Perspectives in lichenological research - biodiversity, lichen chemistry  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91079
Type K
Principal investigator Farkas, Edit
Title in Hungarian A lichenológiai kutatások perspektívái - biodiverzitás, zuzmókémia
Title in English Perspectives in lichenological research - biodiversity, lichen chemistry
Keywords in Hungarian zuzmók, biodiverzitás, zuzmóanyagok, globális környzeti változások, Magyarország, Európa, trópusok, levéllakó zuzmók
Keywords in English lichens, biodiversity, lichen substances, global environmental changes, Hungary, Europe, tropics, foliicolous lichens
Discipline
Community ecology, systems ecology, ecosystem services (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Mycology
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Botanikai és Növénykémiai Csoport (HAS Institute of Ecology and Botany)
Participants Czúcz, Bálint Ottó
Flakus, Adam
Guttova, Anna
Lőkös, László
Molnár, Katalin
Sliwa, Lucyna
Starting date 2010-02-01
Closing date 2014-01-31
Funding (in million HUF) 12.258
FTE (full time equivalent) 7.91
state closed project
Summary in Hungarian
A lichenológiai téma az elsősorban magyar gyűjtőktől származó hazai, európai (főként Kárpátok, Balkán) és trópusi (K-Afrika, Brazilia, Ausztrália), eddig még teljes egészében fel nem tárt herbáriumi anyagok feldolgozására összpontosít. A kutatásukból származó alapkutatási eredmények adalékot jelentenek a föld biodiverzitásához, s ez a biodiverzitás-krízis korában különösen fontos hozzájárulás. Magyarország alig ismert zuzmólakó gombáinak további tanulmányozása elsősorban bioindikátor természetük miatt rendkívül ígéretes.
A zuzmóanyagokkal kapcsolatos, mindezidáig korlátozott ismereteinket mindenekelőtt a magyarországi taxonokra vonatkozóan kívánjuk bővíteni. Megvizsgáljuk a további kutatási lehetőségeket a zuzmóanyagok és a globális környezeti változások összefüggésének feltárására.
A korábban már alkalmazott módszereket (SEM, DIC mikroszkópia, HPTLC, HPLC, molekuláris genetikai vizsgálatok) újabbakkal (pl. polarizált fény alkalmazása, digitális képanalízis, elegendő adat esetén statisztikai elemzések) kiegészítve képzeljük el vizsgálatainkat. Eredményeinket hazai és nemzetközi tudományos találkozókon, folyóirat publikációkban és adatbázisokban ismertetjük.
A kutatócsoport 3 szenior kutatóból (a témavezető korábban az OTKA 939, 13275, 30209, 47160 témavezetője volt), 4 kutatóból és egy egyetemi hallgatóból áll, így összetétele ideális. Ez a (5 magyar, 2 lengyel, 1 szlovák résztvevőből álló) nemzetközi kutatócsoport kiterjedt nemzetközi kapcsolatokra számíthat Európa- és világszerte.
Summary
The current lichenological project is focused on Hungarian herbarium material collected in Hungary, in various parts of Europe (mostly Carpathians, Balkan) and in the tropics (E-Africa, Brazil, Australia) mainly by Hungarian collectors. Contributions to the knowledge on the biodiversity of the world might be expected from our basic research, which is important in the time of the biodiversity crisis. The study of lichenicolous fungi hardly known in Hungary is very promising in connection with its bioindication value.
The so far limited knowledge on lichen substances especially of taxa living in Hungary is planned to develop. Possibilities are investigated for further research areas in connection with lichen substances and their relation to global environmental changes.
Methods (SEM, DIC microscopy, HPTLC, HPLC, molecular genetical analysis) well established earlier are planned to use with new elements (e.g the application of polarized light, digital image analysis, some statistical analyses if data allow).
Results are intended to present in Hungarian and international scientific meetings and as journal publications and databases.
The research team consisting of 3 senior researchers (the principal investigator lead OTKA 939, 13275, 30209, 47160 previously), 4 researchers and a university student, seems to be ideal. This international team (of 5 Hungarian, 2 Polish and 1 Slovakian participants) also supported by considerable international relations in European and world-wide level.

 

Events of the project

 
2011-02-21 10:07:21
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Táj és Restaurációs Ökológiai Osztály (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet), Új kutatóhely: Botanikai és Növénykémiai Csoport (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet).
Back »