A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása?  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
82947
típus PUB-K
Vezető kutató Fényes Zs. Hajnalka
magyar cím A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása?
Angol cím Examination of Gender Differences in Education. Will the Disadvantage of Woman actually come to an End?
magyar kulcsszavak nemi különbségek az oktatásban, a diákok társadalmi háttere, iskolai eredményesség, térbeli kötődés, továbbtanulási motivációk, munkaattitűdök, informális tanulás, horizontális és vertikális szegregác
angol kulcsszavak gender differences in education, social background of students, school efficiency, local attachment, motivation for further education, attitudes to work, informal learning, horizontal and vertical seg
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)60 %
Ortelius tudományág: Nevelésszociológia
Neveléstudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Neveléstudomány
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Emberi erőforrások az oktatásban
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Debreceni Egyetemi Kiadó (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2010-09-01
projekt vége 2010-11-30
aktuális összeg (MFt) 0.599
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Pályázatunk célja, hogy K48820 számú OTKA kutatásunk eredményeit könyv formájában a szakmai és a szélesebb olvasóközönség részére hozzáférhetővé tegyük. A munka a szerző habilitációs értekezésének átdolgozott, könyv formának megfelelő változata. A mű bizonyos szempontból hiánypótlónak számít a hazai neveléstudományi és szociológiai irodalomban. Sokak szerint a nők az oktatásban már elérték az egyenlőséget, és ezért a nemi különbségek vizsgálata az oktatásban aktualitását vesztette. Könyvünkben olyan elméleti, történeti és empirikus kutatási eredményeket mutatunk be, melyek ezzel az állásponttal szemben e kutatások fontosságára hívják fel a figyelmet. Eredményeink szerint számos területen napjainkban a lányok előnye (a férfiak hátránya) figyelhető meg az oktatásban. A lányok többségben vannak a gimnáziumokban és a felsőoktatásban, összességében jobb a középiskolai eredményességük, az informális tanulás legtöbb területén is előnyben vannak, nagyobb szerzett kulturális tőkével rendelkeznek, és nagyobb a társadalmi (iskolai) mobilitásuk is. Vannak azonban olyan eredményeink is (a fiúk és lányok munkatapasztalatai és munkaattitűdjeinek eltérései, a fiúk nagyobb felsőfokú eredményessége egyes mutatókban), melyek a fiúk későbbi – munkaerőpiaci – előnyeit vetítik előre. Elemzésünkben azonban a nemcsak az oktatásban levő nemi egyenlőtlenségekre koncentrálunk, hanem egyáltalán a nemek szerinti különbségekre, melyek önmagukban és általában is érdekesek.
angol összefoglaló
The aim of the application is to make the results of our OTKA research (K48820) available in a book for both the experts and the reading public. The work is a revised version of the author's habilitation dissertation. In a way the dissertation meets a need in the literature of pedagogy and sociology in Hungary. It is widely held that women have reached equality in education which is why the research into gender differences in education is not relevant any more. In the book both theoretical, historical and empirical research results are presented, which, contrary to the above point of view, highlight the relevance of research in this field. According to our results women have an advantage over men in several fields of education. Girls outnumber boys in secondary schools and in higher education, and altogether their efficiency is greater in secondary school. They are also in a more advantageous situation in several fields of informal learning and the cultural capital they have obtained is also larger, and their social and school mobility is also greater. However some of our results, such as the differences between women and men in job experience and attitude to work and the greater efficiency of men in some indexes in higher education indicate the future advantages of men in the labor market. In our analysis we have focused not only on gender inequalities in education, but differences according to gender, which can be of interest both in themselves and in general.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A szerződésben vállalt publikáció (könyv) terjedelemben, példányszámban, formátumban, a kidóban, a megjelenés időpontjában változás nélkül megjelent (a terjedelem 224 helyett 228 oldal), az OTKA támogatás adatai szerepelnek benne. A tartalom: Köszönetnyilvánítás 1. Bevezetés 2. Történeti háttér 3. A férfihátrány hipotézis: a férfiak és nők társadalmi hátterének különbségei az oktatásban 4. Horizontális és vertikális szegregáció az oktatásban nemek szerint 5. Férfiak és nők térbeli kötődésének különbségei a felsőfokú intézményválasztásban és a tervezett lakóhelyben 6. Az eltérő nemi szerepekkel kapcsolatos viselkedés a felsőfokú jelentkezésben és intézményválasztásban 7. Munkaattitűdök és munkatapasztalatok nemi különbségei a felsőoktatásban 8. Nemi különbségek az informális tanulásban 9. Fiúk és lányok iskolai eredményessége és a férfihátrány hipotézis 10. Összegzés, további kutatások Függelék Hivatkozott irodalom
kutatási eredmények (angolul)
The book was published, in accordance to the planned parameters and to the contract. The only difference is that the book contains 228 pages (in contrary to 224 pages, which was planned). The content of the book: 1. Introduction 2. The historical background 3. The male disadvantage hypothesis: the differences of social background of boys and girls in education 4. Horizontal and vertical segregation by gender in education 5. The differences in local attachment of boys and girls in higher education 6. The different behavior of boys and girls concerning the gender roles in application to higher education, and in choosing the institution 7. Gender differences of attitudes to work, and working experiences in higher education 8. Gender differences in informal learning 9. School efficiency of boys and girls and the male disadvantage hypothesis 10. Summary, further research Attachment References
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=82947
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Fényes Hajnalka: A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása?, Debrecen, 2010
vissza »