Functioning and impairment of numerical representations  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91034
Type PD
Principal investigator Krajcsi, Attila
Title in Hungarian Alapvető numerikus reprezentációk működése és sérüléseik
Title in English Functioning and impairment of numerical representations
Keywords in Hungarian numerikus megismerés, diszkalkulia
Keywords in English numerical cognition, dyscalculia
Discipline
Psychology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Experimental psychology
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute of Psychology (University of Szeged)
Starting date 2008-10-01
Closing date 2011-10-31
Funding (in million HUF) 0.851
FTE (full time equivalent) 2.10
state closed project
Summary in Hungarian
A numerikus képességek kutatása az utóbbi két évtizedben igen aktívvá vált. A téma gyakorlati jelentősége a fejlődési és szerzett diszkalkuliában (szelektív számolási zavarok) és a matematika oktatásban rejlik.

A pályázati munka célja hármas: (1) a numerikus képességek mögött meghúzódó elemi reprezentációk tulajdonságainak feltárása, (2) fejlődési és neurodegeneratív sérülések során fellépő numerikus nehézségek részletes jellemzése, és (3) a fentiekhez kapcsolódóan módszertani fejlesztések kivitelezése. A várható eredmények szerint pontosabb képet rajzolhatunk fel a numerikus képességek mögött meghúzódó rendszerekről (pl. az analóg mennyiség rendszer, a procedurális rendszer, vagy szemantikus reprezentációk szerepéről), és pontosabb diagnosztikai eszközöket adhatunk a gyakorlati szakemberek számára.

A fejlődési diszkalkulia a populáció 3-6%-át érinti. A gyakorisága ellenére igen keveset tudunk a lehetséges altípusairól, pontos okairól, és ennek következtében a diagnózisa is meglehetősen bizonytalan. A tervezett kutatások legközvetlenebb gyakorlati jelentősége, hogy támpontot nyújt a diagnosztikus eszközök fejlesztéséhez.
Summary
The research of numerical abilities became rather active in the last two decades. The research has at least two important applied consequences: diagnosing and remedy developmental and acquired dyscalculia, and teaching mathematics.

The present project has three main aims: (1) revealing properties of basic numerical representations supporting numerical performance, (2) detailed characterization of developmental and acquired numerical difficulties, (3) developing methodological innovations. According to the potential results a more precise description of underlying elementary representation is expected (e.g. the rule of the analogue magnitude system, the procedural system or the semantic representation in numerical tasks). Furthermore the result can contribute to more precise diagnostic tools for dyscalculic patients.

According to former measures the 3-6 % of the population suffers from dyscalculic problems. Despite the high frequency of this problem, cognitive scientists have no firm basis of the potential subtypes and causes of dyscalculia, and thus the diagnosis has serious validity problems. The main significance of the planned research could be the potential aid for developing diagnostic tools.
Back »