The life-long development and pathology of implicit skill learning  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
82068
Type K
Principal investigator Németh, Dezső
Title in Hungarian Az implicit tanulás egész életen át tartó fejlődése és patológiái
Title in English The life-long development and pathology of implicit skill learning
Keywords in Hungarian implicit tanulás, fejlődés, Enyhe Kognitív Zavar, Alzheimer-kór
Keywords in English implicit learning, life-long development, Mild Cognitive Impairment, Alzheimer's disease
Discipline
Psychology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Experimental psychology
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute of Psychology (Eötvös Loránd University)
Participants Janacsek, Karolina
Starting date 2010-02-01
Closing date 2014-02-28
Funding (in million HUF) 2.190
FTE (full time equivalent) 1.55
state closed project
Summary in Hungarian
A basalis ganglionoknak és a kisagynak jelentős szerepük van a kognitív működésben, de ennek pontos funkcionális feltérképezése és pontosítása még nem történt meg. A kutatássorozat célja, hogy a kísérleti pszichológia és a kognitív neuropszichológia módszereinek segítségével megismerjük a kéreg alatti területek és a kisagy differenciált szerepét. A kutatási fókusza az implicit készségtanuláson és szekvencia tanuláson van, mely nemcsak a motoros készségekben van jelen, hanem olyan kognitív készségekben is, mint a nyelvi és emlékezeti működés. A kutatássorozat a következő kérdéseket válaszolja meg: hogyan sajátítunk el készségeket; milyen mechanizmusok állnak a háttérben; milyenek ennek az alapvető tanulási mechanizmusnak a jellemzői a különböző életkorokban (6-75 éves korig); a különböző patológiákban (Enyhe Kognitív Károsodás, Alzheimer-kór) hogyan és melyik aspektusa károsodik az implicit készségtanulásnak és konszolidációjának. A pályázati projekt hasznosítható eredményei: 1) a készségtanulás mechanizmusának jobb megértése 2) fejlődési mechanizmusainak megértése 3) életkori sztenderdek 4) kézzelfogható eszközöket adhat ezen készségek fejlesztéséhez, 5) a klinikumban is használható teszt battéria létrehozása.
Summary
The basal ganglia and cerebellum have important roles in cognitive functions, but their precise and detailed purposes have not yet been mapped. The goal of this comprehensive research is to learn about and distinguish the roles of the sub-cortical structures and the cerebellum using methods from experimental psychology and cognitive neuropsychology.
The study will focus on implicit sequence learning, which is present in motor skills and in cognitive skills like language and memory processes. The series of investigations will attempt to answer the following questions: how do we acquire skills at different ages and what are the background mechanisms to such skill learning; how and what aspect of implicit learning and its consolidation are impaired in various pathologies (Mild Cognitive Impairment, Alzheimer’s disease)? Beyond the theoretical implications of basic research this project will provide an understanding of the mechanisms of skill learning and will suggest hands-on tools to teach and improve these skills. It will also have recommendations for therapies for sub-cortical and cerebellum pathologies. The study will contribute to the clinical field by creating a test battery that could be used to diagnose diseases/impairment related to the basal ganglia and the cerebellum.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az implicit tanulás olyan alapvető nem-tudatos tanulási forma, ami nemcsak a motoros készségeket (biciklizés, teniszezés), hanem a kognitív és szociális készségeket is meghatározza. E készségek elsajátítása nem csak a gyakorlás közben, „online” zajlik, hanem a gyakorlások közötti, „offline” periódusokban is. Ennek a tanulási formának a széles életkori spektrumon történő vizsgálata ugyanazon módszerrel eddig hiányzott a szakirodalomban. Kutatásunkban 4-85 éves korig térképeztük fel a probabilisztikus implicit tanulást. Eredményeink azt mutatják, hogy 12 éves korig a legjobb a tanulási teljesítmény, míg idős korban gyengébb a teljesítmény. Autizmusban élő gyerekek implicit tanulási teljesítményét vizsgálva kimutattuk, hogy a tipikusan fejlődő gyerekek szintjén teljesítettek. A kutatási projektben vizsgáltuk az implicit tanulás konszolidációját is (12, 24-, és 1 hét késleltetést használva). Feltérképeztük az implicit tanulás konszolidációjának életkori jellemzőit és az azokat meghatározó faktorokat. Alváshatást nem találtunk, ami arra utal, hogy a deklaratív emlékezettel szemben itt kevésbé van alvásfüggő konszolidáció. Az eredményeink rávilágítanak arra, hogy az implicit tanulás és konszolidációja nem egy egységes mechanizmus, hanem számos folyamat együttes működése, amelyekre másképp hatnak az olyan faktorok, mint a konszolidáció időtartama vagy az életkor.
Results in English
Implicit skill learning underlies obtaining not only motor, but also cognitive and social skills through the life of an individual. Yet, the ontogenetic changes in humans’ implicit learning abilities have not yet been characterized, and, thus, their role in acquiring new knowledge efficiently during development is unknown. We investigated such learning across the life span, between 4-85 years of age with an implicit probabilistic sequence learning task, and we found that the difference in implicit learning exhibited a rapid decrement around age of 12. These results suggest that due to developmental changes in early adolescence, implicit skill learning processes undergo a marked shift in weighting raw probabilities vs. more complex interpretations of events. We investigated implicit learning and its consolidation in Autism Spectrum Disorder (ASD) too. We found that control and ASD children showed similar learning performance in the learning phase and in the consolidation. Moreover we studied aging effects on the time course of implicit skill consolidation (after a 12-hour, a 24-hour and a 1-week interval). We found age-related differences in off-line processes. Moreover we did not find sleep effect in the consolidation of implicit learning. These results draw attention to the fact that implicit learning and its consolidation are not a single process, rather there are multiple mechanisms which are differentially affected by time course and by aging.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=82068
Decision
Yes

 

List of publications

 
Nemeth, D., Csabi, E., Janacsek, K., Varszegi, M., & Mari, Z.: Intact implicit probabilistic sequence learning in Obstructive Sleep Apnea, Journal of Sleep Research, 21, 396-401., 2012
Janacsek, K. & Nemeth, D.: Implicit sequence learning and working memory: Correlated or complicated?, Cortex, 49(8), 2001-2006., 2013
Csabi, E., Benedek, P., Janacsek, K., Katona, G., Nemeth, D.: Sleep disorder in childhood impairs declarative but not non-declarative forms of learning, Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 35(7), 677-685., 2013
Nemeth, D., Janacsek, K.: The dynamics of implicit skill consolidation in young and elderly adults, Journal of Gerontology Series B: Psychological Sciences, 66B(1), 15-22., 2011
Nemeth, D., Janacsek, K., Balogh, V., Londe, Zs., Mingesz, R., Fazekas, M., Jambori, Sz., Dányi, I., & Vetró, Á.: Learning in Autism: implicitly superb., PLoS ONE, 5(7), e11731., 2010
Sefcsik, T., Nemeth, D., Janacsek, K., Hoffmann, I., Scialabba, J., Klivenyi, P., Ambrus, G., Haden, G., Vecsei, L.: The role of the putamen in cognitive functions – A case study, Learning and Perception, 2, 215-227., 2010
Nemeth, D., Janacsek, K., Londe Zs., Ullman, M. T., Howard D. V., & Howard, J. H. Jr.: Sleep has no critical role in implicit motor sequence learning in young and old adults., Experimental Brain Research, 201(2), 351-358., 2010
Balogh V., Janacsek K., Fazekas M. & Németh D.: Egy újabb darab az autizmus kirakójátékából: Autizmus és implicit tanulás., Németh D., Harsányi Sz. G. & Szokolszky Á. (szerk.). Szegedi pszichológiai tanulmányok – 2010, JGYTF Kiadó, Szeged, 105-112., 2010
Janacsek K. & Németh D.: Az öregedés hatása az implicit készségek konszolidációjára, Németh D., Harsányi Sz. G. & Szokolszky Á. (szerk.). Szegedi pszichológiai tanulmányok – 2010, JGYTF Kiadó, Szeged, 133-140., 2010
Nemeth D. & Janacsek K.: Age-Related Changes in Implicit Learning Across Human Life Span, Psychonomic Society: The 51st Annual Meeting, St. Louis, USA, 18-21 November, 2010., 2010
Polner, B., Janacsek, K., Kovács, Z. A., Németh D.: A hipnózis hatása az implicit tanulásra, Magyar Pszichiátriai Társaság XVI. Vándorgyűlése, Sopron, 2011. január 26-29., 2011
Szatlóczki, G., Rea, B., Janacsek, K., Pákáski, M., Kálmán, J., & Németh, D.: Munkamemória és implicit tanulás feltérképezése idős korban., Magyar Pszichiátriai Társaság XVI. Vándorgyűlése, Sopron, 2011. január 26-29., 2011
Balogh V., Janacsek K., Dányi I., Vetró Á., Németh D., & Chezan, J.: Implicit és explicit tanulás autizmusban., Magyar Pszichiátriai Társaság XVI. Vándorgyűlése, Sopron, 2011. január 26-29., 2011
Németh, D. & Janacsek, K.: Az implicit tanulás és konszolidációja., Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, 2010. május 27-29., 2010
Hallgató, E., Janacsek, K., Sándor, T., Győri-Dani, D., Pekár, J., & Németh, D.: 12 órás késleltetés hatása az implicit szekvenciatanulás motoros és perceptuális faktoraira., Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, 2010. május 27-29., 2010
Nemeth, D., & Janacsek, K.: Are Children with Autism Good or Bad Learners?, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011
Nemeth, D., Janacsek, K., Csifcsak, G., Szvoboda, G., Howard, D., Howard, J. H.: Interference between sentence processing and probabilicstic implicit sequence learning, PLoS ONE, 6(3): e17577, 2011
Janacsek, K. & Nemeth, D.: Predicting the future: from implicit learning to consolidation., International Journal of Psychophysiology, doi: 10.1016/j.ijpsycho.2011.11.012., 2012
Nemeth, D., Csabi, E., Janacsek, K., Varszegi, M., Mari, Z.: Intact implicit probabilistic sequence learning in Obstructive Sleep Apnea, Journal of Sleep Research, doi: 10.1111/j.1365-2869.2011.00983.x.Journal of Sleep Research, doi: 10.1111/j.1365-2869.2011.00983.x., 2011
Gal, Z., Egyed, K., Paszthy, B., & Nemeth, D.: Impaired Theory of Mind in Anorexia Nervosa, Psychiatria Hungarica, 2011
Csabi, E., Janacsek, K., Varszegi, M. & Nemeth, D.: Different effect of sleep on working memory and skill learning: Cognitive functions in obstructive sleep apnea., Psychiatria Hungarica, 2011
Janacsek, K., Fiser, J. & Nemeth, D.: The best time to acquire new skills: Age-related differences in implicit sequence learning across life span, Developmental Science, 15(4), 496-505, 2012
Nemeth, D., Dye, C. D., Sefcsik, T., Janacsek, K., Turi, Zs., Londe, Zs., Klivenyi, P., Kincses, T. Z., Szabó, N., Vécsei, L., & Ullman, M. T.: Language deficits in Pre-Symptomatic Huntington’s Disease: Evidence from Hungarian, Brain and Language, 121, 248-253, 2012
Klivenyi, P., Nemeth, D., Sefcsik, T., Janacsek, K., Hoffmann, I., Haden, G., Londe, Z., Vecsei, L.: Cognitive Functions in Ataxia with Oculomotor Apraxia Type 2, Frontiers in Neurology, 3(125), DOI: 10.3389/fneur.2012.00125, 2012
Hallgató, E., Győri-Dani, D., Pekár, J., Janacsek, K., & Nemeth, D.: Perceptual – Motor learning debate in skill acquisition: the role of consolidation, Cortex, 49(4), 1073-1081, 2013
Nemeth, D., Janacsek, K., Polner, B., & Kovacs, Z. A.: Boosting human learning by hypnosis, Cerebral Cortex, 23(4), 801-805, 2013
Nemeth, D., Turcsik, A.D., Farkas, G., & Janacsek, K.: Social Communication Impairs Working Memory Performance, Applied Neuropsychology: Adult. DOI: 10.1080/09084282. 2012.685134, 2013
Nemeth, D., Sefcsik, T., Németh, K., Turi, Z., Dye, C. D., Csibri, P., Janacsek, K.¬, Vörös, E., Vécsei, L., & Sztriha, L. K.: Impaired language production in asymptomatic carotid stenosis, Journal of Neurolinguistics, 26, 1-8., 2013

 

Events of the project

 
2014-05-19 14:35:16
Résztvevők változása
Back »