Bevándorló közösségek tárgykultúrájának vizsgálata Budapesten  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
84286
típus K
Vezető kutató Szeljak György
magyar cím Bevándorló közösségek tárgykultúrájának vizsgálata Budapesten
Angol cím Material Culture of Immigrant Groups in Budapest
magyar kulcsszavak kortárs tárgykutatás, identitás, migráció, városantropológia
angol kulcsszavak contemporary material culture, identity, migration, urban anthropology
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Etnográfia
zsűri Kultúra
Kutatóhely Gyűjteményi Főosztály (Néprajzi Múzeum)
résztvevők Árendás Zsuzsanna
Földessy Edina
Kerék Eszter
Szuhay Péter
Vinczéné dr. Kerezsi Ágnes
Vörös Gabriella
Wilhelm Gábor
projekt kezdete 2011-03-01
projekt vége 2014-09-30
aktuális összeg (MFt) 15.364
FTE (kutatóév egyenérték) 8.54
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatók célja a Magyarországon élő bevándorló közösségek (fekete-afrikaiak, arabok, latin-amerikaiak, törökök, kelet-ázsiaiak, oroszok) életének kortárs tárgyközpontú vizsgálata Budapesten. A programban részt vevő szakemberek közös meggyőződése, hogy a bevándorlók és a magyar társadalom közötti kulturális kapcsolatok, a párbeszédek, egyezkedések, ellenállások, a másság és az azonosság diskurzusai, az etnikai- és identitáspolitikák, reprezentációs kísérletek rendkívül jól megvizsgálhatóak a jelentésteli tárgyak középpontba helyezésével. Ilyen típusú módszeres kutatást, illetve tárgygyűjtést bevándorló csoportok között Magyarországon még nem végeztek. A kutatócsoport másik célja, hogy megismerje a bevándorlókkal foglalkozó európai múzeumok, intézmények módszertani gyakorlatát.

A kutatás eredményeként a csoport tagjai:
1, Tanulmánykötetben ismertetik kutatásuk eredményeit;
2, Egy tárgy – egy élettörténet – egy emberi sors címmel elkészítenek egy kiadványt, amelyben a bevándorlók egy általuk kiválasztott tárgy segítségével idézi fel saját élettörténetüket;
3, A kutatás során gyűjtött tárgyanyagot és a hozzá kapcsolódó élettörténeteket, kutatási anyagokat, fotókat kutatók számára nyilvános adatbázisba szervezik.
4, Az európai múzeumokban szerzett tapasztalataikkal hozzájárulnak a múzeum bevándorlókkal kapcsolatos kiállítási és program stratégiájának kiszélesítéséhez.
angol összefoglaló
Researchers aim to join the investigation of contemporary material culture, a nationwide program directed by the Museum of Ethnography. The researcher group follow up an object-centred investigations about the life of immigrant communities originating from different regions (Sub-Saharan Africa, Asia, the Arab countries, Latin America, Turkey, and Russia) living in Hungary, mostly concentrated in Budapest. The researchers starts from the common point of departure of meaningful objects placing them into the centre of investigation, researching cultural relations, dialogues, negotiations and objections, discourses about sameness and alterity between the immigrants and the Hungarian society, as well as ethnic and identity politics and self-representations. Such a research of immigrant groups and collection of the related objects has not taken place in Hungary so far.

Final results of the project to be obtained:
1, publication of a volume of essays presenting the results of the researches;
2, publication of an illustrated album under the title „One object – one life history – one human destiny” aiming to evoke the life history of immigrants with the aid of an object chosen by them;
3, setting-up a database for research purposes from the collected material (objects and related histories of life, documents of the investigation, photographs);
4, making proposals on the basis of the experiences collected in European museums and institutes for the museum exhibition strategy and programs related to the immigrants.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Néprajzi Múzeum az OTKA által megítélt pályázati támogatás segítségével végezte el 2011. március 1. és 2014. szeptember 30. között a Bevándorló közösségek tárgykultúrájának vizsgálata Budapesten című kutatását. A kutatás eredményeiből 25 tudományos publikáció született, két önálló tematikus kötet jelent meg. A kutatócsoport tagjai megismerték Európa legnagyobb migrációval foglalkozó múzeumait és számos külföldi valamint hazai előadást tartottak a témában. A kutatás tudományos eredményeit a Vándorló tárgyak. Bevándorlók tárgykultúrája Magyarországon című 280 oldalas, 11 tanulmányt tartalmazó kötetben publikáltuk, amely Magyarországon először kapcsolta össze elméletileg, illetve antropológiai terepkutatások által a migrációs és tárgyelméleti kutatásokat. Az otthon tárgyai. Képeskönyv a magyarországi bevándorlók tárgykultúrájáról című, 264 oldalas kötetünk egy olyan interjúanyagot közöl, amely a tanulmánykötetek műfaji határain túllépve, a bevándorlók szemszögéből mutatja be részletesen a tárgyak szerepét a migrációs folyamat során. A kutatócsoport eredményei egy tervezett kiállítás előkészítését, anyaggyűjtését és módszertani megalapozását is jól szolgálták. A kutatás során gyűjtött vizuális anyag bekerült a Néprajzi Múzeum adatbázisába. A megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteket az intézmény kutatási programjában, kiállítási és múzeumpedagógiai stratégiájában hasznosítjuk a következő években.
kutatási eredmények (angolul)
The Museum of Ethnography, in the framework of a grant supported by the Hungarian Scientific Research Fund (OTKA), executed a research program entitled The material culture of immigrant groups in Budapest between the 1st of March 2011 and the 30st of September 2014. As a result of the investigation, 25 scientific articles and two thematic volumes were published. The participants of the research had visited the most important museums dealing with questions related to migration and gave several lectures on the topic in Hungary and in abroad. The scientific results were summarized in Migrant Objects. The Material Culture of Immigrants in Hungary, a volume of 280 pages, containing 11 essays. This is the first publication in Hungary which connects the theories of the material culture and migration studies, based on extensive anthropological fieldwork. The volume Home objects: Picture album of the material culture of immigrants in Hungary (264 pages) presents the unique relation between immigrants and their objects through stories reflecting their personal migration process. The methodological studies, the anthropological fieldworks and the collected objects as well as photographic materials will all serve to the conceptual elaboration of an exhibition about immigration, transnationalism and intercultural contacts in Hungary. We included the collected materials into museum database and will use the theoretical and practical knowledge acquired in further research projects and the representational strategy of the Museum of Ethnography.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=84286
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Wilhelm Gábor: Emlékezet és anyagi kultúra hmong menekülteknél egy tárgytípus kapcsán, Néprajzi Értesítő 96:102-112., 2013
Árendás Zsuzsa – Szeljak György, szerk.: Vándorló tárgyak. Bevándorlók tárgykultúrája Magyarországon, Tabula könyvek 12. 280 p., 2014
Árendás Zsuzsa - Szeljak György: Múzeum, bevándorlók, tárgyak. Bevezetõ gondolatok a tanulmányokhoz, In: Vándorló tárgyak. Bevándorlók tárgykultúrája Magyarországon. Árendás Zsuzsa – Szeljak György szerk., Budapest: Néprajzi Múzeum, 7–22. (Tabula könyvek 12.), 2014
Wilhelm Gábor: Migránsok és tárgyi kultúra. Elméleti és módszertani megjegyzések, In: Árendás Zsuzsa – Szeljak György szerk., Budapest: Néprajzi Múzeum, 23–61. (Tabula könyvek 12.), 2014
Árendás Zsuzsa: A migráció elméleti megközelítései, hibriditás, migránsok tárgykultúrája, In: Vándorló tárgyak. Bevándorlók tárgykultúrája Magyarországon, Árendás Zsuzsa – Szeljak György szerk., Budapest: Néprajzi Múzeum, 62–78. (Tabula könyvek 12.), 2014
Szeljak György – Széli Júlia: Színre vitt indiánság. Andoki vállalkozók tárgyai Magyarországon, In: Vándorló tárgyak. Bevándorlók tárgykultúrája Magyarországon, Árendás Zsuzsa – Szeljak György szerk., Budapest: Néprajzi Múzeum, 79–109. (Tabula könyvek 12.), 2014
Vörös Gabriella: A dönerjelenség. Török vállalkozók és gyorséttermek Budapesten, In: Vándorló tárgyak. Bevándorlók tárgykultúrája Magyarországon, Árendás Zsuzsa – Szeljak György szerk., Budapest: Néprajzi Múzeum, 110–126. (Tabula könyvek 12.), 2014
Farkas Judit: „Isten mellett ülni a padon”. Tárgykultúra, lokalizáció és az autentikusság kérdései a somogyvámosi Krisna-völgy szenthely-koncepciójában, In: Vándorló tárgyak. Bevándorlók tárgykultúrája Magyarországon, Árendás Zsuzsa – Szeljak György szerk., Budapest: Néprajzi Múzeum, 195–228. (Tabula könyvek 12.), 2014, 2014
Kerezsi Ágnes: Orosz identitás Budapesten az orosz feleségek tárgyhasználatának tükrében, In: Vándorló tárgyak. Bevándorlók tárgykultúrája Magyarországon, Árendás Zsuzsa – Szeljak György szerk., Budapest: Néprajzi Múzeum, 127–147. (Tabula könyvek 12.), 2014
Wilhelm Gábor: Kelet- és délkelet-ázsiai migránsok tárgyi kultúrája Budapesten, In: Vándorló tárgyak. Bevándorlók tárgykultúrája Magyarországon, Árendás Zsuzsa – Szeljak György szerk., Budapest: Néprajzi Múzeum, 148–171. (Tabula könyvek 12.), 2014
Árendás Zsuzsa: „Megteremtettük a mi kis Indiánkat”. A Budapesten élõ indiai migránsok otthonai és ételei, In: Vándorló tárgyak. Bevándorlók tárgykultúrája Magyarországon, Árendás Zsuzsa – Szeljak György szerk., Budapest: Néprajzi Múzeum, 172–194. (Tabula könyvek 12.), 2014
Földessy Edina: Az otthon látképe. Látás, belelátás és láttatás egyiptomi és közel-keleti bevándorlók tárgykultúrájában, In: Vándorló tárgyak. Bevándorlók tárgykultúrája Magyarországon, Árendás Zsuzsa – Szeljak György szerk., Budapest: Néprajzi Múzeum, 229–259. (Tabula könyvek 12.), 2014
Földessy Edina: Az otthon érintése. Egyiptomi és közel-keleti bevándorlók tárgyai az emlékezet és a tapintás összefüggésében, In: Vándorló tárgyak. Bevándorlók tárgykultúrája Magyarországon, Árendás Zsuzsa – Szeljak György szerk., Budapest: Néprajzi Múzeum, 260–280. (Tabula könyvek 12.), 2014
Szuhay Péter - Kerék Eszter (szerk.): Az otthon tárgyai. Képeskönyv a magyarországi bevándorlók tárgykultúrájáról, Budapest: Néprajzi Múzeum, MaDok-füzetek 9. 264 p., 2014
Szeljak György-Szuhay Péter: Előszó, In: Az otthon tárgyai. Képeskönyv a magyarországi bevándorlók tárgykultúrájáról. Szuhay Péter-Kerék Eszter szerk., Budapest: Néprajzi Múzeum, 9-10. (MaDok-füzetek 9.), 2014
Kerezsi Ágnes: Interjúközlések és egyéni tárgytörténet, In: Az otthon tárgyai. Képeskönyv a magyarországi bevándorlók tárgykultúrájáról Budapest: Néprajzi Múzeum, 96-165, 246-247. (MaDok-füzetek 9.), 2014
Földessy Edina: Interjúközlések és egyéni tárgytörténet, In: Az otthon tárgyai. Képeskönyv a magyarországi bevándorlók tárgykultúrájáról. Szuhay Péter-Kerék Eszter szerk., Néprajzi Múzeum, 12-53, 240-243. (MaDok-füzetek 9.), 2014
Wilhelm Gábor: Interjúközlések és egyéni tárgytörténet, In: Az otthon tárgyai. Képeskönyv a magyarországi bevándorlók tárgykultúrájáról. Szuhay Péter-Kerék Eszter szerk., Néprajzi Múzeum 214-229. 254-255. (MaDok-füzetek 9.), 2014
Vörös Gabriella: Interjúközlések és egyéni tárgytörténet, In: Az otthon tárgyai. Képeskönyv a magyarországi bevándorlók tárgykultúrájáról. Szuhay Péter-Kerék Eszter szerk., Néprajzi Múzeum, 194-213, 252-253. (MaDok-füzetek 9.), 2014
Szeljak György: Interjúközlések és egyéni tárgytörténet, In: Az otthon tárgyai. Képeskönyv a magyarországi bevándorlók tárgykultúrájáról. Szuhay Péter-Kerék Eszter szerk., Néprajzi Múzeum, 166-193, 248-251. (MaDok-füzetek 9.), 2014
Árendás Zsuzsa: Interjúközlések és egyéni tárgytörténet, In: Az otthon tárgyai. Képeskönyv a magyarországi bevándorlók tárgykultúrájáról. Szuhay Péter-Kerék Eszter szerk., Néprajzi Múzeum, 55-91, 244-245. (MaDok-füzetek 9.), 2014
Marton Ildikó: Interjúközlések és egyéni tárgytörténet, In: Az otthon tárgyai. Képeskönyv a magyarországi bevándorlók tárgykultúrájáról. Szuhay Péter-Kerék Eszter szerk., Néprajzi Múzeum 230-236. 256-259. (MaDok-füzetek 9.), 2014
Földessy Edina: Hendikeppes versenyző a párizsi múzeumi ringben. A Bevándorlástörténeti Múzeum (CNHI) életrajza, Tabula 15 (2013) (Közlésre elfogadva, megjelenik 2013. őszén), 2013
Árendás Zsuzsa: 'Local chats'. A Kreuzberg Múzeum, Tabula 15 (2013) (Közlésre elfogadva, megjelenik 2013 őszén.), 2013
Wilhelm Gábor: Holmik, migránsok és az antropológiai megközelítés. Daniel Miller: Stuff. Cambridge: Polity Press, 2012. (Könyvismertetés), Tabula 15 (2013) (Közlésre elfogadva, megjelenik 2013 őszén.), 2013
Szeljak György: Migránsok és európai múzeumok, Tabula 15 (2003) (Közlésre elfogadva, megjelenik 2013 őszén), 2013
Wilhelm Gábor: Kommunikáció, állapot, modell. . In: A kommunikatív állapot. Diszciplináris rekonstrukciók. Horányi Özséb 70. születésnapjára. Bajnok Andrea, Korpics Márta, Milován (...), pp. 188–192. Budapest: Typotex., 2013
Földessy Edina: „Túlsúlyos ifiversenyző” a párizsi múzeumi ringben. A Nemzeti Bevándorlástörténeti Központ (CNHI) életrajza, Tabula Online 15 (1), 2014
Árendás Zsuzsa: A befogadó múzeum. Local Chats: City migration history. From Hallensches to Frankfurter Tor; Kreuzberg Museum, Berlin, Tabula Online 15 (1), 2014
Wilhelm Gábor: Dolgok és migránsok. Daniel Miller: Stuff. Cambridge: Polity Press. 2012 [2010]. 169 p., Sandra H. Dudley: Materialising exile . New York – Oxford: Berghahn Books. 2010. 188 p. (Könyvismertetés), Tabula Online 15(1), 2014
Szeljak György: On-line anyák és gyermekeik. Mirca Madianou – Daniel Miller: Migration and New Media. Transnational Families and Polymedia. London – New York: Routledge. 2012. 175 p. (Könyvismertetés), Tabula Online 15(1), 2014
Árendás Zsuzsa: 'We have re-created our India'. Material culture of migrant Indians in Budapest, In: India Migration Report 2014, ed. by S. Irudaya Rajan, Routledge Publications. (Publikálásra elfogadva, megjelenik 2015. első felében), 2015

 

Projekt eseményei

 
2014-04-07 13:38:26
Résztvevők változása
vissza »