A Pilis-hegység középkori régészeti emlékei  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81834
típus K
Vezető kutató Benko Elek
magyar cím A Pilis-hegység középkori régészeti emlékei
Angol cím Mediaeval Archaeological Relics of the Pilis-Mountains
magyar kulcsszavak ciszterciek, pálosok, udvarház, környezetrégészet
angol kulcsszavak cistercians, paulines, manor-house, environmental archaeology
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Régészet
zsűri Régészet
Kutatóhely Régészeti Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Miklós Zsuzsa
Orosz Krisztina
Sümegi Pál
projekt kezdete 2010-04-01
projekt vége 2015-03-31
aktuális összeg (MFt) 14.790
FTE (kutatóév egyenérték) 6.02
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Magyarország központi, a Pilis-hegységet is magába foglaló területén (lat. medium Regni) több királyi központ, további királyi udvarházak, illetve az ezek helyén alapított kolostorok találhatók. Mindezek igazgatási és egyházi súlyukon túlmenően az építésük és működésük kapcsán alkalmazott korszerű technikák, továbbá az itt talált kiemelkedő jelentőségű leletek, az egyes emlékek településtörténeti és környezetrégészeti tanulságai miatt is nagyon fontosak. Történeti, régészeti és művészettörténeti jelentőségüket három tervezett munkával szeretnénk bemutatni, 1) a pilisi ciszterci monostor és a 2) dömösi prépostság és környezete emlékei feldolgozásával, továbbá 3) egy összefoglaló munkával, amely a Pilis-hegység középkori emlékanyagát átfogóan értékeli. Ennek fontos szempontja az egyes emlékek környezetrégészeti, technika- és építészettörténeti elemzése, az Árpád-kori királyi udvarházak és a kolostorok konkrét összefüggésének feltárása, a kisleletek értékelése, a középkori kőbányák és utak azonosítása, továbbá a Pilis-hegységgel kapcsolatban a műkedvelő helytörténészek által felvetett téves nézetek tudományos bírálata.
angol összefoglaló
The central territory of Hungary, called in the Middle Ages medium Regni (The centre of the Kingdom) includes several royal residences and early manor-houses. These laters, as far back as the age of the Árpáds, were donated to different religious orders, which erected there cloisters and provostries. All these institutions, mostly in the Pilis-Mountains, among their historical and cultural significance are of great importance due to the adopted up-to-day technical methods. The historical, archaeological and artistic excellence of these monuments, partly investigated in the last decades, will be emphasized by elaboration of three large papers, 1) the archaeological monography of the lost cistercian abbey Pilis, 2) the working up of the vast archaeological remains of Dömös provostry, and 3) a general work summing up the mediaeval relics of the Pilis-area. All these works, among the classical evaluation of archaeological finds, take into consideration the methods of environmental archaeology and natural-scientific analysis, approaches of technical and art history, beyond that the papers critisize and rectificate the fully eronated theories of today’s historical dilettantism linked with the Pilis-area.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Magyarország központi, a Pilis-hegységet és környékét is magában foglaló területén (Árpád-kori eredetű terminussal: in medio Regni) a királyi rezidenciák és udvarházak, valamint az utóbbiak és birtokaik felhasználásával létesített, királyi alapítású kolostorok és más egyházi intézmények feltűnő sűrűsödése tapasztalható. Ezek igazgatási és egyházi súlyukon túlmenően az építésük és működésük kapcsán alkalmazott korszerű technikák miatt is nagyon fontosak, melyek hatása a térség városai és mezővárosai épített emlékein is lemérhető volt. Mindennek történeti, régészeti és művészettörténeti jelentőségét három nagyobb munkával támasztottuk alá, a pilisi ciszterci monostor és a dömösi prépostság régészeti emlékei és faragott kőanyaga feldolgozásával (kéziratok), továbbá egy összefoglaló munkával, amely a térség emlékeinek számunkra lehetséges legátfogóbb tárgyalását nyújtja (In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások „az ország közepén”. Szerk. Benkő Elek, Orosz Krisztina. Budapest, 2015.). A pályázat eredeti hármas célja a futamidő második felében két további irányban is bővült: egyrészt a Pilis-hegység pálos kolostorainak részletesebb régészeti és történeti vizsgálatával, másrészt a kolostorok halastavainak georégészeti kutatásával, amely a fúrásos mintavétellel feltárt üledékrétegek geokémiai, makrobotanikai és palinológiai elemzésével a pilisi erdők középkori környezettörténetének alapvetően új értékelését tette lehetővé.
kutatási eredmények (angolul)
The area of the Pilis Mountains was known in the Middle Ages in Latin as the medium regni, a term which originated in the Arpadian Age and which continued in use until the late Middle Ages. The new researches in the framework of the present project have tried to ensure that the problems of the area investigated are set out as fully as possible. Included is an examination of the Ottoman period, which brought the Middle Ages to a close and which resulted in the destruction or alteration of the material legacy in the region. The itinerant character of the Hungarian royal court in the Arpadian era (1001–1301) led to the construction of a number of different seats and residences. As well as these eminently significant complexes, the smaller manor houses on the king’s private estates also played an important role; they were visited by the monarch and his entourage, and, on occasion, by princes and queens consort, in connection with hospitality, hunting, and the administering of justice. These manor houses formed the basis on which many cloisters were founded later on (Pilis, Dömös, and a part of medieval Pauline cloisters, which were investigated in the course of the project too). In connection of the Pilis royal forest several results of enviromental archaeology were obtained.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81834
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Benkő Elek: Via regis – via gregis. Középkori utak a Pilisben., In: „Fél évszázad terepen“. Tanulmánykötet Torma István tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Szerk. Kővári Klára, Miklós Zsuzsa. Budapest 2011. 115—119., 2011
Benkő Elek: Gerevich László (1911—1997), In: Paloták, kolostorok, falvak. Gerevich László (1911—1997) középkori kutatásai. Palaces, Monasteries, Villages. Medieval Excavations of László Gerevich (1911—1997)., 2011
Benkő Elek: Gerevich László – az MTA Régészeti Intézetében eltöltött évek. László Gerevich and the Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences., In: Paloták, kolostorok, falvak. Gerevich László (1911—1997) középkori kutatásai. Palaces, Monasteries, Villages. Medieval Excavations of László Gerevich (1911—1997)., 2011
Benkő Elek: Középkori kolostori élet a pilisi és dömösi ásatások tükrében. Life at a Monastery as bespoken by the archaeological Excavations conducted in Pilis and in Dömös., In: Paloták, kolostorok, falvak. Gerevich László (1911—1997) középkori kutatásai. Palaces, Monasteries, Villages. Medieval Excavations of László Gerevich (1911—1997)., 2011
Benkő Elek: A dömösi prépostság régészeti kutatása. An archaeological Investigation: the Provostship of Dömös., In: Paloták, kolostorok, falvak. Gerevich László (1911—1997) középkori kutatásai. Palaces, Monasteries, Villages. Medieval Excavations of László Gerevich (1911—1997)., 2011
Benkő Elek: A pilisi ciszterci monostor kutatása Pilisszentkereszt határában. Archaeological Research on the Monastery of the Cistercian Order in the Pilis Mountains, In: Paloták, kolostorok, falvak. Gerevich László (1911—1997) középkori kutatásai. Palaces, Monasteries, Villages. Medieval Excavations of László Gerevich (1911—1997)., 2011
Benkő Elek, Orosz Krisztina (szerk): In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások „az ország közepén”. Archaeological, art historical, and historical researches’ in the middle of the kingdom”. 3-764., Budapest, 2015
Benkő Elek: Benkő Elek: In medio regni Hungariae. In: In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások „az ország közepén”. Archaeological, art historical, and historical researches’ in the middle of the kingdom”. Szerk. Benkő Elek, Orosz Krisztina. Budapest, 2015. 11—26., Budapest, 2015
Benkő Elek: Udvarházak és kolostorok a pilisi királyi erdőben. In: In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások „az ország közepén”. Archaeological, art historical, and historical researches’ in the middle of the kingdom”. Szerk. Benkő Elek, Orosz Krisztina. 725-753., Budapest, 2015
Benkő Elek: Reginam occidere. In: Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák Kornél (szerk.)Arcana tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére I-II. 495-512., Budapest-Debrecen, 2014
Benkő Elek: Pályakép és személyiség – Gerevich László hatása a középkori régészetre. Tanulmányok Budapest Múltjából 37. 223—230., Budapest, 2012
Benkő Elek: Gerevich László és az egyházi emlékek régészeti kutatása. Tanulmányok Budapest Múltjából 37. 231—237., Budapest, 2012

 

Projekt eseményei

 
2015-04-03 09:51:26
Résztvevők változása
vissza »