Kinetics and Mechanism of the Reactions of Some Halogen and Sulfur containing Oxyanions.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91017
Type K
Principal investigator Horváth, Attila
Title in Hungarian Halogén- és kéntartalmú oxianionok reakcióinak kinetikája és mechanizmusa
Title in English Kinetics and Mechanism of the Reactions of Some Halogen and Sulfur containing Oxyanions.
Keywords in Hungarian kinetika, mechanizmus, halogéntartalmú oxianionok, kéntartalmú oxianionok
Keywords in English kinetics, mechanism, halogen containing oxyanions, sulfur containing oxyanions
Discipline
Physical Chemistry and Theoretical Chemistry (Council of Physical Sciences)100 %
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Department of Physical Chemistry and Materials Science (University of Szeged)
Participants Nagypál, István
Varga, Dénes
Starting date 2007-07-01
Closing date 2011-06-30
Funding (in million HUF) 0.398
FTE (full time equivalent) 1.44
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás végső célja az egzotikus kinetikai jelenségek egész sorát mutató tioszulfát-klorit reakció kinetikájának és mechanizmusának megismerése, ami lehetővé teszi olyan jelenségek reakciómechanizmuson nyugvó magyarázatát, mint pl. a fluktuáció indukált viselkedés nem pufferelt közegben, komplex periodikus és aperiodikus oszcillációk megjelenése folytonosan kevert, táplált tankreaktorban (CSTR). A fenti reakciót rendkívül bonyolulttá teszi azonban az a tény, hogy legalább három olyan köztiterméke van, - tetrationát ion, klór dioxid, hipoklórossav - amelyek viszonylag hosszú élettartamúak, így nemcsak a reaktánsokkal, hanem egymással is képesek számottevő sebességgel reagálni, s így az egész rendszer viselkedését döntően befolyásolni. A szisztematikus mechanizmuskutatások eredményeként mára az anyareakció számos alrendszerének kinetikája és mechanizmusa vált ismertté, többek között az OTKA (D38001) és Békésy (B12/2003) posztdoktori ösztöndíj kereteiben végzett kutatások segítségével. Jelen pályázat a tioszulfát-klorit reakció még hiányzó alrendszerei, illetve ezen rendszerek bróm- és jódanalógiái kinetikájának és mechanizmusának felderítését tűzte ki célul, azok kinetikai viselkedésének összehasonlításával együtt.
Summary
The chlorite-thiosulfate reaction exhibits wide range of exotic kinetic phenomena such as fluctuation induced behaviour in nonbuffered medium, complex periodic and aperiodic oscillations in CSTR, etc. One of the final aim of this investigation is to unravel the kinetics and mechanism of the parent reaction. This system is, however, very complex since it has at least three long-lived intermediates - tetrathionate ion, chlorine dioxide, hypochlorous acid - and they can even react not only with the reactants but also with each other with reasonable rates and they can also be end-products depending on the initial concentration ratio of the reactants. By now as a result of the systematic mechanism investigations the kinetics and mechanism of several subsystems of the parent reaction have already been established by the help of OTKA (D38001) and Békésy (B12/2003) postoctoral fellowships. The task of this proposal is to unravel the kinetics and mechanisms of those subsystems of the parent reaction that of are still unexplored and to compare them with their bromine and iodine analogies.
Back »