The Born and Unborn Children of the 1989 Transition: the Effects of the Socio-cultural Circumstances of Giving Birth on Demographic Processes  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91099
Type K
Principal investigator Pethesné dr. Dávid, Beáta
Title in Hungarian A rendszerváltás megszületett és meg nem született gyermekei: a születés szocio-kulturális körülményeinek hatása a demográfiai folyamatokra
Title in English The Born and Unborn Children of the 1989 Transition: the Effects of the Socio-cultural Circumstances of Giving Birth on Demographic Processes
Keywords in Hungarian Rendszerváltás, Termékenység, Demográfia, Születés Panel kutatás
Keywords in English Transition, Fertility, Demography, Birth-panel study
Discipline
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Ortelius classification: Social changes
Demography (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ortelius classification: Demography
Panel Society
Department or equivalent MTA Szociológiai Kutatóintézet
Participants Albert, Fruzsina
Hegedűs, Réka
Husz, Ildikó
Tóth, Olga
Starting date 2011-02-01
Closing date 2013-05-31
Funding (in million HUF) 1.931
FTE (full time equivalent) 2.42
state closed project
Summary in Hungarian
Az átalakuló demográfiai viselkedés és a tartósan alacsony születésszám okait számos vizsgálat kereste az elmúlt években Magyarországon és Európa más országaiban is. A pályázati felhívásra beadott kutatásunk az MTA SZKI Losonczi Ágnes által vezetett munkacsoportja által 1987-ben megkezdett, első gyermeküket váró szülők körében végzett empirikus kutatást kívánja folytatni. Célunk a 20 évvel ezelőtti vizsgálatban felkeresett személyek és családjuk életútjának utánkövetéses vizsgálata. A kutatásba az akkor született csecsemőket is bevonnánk. Minta így mintegy 750 fő lesz. A születés panel kutatás - metodológiai szempontból különösen alkalmas arra, hogy a család és a munkavállalás összefüggését feltárja, valamint a tudományos és laikus közönséget, a politikai döntéshozókat is intenzíven foglalkoztató „miért fogy a magyar?” kérdésre megbízható, és adattartalmát tekintve hazánkban egyedülálló alapra támaszkodva magyarázatokat megfogalmazzon. Az eredmények segítségével nem csak azonosítjuk a beavatkozási pontokat, hanem olyan stratégiákat is kidolgozunk, amelyek segíthetik Magyarország 5 -10 éves jövőképének formálását is.
Summary
The factors behind the change in demographic patterns and the permanent low birth rates are studied both in Hungary and in other European countries in the past years. The project applying to the present call is a follow up panel survey among families (about 300) whose first babies were born in 1988-1989. The research team set up in 1987 was led by Agnes Losonczi at the Institute of Sociology of the Hungarian Academy of Sciences. The present research will be designed as the third wave of this panel survey. In an ideal case the number of participants could be close to 750 since besides the mothers and fathers, it would also be possible to directly involve the infants born before the transition (who are 20-year-old adults now). We believe that the planned birth-panel study is especially suitable methodologically to shed light on and analyse relationships between family and employment. Besides identifying points of intervention, we would also like to use our findings to make useful proposals regarding a vision for the future of Hungary for the next 5-10 years.
Back »