A hangsúlyfeldolgozás akusztikai, kognitív és agyi háttere  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
91109
típus PD
Vezető kutató Honbolygó Ferenc
magyar cím A hangsúlyfeldolgozás akusztikai, kognitív és agyi háttere
Angol cím Acoustical, cognitive and neural basis of stress processing
magyar kulcsszavak beszédfeldolgozás, prozódia, szóhangsúly, eseményhez kötött agyi potenciálok, akusztika
angol kulcsszavak speech processing, prosody, word stress, event-related brain potentials, acoustics
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Kísérleti pszichológia
Kognitív idegtudományok (pl. tanulás, memória, érzelmek, beszéd) (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)30 %
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Pszicholingvisztika
zsűri Társadalomtudományi zsűrielnökök
Kutatóhely Agyi Képalkotó Központ (Természettudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2011-01-01
projekt vége 2013-12-31
aktuális összeg (MFt) 0.000
FTE (kutatóév egyenérték) 2.40
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A beszéd prozódiai jellemzőinek feldolgozása a pszicholingvisztika kevéssé kutatott témái közé tartozik. A prozódiai jellemzők közül a hangsúly különösen érdekes a pszichológia számára, mivel ahogy Fónagy Iván fogalmaz: a hangsúly „lélektani kategória : a hangsúlyélmény tehát nem a hallószervben, hanem a központi idegrendszerben alakul ki a hangjelenség alapos, de gyors és öntudatlan elemzése nyomán." (Fónagy, 1958, 23.o.).

Jelen kutatás három témára koncentrál a hangsúllyal kapcsolatban. Az első a hangsúllyal kapcsolatos akusztikai jellemzőket érinti, és célja, hogy egy produkciós vizsgálatban megállapítsuk, hogy mely akusztikai jellemzők - intenzitás, alapfrekvencia és specifikusan az eddig a hangsúllyal kapcsolatban alig vizsgált amplitúdó moduláció - járnak együtt leginkább a hangsúllyal.

A kutatás második témája a hangsúlyfeldolgozás neurokognitív hátterének vizsgálata az eseményhez kötött agyi potenciálok (EKP) módszerével. A kísérlet során azt a korábbi vizsgálatainkban felállított hipotézist vizsgáljuk tovább, hogy a hangsúly feldolgozását absztrakt hangsúly template-ek segítik, amelyek a hangsúlymintázat sértése során a változásdetekció alapjául szolgálnak.

A harmadik kutatási téma a hangsúllyal kapcsolatos akusztikai jellemzők szerepe a hangsúly detekciójában. Egy EKP kísérletben azt vizsgáljuk, hogy a rendelkezésre álló akusztikai jellemzők közül melyek azok, amelyek a leginkább fontosak a hangsúlyélmény létrejöttében.
angol összefoglaló
The processing of prosodic features of speech is a scarcely studied topic of psycholinguistics. Among the prosodic features stress is especially interesting for psychology, because as pointed out by Iván Fónagy: stress is a “psychological category: the experience of stress is formed not in the auditory organ, but in the central nervous system, as a result of a thorough albeit fast and unconscious analysis of the sound.” (Fónagy, 1958, p.23.)

The present project focuses on three topics related to stress. The first topic concerns the acoustical features of stress, with the aim of determining which acoustical features - intensity, fundamental frequency, and specifically the amplitude modulation rarely studied in relation with stress - correlate better with the stress.

The second topic of the project is the study of the neurocognitive basis of stress processing using the method of event-related brain potentials (ERPs). The aim of the experiment is to further investigate the hypothesis suggested in our previous studies, which assumes that the processing of stress is aided by abstract stress templates, forming the basis of change detection when the stress pattern is violated.

The third topic is the role of acoustical features in the detection of stress. In an ERP study we investigate which of the available acoustical cues are more important in the experience of stress.

 

Projekt eseményei

 
2015-01-06 15:02:11
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet (MTA Természettudományi Kutatóközpont), Új kutatóhely: Agyi Képalkotó Központ (MTA Természettudományi Kutatóközpont).
vissza »