μ−] and e+e+[e−e−] events in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B717 (2012) 109-128, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2217 szerző: Search for narrow resonances and quantum black holes in inclusive and b-tagged dijet mass spectra from pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1301 (2013) 013, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2197 szerző: Search for heavy resonances in the W/Z-tagged dijet mass spectrum in pp collisions at 7 TeV, Phys.Lett. B723 (2013) 280-301, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2203 szerző: Combined search for the quarks of a sequential fourth generation, Phys.Rev. D86 (2012) 112003, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2184 szerző: Search for pair produced fourth-generation up-type quarks in pp collisions at s√=7 TeV with a lepton in the final state, Phys.Lett. B718 (2012) 307-328, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2213 szerző: Search in leptonic channels for heavy resonances decaying to long-lived neutral particles, JHEP 1302 (2013) 085, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2203 szerző: Search for a narrow spin-2 resonance decaying to a pair of Z vector bosons in the semileptonic final state, Phys.Lett. B718 (2013) 1208-1228, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2191 szerző: Search for a W ' boson decaying to a bottom quark and a top quark in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B718 (2013) 1229-1251, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2199 szerző: Search for pair production of third-generation leptoquarks and top squarks in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev.Lett. 110 (2013) 081801, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2197 szerző: Search for a non-standard-model Higgs boson decaying to a pair of new light bosons in four-muon final states, Phys.Lett. B726 (2013) 564-586, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2206 szerző: Search for exotic resonances decaying into WZ/ZZ in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1302 (2013) 036, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2197 szerző: Search for heavy narrow dilepton resonances in pp collisions at s√=7 TeV and s√=8 TeV, Phys.Lett. B720 (2013) 63-82, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2196 szerző: Study of the inclusive production of charged pions, kaons, and protons in pp collisions at s√=0.9, 2.76, and 7 TeV, Eur.Phys.J. C72 (2012) 2164, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2199 szerző: Observation of a diffractive contribution to dijet production in proton-proton collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev. D87 (2013) 012006, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2199 szerző: Measurement of the inelastic proton-proton cross section at s√=7 TeV, Phys.Lett. B722 (2013) 5-27, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2193 szerző: Search for exclusive or semi-exclusive photon pair production and observation of exclusive and semi-exclusive electron pair production in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1211 (2012) 080, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2197 szerző: A search for a doubly-charged Higgs boson in pp collisions at s√=7 TeV, Eur.Phys.J. C72 (2012) 2189, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2187 szerző: Search for a fermiophobic Higgs boson in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1209 (2012) 111, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2197 szerző: Search for the standard model Higgs boson produced in association with W and Z bosons in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1211 (2012) 088, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2256 szerző: Suppression of non-prompt J/ψ, prompt J/ψ, and Y(1S) in PbPb collisions at sNN√=2.76 TeV, JHEP 1205 (2012) 063, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2210 szerző: Measurement of jet fragmentation into charged particles in pp and PbPb collisions at sNN√=2.76 TeV, JHEP 1210 (2012) 087, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2196 szerző: Observation of sequential Upsilon suppression in PbPb collisions, Phys.Rev.Lett. 109 (2012) 222301, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2206 szerző: Azimuthal anisotropy of charged particles at high transverse momenta in PbPb collisions at sNN√=2.76 TeV, Phys.Rev.Lett. 109 (2012) 022301, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2190 szerző: Observation of long-range near-side angular correlations in proton-lead collisions at the LHC, Phys.Lett. B718 (2013) 795-814, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2277 szerző: Performance of CMS muon reconstruction in pp collision events at s√=7 TeV, JINST 7 (2012) P10002, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2210 szerző: Measurement of the underlying event activity in pp collisions at s√=0.9 and 7 TeV with the novel jet-area/median approach, JHEP 1208 (2012) 130, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2251 szerző: Shape, transverse size, and charged hadron multiplicity of jets in pp collisions at 7 TeV, JHEP 1206 (2012) 160, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2184 szerző: Measurements of differential jet cross sections in proton-proton collisions at s√=7 TeV with the CMS detector, Phys.Rev. D87 (2013) 112002, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2191 szerző: Measurement of the electron charge asymmetry in inclusive W production in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev.Lett. 109 (2012) 111806, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2192 szerző: Measurement of the ZZ production cross section and search for anomalous couplings in 2 l2l ' final states in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1301 (2013) 063, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2190 szerző: Observation of Z decays to four leptons with the CMS detector at the LHC, JHEP 1212 (2012) 034, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2190 szerző: Measurement of the sum of WW and WZ production with W+dijet events in pp collisions at s√=7 TeV, Eur.Phys.J. C73 (2013) 2283, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2212 szerző: Search for new physics in events with opposite-sign leptons, jets, and missing transverse energy in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B718 (2013) 815-840, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2190 szerző: Search for supersymmetry in final states with missing transverse energy and 0, 1, 2, or at least 3 b-quark jets in 7 TeV pp collisions using the variable alphaT, JHEP 1301 (2013) 077, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2197 szerző: Inclusive search for supersymmetry using the razor variables in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev.Lett. 111 (2013) 081802, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2197 szerző: Search for new physics in events with photons, jets, and missing transverse energy in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1303 (2013) 111, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2190 szerző: Search for supersymmetry in hadronic final states using MT2 in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1210 (2012) 018, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2199 szerző: Search for supersymmetry in events with b-quark jets and missing transverse energy in pp collisions at 7 TeV, Phys.Rev. D86 (2012) 072010, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2196 szerző: Search for electroweak production of charginos and neutralinos using leptonic final states in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1211 (2012) 147, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2190 szerző: Search for new physics in the multijet and missing transverse momentum final state in proton-proton collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev.Lett. 109 (2012) 171803, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2190 szerző: Search for supersymmetry in events with photons and low missing transverse energy in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B719 (2013) 42-61, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2190 szerző: Search for new physics in events with same-sign dileptons and b jets in pp collisions at s√=8 TeV, JHEP 1303 (2013) 037, Erratum-ibid. 1307 (2013) 041, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2196 szerző: Measurement of the tt¯ production cross section in pp collisions at s√=7 TeV with lepton + jets final states, Phys.Lett. B720 (2013) 83-104, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2197 szerző: Measurement of the tt¯ production cross section in the dilepton channel in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1211 (2012) 067, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2210 szerző: Measurement of the top quark pair production cross section in pp collisions at s√=7 TeV in dilepton final states containing a τ, Phys.Rev. D85 (2012) 112007, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2210 szerző: Measurement of the top quark pair production cross section in pp collisions at s√=7 TeV in dilepton final states containing a τ, Phys.Rev. D85 (2012) 112007, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2190 szerző: Search for Z ' resonances decaying to tt¯ in dilepton+jets final states in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev. D87 (2013) 072002, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2199 szerző: Measurement of differential top-quark pair production cross sections in pp colisions at s√=7 TeV, Eur.Phys.J. C73 (2013) 2339, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2199 szerző: Measurement of the top-quark mass in tt¯ events with lepton+jets final states in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1212 (2012) 105, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2209 szerző: Measurement of the mass difference between top and antitop quarks, JHEP 1206 (2012) 109, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2187 szerző: Measurement of the single-top-quark t-channel cross section in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1212 (2012) 035, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2197 szerző: Evidence for associated production of a single top quark and W boson in pp collisions at s√ = 7 TeV, Phys.Rev.Lett. 110 (2013) 022003, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2210 szerző: Search for flavor changing neutral currents in top quark decays in pp collisions at 7 TeV, Phys.Lett. B718 (2013) 1252-1272, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2193 szerző: Inclusive and differential measurements of the tt¯ charge asymmetry in proton-proton collisions at 7 TeV, Phys.Lett. B717 (2012) 129-150, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2210 szerző: Search for resonant tt¯ production in lepton+jets events in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1212 (2012) 015, 2012
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2197 szerző: Search for heavy quarks decaying into a top quark and a W or Z boson using lepton + jets events in pp collisions at s√ = 7 TeV, JHEP 1301 (2013) 154, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2210 szerző: Searches for anomalous ttbar production in pp collisions at sqrt(s)=8 TeV, Phys.Rev.Lett. 111 (2013) 211804, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2195 szerző: Measurement of the Υ(1S),Υ(2S), and Υ(3S) cross sections in pp collisions at s√ = 7 TeV, Phys.Lett. B727 (2013) 101-125, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2217 szerző: Angular analysis and branching fraction measurement of the decay B0→K∗0μ+μ−, Phys.Lett. B727 (2013) 77-100, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2208 szerző: Measurement of the X(3872) production cross section via decays to J/psi pi pi in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV, JHEP 1304 (2013) 154, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2199 szerző: Measurement of the Λ0b lifetime in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 07 (2013) 163, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2224 szerző: Search for a new bottomonium state decaying to Υ(1S)π+π− in pp collisions at s√ = 8 TeV, Phys.Lett. B727 (2013) 57-76, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2183 szerző: Measurement of the Y1S, Y2S and Y3S polarizations in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev.Lett. 110 (2013) 081802, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2219 szerző: Measurement of the prompt J/psi and psi(2S) polarizations in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV, Phys.Lett. B727 (2013) 381-402, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2190 szerző: Measurement of the B(s) to mu+ mu- branching fraction and search for B0 to mu+ mu- with the CMS Experiment, Phys.Rev.Lett. 111 (2013) 101804, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2202 szerző: Identification of b-quark jets with the CMS experiment, JINST 8 (2013) P04013, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2192 szerző: Forward-backward asymmetry of Drell-Yan lepton pairs in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B718 (2013) 752-772, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2207 szerző: Measurement of the cross section and angular correlations for associated production of a Z boson with b hadrons in pp collisions at s√= 7 TeV, JHEP 1312 (2013) 039, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2207 szerző: Event shapes and azimuthal correlations in Z + jets events in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B722 (2013) 238-261, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2202 szerző: Search for contact interactions in μ+μ− events in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev. D87 (2013) 3, 032001, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2186 szerző: Search for contact interactions using the inclusive jet pT spectrum in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev. D87 (2013) 052017, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2207 szerző: Search for pair-produced dijet resonances in four-jet final states in pp collisions at s√ = 7 TeV, Phys.Rev.Lett. 110 (2013) 141802, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2201 szerző: Search for anomalous production of highly boosted Z bosons decaying to dimuons in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B722 (2013) 28-47, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2210 szerző: Search for excited leptons in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B720 (2013) 309-329, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2197 szerző: Search for long-lived particles decaying to photons and missing energy in proton-proton collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B722 (2013) 273-294, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2210 szerző: Search for fractionally charged particles in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev. D87 (2013) 092008, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2217 szerző: Search for narrow resonances and quantum black holes in inclusive and b-tagged dijet mass spectra from pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1301 (2013) 013, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2197 szerző: Search for heavy resonances in the W/Z-tagged dijet mass spectrum in pp collisions at 7 TeV, Phys.Lett. B723 (2013) 280-301, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2213 szerző: Search in leptonic channels for heavy resonances decaying to long-lived neutral particles, JHEP 1302 (2013) 085, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2203 szerző: Search for a narrow spin-2 resonance decaying to a pair of Z vector bosons in the semileptonic final state, Phys.Lett. B718 (2013) 1208-1228, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2191 szerző: Search for a W ' boson decaying to a bottom quark and a top quark in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B718 (2013) 1229-1251, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2199 szerző: Search for pair production of third-generation leptoquarks and top squarks in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev.Lett. 110 (2013) 081801, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2210 szerző: Search for microscopic black holes in pp collisions at s√ = 8 TeV, JHEP 1307 (2013) 178, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2197 szerző: Search for a non-standard-model Higgs boson decaying to a pair of new light bosons in four-muon final states, Phys.Lett. B726 (2013) 564-586, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2206 szerző: Search for exotic resonances decaying into WZ/ZZ in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1302 (2013) 036, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2203 szerző: Search for heavy narrow dilepton resonances in pp collisions at s√=7 TeV and s√=8 TeV, Phys.Lett. B720 (2013) 63-82, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2204 szerző: Searches for long-lived charged particles in pp collisions at s√=7 and 8 TeV, JHEP 1307 (2013) 122, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2209 szerző: Study of exclusive two-photon production of W+W− in pp collisions at s√=7 TeV and constraints on anomalous quartic gauge couplings, JHEP 1307 (2013) 116, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2210 szerző: Measurement of the hadronic activity in events with a Z and two jets and extraction of the cross section for the electroweak production of a Z with two jets in pp collisions at s√ = 7 TeV, JHEP 1310 (2013) 101, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2224 szerző: Jet and underlying event properties as a function of charged-particle multiplicity in proton–proton collisions at s√ = 7 TeV, Eur.Phys.J. C73 (2013) 2674, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2199 szerző: Observation of a diffractive contribution to dijet production in proton-proton collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev. D87 (2013) 012006, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2199 szerző: Measurement of the inelastic proton-proton cross section at s√=7 TeV, Phys.Lett. B722 (2013) 5-27, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2214 szerző: Study of the underlying event at forward rapidity in pp collisions at s√ = 0.9, 2.76, and 7 TeV, JHEP 1304 (2013) 072, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2198 szerző: Searches for Higgs bosons in pp collisions at sqrt(s) = 7 and 8 TeV in the context of four-generation and fermiophobic models, Phys.Lett. B725 (2013) 36-59, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2211 szerző: Search for a Higgs boson decaying into a b-quark pair and produced in association with b quarks in proton-proton collisions at 7 TeV, Phys.Lett. B722 (2013) 207-232, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2210 szerző: Search for a standard-model-like Higgs boson with a mass in the range 145 to 1000 GeV at the LHC, Eur.Phys.J. C73 (2013) 2469, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2184 szerző: Search for the standard model Higgs boson produced in association with a top-quark pair in pp collisions at the LHC, JHEP 1305 (2013) 145, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2216 szerző: Search for a Higgs boson decaying into a Z and a photon in pp collisions at s√ = 7 and 8 TeV, Phys.Lett. B726 (2013) 587-609, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2195 szerző: Measurement of the ratio of the inclusive 3-jet cross section to the inclusive 2-jet cross section in pp collisions at s√ = 7 TeV and first determination of the strong coupling constant in the TeV range, Eur.Phys.J. C73 (2013) 2604, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2184 szerző: Measurements of differential jet cross sections in proton-proton collisions at s√=7 TeV with the CMS detector, Phys.Rev. D87 (2013) 112002, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2206 szerző: Measurement of neutral strange particle production in the underlying event in proton-proton collisions at sqrt(s) = 7 TeV, Phys.Rev. D88 (2013) 052001, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2204 szerző: Measurement of the W+W− Cross section in pp Collisions at s√=7 TeV and Limits on Anomalous WWγ and WWZ couplings, Eur.Phys.J. C73 (2013) 2610, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2192 szerző: Measurement of the ZZ production cross section and search for anomalous couplings in 2 l2l ' final states in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1301 (2013) 063, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2190 szerző: Measurement of the sum of WW and WZ production with W+dijet events in pp collisions at s√=7 TeV, Eur.Phys.J. C73 (2013) 2283, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2216 szerző: Studies of jet mass in dijet and W/Z + jet events, JHEP 1305 (2013) 090, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2205 szerző: Measurement of the production cross section for Zγ→νν¯γ in pp collisions at s√= 7 TeV and limits on ZZγ and Zγγ triple gauge boson couplings, JHEP 1310 (2013) 164, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2213 szerző: Measurement of W+W- and ZZ production cross sections in pp collisions at sqrt(s) = 8 TeV, Phys.Lett. B721 (2013) 190-211, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2226 szerző: Measurement of the differential and double-differential Drell-Yan cross sections in proton-proton collisions at s√= 7 TeV, JHEP 1312 (2013) 030, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2212 szerző: Search for new physics in events with opposite-sign leptons, jets, and missing transverse energy in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B718 (2013) 815-840, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2189 szerző: Search for supersymmetry in events with opposite-sign dileptons and missing transverse energy using an artificial neural network, Phys.Rev. D87 (2013) 072001, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2210 szerző: Search for supersymmetry in events with opposite-sign dileptons and missing transverse energy using an artificial neural network, Phys.Rev. D87 (2013) 072001, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2210 szerző: Search for supersymmetry in final states with missing transverse energy and 0, 1, 2, or at least 3 b-quark jets in 7 TeV pp collisions using the variable alphaT, JHEP 1301 (2013) 077, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2197 szerző: Inclusive search for supersymmetry using the razor variables in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev.Lett. 111 (2013) 081802, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2197 szerző: Inclusive search for supersymmetry using the razor variables in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev.Lett. 111 (2013) 081802, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2210 szerző: Search for new physics in events with photons, jets, and missing transverse energy in pp collisions at s√=7 TeV, JHEP 1303 (2013) 111, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2205 szerző: Search for physics beyond the standard model in events with τ leptons, jets, and large transverse momentum imbalance in pp collisions at s√ = 7 TeV, Eur.Phys.J. C73 (2013) 2493, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2198 szerző: Search for supersymmetry in events with photons and low missing transverse energy in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Lett. B719 (2013) 42-61, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2191 szerző: Search for new physics in events with same-sign dileptons and b jets in pp collisions at s√=8 TeV, JHEP 1303 (2013) 037, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2204 szerző: Search for gluino mediated bottom- and top-squark production in multijet final states in pp collisions at 8 TeV, Phys.Lett. B725 (2013) 243-270, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2186 szerző: Search for supersymmetry in hadronic final states with missing transverse energy using the variables AlphaT and b-quark multiplicity in pp collisions at 8 TeV, Eur.Phys.J. C73 (2013) 2568, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2205 szerző: Search for top squarks in R-parity-violating supersymmetry using three or more leptons and b-tagged jets, hys.Rev.Lett. 111 (2013) 221801, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2196 szerző: Measurement of the tt¯ production cross section in pp collisions at s√=7 TeV with lepton + jets final states, Phys.Lett. B720 (2013) 83-104, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2200 szerző: Measurement of the top-antitop production cross section in the tau+jets channel in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV, Eur.Phys.J. C73 (2013) 2386, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2201 szerző: Measurement of the tt¯ production cross section in the all-jet final state in pp collisions at s√ = 7 TeV, JHEP 1305 (2013) 065, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2213 szerző: Search for Z ' resonances decaying to tt¯ in dilepton+jets final states in pp collisions at s√=7 TeV, Phys.Rev. D87 (2013) 072002, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2199 szerző: Measurement of differential top-quark pair production cross sections in pp colisions at s√=7 TeV, Eur.Phys.J. C73 (2013) 2339, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2220 szerző: Measurement of the W-boson helicity in top-quark decays from tt¯ production in lepton+jets events in pp collisions at s√= 7 TeV, JHEP 1310 (2013) 167, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2197 szerző: Evidence for associated production of a single top quark and W boson in pp collisions at s√ = 7 TeV, Phys.Rev.Lett. 110 (2013) 022003, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2192 szerző: Measurement of masses in the tt¯ system by kinematic endpoints in pp collisions at s√ = 7 TeV, Eur.Phys.J. C73 (2013) 2494, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2193 szerző: Search for flavor changing neutral currents in top quark decays in pp collisions at 7 TeV, Phys.Lett. B718 (2013) 1252-1272, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2217 szerző: Measurement of associated production of vector bosons and top quark-antiquark pairs at sqrt(s) = 7 TeV, Phys.Rev.Lett. 110 (2013) 172002, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Radics B, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2203 szerző: Energy calibration and resolution of the CMS electromagnetic calorimeter in pp collisions at √s = 7 TeV, JINST 8 (2013) P09009, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Hajdu C, Hidas P, Horváth D., Krajczár K, Siklér F, Veszprémi V, Vesztergombi G, Zsigmond AJ, Béni N, Czellár S., Molnár J, Pálinkás J, Szillási Z, Karancsi J, Raics P, Trócsányi ZL, Ujvári B, Veres I G, CMS Collaboration, 2210 szerző: Study of the Mass and Spin-Parity of the Higgs Boson Candidate Via Its Decays to Z Boson Pairs, Phys.Rev.Lett. 110 (2013) 081803, 2013
Chatrchyan S., Bencze G, Boldizsár L, Debreczeni G, Hajdu C, Horváth D., László A, Patay G, Siklér F, Tóth N, Vesztergombi G, Béni N, Christian G, Imrek J, Molnár J, Novák D, Pálinkás J, Székely G, Szillási Z, Tőkési K, Veszprémi V, Kapusi A, Marián G, Raics P, Szabó Z, Trócsányi ZL, Ujvári B, Zilizi G, Pásztor G, Veres G, CMS Collaboration, 2442 szerző,: Identification and Filtering of Uncharacteristic Noise in the CMS Hadron, J. Instrumentation 5, T03014, 2010., 2010

 

Events of the project

 
2013-12-04 13:59:58
Résztvevők változása
2012-07-11 14:24:51
Résztvevők változása
2011-12-22 10:18:51
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Nukleáris Anyagtudományi Osztály (MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet), Új kutatóhely: Nagyenergiás Fizikai Osztály (MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet).
2011-09-07 15:45:35
Résztvevők változása
2011-03-18 09:57:50
Résztvevők változása
2010-10-26 10:20:33
Résztvevők változása
Back »