Protestáns kisegyházak a 20. századi magyar társadalomban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
91035
típus K
Vezető kutató Rajki Zoltán
magyar cím Protestáns kisegyházak a 20. századi magyar társadalomban
Angol cím Free Churches in Hungarian Society in the 20th Century
magyar kulcsszavak Szabadegyházak, szekták, vallásszabadság, misszió
angol kulcsszavak Free churches, Sects, Religion Freedom, Mission
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)60 %
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)25 %
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)15 %
zsűri Történelem
Kutatóhely Adventista Teológiai Főiskola
résztvevők Szigeti Jeno
projekt kezdete 2007-07-01
projekt vége 2011-07-31
aktuális összeg (MFt) 1.336
FTE (kutatóév egyenérték) 2.67
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A protestáns kisegyházak magyarországi története sok úttörő kezdeményezés ellenére ma is a kutatás fehér foltjának tekinthető. Már készültek monográfiák a nazarénusokról, baptistákról, metodistákról és az adventistákról, de a többi kisegyházzal kapcsolatosan még az alapvető résztanulmányok is hiányoznak. Ennek ellenére ezek a vallási közösségek fontos szerepet töltöttek be a 20. századi magyar egyháztörténelemben. Az összegyűjtött források és a résztanulmányok módot adnak arra, hogy ezeknek a vallási közösségeknek történetét, életét, magyar társadalomban betöltött szerepét átfogóan vizsgáljuk. Nem célunk az egyes felekezetek belső történetének részletes elemzése, hanem egy átfogó, a társadalom általános történetével párhuzamos kép kiépítését tekintjük feladatunknak. Szeretnénk az eddig publikált kutatások eredményeit összegyűjteni és kritikailag elemezni, valamint az eddig feltárt és feltárandó forrásokat ebbe a képbe beemelni. A rendelkezésünkre álló statisztikai és helytörténeti adatokat térben és időben ábrázolni szeretnénk a szociológiai és vallásföldrajzi munkamódszerek segítségével. A célunk a hiányzó résztanulmányok elkészítése után egy összefoglaló monográfia elkészítése az 1980 előtt megszerveződött szabadegyházi mozgalmakról.
angol összefoglaló
In spite of some pioneer initiatives, a history of the free churches in Hungary has not been written. Monographies about Nazarens, Baptists, Methodists, Adventists have done, but fundamental studies relating to other free churches are also missed. In spite of this, these denominations had a very important role in the Hungarian church history in 20th century. Collected sources and studies provide a way to analyze the history, and life of the free churches and their role in Hungarian society comprehensively. Our goals are not to analyze the inner life of each church in detail, but we have considered our duty to give an image of them parallel with the general history of the society. We would like to collect and analyze the results of published studies critically and put unpublished and uncollected sources into this picture. We would like to show statistical and local historical data in time and space with means of Sociology and Statistics. After finishing missed studies, we would like to write and publish a general monograph about the free churches which were organized before 1980.
vissza »