Állatorvosi jelentőségű Pasteurellaceae fajok antibiotikum-érzékenységének és az e mögötti genetikai háttér vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
84220
típus K
Vezető kutató Fodor László
magyar cím Állatorvosi jelentőségű Pasteurellaceae fajok antibiotikum-érzékenységének és az e mögötti genetikai háttér vizsgálata
Angol cím Examination of antibiotic susceptibility and its genetic background in Pasteurellaceae species of veterinary importance
magyar kulcsszavak Pasteurellaceae, antibiotikum-érzékenység, genetikai háttér
angol kulcsszavak Pasteurellaceae, antibiotic susceptibility, genetic background
megadott besorolás
Állatorvos-tudomány (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Kardos Gábor
Kecskeméti Sándor
Makrai László
projekt kezdete 2011-02-01
projekt vége 2015-01-31
aktuális összeg (MFt) 17.927
FTE (kutatóév egyenérték) 3.15
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A vizsgálatok során a különböző gazdafajok egyes megbetegedései kapcsán korábban vagy a jelen projekt során izolált M. haemolytica, H. somni és A. pleuropneumoniae törzsek antibiotikum-érzékenységét vizsgálják a főbb antibiotikum-csoportok (penicillinek, cefalosporinok, aminoglikozidok, tetraciklinek, makrolidek, kinolonok, klóramfenikol és származékai) esetén korongdiffúziós módszerrel, és mikrohígításos módszerrel meghatározzák a szerek minimális gátló koncentrációját. Vizsgálják a leggyakoribb rezisztenciatípusok molekuláris hátterét, és keresik az in vitro rezisztenciáért felelős géneket. E gének előfordulását összevetik a járványtani adatokkal (gazdaállatfaj, az izolálás helye és ideje stb.). A vizsgálatok során a leggyakrabban felismert rezisztenciák hátterében álló gének, így a bétalaktám-rezisztenciáért legvalószínűbben felelős blaTEM és blaROB gén, a tetraciklin-rezisztenciát okozó tetA, tetB, tetH, tetL és tetM gén, a makrolidokkal szembeni rezisztenciáért felelős erm gének, és a fenikolrezisztenciát okozó cat gének kimutatását végezik el. A fluorokinolon-rezisztenciát a gyr és a par gén szekvenálásával igazolják. PFGE módszerrel vizsgálják a törzsek járványtani összefüggéseit. A vizsgálatokkal a rezisztencia eredete igazolható, meg lehet különböztetni a rezisztens klónok és a rezisztencia gének terjedését.
angol összefoglaló
The main aim is the examination of the antibiotic susceptibility of M. haemolytica, H. somni and A. pleuropneumoniae strains isolated earlier and to be isolated during the present project from different host species and diseases. The most widely used antibiotics representing all antibiotic groups (penicillins, cephalosporins, aminoglycosides, tetracyclines, macrolides, quinolones, chloramphenicol and its congeners) will be examined using the disc diffusion method and the minimum inhibition concentration (MIC) of the antibiotics will be determined by the standard microdilution method. The molecular background of the most frequently found antibiotic resistances will be examined, resistance genes will be sought for and their prevalence will be compared against epidemiological data (host species, time and place of isolation, etc.). The resistance genes most likely to be in the background of the more frequent resistance phenotypes will be examined, as blaTEM and blaROB genes for beta-lactam resistance; tetA, tetB, tetH, tetL and tetM genes for tetracycline resistance; erm genes for macrolide resistance; cat genes for phenicol resistance. To study fluoroquinolone resistance, sequencing of the gyr and par genes will be carried out. Epidemiology of the isolates used in susceptibility testing will be determined by means of PFGE. Thus the origin of the resistance found can be assessed; the clonal spread of resistant isolates from the spread of resistance genes will be differentiated.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Megállapították, hogy a penicillin és a cefalosporinok általában hatékonyan gátolták az A. pleuropneumoniae törzseket, de az aminoglikozidokra, a karbapenemekre, a fenikolokra, potenciált szulfonamidokra, polipeptid antibiotikumokra, tiamulinra és a makrolidekre is általában érzékenyek voltak. Jelentősebb rezisztencia a teraciklinek esetében mutatkozott. Béta-laktamáz géneket nem találtak, a tetraciklin rezisztens izolátumok között 9 tetL, 3 tetB és 1 tetH gént hordozó izolátumot mutattak ki, integronhordozást nem igazoltak. A H. somni törzsek érzékenyek voltak enrofloxacinra, florfenikolra, penicillin-G-re, tetraciklinre és tilmikozinra, míg a gentamicinre a törzsek közel 30%-a csak mérsékelten érzékeny volt, sem rezisztenciagént sem integront nem mutattak ki bennük. A béta-laktám antibiotikumok, a doxiciklin, a tilmikozin, a tiamulin, a szulfametoxazol-trimetoprim és a kinolonok MIC értékei a M. haemolytica esetében alacsonyak voltak, gyengébb antibakteriális hatás mutatkozott az aminoglikozidok, az oxitetraciklin és az eritromicin esetében, míg a szulfametoxazol önmagában csak nagyon magas koncentrációban fejtett ki gátló hatást. Összesen 2 tetM, 3 tetL és 2 tetH gént hordozó izolátumot találtak, de genetikai rokonságra utaló pulzotípus hasonlóság csak két 1-es szerotípusú tetL hordozó izolátum között volt. Integron hordozás nem fordult elő. A vizsgálatok során azonosítottak egy új A. pleuropneumoniae szerotípust, amelyet 16-os szerotípusként javasolnak elfogadni.
kutatási eredmények (angolul)
A. pleuropneumoniae strains were effectively inhibited by penicillin and cephalosporins, but the strains were susceptible to aminoglycosides, carbapenems, fenicols, potentiated sulphonamides, polypeptide antibiotics, tiamulin and macrolides. Significant resistance could be seen in the case of tetracyclines. Beta-lactamase genes were not found. Among the tetracycline resistant isolates 9 isolates having tetL gene, 3 tetB gene carriers and 1 strain with tetH gene were found. Integrons were not detected. The H. somni strains were susceptible to enrofloxacin, florfenikol, penicillin-G, tetracycline and tilmicosin, intermediate resistance to a gentamicin was seen in 30% of the strains. Neither resistance genes nor integrons were identified in them. The MIC value of beta-lactamase antibiotics, doxycycline, tilmicosin, tiamulin, sulfamethoxazole-trimethoprim and quinolons were low in the case of M. haemolytica. Weaker antibacterial effect was seen in the case of aminoglycosides, oxytetracycline and erythromycin, while only high concentration of sulfamethoxazole had inhibitory effect. Two isolates having tetM, 3 with tetL and 2 with tetH genes were found but pulsotype similarity showing genetic relationship was seen only between two serotype 1 strains. Integrons were not detected. A new serotype was also identified in the project, it is suggested to be accepted as serotype 16.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=84220
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kardos G., Kecskeméti S., Székely É., Fodor L: Hazai Actinobacillus pleuropneumoniae izolátumok genetikai diverzitásának és tetraciklin rezisztenciájának felmérése., MTA Állatorvos-tudományi Bizottság Akadémiai beszámoló, 2013
Kardos G., Kecskeméti S., Székely É., Fodor L: Hazai Mannheimia haemolytica izolátumok genetikai diverzitásának és tetraciklin rezisztenciájának felmérése, MTA Állatorvos-tudományi Bizottság Akadémiai beszámoló, 2013
Sárközi R., Makrai L., Horváth P., Fodor L: Hazai Actinobacillus pleuropneumoniae törzsek szerotípusainak vizsgálata., MTA Állatorvos-tudományi Bizottság Akadémiai beszámoló, 2013
Fodor, L., Makrai, L., Kecskeméti, S., Kardos, G: Susceptibility of Mannheimia haemolytica strains to different antibiotics., Magyar Mikrobiológiai Társaság 2014. évi Nagygyűlése. 2014. október 15-17. Absztraktfüzet p18, 2014
Kardos, G., Kecskeméti, S., Székely, É., Sárközi, R., Fodor, L: Genetic diversity and tetracycline resistance mechanisms among Hungarian Actinobacillus pleuropneumoniae isolates., Magyar Mikrobiológiai Társaság 2014. évi Nagygyűlése. 2014. október 15-17. Absztraktfüzet p26., 2014
Sárközi, R., Makrai, L., Tóth, A., Fodor, L.: Susceptibility of Actinobacillus pleuropneumoniae strains to different antibiotics used for the treatment of porcine pleuropneumonia., Magyar Mikrobiológiai Társaság 2014. évi Nagygyűlése. 2014. október 15-17. Absztraktfüzet p62., 2014
Sárközi R., Makrai L., Tóth A., Fodor L.: Hazai Actinobacillus pleuropneumoniae törzsek antibiotikum- érzékenysége a gyakorlatban alkalmazott antibiotikumokra., Magy. Áo Lapja 2014. 136: 643-649., 2014
vissza »