Konzorcium, fő p.: Uracil-DNS rovarokban és humán sejtekben: élettani szerep DNS-hibaként és a jelátvitelben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
91108
típus NK
Vezető kutató Vértessy G. Beáta
magyar cím Konzorcium, fő p.: Uracil-DNS rovarokban és humán sejtekben: élettani szerep DNS-hibaként és a jelátvitelben
Angol cím Consortional main: Uracil-DNA in Holometabola insects and in human cells: physiological role in DNA-damage repair and in signaling
magyar kulcsszavak DNS károsodás, DNS javítás, uracil, programmozott sejthalál, egyedfejlődés
angol kulcsszavak DNA damage, DNA repair, uracil, programmed cell death, development
megadott besorolás
Általános biokémia és anyagcsere (Orvosi és Biológiai Tudományok)80 %
Ortelius tudományág: Enzimológia
Molekuláris genetika, reverz genetika, RNS-interferencia (Orvosi és Biológiai Tudományok)20 %
Ortelius tudományág: Molekuláris genetika
zsűri Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
Kutatóhely MTA SzBK Enzimológiai Intézet
résztvevők Békési Angéla
Horváth András
Leveles Ibolya
Muha Villő
Pukancsik Mária
Róna Gergely
Zagyva Imre
projekt kezdete 2011-07-01
projekt vége 2015-06-30
aktuális összeg (MFt) 8.241
FTE (kutatóév egyenérték) 13.57
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A DNS-beli uracil általában hibaként jelenik meg, de jelátviteli funkciója is lehet. A jelen pályázatban meg fogjuk vizsgálni, hogy a teljes átalakulással fejlődő rovarokban (Holometabola) az uracil-DNS-nek van-e szerepe az egyedfejlődés során a metamorfózisban, továbbá analizálni fogjuk az uracil-DNA és a dUTPáz fehérje szerepét human sejtvonalak timinmentes sejthalál folyamatában. Előzetes eredményeink szerint i) az ecetmusclica lárváiban a DNS-beli uracil szint jelentősen magas, és a dUTPáz RNAi a korai bábban letális fenotípust eredményez; valamint ii) humán sejtvonalakban a dUTPáz RNAi váratlan módon újféle kommunikációs hálózathoz vezet a timidilát bioszintézis enzimei között.
Várható eredmények:
1. Különböző Holometabola rovarok egyes fejlődési állapotaiban a DNS-beli uracilszint kvantitatív karakterizálása: így eldönthető lesz, hogy a lárvaállapotokban felhalmozódik-e az uracil-DNS
2. Karakterizáljuk a minor uracil-DNS glikozilázok szerepét az ecetmuslica uracil-DNS javítási folyamataiban
3. Meghatározzuk, hogy a dUTPáz RNAi okozta letalitás menekíthető-e más uracil-DNS javításban esetlegesen résztvevő fehérjékkel D. melanogasterben
4. Humán sejtvonalakban karakterizáljuk a dUTPáz RNAi csendesítésre adott sejtválaszt a timidilát bioszintézis és a DNS javítás útvonalai közötti kommunikációs hálózat vizsgálatával – ezek az eredmények kemoterápiás stratégiák számára is fontosak lehetnek.

A projekt két csoport szoros együttműködésében valósul meg, így a kutatási tervek külön definiálására nincs lehetőség.
angol összefoglaló
Uracil-substituted DNA is usually considered as a mistake but may also have signaling functions. Here, we will decide if uracil in DNA of insects developing with complete metamorphosis (Holometabola) may have a developmental role at the larval/pupal transition, and we will analyze the role of uracil-DNA and dUTPase in thymine-less cell death in human cell lines. Preliminary results showed i) much increased uracil in fruitfly larval DNA and lethal phenotype, manifested at the prepupal stage, by dUTPase RNAi; and ii) an unexpected reshaping of the communication network within enzymes of thymidylate metabolism as a cellular response to dUTPase RNAi in human cells.
Major expected results:
1. Quantitative insights into the presence of uracil-DNA in different Holometabola insects, in various developmental stages: these data will decide if uracil-DNA is in fact accumulated in these insects during larval development
2. Decide if the minor uracil-DNA glycosylases may have important role in uracil-DNA repair in Drosophila melanogaster
3. Decide if the lethality of dUTPase RNAi can be rescued by other protein factors involved in uracil-DNA repair in Drosophila melanogaster
4. Analysis of cellular response within thymidylate biosynthesis and DNA repair in human cells upon dUTPase silencing – with results relevant to thymine-less cell death chemotherapy strategies.

The project is realized in close collaboration of two research groups so that separate research/work plans are not adequate.
vissza »