"Campus-lét" a Debreceni Egyetemen: Csoportok, csoporthatárok, csoportkultúrák  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81858
típus K
Vezető kutató Szabó Ildikó
magyar cím "Campus-lét" a Debreceni Egyetemen: Csoportok, csoporthatárok, csoportkultúrák
Angol cím Campus climate: Group culture, group identification
magyar kulcsszavak Campus-lét, csoportkultúra, kortársi/állampolgári/szakmai szocializáció, cselekvési minták, identitás, posztadoleszcencia
angol kulcsszavak campus climate, campus perception, group culture, cultural patterns, peer/civic/professional socialization, postadolescence
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)60 %
Ortelius tudományág: Társadalmi viselkedés
Neveléstudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Neveléstudomány
zsűri Társadalom
Kutatóhely BTK Szociológia és Szociálpolitika Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Bocsi Veronika
Fényes Zs. Hajnalka
Márton Sándor
Murányi István
Pusztai Gabriella
Sik Domonkos
projekt kezdete 2010-02-01
projekt vége 2013-01-31
aktuális összeg (MFt) 4.781
FTE (kutatóév egyenérték) 6.30
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat alapkutatás. Egyrészt azt vizsgáljuk, hogy a Debreceni Egyetemen az egyetemhez kapcsolódó tevékenységeken (részvétel az órákon, vizsgák, tanulás, kötelező olvasmányok, szakmai gyakorlat, szakdolgozat) kívül eső tevékenységek hogyan strukturálják a hallgatók csoportvilágát. Másrészt a kortárscsoportok értékvilágát és szocializációs szerepét vizsgáljuk. Ennek megfelelően kutatásunk két szakaszból áll: egy leíró szakaszból (a csoportok definiálása, kialakulásuk és működésük kritériumai, ideáltipikusnak tekinthető csoportok azonosítása), valamint egy, a csoportok értékteremtő működésének összefüggéseit feltáró szakaszból (a csoportokra jellemző értékek, normák és kompetenciák vizsgálata).
Az első szakaszban a kb. 20.000 fős BA, MA és PhD nappali szakos egyetemista alapsokaság lekérdezésére vállalkozunk az elektronikus tanulmányi rendszerhez (Neptun) kapcsolódó online kérdőívvel (kb. 30 %-os kitöltési eredményre számítunk). A válaszolók súlyozásával statisztikai elemzésre alkalmas adatbázist nyerünk, amely alkalmas a második szakaszban vizsgálandó ideáltipikus csoportok meghatározására is. A második szakasz kvalitatív módszerekre épül (résztvevő megfigyelések, félig strukturált interjúk, fókuszcsoportos interjúk, narratívák, diskurzusok és reprezentációk elemzése).
Kutatásunkat egyetemi oktatók, doktorjelöltek és szociológia szakos hallgatók együttműködésére terveztük. Saját, folyamatosan gondozott honlapot tervezünk, eredményeink bemutatására konferenciát szerveznénk, és az elkészült tanulmányokat folyamatosan publikálnánk.
angol összefoglaló
The project aims to describe and analyze the way how extracurricular activities at the campus organize the groups of university students.
In addition our research objective is to find out the relevance of group cultures and value systems in the process of peer socialization.

On the basis of the objectives the following problems are studied:

What are the criteria of group formation and functioning?
How does the constitution of values, norms and competencies contribute to civic and professional education?

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatásban 10 oktató és 21 hallgató vett részt. 2010-ben egy online adatfelvétel készült a Neptun rendszeren keresztül. Egy 4.193 fős és egy 2.384 fős mintával dolgoztunk (csak a kisebb mintát tudtuk nemek szerint súlyozni). A súlyozás alapja a karok és nemek szerinti megoszlás volt. 61 egyéni interjú, 25 résztvevő megfigyelés és 78 csoportos interjú is készült. 2010. december 3-i konferenciánkon (Campus-lét a Debreceni Egyetemen: csoportok és csoportkultúrák) 5 oktató és 5 hallgató tartott előadást; 2010-ben az MSZT konferenciáján 2 oktató és 5 hallgató; 2011-ben az MSZT konferenciáján 2 oktató és 7 hallgató. 2011-ben jelent meg első kötetünk (Ifjúsági élethelyzetek. Ifjúságszociológiai tanulmányok, Debreceni Egyetemi Kiadó.) A szerkesztők hallgatók voltak; az egyik fejezetet négy, a kutatás keretében készült tanulmány alkotta. A kötetet 2011 március 10-én mutattuk be. 2012-ben jelent meg második tanulmánykötetünk (Egyetemi élethelyzetek. Ifjúságszociológiai tanulmányok I-II. Debreceni Egyetemi Kiadó), ennek szerkesztői is hallgatók voltak. Ebben 6 oktató, 17 hallgató tanulmánya olvasható. 2012. május 39-én könyvbemutatóval egybekötött konferenciát rendeztünk. Ezen 7 oktató, 11 hallgató tartott előadást. A kutatás keretében 5 szakdolgozat készült és 4 doktori dolgozat készül. Tervezzük egy újabb tanulmánykötet megjelentetését. Honlapunkon (http://campuslet.unideb.hu/) minden információ, dolgozat, konferencia-előadás és publikáció megtalálható.
kutatási eredmények (angolul)
10 academics and 21 students contributed to the Life at the Campus research project. The research project enhanced academic socialization of its participants. 5 MA and 4 Ph.D. thesis relies on the data gained in the framework of the research project. An online survey was carried out in 2010 connected to the system Neptun of the University. The data collection provided us with two samples differing in size (4193 and 2387). The smaller samples were appropriately weighted in terms of gender and faculty. 61 semi-structured and narrative interviews, 25 participant observations and 78 group interviews have been carried out. 5 academics and 5 students gave presentations on our first conference in December, 2010. 2 academics and 5 students took part in the annual conference of Hungarian Sociological Association in 2010; and 2 academics and 7 students in 2011. Our first results were disseminated in a book edited by 3 students in 2011 (Ifjúsági élethelyzetek. Ifjúságszociológiai tanulmányok). The presentation of our book was held in March, 2011. Our second book edited by 5 students was published in 2012 (Egyetemi élethelyzetek. Ifjúságszociológiai tanulmányok I-II). It included 21 papers written by 6 academics and 17 students. This book was advertised on our second conference in May, 2012. During this event 7academics and 11 students presented our results. All information concerning our research activities are available at our homepage (http://campuslet.unideb.hu/).
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81858
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kovács Klára: The role and importance of sport in students’ lives at the University of Debrecen, The role and importance of sport in students’ lives at the University of Debrecen, 2012
Nagy Ágoston, Kovács Klára: A sportolás hatása a debreceni egyetemisták értékrendjére és jövőképére. Értékek és elvárások az egyetemi sporttal kapcsolatban, Magyar Pedagógia (megjelenés alatt), 2013
Fényes Hajnalka, Pusztai Gabriella: Volunteering among Higher Education Students, Focusing on the Micro-level Factors, Journal of Social Research and Policy 1. 73-96., 2012
Bocsi Veronika: The Relationship between Social Gender and the World of Values in Higher Education, Center for Educational Policy Studies Journal 4. 111-126., 2012
Bocsi Veronika, Tornyi Zsuzsa Zsófia: A vallás értékszociológiai vizsgálata egy regionális elemzés tükrében, In Földvári Mónika, Nagy Gábor Dániel (szerk.): A vallás a keresztény társadalom után. Szeged, Belvedere Meridionale. 173-198., 2012
Bocsi Veronika: Formális közösségek értékalapú vizsgálata hallgatói mintában, n Juhász Erika, Chrappán Magdolna (szerk.): Tanulás és művelődés. Debrecen, Debreceni Egyetem, Neveléstudományok Intézete. 53-60., 2012
Bocsi Veronika: A posztmodern idő nyomában? A hallgatói életmód sajátosságai egy kvalitatív kutatás tükrében, In Rákó Erzsébet (szerk.): Társadalomtudományi tanulmányok IV: Integráció-Inklúzió-Multikulturalitás. Debrecen, Debreceni Egyetemi Nyomda. 101-106., 2011
Bocsi Veronika: A modern szabadidő gender-szempontú vizsgálata hallgatói mintában, In Rákó Erzsébet (szerk): Társadalomtudományi tanulmányok V. Debrecen, Debreceni Egyetemi Nyomda. 17-25., 2012
Sőrés Anett: A (Nagy)Asszony varrva jó! Jellegzetes tetoválások a szélsőjobboldali csoportok körében, Kaleidoscope 2. 118-126., 2011
Nyüsti Szilvia, Ceglédi Tímea: A három versengő dimenzió, In Kozma Tamás, Ceglédi Tímea (szerk.): Régió és oktatás: A Partium esete. Régió és oktatás VII. Debrecen, CHERD-H. 93-101., 2010
Kovács Klára: Sportoló egyetemisták. A sport helye és szerepe a debreceni egyetemisták életében., Educatio 3. 423-431, 2011
Róna Dániel, Sőrés Anett: A kuruc.info nemzedék. Miért népszerű a Jobbik a fiatalok között?, In Szabó Andrea (szerk.): Racionálisan lázadó hallgatók 2012. Apátia – radikalizmus – posztmaterializmus a magyar főiskolások és egyetemisták körében I. Szeged, Belvedere, 2013
Szeder Dóra Valéria: Önkéntesség és fiatalok a Debreceni Egyetemen, szakdolgozat, 2012
Márkus Zsuzsanna: Szakkollégiumok a Debreceni Egyetemen, szakdolgozat, 2012
Sőrés Anett: A szélsőjobboldal reprezentációja a Debreceni egyetemisták körében, szakdolgozat, 2011
Oláh Kornélia: Külföldi orvos- és fogorvostan hallgatók a Debreceni Egyetemen, szakdolgozat, DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, 2012
Bocsi Veronika: Az idő a campusokon, Szeged, Belvedere Meridionale (megjelenés alatt), 2013
Bocsi Veronika: The students’ freetime from the aspect of organizational sociology, K. Budzowski, É. Kovácsné Bakosi, M. ed.) (2013): Poland, Hungary, The World 2. Acta Academiae Modrevianae Andrzej Frycz Modrzewski University, Krakkow (megjelenés alatt), 2013
Bocsi Veronika: Hallgatói értékvilágok és kari struktúrák, Educatio 3. 480-488, 2012
Kovács Klára: A sportoló közösséghez tartozás mint társadalmi védőfaktor, Educatio 2. (megjelenés alatt), 2013
Fényes Hajnalka, Kiss Gabriella: 2011 - az Önkéntesség Európai Éve. Az önkéntesség társadalmi jelensége és jelentősége I. rész, Debreceni Szemle, 2011
Fényes Hajnalka, Kiss Gabriella: 2011 - Az Önkéntesség Európai Éve. Az önkéntesség társadalmi jelensége és jelentősége II. rész, Debreceni Szemle, 2011
Fényes Hajnalka, Kiss Gabriella: Az önkéntesség szociológiája, Kultúra és Közösség, 2011
Kovács Klára: Szabadidő és sport a Debreceni Egyetemen, Iskolakultúra, 2011
Dojcsák Ádám, Sőrés Anett: A politika reprezentációja a Campuson innen és túl, Ifjúsági élethelyzetek. Ifjúságszociológiai tanulmányok, 2011
Bocsi Veronika: A szabadidő a campusokon, Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája, 2011
Bordás Andrea, Ceglédi Tímea, Márkus Zsuzsanna: A tanulás közösségformáló ereje vagy a közösség tanulási potenciáljai? A tanuló közösség jellemzői a debreceni szakkollégiumokban, Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája, 2011
Buzinkay Nóra: Debreceni egyetemisták a fesztiválokon, Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája, 2011
Fényes Hajnalka: Az önkéntesség és az arra ható okok a felsőoktatásban tanuló fiatalok körében, Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája, 2011
Kovács Klára: Szabadidő és sport a debreceni egyetemisták életében, Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája, 2011
Lipcsei László: Önkéntesség a Debreceni Egyetem hallgatói táborában, Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája, 2011
Nyüsti Szilvia: Állampolgárság a felsőoktatásban, Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája, 2011
Sőrés Anett: Szélsőjobboldali hallgatói csoportok szerveződése és értékvilága, Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája, 2011
Zékány Erzsébet, Harmati Edina: A kollégium mint csoportképző tényező, Ifjúsági élethelyzetek. Ifjúságszociológiai tanulmányok, 2011
Pusztai Gabriella, Bacskai Katalin, Kardos Katalin: Vallásos közösségekhez tartozó hallgatók, In Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek ifjúságszociológiai tanulmányok I. kötet.121-146, 2012
Pataki Gyöngyvér: Magány és társas élet a Debreceni Egyetem kollégiumaiban, In Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek ifjúságszociológiai tanulmányok I. kötet.37-56, 2012
Dusa Ágnes Réka: Külföldi hallgatók a Debreceni Egyetemen, In Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek. ifjúságszociológiai tanulmányok I. kötet 57-90, 2012
Harmati Edina: „A legnagyobb emberi próba és szerep”, In Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek. ifjúságszociológiai tanulmányok I. kötet 91-118, 2012
Szabó Ildikó: Az egyetem mint szocializációs színtér, In Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek ifjúságszociológiai tanulmányok I. kötet13-36, 2012
Marián Béla: A debreceni egyetemisták értékvilága az empirikus adatok tükrében, In Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek ifjúságszociológiai tanulmányok I. kötet 147-166, 2012
Jancsák Csaba: A Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak értékpreferenciái, In Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek ifjúságszociológiai tanulmányok I. kötet167-188, 2012
Sőrés Anett: A szélsőjobboldali egyetemisták mint virtuális csoport., In Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek ifjúságszociológiai tanulmányok I. kötet 191-218, 2012
Nyüsti Szilvia: Az egyetem megHÖKkentő állampolgársága., In Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek ifjúságszociológiai tanulmányok I. kötet 219-246, 2012
Varga Szabolcs: A debreceni egyetemisták és a szélsőjobb. A Campus-lét kutatás online adatbázisának kvantitatív elemzése, In Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek ifjúságszociológiai tanulmányok I. kötet 247-265, 2012
Bordás Andrea, Ceglédi Tímea: A debreceni szakkollégiumok mint a tudásmegosztó és a tudásteremtő tanulóközösségek színterei, In Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek ifjúságszociológiai tanulmányok II. kötet 9-52, 2012
Márkus Zsuzsanna: Szakkollégiumok a Debreceni Egyetemen, In Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek ifjúságszociológiai tanulmányok II. kötet 53-72, 2012
Sőrés Anett: Szakmai érdeklődés és elkötelezettség szerint szerveződő csoportok a Debreceni Egyetemen, In Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek ifjúságszociológiai tanulmányok II. kötet 73-98, 2012
Fényes Hajnalka, Lipcsei László, Szeder Dóra Valéria: Önkéntesség a Debreceni Egyetem hallgatói táborában, In Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek ifjúságszociológiai tanulmányok II. kötet 99-118, 2012
Madarász Tibor: McDonald’s egyetem. Az egyetemista lét mint a tömegkultúra hordozója., In Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek ifjúságszociológiai tanulmányok II. kötet 121-144, 2012
Kovács Klára: Egyetemisták és káros szenvedélyek. Rizikó- és védőfaktorok a debreceni egyetemisták egészségmagatartásában, In Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek ifjúságszociológiai tanulmányok II. kötet 145-164, 2012
Bognár Adrienn: A társadalmi tőke egyes mutatóinak vizsgálata a pécsi és a debreceni egyetemisták körében, In Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek ifjúságszociológiai tanulmányok II. kötet 165-178, 2012
Murányi István, Márton Sándor: Debreceni egyetemisták szabadidő-profiljai az empirikus adatok tükrében, In Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek ifjúságszociológiai tanulmányok II. kötet 181-194, 2012
Bocsi Veronika: Harmónia vagy disszonancia? A modern szabadidő vizsgálata a campusok világában, In Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek ifjúságszociológiai tanulmányok II. kötet 195-208, 2012
Buzinkay Nóra: Fesztiválozó egyetemisták, In Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek ifjúságszociológiai tanulmányok II. kötet 233-253, 2012
Kovács Klára: Sport és szabadidő a debreceni egyetemisták életében, In Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek ifjúságszociológiai tanulmányok II. kötet 209-232, 2012
Fényes Hajnalka, Pusztai Gabriella: Volunteering among Higher Education Students, Focusing on the Micro-level Factors, Journal of Social Research and Policy 2012. 1 pp. 73-96., 2012
vissza »