Béla Bartók Complete Critical Edition  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91136
Type NK
Principal investigator Vikárius, László
Title in Hungarian Bartók Béla műveinek kritikai összkiadása
Title in English Béla Bartók Complete Critical Edition
Keywords in Hungarian zenei összkiadás, kritikai kiadás, zenei műjegyzék
Keywords in English complete edition of musical works, critical edition, catalogue of musical works
Discipline
Musicology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Musicology
Panel Culture
Department or equivalent Institute for Musicology of the HAS
Participants Büky, Virág
Pintér, Csilla Mária
Somfai, László
Starting date 2008-04-01
Closing date 2012-05-31
Funding (in million HUF) 52.989
FTE (full time equivalent) 9.92
state closed project
Summary in Hungarian
Bartók műveinek tervezett kritikai összkiadása meghatározó jelentőségű a 20. század egyik klasszikus zeneszerzője kimagasló alkotásának elismertetése szempontjából. A vállalkozást eddig két NKFP pályázati támogatás segítette, aminek eredményeképpen a 48-kötetesre tervezett sorozat 12 kötetének közreadása van jelentősen előrehaladott állapotban. A jelen pályázat keretei között egyrészt 3 új kötet közreadását vállaljuk, másrészt bevonjuk az eddig Somfai László önálló kutatási programjaként készült Bartók tematikus műjegyzék készítésének tervezését is, hiszen ez döntő a zeneművek kiadási sorozata szempontjából. Mivel a Bartók összkiadás összetett jogi nehézségek miatt egyelőre nem publikálható, arra törekszünk, hogy kutatási eredményeinket alternatív és a lehető legkorszerűbb módokon tegyük addig is közzé. A pályázat négy vállalkozást fog össze:
1. A csodálatos mandarin közreadása: az összkiadás I/5. kötetének tartalma bevezető és a mű főszövege; a I/6. köteté a rendkívül bonyolult keletkezéstörténet és számos revízió források alapján történő bemutatása, fakszimilék, vázlat-átírások közlése, kritikai jegyzetapparátus angolul.
2. A Gyermekeknek régi és revideált változatának közreadása: az összkiadás V/37. kötetének tartalma bevezető, összehasonlító szövegközreadás, a keletkezéstörténet és a kései revízió bemutatása, fakszimilék és vázlatok átírásának közlése, valamint kritikai jegyzetek angolul.
3. Somfai László: Béla Bartók Thematic Catalog: adatok gyűjtése a teljes kötet számára, 45 mű keletkezéstörténeti kutatásának elvégzése és a szócikkek megírása.
4. Bartók népdalfeldolgozásainak forráskatalógusa az interneten magyar és angol változatban.
Summary
The planned Béla Bartók Complete Critical Edition is essential for the recognition of the outstanding achievements of the composer Bartók, one of the few classics of twentieth-century composition. The project has been supported so far by two NKFP grants between 2001 and 2007 that resulted in the preparation of twelve volumes of the 48-volume series and a supplement. In the present proposal we wish to carry on editorial work on three new volumes and we want to include a further project, work on the Béla Bartók Thematic Catalog by László Somfai, essential for the series. Since the BBCCE can still not be launched due to complex legal issues, we also look for alternative and also more advanced techniques to publish the results of our scholarly findings. Thus we plan the following four projects:
1. The edition of The Miraculous Mandarin, Vol. I/5 of BBCCE: introduction in Hungarian and English, edition of the music, and Vol. I/6: presentation of the complex history of composition and subsequent revisions including descriptions of sources, facsimiles, transcriptions of sketches and discarded passages and critical notes and commentaries in English.
2. The edition of For Children, first and revised version, Vol. V/37 of BBCCE: introduction in Hungarian and English, new, comparative edition of the music according to the two versions, presentation of the history of composition and late revision, facsimiles, transcriptions of sketches and early drafts, critical notes and commentaries in English.
3. László Somfai: Béla Bartók Thematic Catalog: collecting and compilation of data for all entries by young research fellows, type setting of the musical incipits for all works, and completing research for and writing new “Composition” headings for 45 entries.
4. Online source catalogue of Bartók’s folksong arrangements in Hungarian and English.
Back »