Hármas határok vizsgálata Magyarország délnyugati, délkeleti és északkeleti térségében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
91112
típus NK
Vezető kutató Balogh Balázs
magyar cím Hármas határok vizsgálata Magyarország délnyugati, délkeleti és északkeleti térségében
Angol cím An examination of triple borders in the south-western, south-eastern and north-eastern regions of Hungary
magyar kulcsszavak nemzetközi kapcsolatok, identitás, kulturák egymásra hatása, határmenti gazdasági stratégiák, EU-s csatlakozás hatásai
angol kulcsszavak international relations, identity, interaction of cultures, borderland economic strategies, the impacts of EU accession
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító néprajz
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Néprajzi Kutatóintézete
résztvevők Borbély Sándor
Klamár Zoltán
Mód László Balázs
Murányi Veronika
Szilágyi Levente
Turai Tünde
projekt kezdete 2011-05-01
projekt vége 2015-04-30
aktuális összeg (MFt) 3.344
FTE (kutatóév egyenérték) 6.40
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A tervezett kutatás Magyarország hármas határait vizsgálja: a határ menti régiókra és a határokon átnyúló kapcsolatokra összpontosít. Ezeken a területeken Magyarország háromféle határral rendelkezik, és így háromféleképpen tart kapcsolatot szomszédjaival: Magyarország kapcsolódása a korábbi EU-hoz, az ún. Nyugat-Európához; Magyarország kapcsolódása új EU tagállamokhoz; Magyarország kapcsolódása nem EU tagságú országokhoz. A történeti előzmény és a határ politikai jellege, mely ráadásul többször is változott az elmúlt évtizedekben, jelentős mértékben meghatározzák a kapcsolatok típusát, rétegzettségét és intenzitását. Azt nézzük meg, hogy a szomszédos régiók hogyan hatnak egymásra: milyen elvek hozzák közelebb őket egymáshoz, melyek távolító hatásúak, illetve milyen dinamikák mozgatják az egymásra hatásokat térben és időben.
A tervezett kutatás három dimenzióját elemzi a határ menti régiók kapcsolattartásának: (1) kulturális dimenzió: identitás, hagyományőrzés és -teremtés, oktatási intézmények, kulturális szervezetek, (2) társadalmi dimenzió: határok jellegének változásai (1989-es vasfüggöny, Schengeni határ, vízumliberalizáció) következtében átalakult/újraéledt/meglazult kapcsolatok, népességmozgások, új kapcsolatkeresési stratégiák, valamint új közösségek, (3) gazdasági dimenzió: határ menti kereskedelem (formális és informális gazdaság, feketekereskedelem), gazdasági migráció, egyéb egyéni és közösségi stratégiák a határ menti lét lehetőségeinek kiaknázására gazdasági profitszerzés érdekében.
angol összefoglaló
The planned research focuses on the triple borders of Hungary, on its border regions, and on the relations that reach across the borders. On this wide range, Hungary has three types of borders and thus maintains relationships with its neighbours in three ways: Hungary’s connection to the former EU, the so-called Western Europe, Hungary’s connection to new EU member states, Hungary’s connection to non-EU member states. The historical antecedents and the political nature of the border that, moreover, changed several times during the past decades, significantly define the type, stratification and intensity of the relations. We will investigate how the neighbouring regions affect each other: what principles bring them closer or alienate them to/from each other, and what dynamisms operate the interferences in time and space.
The projected research analyses three dimensions of keeping relations in the borderland regions: (1) within the cultural dimension the following issues will be highlighted: identity, creating and preserving traditions, educational institutions, cultural organisations, (2) in exploring the social dimension we will discuss the transformed/revitalized/loosened relations as result of the transformation of the character of the borders (the iron curtain of 1989, the Schengen border, visa liberalisation), as well as the movements of population, the new strategies for establishing relations, and the new communities, (3) in analysing the economic aspects, we focus on the following issues: borderland trade (formal and informal economy, black market traders), economic migration, other individual and communal strategies for exploring borderland existence in order to make profit.

 

Projekt eseményei

 
2011-09-28 12:48:45
Résztvevők változása
vissza »