The Mongolian Sitātapatrādhāraṇīs: a philological and religio-cultural study  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81908
Type K
Principal investigator Porció, Tibor
Title in Hungarian A mongol Sitātapatrādhāraṇī szövegek: filológiai és vallási-kulturális tanulmány
Title in English The Mongolian Sitātapatrādhāraṇīs: a philological and religio-cultural study
Keywords in Hungarian buddhizmus, mongolisztika, tibetisztika, buddhista szövegek
Keywords in English Buddhism, Mongolian and Tibetan Studies, Buddhist texts
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Oriental studies
Panel Culture
Department or equivalent Department for the Study of Religions (University of Szeged)
Participants Sárközi, Alice
Starting date 2010-09-01
Closing date 2013-08-31
Funding (in million HUF) 3.979
FTE (full time equivalent) 2.40
state closed project
Summary in Hungarian
A pályázott kutatás célja a mongol Sitātapatrā–szövegek főbb változatainak kritikai és szinoptikus kiadása, amely magába foglalná a négy Kandzsúr-szöveget, a budapesti és koppenhágai kéziratokat, valamint a pekingi fadúcos nyomtatott változatot. A kiadás egy jegyzetekkel ellátott angol nyelvű fordítást is tartalmazna, amelyhez felhasználnánk a szövegek más nyelveken (elsősorban a tibeti és az ujgur) fennmaradt változatait.
A kutatás várható tudományos jelentősége többszörösen indokolható:
1) Eltekintve néhány rövidebb ismertetőtől ill. bevezető tanulmánytól, a mai napig hiányzik a szövegek teljes körű filológiai vizsgálata csakúgy, mint a tibeti párhuzamos változatokkal történő összevetésük.
2) A különböző nyelveken fennmaradt szövegek tudományos igényű kiadása részben megtörtént (ujgur), részben folyamatban van (szanszkrit, tibeti, kínai). A mongol szövegek hasonló kiadása nélkül ez a sor nem tekinthető teljesnek.
3) A filológiai munka eredményeként nemcsak a fordítási eljárást és technikát fogjuk világosabban látni, hanem pontosabb képet is kapunk a különféle fordítások és szövegváltozatok egymáshoz való viszonyáról, így a szöveghagyományozásról is.
4) A tanulmány részét képezné az istennővel kapcsolatos rituálék mongóliai megfigyelése és dokumentálása (filmes rögzítése is).
5) A kutatás elvégzése minden bizonnyal bővíteni fogja a belső-ázsiai buddhizmus történetéről ill. kultúrájáról való eddigi ismereteinket.
6) A munka magába foglalna egy mongol-tibeti kétnyelvű szójegyzéket, amelynek fontossága és hasznossága nem igényel különösebb indoklást.
7) A tervezett szövegkiadás egy fontos tudományos hozzájárulás lenne az apotropaikus buddhista irodalom és a kapcsolódó rítusok kutatásához.
Summary
The proposed project aims at critically and synoptically editing the main Mongolian Sitātapatrā–texts, i.e. containing the four Kanjur versions, the Budapest manuscript, the Copenhagen manuscript as well as the Peking xylograph. The work would include an annotated English translation. To this end the available texts in other languages (the Tibetans and the Uygur in particular) will also be consulted.
The reasons for the necessity of editing these Mongolian versions are manifold:
1) Apart from the few scholarly contributions to the study of Mongolian Sitātapatrā–texts, neither a throughout philological elaboration of them nor a comparison with their Tibetan counterparts have been carried out to date.
2) The scholarly edition-series of these very important Buddhist texts in various languages cannot be complete without the inclusion of the Mongolian versions.
3) This might not only shed a clearer light on the technique and method of translation but would also help us in gaining a clearer view into the correlation of the different translations and thereby into the transmission history of the text.
4) It is a part of our study to observe and document (also filming) ceremonies in Mongolia in connection with the goddess Sitātapatrā.
5) In this way it is expected to widen our knowledge in the history and culture of Central Asian Buddhism.
6) The planned work might allow us to compile a bilingual (Mongolian and Tibetan) vocabulary of the corpus included, of course, in the edition. The significance of this does not call for further explanation.
7) The proposed edition may also well contribute to our knowledge in the genre of apotropaic Buddhist literature and the related rites.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás során elkészült a Sitātapatrādhāraṇī pekingi Kanjur kiadásban szereplő hat szövegének átírása és szinoptikus összeállítása, valamint az Ayusi féle fordítás átírása és a fenti szövegekkel való összevetése. 2011-ven a Tajvanon megrendezésre került International Assioiation of Buddhist Studies c. konferencián közös előadást tartottunk kutatásunk addigi eredményéről "An Analysis of the Mongolian Buddhist Terminology as Observed in the Mongolian Translations of Sitātapatrādhāraṇī" címmel. 2012-ben Mongóliában végeztünk kutatásokat az istenséghez szóló rituálék felgyűjtésére, ezeket a kolostorokban rögzítettük mind írásos formában, mind filmen. Idős lámákkal interjúkat készítettünk a szokás elterjedését és mai gyakorlatát feltárandó. A szövegek elemzése és más forrásokkal való összevetése során megállapítottuk a hagyományozódás útját. Bemutattuk, hogy a Sitatapatra istenség kultuszát már a Mongol korban (XIII. század) az udvar elrendelte és bevezették az éves rendszeres rituálét. Elkészült egy tanulmány az Acta Orientalia számára, amely a következő számban megjelenik: Traces of Uygur in the Mongolian Sitatapatradharani. Elkészült a könyvkiadáshoz a szövegek átírása, fordítása, a jegyzetapparátus 90 %-ban kész.
Results in English
Seven texts of the Sitātapatrādhāraṇī were transcribed (Peking Kanjur plus Ayushi version). A joint paper was read at the Conference of the International Association of Buddhist Studies in Taiwan.: An Analysis of the Mongolian Buddhist Terminology as Observed in the Mongolian Translations of Sitātapatrādhāraṇī. In 2012 we made research in Mongolia to collect rituals dedicated to the goddess Sitātapatrā and recorded them in writing as well as on film in the monasteries. The analysis of the texts revealed the way of transmission. We pointed out that the ritual of Sitātapatrā was ordered by the Mongolian Court in the 13th century and was carried out in every year. A study has been prepared for the journal: Acta Orientalia: Traces of Uygur Influence on the Mongolian Translations of Sitātapatrādhāraṇī. For the publication of a book the transcriptions and the translations of the text have been completed and the notes are ready in 90 %.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81908
Decision
Yes

 

List of publications

 
Porció T; Sárközi A.: Traces of Uygur Influence on the Mongolian Translations of Sitātapatrādhāraṇī, Acta Orientalia Hungaricae (közlésre elfogadva), 2013
Back »