Antioxidant capacity of fresh and processed fruits, identification and biosynthesis of their antioxidant compounds  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
84290
Type K
Principal investigator Stefanovitsné dr. Bányai, Éva
Title in Hungarian Friss és feldolgozott gyümölcsök antioxidáns kapacitása, antioxidáns vegyületeik azonosítása és bioszintézisük vizsgálata
Title in English Antioxidant capacity of fresh and processed fruits, identification and biosynthesis of their antioxidant compounds
Keywords in Hungarian antioxidánsok, bioszintézis, flavonoidok, génizolálás, gyümölcsfák, HPLC, Prunus
Keywords in English antioxidants, biosynthesis, flavonoids, gene isolation, HPLC, Prunus, tree fruits
Discipline
Horticulture (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Department of Applied Chemistry (Corvinus University of Budapest)
Participants Abrankó, László
Hanek, Ferenc Richárdné
Hegedűs, Attila
Makovicsné Zsohár, Noémi
Papp, Nóra
Pfeiffer, Péter Zoltán
Rédei, Réka
Szikriszt, Bernadett
Starting date 2011-02-01
Closing date 2015-12-31
Funding (in million HUF) 25.689
FTE (full time equivalent) 15.51
state closed project
Summary in Hungarian
A gyümölcsök egészségvédő hatással rendelkező anyagcseretermékei egyre ismertebbek. A pályázat célja felmérni a magyar eredetű illetve honosított csonthéjas gyümölcsök antioxidáns kapacitását, azonosítani az antioxidáns kapacitást kialakító vegyületeket és meghatározni azok mennyiségét a friss gyümölcsben, az abból készült feldolgozott termékekben és a tárolás során. Ezenkívül elvégezzük a gyümölcsökben található polifenolos vegyületek bioszintézisének kulcsenzimeit kódoló gének vizsgálatát kajszi, őszibarack és meggy esetében. Első lépésként a korábbi vizsgálatok során azonosított, kiemelkedő antioxidáns kapacitással rendelkező gyümölcs genotípusok vizsgálatát tervezzük, illetve újabb genotípusok azonosítását (pl. cseresznye, kökény esetében). Ezek polifenolos vegyületeit HPLC-MS és HPLC-MS/MS profilozási analízissel jellemezzük. PCR primereket tervezünk a polifenolos vegyületek bioszintézis útjának kulcsenzimeit kódoló gének vizsgálatára. Jellemezzük néhány azonosított gén expresszióját a különböző érettségi állapotú gyümölcsökben. Elvégezzük az azonosított gének exon-intron szerkezetének jellemzését és filogenetikai analízisét. A kutatócsoport tapasztalata és korábbi eredményei alapján az eredmények elérését nem terheli jelentős kockázat. A kutatás hozzájárul a kutatói utánpótlás (PhD fokozat és posztdoktori alkalmazás) és a kutatási infrastruktúra (új módszerek alkalmazása) fejlesztéséhez. Várható eredményeink nemzetközileg is új tudományos eredménynek számítanak, így jó eséllyel publikálhatók elismert folyóiratokban.
Summary
Health-promoting effects of fruit consumption are more and more characterized. This project involves the determination of the antioxidant capacity in fruits of Hungarian and introduced stone fruit cultivars. In addition, the identification and quantification of the compounds contributing to the antioxidant capacity of fresh fruits will be also carried out as well as their changes will be monitored during processing and storage. Furthermore, the genes encoding for the key enzymes in the biosynthetic pathways of polyphenolic compounds in apricot, peach and sour cherry fruits will be also studied. First experiments will be carried out to analyse the previously identified genotypes with enhanced antioxidant capacity, and additional ones are expected to be identified (e.g. among sweet cherries, sloes). Comparative polyphenolic profiles will be obtained from HPLC-MS and HPLC-MS/MS analyses. PCR primers will be designed to identify the genes encoding for the key enzymes in flavonoid biosynthesis pathway. We are going to investigate the expression of some genes at different ripening stages of fruits. Gene characterization involves exon-intron structure and phylogenetic analyses. Based on our competence and previous results, the accomplishment of the present project is safe. The project contributes to the education of young scientists (PhD and postdoc) and helps to develop new methods. Internationally new scientific contributions are expected, which can be published in recognized journals.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Csonthéjas gyümölcsök (cseresznyeszilva, japánszilva, őszibarack, kajszi, cseresznye, meggy és kökény) fajtáinak egészségvédő hatását jól jellemző antioxidáns kapacitást több korszerű módszerrel határoztuk meg, az összes flavon-, flavonol- és antocianintartalom mellett. Kajszinál a Preventa genotípus rendelkezett kiemelkedő antioxidáns kapacitással, míg meggynél az ‘Érdi jubileum’, VN-1, ‘Fanal’ és ‘Pipacs 1’. Kajszi és meggy esetében tömegspektrometriás módszerekkel megtörtént a polifenolok minőségi és mennyiségi azonosítása. A meggy antioxidáns kapacitással rendelkező polifenoljainak vizsgálata HPLC-DAD-ABTS•+ kapcsolt rendszerrel történt meg. A kajsziban három fő flavonoid alkotót azonosítottunk. Egyes meggyfajtában a többi meggyre nem jellemző genisztein-glikokonjugátumokat azonosítottunk. Meghatároztuk 13 kajszi és 9 meggy gén részleges DNS-szekvenciáját, mely gének szerepe a gyümölcs flavonoid-bioszintézisében valószínűsíthető. A PAL gént kivéve valamennyi vizsgált 12 génről munkánk adta a kajszi faj esetében az első szekvenciaismeretet. A meggy MYB génszekvenciák a Prunus nemzetségen belül első ízben váltak ismertté, a többi szekvencia pedig a faj esetében számít újdonságnak. Meggylé-sűrítmény, dzsem, kompót, fagyasztott és liofilizált meggytermékek vizsgálati eredményei igazolták a termékfejlesztés fontosságát. Állatkísérletekkel is bizonyítottuk a meggy jelentős táplálkozás élettani, antimikróbás és hyperlipidémia elleni hatását.
Results in English
Several up-to-date antioxidant capacity methods were used to characterize stone fruit (cherry plum, Japanese plum, peach, apricot, sweet cherry, sour cherry and blackthorn) cultivars. Moreover, the total flavon-, flavonol- and anthocyanin contents were measured. In case of apricot the Preventa genotype, while in case of sour cherries the ‘Érdi jubileum’, VN-1, ‘Fanal’ and ‘Pipacs 1’ reached outstanding antioxidant capacity. The qualification and quantification of polyphenolic compounds were carried out with mass spectrometry methods in apricot and sour cherry genotypes. The polyphenols with antioxidant capacity in sour cherries were measured with HPLC-DAD-ABTS•+ system. Three major flavonoid derivatives were identified in apricots. In some sour cherries genistein-glycoconjugates were identified which was not characteristic to other sour cherry genotypes. Partial DNA sequences of 13 apricot and 9 sour cherry genes were determined, which genes may have an important role in the flavonoid biosynthesis pathway. Our work provided information first time on the DNA sequence for all the genes examined in apricots with the except of PAL.The DNA sequences of MYB in sour cherry were first determined within the genus Prunus. The analytical results of sour cherry concentrate, jam, sauce, frozen and lyophilized sour cherry products proved the importance of product development. The health benefits of sour cherries, like antimicrobial and anti-hyperlipidemic effects, were confirmed with animal experimentation.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=84290
Decision
Yes

 

List of publications

 
Rácz, A.; Papp, N.; Balogh, E.; Fodor, M.; Héberger K.: Comparison of antioxidant capacity assays with chemometric methods., Analitical Methods,. 7. 4216-4224., 2015
PappN., Blázovics A., Fébel H., Salido S., Altarejos J., Fehér E., Kocsis I., Szentmihályi K., Abrankó L., Hegedűs A., Stefanovits-Bányai É.: Antihyperlipidemic effects of sour cherries characterized dy different in vitro antioxidant power and polyphenolic composition, Plants Food Hum Nutr, 2015. 70. 408-413., 2015
Papp Nóra:: Csonthéjas gyümölcsök antioxidáns kapacitásának és a meggy polifenol-mintázatának vizsgálata. Debrecen, Nyilvános védés 2015. február 24., Debrecen, 2014
Papp N., Szabó T., Nyéki J., Stefanovits-Bányai É., Hegedűs A.:: Antioxidant capacity anf total polyphenolic content in quince (Cydonia oblonga Mill.), International Journal of Horticultural Science, 19(3-4) 33-35., 2013
Hegedűs A., Papp N., Stefanovits-Bányai É.:: A review of nutritional value and putative health-effects of quine (Cydonia oblonga Mill.) fruit., International Journal of Horticultural Science, 19(3-4) 29-32., 2013
Furulyás D., Keszti Sz., Engelhardt T., Mohácsi-Farkas Cs., Stefanovits-Bányai É., Hegedűs A., Papp N., Stégerné-Máté M.:: Antibakterial effects of sour cherry and sea buckthorn., 21st Internetional Symposium on Analytical and Environmental Problems, 2015. sept. 28. Szeged, Ed:: Alapi T., Ilis I. ISBN: 978-963-306-411-5. 336-340., 2015
Rácz G., Alam MR., Albert K., Papp N., Koris A., Di Matteo M., Vatai Gy:: Estimation of overall mass transfer coefficient in osmotic distillation for gentle sour cherry juice concentration, Food Science Confernce 2013-with research for the success of Darányi program, 93-96., 2013
Furulyás D., Nagy O., Papp N., Stefanovits-Bányai É., Stéger Máté M.:: Possibilities of complex food processing of quince., 21st Internetional Symposium on Analytical and Environmental Problems, 2015. sept. 28. Szeged, Ed:: Alapi T., Ilis I. ISBN: 978-963-306-411-5. 341-344., 2015
Pfeiffer, P., Pedryc, A., Papp, N., Abrankó, L., Stefanovits-Bányai, É., Hegedűs, A.: Molecular genetics of the flavonoid biosynthesis in two apricot genotypes., XV International Symposium on Apricot Breeding and Culture, 20–24 June 2011, Yerevan, Armenia. Abstract book, 1 page., 2011
Szikriszt, B., Papp, N., Taller, D., Halász, J., Nyéki, J., Szabó, Z., Stefanovits-Bányai, É., Hegedűs, A.: Preliminary evaluation of breeding perspectives of Ukrainian sweet cherry cultivars: nutraceutical properties and self-incompatibility., International Journal of Horticultural Science, 17(1–2): 7–11., 2011
Papp, N., Szőke, F., Szabó, Z., Nyéki, J., Stefanovits-Bányai, É., Hegedűs, A.: Preliminary evaluation of selected Prunus spinosa and P. insititia genotypes for their nutraceutical properties., International Journal of Horticultural Science, 17(4–5): 19–22., 2011
Hegedűs, A., Pfeiffer, P., Papp, N., Abrankó, L., Pedryc, A., Stefanovits-Bányai, É.: Accumulation of antioxidants in apricot fruit through ripening: characterization of a genotype with enhanced functional properties., Biol. Res., 44: 339–344. IF 0,67, 2011
Pfeiffer P., Hegedűs A.: A gyümölcsök flavonoidbioszintézisének molekuráris genetikai vizsgálata: szakirodalmi áttekintés., Kertgazdaság, 44: 78-88., 2012
Abranko, L.; Nagy, Á.; Hegedűs, A.,: Genistein izoflavon: egy ismeretlen ismerős a meggyben (Prunus cerasus L.), In /MKE 1. Nemzeti Konferencia/, Adányiné Kisbocskói, N.; Wölfling, J., Eds. Magyar Kémikusok Egyesülete: Sopron, 2011; p 50. (ISBN 978-963-9970-11-3), 2011
Abrankó, L.; Nagy, Á.; Hegedűs, A.: Identification of genistein isoflavone glycoconjugates in special sour cherry cultivars, International Conference on Polyphenols and Health, ICPH 2011, Barcelona 2011., 2011
Nagy, Á.; Hegedűs, A.; Abrankó, L.: Profiling of flavonoids in Hungarian Apricot (Prunus armeniaca L.) using liquid chromatography-mass spectrometry, XVI. Euroanalysis, Beograde, 2011., 2011
Nagy, Á.; Hegedűs, A.; Abranko, L.,: Magyarországon termesztett kajszik (Prunus armeniaca L.) flavonoid-készletének feltérképezése HPLC-ESI-MS/MS módszerrel., In /MKE 1. Nemzeti Konferencia/, Adányiné Kisbocskói, N.; Wölfling, J., Eds. Magyar Kémikusok Egyesülete: Sopron, 2011; p 244. (ISBN 978-963-9970-11-3), 2011
Hegedűs, A.; Stefanovitsné Bányai, É.:: Természetes antioxidáns-forrásunk: a gyümölcs., Debreceni Egyetem, AGTC Kutatási és Fejlesztési Intézet, Debrecen. ISBN 978-615-5183-26-3., 2012
Pfeiffer, P; Pedryc, A; Papp, N; Abrankó, L; Stefanovits-Bányai, É; Hegedűs, A.: Molecular genetics of the flavonoid biosynthesis in two apricot genotypes., Acta Hort. (ISHS), 966: 107-111., 2012
Racz, G., Papp, N., Hegedűs, A., Szabó, Z., Nyéki, J., Szabó, T., Stefanovits-Bányai, É., Vatai, Gy.: Concentration of ‘Oblachinska’ sour cherry juice using osmotic distillation., International Journal of Horticultural Science, 18(1): 31-34., 2012
Pfeiffer P., Hegedűs A.: gyümölcsök flavonoidbioszintézisének molekuláris genetikai vizsgálata (Review)., Kertgazdaság, 44: 78-88., 2012
Nagy, Á., Abankó, L: iquid chromatography-high-resolution mass spectrometric profiling of chlorogenic acids in green coffee beans of Coffea arabica L., Austrian-Hungarian Bilateral Informal Meeting, 2012. Sept. 12-14., Podesdorf, Austria, 2012
Szilvássy B., Abrankó L.: Izomer aglikonokkal rendelkező flavonoid-glikokonjugátumok tömegspektrometriás profilozása,, MKE Tömegspektromeriás Társaság szakmai nap (meghívott előadás),, 2012
Nagy Á., Abrankó L.: Zöld kávébab (Coffea Arabica L.) kinasav-származékainak folyadékkromatográfiás-tömegspektrometriás feltérképezése.,, Táplálkozástudományi Kutatások II konferencia, Kaposvár,, 2012
Dorkó L., Stégerné Máté M., Abrankó L.: Bodzalé, mint természetes élelmiszerszínezék.,, Táplálkozástudományi Kutatások II konferencia, Kaposvár,, 2012
Papp N., Stefanovits-Bányai É., Hegedűs A., Kleiner D., Blázovics A., Szabó Z., Altarejos J., Salido S: Magyar meggyfajták bioaktív komponenseinek meghatározása ABTS-HPLC-DAD kapcsolt technikával., Magyar Szabadgyökkutató Társaság Munkaértekezlet, Budapest, 2012
Süle K., Fébel H., Fehér E., Papp N., Blázovics A., Stefanovits-Bányai É.,Szentmihályi K.:: A meggy bioaktív anyagainak és fémelemtartalmának hatása a zsírmájban. Magyar meggyfajták bioaktív komponenseinek meghatározása ABTS-HPLC-DAD kapcsolt csolt technikával., Magyar Szabadgyökkutató Társaság Munkaértekezlet, Budapest, 2012
Papp N., Hegedűs V., Blázovics A., Fébel H., Szentmihályi K., Fehér E., Kocsis I., Salido S., Kleiner D., Hegedűs A., Stefanovits-Bányai É.:: A meggy bioaktív komponenseinek lipidcsökkentő hatása, Magyar Szabadgyökkutató Társaság Munkaértekezlet, Budapest, 2012
Kapás M., Papp N., Hegedűs A., Stefanovits-Bányai É., Majer P., Gergely A., Hideg É.:: Meggyfajták (Cerasus vulgaris L. Mill. Antioxidáns kapacitásának összehasonlítása., LIV. Georgikon Napok, Keszthely, 2012
Papp N., Hegedűs A., Stefanovits-Bányai É., Szabó Z., Altarejos J., Salido S.:: Módszerfejlesztés meggyfajták antioxidáns kapacitással rendelkező vegyületeinek meghatározásához., LIV. Georgikon Napok, Keszthely, 2012
Szikriszt Bernadett: A cseresznye S-lókuszának variabilitása a géncentrumban, BCE KTK, 2012
Taller Dénes: Ukrán cseresznyefajták funkcionális nemesítési programbeli felhasználhatóságának értékelése, BCE KTK, TDK dolgozat, 2012
Taller Dénes: Ukrán cseresznyefajták funkcionális nemesítési programbeli felhasználhatóságának értékelése, BCE KTK, diplomadolgozat, 2012
Kapás Mariann: A cseresznye- és meggyfajták gyümölcsének antioxidáns hatásában megnyilvánuló genetikai variabilitás jellemzése, BCE KTK szakdolgozat, 2012
Hegedűs, A., Taller, D., Papp, N., Szikriszt, B., Ercisli, S., Halász, J., Stefanovits-Bányai, É.: Fruit antioxidant capacity and self-incompatibility genotype of Ukrainian sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars highlight their breeding prospects, Euphytica, 191: 153–164., 2013
Süle K., Fehér E., Blázovics A., Fébel H., Papp N., Mátis E., May Z., Stefanovits-Bányai É., Szentmihályi K.: Changes in metal homeostasis in experimentally induced fatty liver by the effect of sour cherry consumption, Eur. Chem.Bull. 1(19): 360-363., 2012
Halász J., Szabó Z., Pedryc A., Stefanovits-Bányai É., Hegedűs A.: Recent scientific achievements to promote apricot culture in Hungary and elsewhere. Invited lecture., Proceedings of the 4th Conference „Innovation in fruit growing“, Belgrade, 2013. ISBN 978-86-7834-171-7. pp. 123-135., 2013
Nagy Á., Besnyő D., Hegedűs A., Abrankó L.: Comprehensive screening of polyphenol content of apricot fruits (Prunus armeniaca) cultivated in Hungary, Budapest, 2013.11.07-2013.11.08. Food Science Conference 2013 - With research for the success of Darányi Program, Book of proceedings, Budapesti Corvinus Egyetem Élelmisz, 2013
Kleiner D., Mátis E., Papp N., Hegedűs V., Sárdi É., Hegedűs A., Fébel H., Blázovics A.: How does cherry-treatment modify the transmethylation ability in alimentary induced fatty liver of rats?, Hungarian Medical Association of America, 6th Annual Meeting. Balatonfüred, Magyarország, 2013.08.16-2013.08.17. pp. 59-60., 2013
Hegedűs A., Papp N., Abrankó L., Blázovics A., Fébel H., Stefanovits-Bányai É.: Gyümölcsök szerepe a korszerű táplálkozásban, Természetes hatóanyagok a modern orvoslásban (Szerk.: Blázovics A., Mézes M.). Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő. ISBN 978-963-269-412-2. pp. 81-85., 2014
Taller D., Hegedűs A., Szikriszt B.: Ukrán cseresznyefajták funkcionális nemesítési programbeli felhasználhatóságának értékelése., In: Pénzes B. és mts. XXXI. OTDK Agrártudományi Szekció: Pályaművek összefoglalói konferencia-kötet, Budapest, Magyarország, 2013.04.03-2013.04.05. BCE, p. 230., 2013
Papp Nóra, Kapás Mariann, Gergely Anita, Szabó Zoltán, Hegedűs Attila, Stefanovits-Bányai Éva: Az évjárat hatása a meggy antioxidáns kapacitására és összes polifenol-tartalmára., XIX. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2013. márc.07. ISBN 978-963-9639-50-8. abs. 127., 2013
Szigeti F., Stefanovits-Bányai É., Hegedűs A., Papp N., Kiskó G., Engelhardt T., Mohácsi-Farkas Cs.: Különböző birsalma fajták (Cydonia oblonga Mill.) antimikrobás hatásának vizsgálata patogén baktériumok esetén, A Magyar Táplálkozástudományi Társaság XXXVIII. Vándorgyűlése, Eger 2013. október 3-5., 2013
Papp Nóra, Kapás Mariann, Gergely Anita, Szabó Zoltán, Hegedűs Attila, Stefanovits-Bányai Éva: Az évjárat hatása a meggy antioxidáns kapacitására és összes polifenol-tartalmára., XIX. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2013. márc.07. ISBN 978-963-9639-50-8. abs. 127., 2013
Hegedűs, A., Papp. N., Pfeiffer P., Szabó T., Nyéki J., Szabó Z., Stefanovits-Bányai É.: Szuper-meggyekkel az elhízás ellen, Kecel, 2013. június 7., 2013
Hegedűs, A., Papp, N., Abrankó, L., Stefanovits-Bányai, É.: Finom orvosság-e a gyümölcs? A legújabb tudományos eredmények meglepő egészségügyi hatásokkal társítják a gyümölcsfogyasztást., IX. International Conference for the Promotion of the Consumption of Fruit and Vegetables, 2013. szeptember 20-21, Hungexpo, G pavilon, Budapest, 2013
Hegedűs A., Papp N., Nagy Á., Szabó T., Szabó Z., Nyéki J., Stefanovits-Bányai É.: A birs táplálkozás-élettani értékei., A birs termesztése. Biodiverzitás a gyümölcstermesztés szolgálatában, Újfehértó, 2013. november 13., 2013
Gergely Anita: A kajszi és az őszibarack egészségi hatását befolyásoló néhány beltartalmi érték variabilitásának jellemzése, Budapesti Corvinus Egyetem, Genetika és Növénynemesítés Tanszék, 2014
Szigeti Fruzsina: Különböző birsalma fajták antimikrobás hatásának vizsgálata impedimetriás mérőműszer segítségével, Budapesti Corvinus Egyetem, Alkalmazott Kémia Tanszék, 2014
Chethana Kumar Arekatte: Influence of Temperature during Concentration of Sour Cherry Juice by using Vacuum Membrane Distillation, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszeripari Műveletek Tanszék, 2013
MdRizvi Alam: Concentration of sour cherry juice by using integrated membrane processes, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszeripari Műveletek Tanszék, 2013
Abrankó, L.; Nagy, Á.; Szilvássy, B.; Stefanovits-Bányai, Éva.; Hegedűs, A.:: Genistein isoflavone glycoconjugates in sour cherry (Prunus cerasus L.) cultivars., Food Chemistry,2015,166:(1) pp. 215-222., 2015
Neményi, A.; Stefanovits-Bányai, É.; Burján. S.S.; Pék. Z.; Hegedűs, A.; Gyuricza, Cs.; Helyes, L.:: Seasonal variation in Total Antioxidant Capacity and Total Phenolic Content of Leaves of Phyllostachys Taxa using Different Extraction methods., Not. Bot. Horti. Agrobo. 2014. 42.(1) 43-50., 2014
Koczka, N.; Móczár, Zs.; Stefanovits-Bányai, É.; Ombódi, A.:: Differences in antioxidant properties of ginkgo leaves collected from male and female trees., Acta Pharm. 65 (2015) xx–xx DOI: 10.1515/acph-2015-0001, 2015
Koczka, N.; Ombódi, A.; Móczár, Zs.; Stefanovits-Bányai, É.:: Total phenolic content and antioxidant capacity of ginkgo teas, Acta Alimentaria, An International Journal of Food ScienceIt was accepted on Feb 17, 2015 Ref.: Ms. No. AAlim_2014_270R1, 2015
Makovics-Zsohár, N.; Hegedűs, A.; Stefanovits-Bányai, É.; Rédei, R.; Papp, N.:: The antioxidant capacity of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) berries dependent on the genotype and harvest., International Journal of Horticultural Science, 2014. 3-4. 27-30., 2014
Gergely, A.; Papp, N.; Stefanovits-Bányai, É.; Hegedűs, A.; Rábai, M.; Szentmihályi,K.:: Assessment and examination of mineral elements in apricot (Prunus armeniaca L.) cultivars: a special attention to selenium and other essential elements, Eur. Chem. Bull. 2014.3 (8) 760-762., 2014
Papp, N.;, Nyéki, J.; Szabó, Z.; Szabó, T.; Szilvássy, B.; Stefanovits-Bányai, É.; Pfeiffer, P.:: Hungarian sour cherries are fruits beyond the berries: Identification of genotypes with outstanding antioxidant properties., Acta Horticulturae 2014. 1020. 365-370., 2014
Makovics-Zsohár, N.; Hegedűs, A.; Stefanovits-Bányai, É.; Rédei, R.; Papp N.:: Magyarországon termesztett néhány homoktövis (Hippophae Rhamnoides L.) fajta antioxidáns kapacitásának jellemzése., The 20th Int. Symp. On Analitical and Environmental problems, Szeged, 2014. szeptember 22. 39-42., 2014
Hegedűs, A.; Papp, N.; Abrankó, L.; Blázovics, A.; Fébel, H.; Stefanovits-Bányai, É.:: Gyümölcsök szerepe a korszerű táplálkozásban., TERMÉSZETES HATÓANYAGOK A MODERN ORVOSLÁSBAN. 2014. 81-85. ISBN 978-963-269-412-2. szerk.: Blázovics Anna, Mézes Miklós, 2014
Abrankó, L.; Nagy, Á.; Szilvássy, B.; Stefanovits-Bányai, É.; Hegedűs A.:: Genistein isoflavone glycoconjugates in sour cherry cultivars (Prunus cerasus L.)., Sustainable production of hight-quality cherries for European market of the WG 1 meeting on Use of molecular Markers for Diversity Studies. 2014. marc. 3-5. Budapest, 2014
Stefanovits-Bányai, É.; Pfeiffer, P.; Papp, N.; Abrankó, L; Hegedűs, A.:: Identification and transcriptional profiling of candidate flavonoid biosynthesis genes in two apricot genotypes differing in polyphenolic contents., Plant Biology Europe FESPB/EPSO 2014, Dublin, Ireland, 2014. June 22–26. Abstract book P489., 2014
Hegedűs, A.; Kodad, O.;Stefanovits-Bányai, É.; Halász, J.:: ): Identification of a recently active Prunus-specific miniature inverted repeat transposable element with considerable evolutionary implications., Plant Biology Europe FESPB/EPSO 2014, Dublin, Ireland, 2014. June 22–26. Abstract book P466, 2014
Papp, N.;Hegedűs, A.; Stefanovits-Bányai, É.; Abrankó, L. :: Differences in the flavonoid profile of Hungarian sour cherry genotypes., Plant Biology Europe FESPB/EPSO 2014, Dublin, Ireland, 2014. June 22–26. Abstract book P303, 2014
Hegedűs A.; Papp N., Abrankó L., Stefanovits-Bányai É.:: A gyümölcsök antioxidáns vegyületeinek valódi hatása., MSZKT Munkaértekezlet. 2014. április. 18. Budapest. Ea. Összefoglaló. 14., 2014
Stefanovits-Bányai É.; Szigeti, F.; Hegedűs, A.; Papp, N.; Kiskó, G.; Engrelhardt, T.; Mohácsi-Farkas. Cs.:: A birs antioxidáns vegyületei és antimikróbás hatása., MSZKT Munkaértekezlet. 2014. április. 18. Budapest. Ea. Összefoglaló. 15., 2014
Schéder, E.; Sebő, J.; Papp, N.; Stefanovits-Bányai. É.; Lehoczkiné Tornai, J.:: Fermentált és nem fermentált teák mikrobióta összetételének és antioxidáns kapacitásának vizsgálata a fogyasztói ár összefüggésében., MSZKT Munkaértekezlet. 2014. április. 18. Budapest. Ea. Összefoglaló. 16., 2014
Papp, N.; Hegedűs, A.; Stefanovits-Bányai, É.; Abrankó L.:: A meggy polifenolos komponenseinek azonosítása., MSZKT Munkaértekezlet. 2014. április. 18. Budapest. Ea. Összefoglaló. 17., 2014
Csávás, G.; Hegedűs, A.; Stefanovits-Bányai, É.;Halász J.:: A ’Pipacs 1’ és a ‘Korai Pipacs’meggfajták DNS-alapú megkülönböztetése., XX. Növénynemesítési Tudományos Nap (2014. március 18.) Növénynemesítés a megújuló mezõgazdaságban.szerk.: Veisz O. 110-114., 2014
Stefanovits-Bányai, É.; Papp, N.; Makovics-Zsohár, N.; Hegedűs A.:: Polifenolok és a gyümölcsfogyasztás kapcsolata, NAIK Élelmiszertudományi Kutatóintézet, MTA Élelmiszertudományi Tudományos Bizottsága, Magyar Élelmiszertudományi és Technológiai Egyesület, 356. Tudományos Kollokvium, 2014
Schvéder, E.; Sebő, J.; Papp, N.; Stefanovits-Bányai, É.; Somogyi, L.; Lehoczkiné Tornai, J.:: Különböző árkategóriájú teák mikróbióta összetételének és antioxidáns kapacitásának vizsgálata., Aktualitások a táplálkozástudományi kutatásokban című workshop. Budapest, 2014. jan.16. Ea. ISBN 978-963-88108-7-8. Szerk.: Gelencsér É., Horváth Z., 2014
Hegedűs, A.; Papp, N.; Abrankó, L.; Blázovics, A.; Stefanovits-Bányai, É.:: A gyümölcsök bioaktív vegyületeinek hatása különböző betegségekben., Oxidatív stressz és betegségek országos konferencia. Budapest, 2014. november 6-7., Absztraktfüzet, 35. oldal., 2014
Hegedűs Attila:: A csonthéjas gyümölcsök antioxidáns hatásában megnyilvánuló genetikai variabilitás jellemzése. MTA doktori értekezés, MTA, 2014
Papp Nóra:: Csonthéjas gyümölcsök antioxidáns kapacitását befolyásoló tényezők vizsgálata. Debrecen, Nyilvános védés 2015. február 24., Debrecen, 2014
Furulyás Diána:: A homoktövis (Hippophae rhamnoides L.) antimikrobás hatása, BCE ÉTK Diplomammunka, 2014
Viczencz Boglárka: Birsfajták néhány biológiailag aktív komponensének összehasonlító vizsgálata, BCE ÉTK Szakdolgozat, 2014
Vinczencz Boglárka: Birsfajták néhány biológiailag aktív komponensének összehasonlító vizsgálata, MÉTE XX. 2014. III. helyezés, 2014
Dudás Réka: Kökény és kökényszilva fajtajelöltek beltartalmi és genetikai jellemzése., BCE KTK Szakdolgozat, 2015
Rácz G., Alam M. R., Arekatte Ch. K., Alberta K., Papp N., Stefanovits-Bányai É., Russo P., Di Matteo M., Vatai Gy.: Potassium acetate solution as a promising option to osmotic distillation for sour cherry (Prunus cerasus L.) juice concentration., Acta Alimentaria, 43 (17):114-214., 2014
Gergely Anita: A kajszi és az őszibarack egészségi hatását befolyásoló néhány beltartalmi érték variabilitásának jellemzése, Budapesti Corvinus Egyetem, Genetika és Növénynemesítés Tanszék, diplomamunak, 2014
Szigeti Fruzsina: Különböző birsalma fajták antimikrobás hatásának vizsgálata impedimetriás mérőműszer segítségével, Budapesti Corvinus Egyetem, Alkalmazott Kémia Tanszék, Szakdolgozat, 2014
Chethana Kumar Arekatte: Influence of Temperature during Concentration of Sour Cherry Juice by using Vacuum Membrane Distillation, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszeripari Műveletek Tanszék,szakdolgozat, 2013
MdRizvi Alam: Concentration of sour cherry juice by using integrated membrane processes, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszeripari Műveletek Tanszék, szakdolgozat, 2013
Furulyás Diána:: A homoktövis (Hippophae rhamnoides L.) antimikrobás hatása, BCE ÉTK Diplomammunka, 2014
Süle K., Fehér E., Blázovics A., Fébel H., Papp N., Mátis E., May Z., Stefanovits-Bányai É., Szentmihályi K.:: Meggykivonatok fémiontartalma és hatása egészséges és zsírmájas állatokra., 13. magnézium Szimpózium. 2013. ápr 18. Budapest. ISBN 978-963-9970-35-9. 8-9. ea., 2013
Süle K., Szentmihályi K., Fébel H., Papp N., Fehér E., Hegedűs A., Stefanovits- Bányai É., Nagy A.M., Blázovics A.:: A meggyfogyasztás homeosztázisra kifejtett hatása alimentáriasan előidézett zsírmájas állatok szívében és májában., Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság VIII. Kongresszusa, 2015. Budapest, nov.5-6. ea. P.23-24., 2015
Hegedűs A., Stefanovits-Bányai É.: A bogyósgyümölcsök beltartalmi értékei és egészségvédő hatása., A bogyós gyümölcsök termesztésének helyzete, kilátásai, fejlesztésének lehetőségei, Bp. 2014. szeptember 11., 2014
Hegedűs A.: Sour cherry in Hungary: coalescence of tradition and future trends., Use of Molecular Markers for Diversity Studies, COST Action FA1104, Working Group 1 meeting, Budapest, 2014. 03. 03–05., 2014
Süle K., Fébel H., Fehér E., Papp N., Blázovics A., Stefanovits-Bányai É.,Szentmihályi K.:: A meggy bioaktív anyagainak és fémelemtartalmának hatása a zsírmájban., Magyar Szabadgyökkutató Társaság Munkaértekezlet, Budapest, 2012

 

Events of the project

 
2014-10-07 11:48:34
Résztvevők változása
2014-01-20 19:56:05
Résztvevők változása
2012-12-06 18:31:39
Résztvevők változása
2012-08-07 10:24:57
Résztvevők változása
Back »