New forms of multi-level governance in the European Union and Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81553
Type K
Principal investigator Kaiser, Tamás
Title in Hungarian A többszintű kormányzás új formái az Európai Unióban és Magyarországon
Title in English New forms of multi-level governance in the European Union and Hungary
Keywords in Hungarian többszintű kormányzás, területi kohézió, szubnacionális hálózatok, nemzetközi kapcsolatok
Keywords in English multi-level governance, territorial cohesion, subnational networks, international relations
Discipline
Political Science (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Involving society
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézete (King Sigismund University)
Participants Ágh, Attila
Hardi, Tamás
Hegedűs, Dániel
Koller, Boglárka
Schneider, Gábor
Szabó, Tamás
Vasali, Zoltán
Starting date 2010-02-01
Closing date 2014-05-31
Funding (in million HUF) 5.727
FTE (full time equivalent) 5.11
state closed project
Summary in Hungarian
Manapság a többszintű kormányzás (MLG) témakörében egy új kutatási terület jelentkezik, nevezetesen a „jó kormányzás” kérdése az Unióban, ami a jelen kutatási program fogalmi keretét alkotja. A jó, azaz eredményes és hatékony kormányzás nem a jogi szabályozás eszközrendszerével működik, hanem a partnerséget és a részvételt állítja a középpontba, s ezzel sikeresen összekapcsolja a „közösségi módszert” az egyre jobban terjedő „új kormányzási módszerekkel”. A kutatás újszerűsége, hogy egységes fogalmi keretben vizsgálja a többszintű kormányzás változatos formáit és azok szerepét a fejlesztéspolitikában. Ennek nagy jelentősége van az „Európai Tér” transznacionális és inter-regionális hálózatainak elemzésében, hiszen az Unióban előtérbe kerültek a funkcionális makro-régiók, mint új típusú területi egységek. A kutatás középpontjában elméletileg és empirikusan is az Európai Duna Stratégia áll, ami gazdasági és politikai szempontból egyaránt elsőrendű fontosságú Magyarország számára. Ez is egy funkcionális makro-régióról szól, ezért a kutatás szükségképpen kiterjed az Európai Területi Együttműködés és a gazdasági, szociális és területi kohézió aktuális kérdéseinek vizsgálatára is.
Summary
Nowadays a new research field has opened in the topic of the multilevel governance (MLG), namely the issue of “good governance” in the EU that gives the conceptual framework of the present research programme. The good, or effective and efficient governance does not work through the legal regulations, but it focuses on the partnership and participation, and in such a way it combines the “Community method” with the widely emerging “new modes of governance”. The novelty of this research is that it deals in a common conceptual framework with the large variety of forms in the multilevel governance and with their roles in development policy. It is of great importance in the analysis of the transnational and interregional networks of the “European Space”, since the functional macro-regions as new kinds of territorial units have come to the fore in the EU. The European Danube Strategy is in the centre of this research, both theoretically and empirically, and this Strategy is of big importance for Hungary. It is also about a functional macro-region and therefore the research necessarily embraces the timely questions of European Territorial Cooperation, and those of economic, social and territorial cooperation.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási program fő célkitűzése az volt, hogy feltárja az többszintű kormányzás különböző formáit, kiemelve azokat a fő társadalmi, gazdaági és környezeti kihívásokat, amelyeknek az EU új, makro-régiós stratégiái is meghatározó szerepet tulajdonítanak. Az új kormányzási módok reagálnak a differenciált integráció transznacionális szintű megjelenésére, valamint az identitások területi vonatkozásainak újrafogalmazására, ami egyben az identitás-építés lehetséges stratégiája is lehet. Fontos szerep jut az EU polgárok nemzeti és regionális kötődését erősítő a területi és társadalmi tőkék sajátosságainak, valamint az Európai Duna Stratégia fő elemeinek és ellentmondásainak, többek között az „integrált megközelítés” működésének, ami általánosságban a kohéziós politika, speciálisan pedig a makro-régiós stratégiák esetében erőteljesen megjeleníti a hatékonyság és a komplex kormányzás problémáinak természetét. A kutatócsoport tagjai számos jelentős konferencián vettek részt, ami jó alkalmat kínált mind az MLG új formáira és a területi együttműködésekre jellemző elméleti keretek és gyakorlati következtetések megvitatására, mind pedig a kutatás eredményeinek, valamint – a munkatervvel összhangban – az évente kiadott tanulmánykötetek bemutatására. A tudományos konferenciák és szakmai viták teljes mértékben igazolták a projekt alaptéziseit, egyúttal fontos impulzusokat adtak a többszintű kormányzás új formáinak vizsgálatára vállalkozó további kutatások számára.
Results in English
The main aim of the research programme was to explore the various forms of multi-level governance (MLG) while placing emphasis on the main socio-economic and environmental challenges addressed by the new EU macro-regional strategies. It incorporated the new modes of differentiated integration at the transnational level, the re-territorialisation of identities as a potential identity building strategy. Similarly, the nature of territorial and social capital as regional and national attachment of EU citizens came also to the fore highlighting the key points and dilemmas of the EU Strategy for the Danube Region (EUSDR), among others the operation of the “integrated approach” that strongly emphasises the problems of efficiency and complex governance of cohesion policy in general, and of macro-regional strategies in particular. The members of the research team attended many important conferences which offered a good occasion to discuss the theoretical framework and practical implications of the emerging new forms of MLG and territorial cooperation as well as to disseminate the results of the research and introduce the volumes published each year in accordance with the work plan of the project. The lessons drawn from these events and debates completely justified the basic assumptions of the research programme, giving further impetus where research on new forms of MLG should go in the future.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81553
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kaiser T: Regional development in the EU and The European Danube Strategy, pp. 40-64 in: Ágh A; Kaiser T; Koller B: Europeanization of the Danube Region: The Blue Ribbon Project, Blue Ribbon Research Centre, King Sigismund College, Budapest, 2010
Kaiser T: A magyar fejlesztéspolitikai intézményrendszer és a megújuló európai területpolitika: vonzások és választások, pp. 362-383. in: Az átmenet egyensúlya (szerk.: Ferwagner Péter Ákos és Kalmár Zoltán), Áron Kiadó, Budapest, 2010
Kaiser T: Modern Odyssey: building influences in Brussels, Acta Scientiarium Socialium, Universitas Kaposváriensis Tomus XXXI: 41-54., 2010
Kaiser T: Regionális képviseletek az EU döntéshozatali világában, Comitatus XX. évfolyam, május, 190. szám: 50-65, 2010
Kaiser T: Legitimáció és területpolitika: az integrált megközelítés perspektívái, pp.112-130 in: Európában a megye. Reform előtt? (szerk. Pálné Kovács Ilona), Baranya Megyei Önkormányzat, 2010
Ágh A: Danube Strategy as a challenge of globalized locality (glocality): The Europeanization of a Functional Macro-Region in the Danube Valley, pp. 13-40 in: Ágh A; Kaiser T; Koller B (eds.): Europeanization of the Danube Region: The Blue Ribbon Project, Blue Ribbon Research Centre, King Sigismund College, Budape, 2010
Ágh A: The Lisbon and Europe 2020 Strategies of the EU: The Birth Pangs of the European Governance, pp. 15-235 in: Ágh, Attila and András Vértes (eds) (2010) From the Lisbon Strategy to the Europe 2020 Strategy: Think European for the Global Action, Budapest: Together f, 2010
Ágh A: The Europe 2020 Strategy – A New Vision for the EU, pp. 32-66 in: Visnja Samardzija and Hrvoje Butkovic (eds), From the Lisbon Strategy to Europe 2020, 2010
Ágh A: „A területi szereplők útja a többszintű kormányzástól a ’glokalitásig’: Magyar reformkesergő és egy sóhaj a Duna Stratégiáért”, pp. 15-27 in: Kákai László (szerk.) 20 évesek az önkormányzatok: Születésnap vagy halotti tor?, Pécs: Publikon Kiadó, 2010
Ágh A: The Renewal of the EU Democracy: From multilevel governance to global governance, Journal of Comparative Politics, Vol. 3, No. 1, January : 4-20, 2010
Ágh A: Europeanization and Democratization in ECE: Towards Multi-Level and Multi-Actor Governance, The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, Vol. III, No. 1, Summer: 9-33, 2010
Ágh A: “Regionalisation as a driving force of EU widening: Recovering from the EU ‘carrot crisis’ in the ‘East”, Europe-Asia Studies, Vol. 62, Issue 8, October: 239-1266, 2010
Szabó T; Polgár T: The Danube Strategy and Innovation. Perspectives and priorities, pp. 145-173 in: Ágh A; Kaiser T;Koller B (eds): Europeanization of the Danube Region: The Blue Ribbon Project, Blue Ribbon Research Centre, King Sigismund College, Budape, 2010
Koller B: The imagined region. Prospects of the Danube identity, pp. 173-188 in: Ágh A; Kaiser T; Koller B (eds): Europeanization of the Danube Region: The Blue Ribbon Project, Blue Ribbon Research Centre, King Sigismund College, Budap, 2010
Koller B: The Danube: the reinvented symbol of Europe, Hungarian Europe Society, Working Papers, May, p. 15, 2010
Scneider G; Laukó P; Jürgen D: Towards a European Strategy for the Danube Area, pp. 64-92 in: Ágh A; Kaiser T; Koller B (eds): Europeanization of the Danube Region: The Blue Ribbon Project, Blue Ribbon Research Centre, King Sigismund College, Budapes, 2010
Scneider G; Laukó P; Dieringer J: Új térségi perspektívák Közép-Kelet Európában? Górcső alatt az Európai Duna Régió Stratégia, Hungarian Europe Society, Working Papers, July, p. 22, 2010
Koller B.: Trajectories of Identity Formation in the Post-Enlargement Era. The Hungarian Example., pp. 7-29 in: European Forum, Jagellonian University, KrakowJagiellońskie Forum Europejskie [Jagiellonian European Forum], No 20, 2011
Koller B.: The takeoff after Lisbon. The practical and theoretical implications of differentiated integration in the EU, pp. 11-31 in: Arató, K.; Enyedi, Zs.; Lux, Á. (eds): Structures and Futures of Europe. Ad Librum, Budapest, 2011
Koller B.: Differentiated integration after Lisbon, pp.129-148 in: Közpolitika, Európai Unió, Reformok. Demokrácia Kutatások Magyar Központja (DKMK). Kossuth Kiadó, 2011
Koller B.: Koller, B. „Place-based” identities? Considerations on the re-territorialized identities in Europe, pp. 75-91 in: Ágh, A; Kaiser, T.; Koller, B. (eds): The New Horizons of the Cohesion Policy in the European Union: The Challenge of the Danube Strategy. Blue Ribbon Resea, 2011
Kaiser T.: Kaiser, T. Macro-regions and territorial cohesion: a case of an integrated approach, pp. 55-75 in: Ágh, A; Kaiser, T.; Koller, B. (eds): The New Horizons of the Cohesion Policy in the European Union: The Challenge of the Danube Strategy. Blue Ribbon Resea, 2011
Kaiser T.: New players in territoriality: towards a new paradigm of cohesion policy?, pp. 67-80 in: Közpolitika, Európai Unió, Reformok. Demokrácia Kutatások Központja, Kossuth Kiadó, 2011
Kaiser T.: Kohéziós politika 2013 után: ismerős viták, innovatív megoldások?, Comitatus, 205: 17-30, 2011
Kaiser T.: Szépségverseny a színfalak mögött: lobbizás és érdekérvényesítés Brüsszelben, Comitatus 201:39-49, 2011
Ágh A.: Danube Strategy and Europe 2020 Strategy: The organic link between the bottom-up and the top-down EU projects, pp. 10-55 in: Ágh, A; Kaiser, T.; Koller, B. (eds): The New Horizons of the Cohesion Policy in the European Union: The Challenge of the Danube Strategy. Blue Ribbon Rese, 2011
Ágh, A; Kaiser, T.; Koller, B.: The New Horizons of the Cohesion Policy in the European Union: The Challenge of the Danube Strategy, Blue Ribbon Research Centre, King Sigismund College, Budapest, p. 229, 2011
Ágh Attila, Kaiser Tamás, Koller Boglárka (szerk.):: A differenciált integráció területi dimenziója: a többemeletes Európa kiépülése., Blue Ribbon Research Centre, King Sigismund College, Budapest, 2013
Ágh Attila: A többemeletes Európa perspektívája: perifériára szorulás vagy felzárkózás Kelet-Közép Európában., Ágh Attila, Kaiser Tamás, Koller Boglárka (szerk.): A differenciált integráció területi dimenziója: a többemeletes Európa kiépülése. Blue Ribbon Research Centre, King Sig, 2013
Koller Boglárka: Az európai integráció „régi-új” útja: a differenciált integráció, Ágh Attila, Kaiser Tamás, Koller Boglárka (szerk.): A differenciált integráció területi dimenziója: a többemeletes Európa kiépülése. Blue Ribbon Research Centre, King Sig, 2013
Kaiser Tamás: Az európai területi együttműködés differenciált formái: változó környezet, új kihívások, Ágh Attila, Kaiser Tamás, Koller Boglárka (szerk.): A differenciált integráció területi dimenziója: a többemeletes Európa kiépülése. Blue Ribbon Research Centre, King Sig, 2013
Vasali Zoltán: A differenciálódó Európa hatása az uniós környezetvédelmi politikára., Ágh Attila, Kaiser Tamás, Koller Boglárka (szerk.): A differenciált integráció területi dimenziója: a többemeletes Európa kiépülése. Blue Ribbon Research Centre, King Sig, 2013
Kaiser Tamás: Sokszínűség újratöltve: új és legújabb kormányzási módszerek., Comitatus, november-december, XXII. évfolyam, 212. szám, 2012
Tamás Kaiser: New forms of governance in the transnational cooperations, Danube-Area Cohesion. IV. EU International Scientific Conference. Subotica, 2013
Kaiser Tamás: Danube-Area Cohesion. IV. EU International Scientific Conference. Subotica, Garaczi Imre (szerk.): Érték és sors. Nemzetpolitika-kulturális örökség-identitás. Veszprémi Humén Tudományokért Alapítvány, 101-117, 2012
Koller Boglárka: Új perspektívák Lisszabon után, Polgári Szemle, 7. évf, 5-6. szám, február, 2012
Koller Boglárka: Klubtagságok az EU-ban. A differenciált integráció gyakorlati és elméleti vonatkozásai., Politikatudományi Szemle XXI/1. 32–57, 2012
Koller Boglárka: Duna-völgyi identitás. Az Európai Duna Régió Stratégia lehetőségei., Polgári Szemle, 8. évf. 1-2. szám, június, 2012
Koller Boglárka: The takeoff after Lisbon. The practical and theoretical implication of differentiated integration in the EU, World POlitical Science Review, Volume 8, Issue 1, March, 2012
Kaiser Tamás: A jó kormányzástól a jó államig: a területi intézményrendszer kistérségi reformja, Garaczi Imre (szerk.): Érték és sors. Nemzetpolitika-kulturális örökség-identitás. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 101-117, 2012
Attila Ágh, Tamás Kaiser, Boglárka Koller (eds.):: Ten years after. Multi-level governance and differentiated integration in the EU., Blue Ribbon Research Centre, King Sigismund Business School, Budapest, 2014
Kaiser Tamás: Territorial dimension and integrated approach in the post 2013 cohesion policy: Building flexible types of governance., In: Attila Ágh, Tamás Kaiser, Boglárka Koller (eds.): Ten years after. Multi-level governance and differentiated integration in the EU. Blue Ribbon Research Centre, King, 2014
Zsolt Pálmai: The European decade of Hungarian regions: The lessons learnt from cooperating EU-wide, In: Attila Ágh, Tamás Kaiser, Boglárka Koller (eds.): Ten years after. Multi-level governance and differentiated integration in the EU. Blue Ribbon Research Centre, King, 2014
Attila Ágh, Tamás Kaiser, Boglárka Koller: New Forms of Multilevel Governance in the European Union and Hungary. Conceptual framework and theoretical summary (2010-14), In: Attila Ágh, Tamás Kaiser, Boglárka Koller (eds.): Ten years after. Multi-level governance and differentiated integration in the EU. Blue Ribbon Research Centre, King, 2014
Attila Ágh: Ten Years of Catching-Up Story in the European Union: Differentiated integration and Multilevel Governance in ECE., In: Attila Ágh, Tamás Kaiser, Boglárka Koller (eds.): Ten years after. Multi-level governance and differentiated integration in the EU. Blue Ribbon Research Centre, King, 2014
Boglárka Koller: Unity in a „different way” or the new logic of EU integration: The special focus on thet post-enlargement period of ECE countries., In: Attila Ágh, Tamás Kaiser, Boglárka Koller (eds.): Ten years after. Multi-level governance and differentiated integration in the EU. Blue Ribbon Research Centre, King, 2014
Klaus Roth: The implementation of EU Funds in Southeast Europe., In: Attila Ágh, Tamás Kaiser, Boglárka Koller (eds.): Ten years after. Multi-level governance and differentiated integration in the EU. Blue Ribbon Research Centre, King, 2014
Attila Ágh: The European Renewal and the Functional Macro-regions: Challenges and Chances for the Danube Strategy in 2014-2020., In: Attila Ágh, Tamás Kaiser, Boglárka Koller (eds.): Ten years after. Multi-level governance and differentiated integration in the EU. Blue Ribbon Research Centre, King, 2014
Anna Molnár: Towards an EU Strategy for the Adriatic and Ionian Macro-region., In: Attila Ágh, Tamás Kaiser, Boglárka Koller (eds.): Ten years after. Multi-level governance and differentiated integration in the EU. Blue Ribbon Research Centre, King, 2014
Doris Orgonas: Old bridges, new paths and current dynamics: The Strategy for the Danube Region as a new impulse on the relations between Baden-Württemberg, Hungary and the Middle Danube Basin., In: Attila Ágh, Tamás Kaiser, Boglárka Koller (eds.): Ten years after. Multi-level governance and differentiated integration in the EU. Blue Ribbon Research Centre, King, 2014
Boglárka Koller: Macro-regions as a new territorial forms of differentiated integration in the European Union., Conference Volume. Andrássy University, 2014
Kaiser Tamás: A területi kormányzás hozzáadott értéke: funkcionális térségek, innovatív megoldások., In: Dr. Buday-Sántha Attila-Danka Sándor-Komlósi Éva (szerk.): Régiók fejlesztése I-II-III. Pécs, pp. 173-186, 2013
Tamás Kaiser: Differentiated forms of European Territorial Co-operation: A Case of the European Strategy for the Danube Region., In: Ilona Pálné Kovács, James Scott, Zoltán Gál (eds): Territorial Cohesion in Europe. For the 70th Anniversary of the Transdanubian Research Institute. Institute for Reg, 2013
Kaiser Tamás: Sokszínűség újratöltve: új és legújabb kormányzási módszerek II., Comitatus, XXIII. évfolyam, 213. szám, pp. 15-21., 2013
Kaiser T: A magyar területi középszint európaizálódása, pp. 31-43. in: Születésnap vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok (szerk. Kákai László), Pécs, 2010
Ágh A; Kaiser T; Koller B: Europeanization of the Danube Region: The Blue Ribbon Project, Blue Ribbon Research Centre, King Sigismund College, Budapest, p.260., 2010

 

Events of the project

 
2013-09-11 11:23:29
Résztvevők változása
Back »