Ionterelődési jelenségek szigetelő nano- és mikrokapillárisokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
83886
típus K
Vezető kutató Sulik Béla
magyar cím Ionterelődési jelenségek szigetelő nano- és mikrokapillárisokban
Angol cím Ion guiding phenomena in insulator nano- and microcapillaries
magyar kulcsszavak Ion-felület kölcsönhatások, ion-szigetelő kölcsönhatások, ionterelés, nanokapillárisok, egyszerű önszervező folyamatok, ionok fókuszálása
angol kulcsszavak Ion-surface interactions, ion-insulator interactions, ion guiding, nanocapillaries, simple self-organizing processes, ion beam focusing
megadott besorolás
Fizika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Felületi fizika
zsűri Fizika
Kutatóhely Atomi Ütközések Laboratóriuma (MTA Atommagkutató Intézet)
résztvevők Bereczky Réka
Biri Sándor
Herczku Péter
Juhász Zoltán
Kovács Sándor
Kövér Ákos
Rácz Richárd Péter
Rajta István
Szilasi Szabolcs Zoltán
Tőkési Károly
projekt kezdete 2011-04-01
projekt vége 2016-06-30
aktuális összeg (MFt) 16.539
FTE (kutatóév egyenérték) 12.68
állapot aktív projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt fő célkitűzése az volt, hogy hozzájáruljon egy szigetelő kapillárisokban tapasztalható önszervező folyamat, az ún. ionterelődés mélyebb megértéséhez. A kutatás a kapilláris-kötegek ionterelésének vizsgálatában két területen is jelentős eredményeket hozott. Egyik a blokkolódási jelenségek felfedezése, feltérképezése és megértése. Ez a folyamat igen fontos a potenciális alkalmazások szempontjából. A másik terület a kapillárisok belsejében a folyamatot szabályzó nemlineáris vezetési mechanizmus részletes kísérleti vizsgálata, azonosítása, és elméleti értelmezése volt. Ezen túl más, szisztematikus vizsgálatok is történtek, melyek közül kiemelkedő eredménynek tekinthető egy eddig nem tapasztalt, kaotikus szakaszokat is tartalmazó feltöltődési mód észlelése és ismertetése is. Az intenzív kísérleti, és az értelmezési munka részben nemzetközi együttműködések keretében zajlott. A projekt során az Atomki ECR ionforrásánál üzemelő, fő kísérleti kamrán jelentős fejlesztések történtek. Ezek eredményeként a berendezés-együttes ma a tárgykörben végzendő szinte minden szóbajöhető mérésre alkalmas.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the project was to understand the ion guiding effect in insulator capillaries in a deep level, for clarifying this self-organizing phenomenon. The research work lead to significant results in two areas relevant for ion guiding. One of them is the discovery, the analysis and the understanding of the blocking effects, which are very important for future applications. The other area was to clarify the nonlinear conductivity mechanism, which governs the guiding scenario inside the capillaries, by measuring, identifying and interpreting the underlying processes. Moreover, other systematic studies were also performed. For glass capillary samples, a remarkable, complex charging-up process whith chaotic periods, has been observed. Part of the research work has been performed in international collaborations. Within the framework of the project, the dedicated experimental chamber has been significantly developed, so today it is suitable to perform most of the experiments, which are relevant in the field.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83886
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
N. Stolterfoht, P. Herczku, Z. Juhász, S.T.S. Kovács, R. Rácz, S. Biri, B. Sulik: Long-term stable transmission of 3-keV Ne 7+ ions guided through nanocapillaries in polymers, Nuclear Instruments and Methods B 387, 2016, Pages 96–102, 2016
Gál G. A. B., Rajta I., Szilasi S. Z., Juhász Z., Biri S., Cserháti Cs., Csik A., Sulik B.: Scanning transmission ion microscopy of polycarbonate nanocapillaries, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 269 (2011) 232-235, 2011
Stolterfoht N., Hellhammer R., Sulik B., Juhász Z., Bayer V., Trautmann C., Bodewits E., Hoekstra R.: Evidence of blocking effects on 3-keV Ne7+ ions guided through nanocapillaries in polycarbonate, Physical Review A 83 (2011) 012901-10, 2011
Juhász Z., Kovács S. T. S., Herczku P., Rácz R., Biri S., Rajta I., Gál G. A. B., Szilasi S. Z., Pálinkás J., Sulik B.: Ion-guiding and blocking of ion transmission in dense polycarbonate nanocapillary arrays at 3 keV Ar7+ impact, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 279 (2012)177-181, 2012
Tôkési K., Rajta I., Bereczky R. J., Vad K.: Investigation of MeV proton microbeam transmission between two flat plates - The cases of homogeneous metallic and insulator plates, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 279 (2012) 173-176 (a köszönetnyilvánításban téves OTKA szám), 2012
Stolterfoht N., Bodewits E., Hellhammer R., Juhász Z., Sulik B., Bayer V., Trautmann C., Hoekstra R.: Dynamics of ion guiding through nanocapillaries in insulating polymers, Journal of Physics: Conference Series 388 (2012) 012049, 2012
Juhász Z., Sulik B., Biri S., Tôkési K., Bereczky R. J., Rácz R., Kövér Á., Pálinkás J., Stolterfoht N.: Ion guiding and formation of neutrals in PET polymer nanocapillaries, Journal of Physics: Conference Series 388 (2012) 132007, 2012
Herczku P., Juhász Z., Kovács S. T. S., Biri S., Rácz P. R., Sulik B.: Guiding of 3 keV Ar7+ ions by polycarbonate nanocapillaries and glass microcapillaries, Acta Physica Debrecina 46 (2012) 57-64, 2012
Juhász Z., Kovács S. T. S., Herczku P., Rácz R., Biri S., Rajta I., Gál G. A. B., Szilasi S. Z., Pálinkás J., Sulik B.: Ion-guiding and blocking of ion transmission in dense polycarbonate nanocapillary arrays at 3 keV Ar7+ impact, Nuclear Instruments and Methods B 279 (2012)177-181, 2012
Tôkési K., Rajta I., Bereczky R. J., Vad K.: Investigation of MeV proton microbeam transmission between two flat plates - The cases of homogeneous metallic and insulator plates, Nuclear Instruments and Methods B 279 (2012) 173-176 (a köszönetnyilvánításban téves OTKA szám: K73703), 2012
Stolterfoht N., Bodewits E., Hellhammer R., Juhász Z., Sulik B., Bayer V., Trautmann C., Hoekstra R.: Dynamics of ion guiding through nanocapillaries in insulating polymers, Journal of Physics: Conference Series 388 (2012) 012049, 2012
Juhász Z., Sulik B., Biri S., Tôkési K., Bereczky R. J., Rácz R., Kövér Á., Pálinkás J., Stolterfoht N.: Ion guiding and formation of neutrals in PET polymer nanocapillaries, Journal of Physics: Conference Series 388 (2012) 132007, 2012
Herczku P., Juhász Z., Kovács S. T. S., Biri S., Rácz P. R., Sulik B.: Guiding of 3 keV Ar7+ ions by polycarbonate nanocapillaries and glass microcapillaries, Acta Physica Debrecina 46 (2012) 57-64, 2012
P. Herczku, Z. Juhász, N. Stolterfoht, S.T.S. Kovács, R. Rácz, S. Biri and B. Sulik: SURFACE CONDUCTIVITY AND CHARGE MIGRATION ON THE INNER CAPILLARY WALL, ACTA PHYSICA DEBRECINA XLVII (2013) pp 67-75, 2013
Stolterfoht N, Hellhammer R, Sulik B, Juhász Z, Bayer V, Trautmann C, Bodewits E, Reitsma G, Hoekstra R .: Areal density effects on the blocking of 3-keV Ne7+ ions guided through nanocapillaries in polymers, PHYSICAL REVIEW A 88:(3) p. 032902. (2013), 2013
P Herczku, Z Juhász, S T S Kovács, R Rácz, S Biri and B Sulik: Guiding of Ar7+ ions through a glass microcapillary array, J. Phys.: Conf. Ser. 488 (2014) 132011, 2014
N Stolterfoht, R Hellhammer, B Sulik, Z Juhász, V Bayer, C Trautmann, E Bodewits, G Reitsma and R Hoekstra: Density effects on the blocking of ions guided through insulating PET capillaries, J. Phys.: Conf. Ser. 488 (2014) 132010, 2014
P. Herczku, Z. Juhász, S.T.S. Kovács, R. Rácz, S. Biri, J Pálinkás and B. Sulik: Dynamics of guiding of Ne7+ and Ar7+ ions through nano- and microcapillary arrays, Abstract of a poster at ECAMP-2013 (European Conference of Atomic and Molecular Physics), Aarhus, Danmark, 24-28 June, 2013, 2013
Z. Juhász, P. Herczku, S.T.S. Kovács, R. Rácz, S. Biri, J Pálinkás and B. Sulik: Regularities and irregularities in the dynamics of guiding of ions through nano- and microcapillary arrays, Abstract of an invited talk at ISIAC-2013 (International Symposium for Ion-Atom Collisions), Beiging, China, July 19-22, 2013, Book of Abstracts, p 23., 2013
P. Herczku, Z. Juhász, S. T. S. Kovács, R. Rácz, S. Biri, J. Tóth, B. Sulik: Guiding of Ar 7+ ions through a glass microcapillary array, Nuclear Instruments and methods B 354 (2015) 71-74, 2015
P. Herczku, B. Sulik, Z. Juhász, S. T. S. Kovács, R. Rácz, S. Biri and N. Stolterfoht: GUIDED TRANSMISSION OF IONS THROUGH NANOCAPILLARIES: VARIATIONS IN DISCHARGING DYNAMICS, 6th Conference of Elementary Processes in Atomic Systems, Book of Contributed Papers, eds. Štefan Matejčík, Peter Papp, Ondrej Bogár, ISBN 978-80-8147-021-9, pp. 150-152, 2014
P. Herczku, Z. Juhász, S.T.S. Kovács, R. Rácz, S. Biri, J. Pálinkás, B. Sulik: Dynamics of guiding of Ne7+ and Ar7+ ions through nano- and microcapillary arrays, International Conference: Smart functional materials for shaping our future, 19 – 20 September 2014 Debrecen, Hungary, BOOK OF ABSTRACTS, pp. 174-175, 2014
Stolterfoht N., Hellhammer R., Sulik B., Juhász Z., Bayer V., Trautmann C., Bodewits E., Hoekstra R.: Evidence of blocking effects on 3-keV Ne7+ ions guided through nanocapillaries in polycarbonate, Physical Review A 83 (2011) 062901-10, 2011
Gál G. A. B., Rajta I., Szilasi S. Z., Juhász Z., Biri S., Cserháti Cs., Csik A., Sulik B.: Scanning transmission ion microscopy of polycarbonate nanocapillaries, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 269 (2011) 2322-2325, 2011
N. Stolterfoht, P.Herczku, Z. Juhász, S.T.S.Kovács, R.Rácz, S. Biri, and B. Sulik: Role of conductivity for the production of charge patches by ions guided in capillaries, Submitted to Nuclear Instruments and Methods B on Nov. 7, 2016, jelenleg a REAL-ban, várható impakt faktor: 1.389, 2016
Z. Juhász, P. Herczku, N. Stolterfoht, S. T. S. Kovács, R. Rácz, S. Biri and B. Sulik: Conductivity mechanism probed by ion transmission through nanocapillaries during the discharging process, beküldés előtt Phys Rev A-ba, várható impakt faktor 2.598, 2016
P Herczku, Z Juhász, S T S Kovács, R Rácz, S Biri and B Sulik: Blocking effect on transmission of Ne7+ ions through nanocapillaries, J. Phys.: Conf. Ser. 635 032028, 2015

 

Projekt eseményei

 
2012-03-21 16:41:01
Résztvevők változása
vissza »