Pálos gazdálkodás a középkorban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81726
típus PUB-K
Vezető kutató Fülöppné dr. Romhányi Beatrix
magyar cím Pálos gazdálkodás a középkorban
Angol cím Estate management of Pauline monasteries in the Middle Ages
magyar kulcsszavak egyháztörténet, gazdaságtörténet, középkor
angol kulcsszavak Church history, economic history, Middle Ages
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Gazdaságtörténet
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Gondolat Kiadói Kör Kft.
projekt kezdete 2010-02-01
projekt vége 2010-08-31
aktuális összeg (MFt) 0.920
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kötet a középkori Magyar Királyság területén egykor létezett pálos kolostorok fennmaradt oklevelei alapján elemzi a kolostori gazdálkodás formáit, sajátosságait, valamint változásait a XIII-XVI. század közötti időszakban. A forrásanyag nagysága (a fennmaradt mintegy 5000 pálos vonatkozású oklevél kb. 20 %-a) mellett a pálos rend gazdálkodásának elemzése az egységes rendi irányítás megléte, továbbá a rend magyarországi népszerűsége és elterjedtsége miatt is jó lehetőséget nyújt a későközépkora monasztikus gazdálkodás kutatására. A kutatás a középkori magyarországi gazdaságtörténetben eddig kevésbé kiaknázott lehetőségek révén új eredményeket hozott a kolostori birtokszerkezetet, a jövedelmek különféle formáit és a pénzgazdálkodás jelenlétét, szerepét illetően. A kötet az OTKA K 49866 sz. projekt keretében végzett kutatáson alapul. A munka egy része a szerző habilitációs disszertációja volt a Debreceni Egyetemen, melynek opponensei Kubinyi András és Solymosi László professzorok voltak.
angol összefoglaló
The volume deals with the monastic estate management (its forms, specialities and evolution) in the 13th -16th centuries on the basis of the preserved charters of the Pauline monasteries that once existed on the territory of medieval Hungary. The large number of sources (about 20 % of the almost 5000 charters connected with the Pauline Order), as well as the central management system of the Order and the great number of monasteries - due to the popularity of the Order - make it possible to investigate the late medieval monastic estate management in details. Due to the comprehensive approach the research produced new data concerning the monastic estate structure, the different forms of incomes and the role of money based economy. The volume is partly based on the results of the project K 49866, financed by OTKA. The part on late medieval economy was the habilitation work of the author at Debrecen University, the opponents were Professors András Kubinyi and László Solymosi.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázatban vállaltaknak megfelelően megjelent a kötet. A költségvetéstől eltérés nem történt, a kiadványban szerepel mind a jelen publikációs pályázat (PUB-K 81726), mind a kutatást támogató pályázat (K 49866) száma. A könyv megjelenést követően a kiadó és a szerző közös szervezésében könyvbemutató volt 2010. november 16-án a Kossuth Klubban, melyen Laszlovszky József, a Közép-Európai Egyetem Medievisztika Tanszékének docense ismertette a kötetet. A kötet címe: F. Romhányi Beatrix: A lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn. Pálos gazdálkodás a középkori Magyarországon. Budapest: Gondolat, 2010. 222 o.
kutatási eredmények (angolul)
According to the application the volume has been published. The planned costs of publication were not exceeded, the number of the present project (PUB-K 81726) as well as that of the joined research project (K 49866) appear in the imprint. The book launch of the volume took place on November 16th, 2010 in Kossuth Klub, presented by József Laszlovszky, associate professor at CEU Medieval Studies department. The title is: F. Romhányi Beatrix: A lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn. Pálos gazdálkodás a középkori Magyarországon. [The Spiritual Cannot be Sustained without the Temporal. Pauline Economy in Medieval Hungary]. Budapest: Gondolat, 2010. 222 o.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81726
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
F. Romhányi Beatrix: A lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn. Pálos gazdálkodás a középkori Magyarországon, Budapest: Gondolat, 2010
vissza »