Konzorcium, társ p.: Holocén eolikus felszínfejlődés, a jelenkori szélerózió és az ellene való védekezés vizsgálata magyarországi futóhomok területeken  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
83561
típus K
Vezető kutató Mezosi Gábor
magyar cím Konzorcium, társ p.: Holocén eolikus felszínfejlődés, a jelenkori szélerózió és az ellene való védekezés vizsgálata magyarországi futóhomok területeken
Angol cím Consortional assoc.: Holocen aeolian landscape development, active wind erosion and the protection against it, case studies on Hungarian blown sand areas
magyar kulcsszavak homokmozgás kora, OSL, szélerózió, mezővédő erdősávok, környezetkímélő védekezés
angol kulcsszavak blown sand movement, OSL, wind erosion, shelter-belts, green protection
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
Ortelius tudományág: Földrajz
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Kiss Tímea
Sipos György
Szatmári József
projekt kezdete 2011-02-01
projekt vége 2015-01-31
aktuális összeg (MFt) 6.602
FTE (kutatóév egyenérték) 2.40
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az együttműködés keretén belül az alábbi részfeladatok megoldása a célunk:
A morfometriai kutatások segítségével célunk a pleisztocénben kialakult eolikus formák átalakulásának meghatározása. A buckákról készült DDM és a morfometriai paraméterek vizsgálata lehetővé teszi, hogy meghatározzuk a buckákat ért emberi hatás mértékét, lokalizáljuk az utólagos széleróziós tevékenységet. A geomorfológiai vizsgálatok alapján meghatározott másodlagos formák, homokleplek mozgási korának meghatározásához OSL méréseket kívánunk alkalmazni. A geomorfológiai és az OSL mérések eredményeképpen az elkészített homokmozgási modell és a rendelkezésre álló éghajlati, botanikai és történeti adatok segítségével pontosan meghatározhatók azok a klimatikus és környezeti feltételek, amelyek a homokmozgás elindításához szükségesek, így egyfajta prognózis is adható a táj fejlődésére, a defláció veszélyére vonatkozóan.
A széleróziós mérések középpontjába a Duna-Tisza köze homoktalajainak vizsgálatát helyezzük abból a szempontból, hogy a szélerózió által mozgatott, elhordott talaj milyen fizikai összetételű. Parcella szintre kiterjedő terepi mérési eredményeink, eredeti helyzetben lévő, bolygatatlan szerkezetű talajon végzett kísérletei eredményeink és a mért adatok alapján történő modell kalibrációt követően szimulációs modellezést szeretnénk megvalósítani. Megfelelően kiválasztott modellek segítségével kísérletet szeretnénk tenni a széleróziós poremissziós adatok térbeli extrapolációjára.
angol összefoglaló
In the frame of the research our aims are:
Based on the morphometric measurement our aim is to determine the postgenetic evolution of sand dunes – mostly due to human impact. The DTM representing the dune fields and its morphometric analysis enable us to evaluate the location and degree of human impact altering the dunes after their Holocene stabilisation. The age of aeolian forms described by the morphometric analysis and of the sand sheets will be determined in our OSL Lab. Based on the data a blown sand movement model will be created, and applying the available climatic, botanical and historical data we will be able to determinate those environmental circumstances, which are necessary for blown sand movement. Thus, prediction could be given for the future landscape development and the risk of deflation.
In the focal point of our wind erosion study is the SE part of Danube-Tisza Interfluve, where sandy soils will be studied from the point of view of physical characteristics of the transported material. We plan to simulate and model deflation in approximately natural circumstances on the test field in situ and the extrapolation of the dust emission data to extended areas.
vissza »