The tropology of the interpretation  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
83280
Type PUB-K
Principal investigator Odorics, Ferenc
Title in Hungarian Az értelmezés tropológiája című könyv kiadása
Title in English The tropology of the interpretation
Keywords in Hungarian értelmezés, könyvkiadás
Keywords in English interpretation, bookpublishing
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Publications Panel
Department or equivalent Gondolat Kiadói Kör Kft.
Starting date 2010-07-01
Closing date 2010-10-31
Funding (in million HUF) 0.900
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A kiadandó könyv kapcsolódik a 49295 számú A dialogikus értelmezés interdiszciplináris elmélete és a kulturális szöveg alakváltozatai (verbalitás, vizualitás és multimedialitás) című 2005-2009 futamidejű OTKA-pályázathoz.
Ez a monográfia az olvasásról szól. Szerzőjét hosszabb ideje – a hetvenes évek végétől – az olvasás elmélete foglalkoztatja, s olvasásról szóló olvasásai közben vált világossá számára az, hogy történeti szempontok érvényesítése nélkül egyrészt nem tudja kezelni azt a problémahalmazt, amit értelmezéselmélet néven ismerünk, másrészt monográfiájában nem lesz majd képes világossá tenni mindazt, amit az olvasással kapcsolatban gondol.
Ez a belátás írta elő az itt olvasható dolgozat szerkezetét is. Négy nagyobb részre tagolódik, az egyes részeket szervező fogalmak a következők: elmélet, értelmezés, szöveg és tropológia. A kötet az elmélet fogalmának körüljárását követően egy olyan történeti áttekintést nyújt, amely előkészíti az olvasásnak a dolgozat szerzője számára elfogadható és kommunikálható módját, az értelmezés tropológiáját. Az elméleti és interpretációs részben kifejtendő tropológiát és az ahhoz szorosan kapcsolódó hypogrammatikát a dekonstruktív retorika szemléletmódja hatja át. A történeti és az elméleti részek között helyezkedik el – mintegy a dolgozat tengelyeként – a szöveget problematizáló fejezet; ezzel a kitüntetett pozícióval is jelezve, hogy szöveg és értelmezés nem választhatók el egymástól.
Summary
My tender asks subsidy for the publication of my reworked dissertation for academic degree defended in 2005. The book will be published by Gondolat Press. All the applied sum of money will be used for covering the charges of publication. Content Preface I. The Limits of Theory - What is the Theory? - Identity and Theory II. Interpretation, Semiotics, Pragmatics - Structuralist Semiotics and Strategies III. The Form of TEXT - The Tropology of Text - The materiality of Text IV. Tropology and hypogrammatics - The Tropes of Interpretation Bibliography

 

Final report

 
Results in Hungarian
A szerződésben vállalt publikáció (Az értelmezés tropológiája) a vállalt határidőre (2010. 10. 31.) megjelent. A projekt munkatervétől eltérés nem történt. Feltüntettük az OTKA támogatás tényét, számát és a logót. AZ ÉRTELMEZÉS TROPOLÓGIÁJA Tartalom 1. Előszó I. Az ELMÉLET diszciplináris határai 2. Mi az elmélet? 2.1. Újraolvasás és diszciplináris hiány 2.2. Művek helyett: intertextuális csomók 2.3. Identitás és metaleptikus totalizáció II. Kísérletek az ÉRTELMEZÉS domesztikálására 3. Strukturalista szemiotikák és stratégiák 3.1. A pragmatika jelentéskorlátozó eljárása 3.2. A jelentést helyreállító pragmatika 3.3. A ‛struktúra’ retorikai megbontása 4. Rendszerelvű irodalomtudományos paradigma interpretáció nélkül? 5. Értelmez(end)ő közösségek III. A SZÖVEG alakta(la)n(a) 6.1. A szöveg tropológiája 6.2. A Szöveg: disszeminatív stratégia 6.3. A szöveg materialitása IV. TROPOLÓGIA és hypogrammatika 7. Parabolikus diegézis és aporetikusság 7.1. Diegetikus hiány és tropológiai bőség 7.2. Allegorézis és aporetikusság 7.3. A hatalom figurációs példázata és egy disszeminatív kísérlet 8. Az értelmezés trópusai 9. Prozopopeia és hypogrammatika 9.1. Betűszóródás és névadás 9.2. Adományozás és megfosztás Felhasznált irodalom I
Results in English
The tropology of interpretation Content 1. Preface I. The disciplinar border of theory 2. What is the theory? 2.1. Reinterpretation and disciplinar deficit 2.2. In place of works: intertextual batch 2.3. Identity and metaleptic totalization II. Attempts of domesticate of interpretation 3. Structuralist semiotics and strategies 3.1. The mtehode of pragmatics 3.2. The remeaning of pragmatics 3.3. The rhetocic stripping of ’structure’ 4. Systematic literary paradigm without interpretation? 4.1. Literary rhetoric and erotic 4.2 The new paradigm and the legitimation 4.3. The Literary-system and the scientific interpretation 5. The interpretative community 5.1. The institution and the back 5.2. The canonic function 5.3. The borders of interpretation III. The text IV. Tropology and hypogrammatic 7. Parabolic diegezis and aporia 8. The tropes of interpretation 9. Prosopopeia and hypogrammatic
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83280
Decision
Yes

 

List of publications

 
Odorics Ferenc: Az értelmezés tropológiája, Gondolat Kiadó, 2010
Back »