Identification of novel molecular genetic markers in acute and chronic myeloid leukemias for optimal detection of minimal residual disease and for selection of individual therapy  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91012
Type PF
Principal investigator Andrikovics, Hajnalka
Title in Hungarian Molekuláris genetikai markerek kimutatása akut és krónikus myeloid leukémiában és felhasználásuk a minimális reziduális betegség követésében és az individuális kezelés kiválasztásában
Title in English Identification of novel molecular genetic markers in acute and chronic myeloid leukemias for optimal detection of minimal residual disease and for selection of individual therapy
Keywords in Hungarian molekuláris genetikai marker, onkohaematologia
Keywords in English molecular genetic marker, oncohematology
Discipline
Haematology, immunology, thrombosis, infectious diseases (Council of Medical and Biological Sciences)80 %
Genetic epidemiology (Council of Medical and Biological Sciences)10 %
General biochemistry and metabolism (Council of Medical and Biological Sciences)10 %
Panel Clinical Medicine
Department or equivalent National Institute of Haematology and Immunology (Országos Gyógyintézeti Központ)
Starting date 2006-02-01
Closing date 2009-01-31
Funding (in million HUF) 6.369
FTE (full time equivalent) 2.55
state closed project
Summary in Hungarian
Az akut és a krónikus myeloid leukémia (AML és CML) eredményesen kezelhető betegségek. A gyógyultnak tekinthető betegek aránya azonban meglehetősen alacsony a magas relapszus arány miatt. A kezelés hatékonyságának monitorozásában kiemelkedő szerepet játszanak a molekuláris módszerek. Mind az AML, mind a CML patomechanizmusában azonosítottak permanensen aktiválódott tirozin kináz fehérjéket, és az aktiváció hátterében gyakran a tirozin kináz gének szerzett genetikai eltérései állnak. AML-ben az FLT3 gén aktiváló mutációi a betegek mintegy 30%-ánál mutathatóak ki. A CML-ben szenvedő betegek közel 95%-ánál a Philadelphia kromoszóma által kódolt BCR-ABL fúziós fehérje fokozott tirozin kináz aktivitása vezet a kóros sejtproliferációhoz. A jelen munkaterv célkitűzései a következők: (i) FLT3 mutációk kimutatása AML-ben, (ii) kvantitatív BCR-ABL mRNS szint meghatározás RT-PCR technikával CML-ben, (iii) BCR-ABL mutációk azonosítása tirozin kináz inhibitor kezelés kapcsán fellépő relapszus esetén, (iii) újonnan azonosított mutáns FLT3 és BCR-ABL fehérjék funkcionális jellemzése. A projekt eredményeként (a) ismertté válhat az FLT3 mutációk előfordulási gyakorisága a hazai AML betegcsoportban, (b) lehetőség nyílhat a minimális reziduális betegség követésére nagyszámú AML betegnél, (c) a mennyiségi BCR-ABL RT-PCR segítségével hatékony diagnosztikai protokoll dolgozható ki a relapszus korai kimutatására CML-ben, (d) a BCR-ABL génmutáció vizsgálat segítséget nyújthat relapszus esetén az alternatív kezelési lehetőségek kiválasztásában, (e) az új FLT3 és BCR-ABL mutációk funkcionális jellemzése a fehérjék szerkezet-funkció kapcsolatáról és különböző terápiás megközelítési lehetőségekről tájékoztathat.
Summary
Acute and chronic myeloid leukemias (AML and CML) can be treated effectively, although the number of cured patients is low due to the high relapse rate. Molecular genetic methods have high priority in monitoring the efficacy of different treatment modalities. Constitutively activated tyrosine kinases, caused by acquired genetic alterations, play a pivotal role in the pathogenesis of both diseases. Activating mutations of the FLT3 gene can be detected in approximately 30% of AML patients. The deregulated tyrosine kinase activity of BCR-ABL in 95% of CML cases leads to abnormal cell proliferation. The aims of the current project are the followings: (i) the detection of FLT3 mutations in AML, (ii) the introduction of quantitative BCR-ABL RT-PCR in the follow up of CML, (iii) the detection of BCR-ABL mutations emerging during tyrosine kinase inhibitor treatment, (iii) functional characterization of novel FLT3 and BCR-ABL mutations. The result will help us (a) to obtain data on the prevalence of FLT3 mutations in AML, (b) to provide a molecular marker for minimal residual disease detection in a large number of AML patients, (c) to detect relapse at an early stage in CML, (d) to detect BCR-ABL mutations causing tyrosine kinase inhibitor resistance that may help the decision between dose escalation and alternative therapeutic modalities, (e) to obtain data on structure-function relationship, and individual therapeutic options by functional characterization of the novel FLT3 and BCR-ABL mutations.
Back »