Dog vocalization – investigation of the structure, function and genetic background of an unusually variable communicative system  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
82020
Type K
Principal investigator Pongrácz, Péter
Title in Hungarian A kutya vokalizációja - egy szokatlanul változatos kommunikációs rendszer vizsgálata strukturális, funkcionális és genetikai szempontból
Title in English Dog vocalization – investigation of the structure, function and genetic background of an unusually variable communicative system
Keywords in Hungarian akusztikus kommunikáció. kutya, funkció, struktúra, genetika
Keywords in English acoustic communication, dog, function, structure, genetic background
Discipline
Behavioural neuroscience (e.g. sleep, consciousness, handedness) (Council of Medical and Biological Sciences)60 %
Ortelius classification: Animal ethology
Cognition (e.g. learning, memory, emotions, speech) (Council of Medical and Biological Sciences)30 %
Molecular and cellular neuroscience (Council of Medical and Biological Sciences)10 %
Ortelius classification: Neurobiology
Panel Neurosciences
Department or equivalent Department of Ethology (Eötvös Loránd University)
Participants Czinege, Nikolett
Dóka, Antal
Marx, András
Miklósi, Ádám
Péter, András
Starting date 2010-02-01
Closing date 2015-01-31
Funding (in million HUF) 14.097
FTE (full time equivalent) 3.38
state closed project
Summary in Hungarian
Korábbi, az OTKA által támogatott kutatásaink során a világon elsőként mutattuk ki, hogy a kutyaugatás gazdag információforrást jelent az ember számára, és ezen az interspecifikus kommunikációs modellen kifejlesztettünk egy kontextus, illetve egyed-specifikus, számítógépes tanulási mechanizmuson alapuló elemzőszoftvert.
Jelen pályázat során nemcsak az ugatás, hanem egy másik, ősibb vokalizációs forma, a morgás segítségével azt vizsgáljuk, hogy:
a. van-e, és milyen mértékű a referencialitás (külső kontextustól függés) a kutyák vokalizációjában, ember, illetve más kutyák viszonylatában? A morgásokkal visszajátszásos vizsgálatokat végzünk ember, illetve kutya alanyokkal, az ugatásokkal pedig a terepen, otthonukban élő kutyákon vizsgáljuk a kiváltott hatást.
b. milyen öröklött és epigenetikus tényezők befolyásolják az ugatást?
- milyen fokú konzisztencia figyelhető meg kontextusokon belül, illetve egyedi szinten
- találunk-e a rokonság fokával korreláló vonásokat a kutyák vokalizációjában
- találunk-e fajták közötti különbségeket az ugatásoknál és a közben mutatott, kontextusfüggő viselkedésben?
Az utóbbi pontnál DNS mintavételt is tervezünk, hogy megfelelő fenotípus találása esetén, a Helsinki Egyetem kutatócsoportjával együttműködve a kutyák vokalizácós/affektív magatartásának genetikai alapjait is feltárhassuk.
A hangelemzés akusztikus, etológiai és genetikai megközelítésének gyakorlati alkalmazását kipróbáljuk olyan predikciókon, melyekkel egy agreesziós kontextusban (őrző-védő kiképzés) a kutya tényleges támadókészségét, agresszivitását jósoljuk meg. Ezzel egyrészt a szolgálati kutya képzéshez, másrészt a kutya-agressziós problémák orvoslásához, megértéséhez kívánunk segítséget nyújtani.
Summary
Funded by our previous OTKA grant we were the first who found that humans understand contextual and motivational information from dog barking. We developed a self teaching sound analyzing software, that successfully recognized the context and individual specific characteristics of dog barks.
In our new project we widen our scope to a more ancient vocalization form, the growl, and together with the barks, we investigate:
a. Is there referentiality, and in which extent in dog vocalizations towards other dogs and humans? We will conduct playback experiments with human and dog subjects on growls. With the barks, we will conduct field experiments, testing dogs living at home, with the playbacks.
b. What kind of inherited and epigenetic factors affect dog barking?
- What is the level of consistency of dog barks across time and context?
- Do the acoustic parameters of dog barks correlate with the degree of genetic relatedness of dogs?
- Are there breed-specific differences in the acoustic quality and vocalizing behaviour of dogs?
In this latter point we plan a cooperation with the University of Helsinki, Finland. We collect DNA samples from those dogs, whose barking we recorded. In the case of finding suitable phenotypes, there is a chance to find the genetic background for the affective / vocal behaviour of dogs.
We test our ethological, acoustic and genetic methods with predictions on aggressive tendencies of police dogs during service dog (Schutzhund) training. We will try to predict the level and quality of aggression of the dogs, based on their vocalization. This work will equally serve the service dog training's effectivity, as well as to avoid possible hazardous situations with aggressive dogs.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Projektünkben több témakörben is világelsőnek számító eredményeket publikáltunk. A kutyaugatás információtartalmát emberek és kutyák esetében is teszteltük. (1) Kiderítettük, hogy az ember esetében a kutyaugatásban kódolt érzelmeket és a kontextusra vonatkozó információt 6-10 éves gyermekek, valamint látássérült felnőttek is hatékonyan felismerik. Ez arra utal, hogy az ember számára a kutya hangok felismerése kevésbé függ a tanulástól, hanem inkább öröklött, univerzális alapokon nyugszik. (2) Számítógépes tanuló algoritmussal kiderítettük, hogy a kutyaugatás információt hordoz a hangot kiadó egyed ivaráról és életkoráról is. (3) Terepen folytatott kísérletben kiderítettük, hogy a kutyák felfogják és a helyzetnek megfelelően reagálnak más kutyák ugatására, különbséget téve adott egyedek és az ugatás kontextusa alapján is. Ez azt jelenti, hogy az ugatás evolúciója egyrészt elvezetett az ember által is sokféle helyzetben érthető hangtípushoz, másrészt az ugatás megőrizte a fajon belüli kommunikációs státuszát is. (4) Morgások vizsgálatával kiderítettük, hogy más kutya számára a morgás pontosan az adott helyzetre vonatkozó, ún. funkcionálisan referenciális információt is hordoz. (5) A morgások esetében vizsgáltuk a hangot adó kutya méretére vonatkozó információt is. Kiderítettük, hogy a morgást halló kutya számára az agresszív morgás pontosan elárulja a hangot adó kutya méretét. Ezzel szemben játékos kontextusból eredő morgás egy, a valódinál nagyobb termetű kutyára utal.
Results in English
The project yielded several results with high novelty factor about the information content of different types of dog vocalizations. (1) We showed experimental evidence that young infants as well as sightless adults can successfully recognize emotional and contextual information encoded in dog barks. It was proven therefore that learning has less importance in the understanding of dog barking than the universal recognition of basic acoustic features. (2) With a computerized learning algorithm, we proved that dog barks carry information about the sex and age of the signaller animal. (3) In a field experiment we discovered that dogs react adequately to the contextual and identity aspect of dog barks. This proved that dog barks are not only informative for humans, but retained their original function as well in conspecific interactions. (4) By investigating dog growls, we discovered that this vocalization type conveys functional referential information for other dogs. (5) With cross-modal matching technique, we found that the indexical (body-size related) information encoded in agonistic growls matches exactly to the original body size of the signaller. However, playful growls show a larger-than-lifesize signaller for another dogs.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=82020
Decision
Yes

 

List of publications

 
Pongrácz P, Molnár Cs, Miklósi Á: Barking in family dogs – an ethological approach., VET J 183: 141-147, 2010
Molnár, Cs., Pongrácz, P., Miklósi, Á.: Seeing with ears: Sightless humans' perception of dog bark provides a test for structural rules in vocal communication., The Quarterly Journal of Experimental Psychology 63, 1004-1013., 2010
Pongracz P, Molnar C, Doka A, Miklosi A: Do children understand man's best friend? Classification of dog barks by pre-adolescents and adults, APPL ANIM BEHAV SCI 135: (1-2) 95-102, 2011
Faragó, T., Pongrácz, P., Range, F., Virányi, Zs. & Miklósi, Á.: ’The bone is mine’ – affective and referential aspects of dog growls., Animal Behaviour, 79, 917-925., 2010
Faragó, T., Pongrácz, P., Miklósi, Á., Huber, L., Virányi, Zs. & Friederike, R.: Dogs’ expectation about the signalers’ body size by virtue of their growls., PLOS ONE, 5, e15175., 2010
Pongrácz, P., Hegedüs, D., Gácsi, M., Péter, A. & Miklósi, Á.: Talented dogs do not need a clicker to follow human pointing., 2nd Canine Science Forum, Vienna, 2010
Pongrácz, P., Molnár, Cs., Dóka, A. & Miklósi, Á.: Do children understand man’s best friend? Classification of dog barks by pre-adolescents and adults., Applied Animal Behaviour Science, 135, 95-102, 2011
Bálint, A., Faragó, T., Pongrácz, P. & Miklósi, Á.: "Can you guess, how big I am?" - Honesty about size in dogs' "play growls"., ISAE East and West Central Europe Regional Meeting; 2011 Kostelec nad Černými Lesy, Czech Republic, June 1.-4., 2011
Faragó, T., Takács, N., Miklósi, Á. & Pongrácz, P.: ‘Are you growling to me?’ – Assessment of inner state and context recognition from dog growls by human listeners, 3rd Canine Science Forum, July 24-28, Barcelona, Spain, 2012
Faragó, T.: Eighteen years of dog ethology - The Family Dog Project and the case of barks and growls, Human-Animal Interactions: Modern Zoo Management, Animal Welfare and Behavioral Enrichment 2012 november 20. Cluj-Napoca, Romania, 2012
Bálint, A., Faragó, T., Miklósi, Á. & Pongrácz, P.: “Beware, I am big and non-dangerous” – Dogs communicate themselves bigger than real size in their play-growls, 3rd Canine Science Forum, July 24-28, Barcelona, Spain, 2012
Pongrácz, P., Faragó, T., Bálint, A.: Sokatmondó kutyák - a morgásokban rejlő információ megfejtése, Magyar Etológiai Társaság XIV. kongresszusa, nov. 29. - dec. 1., Cluj-Napoca, Romania, 2012
Pongrácz, P., Bánhegyi, P. & Miklósi, Á.: When rank counts—dominant dogs learn better from a human demonstrator in a two-action test., Behaviour, 2012
Pongrácz, P., Benedek, V., Enz, S. & Miklósi, Á.: The owners' assesment of "everyday dog memory": A questionnaire study, Interaction Studies, 2012
Bálint A, Faragó T, Dóka A, Miklósi Á, Pongrácz P: ‘Beware, I am big and non-dangerous!’ – Playfully growling dogs are perceived larger than their actual size by their canine audience, APPL ANIM BEHAV SCI 148: 128-137, 2013
Marx, A., Faragó, T.: A nemlineáris események szerepe a vokális kommunikációban, A Magyar Etológus Társaság XVI. konferenciája, Tihany, november 28-30. (poszter), 2014
Faragó, T., Bálint, A., Pongrácz, P.: Nagy vagyok és agresszív! – A fenyegetés mértékétől függő változások a kutyák agresszív morgásaiban., A Magyar Etológus Társaság XVI. konferenciája, Tihany, november 28-30. (előadás), 2014
Pongrácz Péter, Szabó Éva, Kis Anna, Péter András, Miklósi Ádám: More than noise?—Field investigations of intraspecificacoustic communication in dogs (Canis familiaris), APPL ANIM BEHAV SCI 159: 62-68, 2014
Larrañaga Ana, Bielza Concha, Pongrácz Péter, Faragó Tamás, Bálint Anna, Larrañaga Pedro: Comparing supervised learning methods for classifying sex, age, context and individual Mudi dogs from barking, ANIM COGN &: &, 2014

 

Events of the project

 
2014-08-05 12:50:06
Résztvevők változása
2013-03-06 15:15:52
Résztvevők változása
Back »