Changes in body structure by reproductive ageing in menopausal women  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
83966
Type K
Principal investigator Zsákai, Annamária
Title in Hungarian A reprodukciós öregedést kísérő testszerkezeti változások változókorú nőkben
Title in English Changes in body structure by reproductive ageing in menopausal women
Keywords in Hungarian menopauza, reproduktív öregedés, egészségi állapot, autofágiás aktivitás, ösztrogén koncentráció, életmód
Keywords in English menopause, reproductive ageing, health conditions and behaviour, autophagic activity, estrogen level, life-style
Discipline
Analysis, modelling and simulation of biological systems (Council of Medical and Biological Sciences)100 %
Ortelius classification: Population biology
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Department of Biological Anthropology (Eötvös Loránd University)
Participants Bodzsár, Éva
Németh, Ágnes
Sipos, Rita
Vellainé Takács, Krisztina
Starting date 2011-02-01
Closing date 2015-10-31
Funding (in million HUF) 14.000
FTE (full time equivalent) 3.10
state closed project
Summary in Hungarian
A tervezett vizsgálat célkitűzése, hogy 2500 középkorú (40-65 éves), a korosztályuk szocio-ökonómiai rétegződését reprezentáló nő vizsgálatával (1) a menopauza folyamatának legfontosabb hazai antropológiai jellemzőit felmérje a természetes menopauza-kor variációjának és a nők életének menopauza néven összefoglalt átmenti életkori periódusa hosszának becslésével; továbbá, hogy (2) számba vegye a túl korai, ill. késői menopauza kialakulását elősegítő kockázati tényezőket a menopauza folyamatának különböző stádiumaiban lévő nők tápláltsági és egészségi állapotának, életük szocio-ökonómiai tényezőinek és életmódjuk jellemzőinek felmérésével, (3) hogy mindezzel a középkorú nők egészséges életét elősegítendő közegészségügyi programokhoz szolgáltasson információt.
A vizsgált nők (1) tápláltsági állapotát (a) antropometriai jellemzők és (b) testösszetételük: a testösszetétel-analizátorral (BIA) mért, ill. a 2 és 4 komponensű modellekkel becsült teljes víztérfogat, sejttömeg, a zsírmentes tömeg, sovány testtömeg, zsírtömeg, izomtömeg, csonttömeg és reziduális tömeg alapján elemezzük; (2) csontszerkezetüket ultrahangos oszteométerrel becsüljük; (3) ösztrogénszintjüket a 17beta-ösztradiol nyálbeli szintjének mérésével becsüljük (300 fős almintán); (4) a genetikai tényezők szerepét az öregedés folyamatában az autofágia egyik biomarkere, az LC3 faktor teljes RNS-ének nyálbeli koncentrációjának meghatározásával (300 fős almintán) becsüljük; (5) egészségi állapotukra és pszicho-szomatikus státusukra, életmódjukra, habituális fizikai aktivitásukra, étkezési szokásaikra és szubjektív jólétükre kérdőíves formában kívánunk adatokat gyűjteni.
Summary
The main objective of the planned project is (1) to characterise the anthropology of the menopause process in Hungary by estimating the range of variation in the onset of natural menopause and the length of this transition period in 2500 middle-aged (40-65 ys) women representing the socio-economic distribution of their age-group; (2) to identify the main risk factors in our society that can lead to too early or late menopause by estimating the nutritional status and by collecting data on health status, reproductive, socio-economic profile and life style of women in varying menopausal status; (3) on the whole to give a reliable tool to the public welfare policy in the formulation of the national promotion of a middle-life women’s healthy life.
We intend to estimate (1) nutritional status by (a) the anthropometric parameters (b) body composition by total body water, body cell mass, fat free mass, lean body mass, fat mass, muscle mass, bone mass and residual mass by measuring body impedance and by estimating two- and four-component anthropometric models; (2) bone structure by ultrasound osteometer; (3) the level of natural estrogens by measuring free 17beta-estradiol in the saliva (in a subsample of 300 subjects); (4) the influence of genetic factors on ageing by measuring the total salivary RNA level of LC3 biomarker of autophagy (in a subsample of 300 subjects); (5) while health conditions and psycho-somatic status, socio-economic and demographic background, reproductive history, life style, habitual exercise, dietary habits and satisfaction with life by questionnaires and interviews.





 

Final report

 
Results in Hungarian
Meghatároztuk a női reprodukciós mutatók hazai jellemzőit és elemeztük az életmód tényezői, a szocio-ökonómiai státusz és a reprodukciós történet mutatói közötti kapcsolatrendszert. A terhességek száma, a menstruációs ciklusok hossza, a szocio-ökonómiai helyzet, a családi állapot, a hús- és tejtermék-fogyasztás, ill. a dohányzás mutatott jelentős kapcsolatot a korai menopauza kockázatával. Megállapítást nyert, hogy a nők változókori testszerkezeti változásai közül legintenzívebb a csonttömeg és -sűrűség csökkenése, a zsírtömeg növekedése és a zsírfrakció átrendeződése, ill. hogy minél korábban jelentkezik a menopauza, annál intenzívebbek a testszerkezet változásai. A fokozott csonttörékenység fő kockázati tényezője a menopauzakor, a menopauza bekövetkezte óta eltelt idő, a fizikai aktivitás mértéke és a tápláltsági állapot. A női nemi hormonok nyálbeli koncentrációja és a test zsírossága mutatói között szoros kapcsolatot igazoltunk a menopauzális átmenet időszakában. A nyálból történő RNS izolálási-tisztítási eljárást optimalizáltuk, és az autofágiás aktivitási szint szabályozásában részvevő MAP1LC3B gén és a sejtek általános öregedési folyamatait befolyásoló CDC42 gén expressziójának mennyiségi vizsgálatait a nyálminták felhasználásával elvégeztük. Kijelenthetjük, hogy az MAP1LC3 gén és a CDC42 gén expressziós szintje között szoros a kapcsolat, ill. hogy a CDC42 gén expressziós szintje szoros kapcsolatot mutatott az életkorral és a menopauzális státusszal.
Results in English
The national standards of female reproductive life parameters were constructed, and the relationship between reproductive life parameters and the factors of lifestyle, socioeconomic status was analysed. The number of pregnancies, the length of menstrual cycles, the socioeconomic status, marital status, the level of diary products and meat, smoking related to the risk of early menopause. The most intensive changes of body structure were found in the bone mass and density, fat mass and distribution of fat fraction in the menopausal transition, the earlier the menopause, the more intensive changes of body structure were observed. The age at menopause, the elapsed time after menopause, the level of physical activity and nutritional status were identified as main risk factors of increased fracture in the menopausal transition. A strong relation was evidenced between the level of sex hormones in the saliva and the body fatness indicators in the menopausal transition. A new RNA-isolation and -purification method based on saliva samples was optimised, the quantitative gene expression analysis of the autophagy-related MAP1LC3 gene and ageing-related CDC42 gene was performed by using saliva samples. The gene expression levels of MAP1LC3 and CDC42 genes revealed strong relation, and the gene expression level of CDC42 was found to also relate to age and menopausal status.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83966
Decision
Yes





 

List of publications

 
Zsákai, A., Karkus, Zs., Utczás, K., Biri, B., Sievert, L.L., Bodzsár, É.B.: Body fatness and endogenous sex hormones in the menopausal transition, Maturitas, 87: 18–26, 2016
Zsákai, A., Mascie-Taylor, N., Bodzsár, É.B.: Relationship between some indicators of reproductive history, body fatness and the menopausal transition in Hungarian women, Journal of Physiological Anthropology, 34(1): 1–12., 2015
Zsákai, A., Biri, B., Utczás, K., Fehér, V.P., Bodzsár, É.: A női nemi hormonok koncentrációja és a testzsírosság változókorú nőknél, Anthropologiai Közlemények, 56: 139–151, 2015
Zsákai Annamária: Az emberi testszerkezet életkori változásainak mintázata, Habilitációs disszertáció, ELTE TTK Embertani Tsz, Budapest, 2015
Zsákai, A., Bodzsár, É.B.: A menopauzakor és a reprodukciós történet néhány tényezője közötti kapcsolatrendszer, Anthropologiai Közlemények, 55: 45–52, 2014
Zsákai, A., Utczás, K., Bodzsár, É.: Változókorú nők testösszetételének jellemzői, Anthropologiai Közlemények, 54: 25–33, 2013
Hricisák, L., Zsákai, A., Bodzsár, É.: Body composition and blood pressure in Hungarian elderly women, 18th EAA Congress, Ankara, Turkey, Abstracts, 32, 2012
Zsákai A, Utczás K, Bodzsár É: Változókorú nők testösszetételének jellemző, Anthrop. Közl. 54; 25–33, 2013
Zsákai A, Bodzsár É: The relationship between menopausal status and body structure, Abstracts, 10th International Meeting of GFA, 32, 2013
Zsákai, A., Utczás, K., Biri, B., Bodzsár, É.: Body fatness and endogenous sexual hormones in the menopausal transition, 22nd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, Budapest. Abstratcs, 23, 2015
Zsákai, A., Utczás, K., Bodzsár, É: The general bone status in the menopausal transition, Spanish Society of Physical Anthropology, Madrid, Spain. Abstracts, 12, 2015
Zsákai, A., Bodzsár, É.: Reproductive history in relation to fatness in the menopause transition, 19th EAA Congress, Moscow, Russia. Abstracts, 24, 2014





 

Events of the project

 
2014-04-14 10:26:54
Résztvevők változása




Back »